fbpx

Kulttuuri tekee hyvää

4.2.2021 | UUTISET

Taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia ja vahvistavat terveyttä monin tavoin.

”Kulttuurihyvinvointi on terminä uusi ja sitä voidaan ajatella ilmiönä”, toteaa Oulun kaupungin vastaava tuottaja Jaana Potkonen.

Kulttuurihyvinvointi käsitteellä viitataan ihmisen yksilölliseen tai yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia. Käsitteen keskiössä on arjen kulttuurisuus ja ihmisen merkityksellinen toiminta kulttuurin ja taiteen parissa.

Valaistu alikulku

Oulussa kulttuuri saavuttaa nuoret kaupunkilaiset

Taiteella ja kulttuurilla on monia hyvinvointivaikutuksia. Potkonen nostaa havainnollistavaksi esimerkiksi kuoroharrastuksen.

”Kuoroon osallistuminen vahvistaa sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Laulaminen puolestaan vaikuttaa kehon fysiologisiin ominaisuuksiin, kuten hengitykseen ja verenkiertoon. Itse musiikki vaikuttaa monin tavoin muun muassa aktivoimalla hermoratoja aivoissa, parantamalla muistia sekä nostamalla mielialaa.”

Kulttuurihyvinvointi käsitteen sisällä ihminen nähdään kulttuurin kokijana ja toimijana, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen luo kulttuurihyvinvointia.

Kulttuuriin osallistumisella voidaan tarkoittaa kulttuurin kuluttamista, kuten osallistumista erilaisiin taide- ja kulttuuritapahtumiin tai -palveluihin sekä omaehtoista taiteen tekemistä.

”Oulussa kulttuurin saavutettavuuden osalta on onnistuttu hyvin erityisesti lasten ja nuorten osalta. On kuitenkin vielä ryhmiä, joiden kohdalla saavutettavuudessa riittää kehitettävää. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa maahanmuuttajavanhukset ja yksin asuvat ikäihmiset.”

Taide tukee paikallista taloutta

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 yhteistyössä 32 pohjoisen kunnan kanssa. Oulu2026 haluaa tuoda pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointia, luoda uusia työpaikkoja ja kehittää pohjoista aluetta.

”Kulttuuripääkaupunki tittelillä olisi Oululle valtava vaikutus. Se lisäisi taide- ja kulttuuritarjontaa monella tasolla.”

Selvitysten mukaan kulttuuripääkaupunkititteli tuo taloudellisia vaikutuksia muun muassa matkailun merkittävän kasvun myötä. Hankkeen kerrannaisvaikutuksilla on kuitenkin laajempaa merkitystä. Yleisesti taiteella ja kulttuurilla on huomattavia talousvaikutuksia julkisiin kustannuksiin.

”Taiteen kautta tulevat säästöt näkyvät pitkällä aikajänteellä. Taiteella voidaan ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia ja lisätä henkistä hyvinvointia”, sanoo Potkonen.

Taiteella säästetään terveydenhuollosta

Taiteen keinoin voidaan vaikuttaa esimerkiksi yksinäisyyteen, joka on yksi hyvinvoinnin riskitekijä ja altistaa mielenterveyden ongelmille. Suurimmalla osalla taidetoimintaa on yhteisöllisyyttä vahvistava ja ystävyyttä lisäävä vaikutus.

Tutkimukset osoittavat taiteen ja kulttuurin vaikutusten synnyttävän säästöjä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuksissa muun muassa yleislääkärin käyntien vähentymisellä, sairaalajaksojen lyhentymisellä sekä työhyvinvoinnin lisääntymisenä.

Potkonen näkee Oulun tulevaisuuden kulttuurin osalta kehittyvänä ja monipuolisena.

”Kulttuuri tuo hyvää tunnelmaa Ouluun, jossa taide ja kulttuuri tulevat olemaan kaikkien juttu.”

 

Kirjoittaja: Sanna Roukala
Kuva: Sanna Krook
Ensijulkaisu, Mun Oulu-kaupunkimedia 4.1.2021.

Jaa sivu eteenpäin

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles