fbpx

Tuiran Oulu2026-seinämaalauksen julkistamisjuhla perjantaina

Uusi seinämaalaus on valmistunut Oulun Tuiraan osana Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulu2026-kulttuuriohjelmaa. Teoksen valmistumista juhlistetaan seinämaalauksen luona perjantaina 22. syyskuuta klo 18 osoitteessa Valtatie 54.

Ilana Pichon työskenteli Tuirassa noin kolmen viikon ajan. Osoitteessa Valtatie 54 sijaitsevan teoksen julkistamisjuhla on 22.9. klo 18. Kuva: Juha Niemelä

Tuira äänestettiin tämän vuoden Oulu2026-seinämaalauksen toteutuspaikaksi kaikille oululaisille avoimessa yleisöäänestyksessä. Teoksen taiteilijaksi valittiin kanadalainen Ilana Pichon vuonna 2022 järjestetyn globaalin portfoliohaun pohjalta, johon osallistui 530 taiteilijaa 64 maasta.

Pichon aloitti kolmiviikkoisen työskentelynsä Oulussa tutustumalla Tuiraan ja alueen ihmisiin. Teosta suunniteltaessa järjestettiin asukastapaaminen Tuirakas-asukastuvalla ja työpaja Kisakentän päiväkodissa. Teoksen lähtökohdaksi valikoitui lämmin vastaanotto, jonka taiteilija kohtasi saapuessaan yhteisöön. Maalauksen raikkaat värit on poimittu ympäristöstä ja abstraktit muodot kävelyteistä, jotka johtavat pihoille ja asuintalojen sisäänkäynneille eri puolilla Tuiraa.

”Tuirassa on vahvaa yhteisöllistä tekemisen meininkiä. Asukkaiden aktiivisuus ei jäänyt äänestykseen teoksen sijainnista, vaan myös suunnitteluvaiheeseen on osallistuttu ja taiteilijaa teoksen parissa jututettu sankoin joukoin. Tuiralaiset ovat ylpeitä asuinalueestaan ja toivat sen projektissamme esille, mikä heijastuu nyt kauniina taideteoksena katukuvassa, kaikkien nähtävänä”, iloitsee Oulu2026:n osallisuuskoordinaattori Mirja Syrjälä.

Kaikille avoimessa julkistamisjuhlassa perjantaina kuvataiteilija Ilana Pichon kertoo teoksen toteutuksesta ja kokemuksistaan Tuirassa työskentelystä. Oulun kaupungin yhteisötoiminnan ja Tuirakas-asukastuvan järjestämässä juhlassa on myös musiikkiesityksiä sekä mehu- ja pannaritarjoilu. Tervetuloa!

Teos on osa Kaupunkitaiteesta iloa arkeen -projektia, jota toteuttaa Upeart. Lue lisää projektista.

Lisätietoja medialle:

Upeart
+358 50468 6521
press(at)upeart.com

Avoimet yhdenvertaisuuskoulutukset kulttuuritoimijoille alkavat pian

Oulu2026-alueen kulttuuri- ja taidetoimijat haluavat kehittää palvelujaan tosiasiallisemmin yhdenvertaisiksi. Tähän tarpeeseen Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke toteuttaa maksuttomia etäkoulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille.

“Tavoitteena on, että kulttuuripalvelut todella tavoittaisivat yleisön, ja etenkin heidät, jotka usein puuttuvat tapahtumista yleisönä tai palveluista asiakkaina. Myös tarjonnan sisältöä halutaan kehittää moninaisemmaksi ja osallistumista esteettömämmäksi, saavutettavammaksi ja turvallisemmaksi,” sanoo projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

Koulutuksissa löydetään keinoja, jotka vahvistavat vähemmistöjen osallisuutta kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yleisöä Oulun Rotuaarilla Taiteiden yössä.

Yhdenvertaisuuskoulutuksia järjestetään kulttuuri- ja taidetoimijoiden tarpeisiin. Ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kuva: Kati Leinonen

 

Koulutusten aiheina häirintäyhdyshenkilönä toimiminen, saavutettavat kulttuuripalvelut ja viestintä sekä yhdenvertaisuus- ja moninaisuus

 

Kuntien kulttuuripalvelut, järjestöt ja yhdistykset sekä taiteen vapaan kentän toimijat pitävät merkityksellisenä palvelujensa kehittämistä yhdenvertaisemmiksi. Tämä käy ilmi Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toteuttamista kyselyistä ja kartoituksista. Koulutustarpeiden kartoittaminen jatkuu edelleen.

Tänä vuonna hanke järjestää kolme kaikille avointa ja maksutonta koulutusta. Kukin koulutus toteutetaan kaksiosaisena Teams-sovelluksen kautta. Ilmoittautuja osallistuu siis molempiin koulutuspäiviin. Ensi vuoden puolella koulutusten aiheina ovat antirasismi, selkokieliset kulttuuripalvelut ja viestintä sekä osallisuus ja yleisötyö.

 

Häirintäyhdyshenkilökoulutus

6.10. ja pe 13.10 klo 10.30 – 12.00 (Teams)
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä tästä linkistä.
Koulutuksen teemoina on

 • turvallisemmat tilat
 • mitä on häirintä
 • häirintäyhdyshenkilönä toimiminen
 • häirintätilanteiden käsittely
 • häirintäyhdyshenkilön rooli turvallisemman tilan ylläpitäjänä

Toteuttajat: Fon Krairiksh, koulutussuunnittelija, moninaisuus ja yhdenvertaisuus ja Minna Lepistö, koulutussuunnittelijaKansalaisfoorumi

Saavutettavat kulttuuripalvelut ja viestintä

9.11. ja 16.11. klo 13.00 – 15.00 (Teams)
Ilmoittautuminen 2.11. mennessä tästä linkistä.
Koulutuksen aiheina mm.

 • kulttuuripalvelujen saavutettavuuden osa-alueet
 • viestinnän saavutettavuus
 • sosiaalinen saavutettavuus
 • saavutettavuus eri aistein ja
 • rakennetun ympäristön esteettömyys.

Toteuttaja: Kouluttajana toimii Outi Salonlahti, erityisasiantuntija, saavutettavuus ja viestintä, Kulttuuria kaikille -palvelu

 

Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutus taide- ja kulttuuritoimijoille

7.12. ja 14.12. klo 9.00 – 11.00 (Teams)
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä tästä linkistä.
Kaksiosaisessa koulutuksessa käsitellään strategisen yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyön kehittämistä taide- ja kulttuurialan näkökulmasta:

 • yhdenvertainen taide- ja kulttuuri, lainsäädäntö ja keskeiset käsitteet
 • moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla
 • sisältöjen näkökulma
 • moninaisuuden johtaminen
 • syrjintä taide- ja kulttuurialalla
 • yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen
 • yhdenvertaisuuden arviointi

Kouluttajana toimii Anna Litewka-Anttolainen, Oulun kulttuurisäätiö, Yhdenvertainen Oulu2026 -projektipäällikkö, moninaisuusagentti.

 

Lisätietoja kaikista koulutuksista:
projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen
p. 040 538 8121
anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu

Lisätietoja Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta tästä linkistä. 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista eri rahoituslähteistä ll

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä mahdollisista tuki- ja rahoituslähteistä kulttuuri- ja taidealojen eri kokoisiin projekteihin ja teoksiin, sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Listaan on koottu elo-syyskuun vaihteessa 2023 ajankohtaisia tuki- ja rahoitusmuotoja. Huomioithan, että tuorein tieto löytyy aina kunkin rahoituslähteen omista kanavista (Lue lisää -linkit verkkosivuille listauksessa) ja että rahoituslähteitä on myös muita, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ja EU-rahoituksen eri muodot, kuten rakennerahastot.

Pohjoismainen Kulttuuripiste (Nordisk Kulturkontakt): Kulttuuri- ja taideohjelma
Tukea kaikkien taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja levitykseen. Hankkeiden tulee edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Hakuaika 12.09.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Demos
Demos-tukiohjelmasta tuetaan hankkeita ja verkostoja, jotka edistävät kansalaisyhteiskunnan kohtaamisia ja osallistumista kulttuuriseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Uutta vuonna 2023: Demos-tukea voi lisäksi hakea lasten ja nuorten urheiluyhteistyöhön Pohjoismaissa. Hakuaika 14.09.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Globus Call
Epävakaina aikoina vapaiden ja joustavien tukimahdollisuuksien merkitys kasvaa entisestään. Maailman murroksessa taidetta ja kulttuuria tarvitaan näyttämään suuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. Globus Call tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuden osallistua ylikansallisiin ja pitkäjänteisiin yhteistyökuvioihin ja -verkostoihin, jotka suuntautuvat Pohjolan ulkopuolelle. Hakuaika 15.9.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Lyhytkestoinen verkostotuki
Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma painottaa tiedonvaihtoa, uusien yhteyksien luomista ja kiinnostuksen lisäämistä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Lyhytkestoista tukea saanut verkosto voi myöhemmin hakea pitkäaikaista tukea. Hakuaika 21.09.2023 saakka. Lue lisää >

BusinessFinland
Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen ja kasvun tueksi. Eri hakuaikoja: yritysten tai yritysten ja tutkimusorganisaatioiden hakemuksia voi jättää viimeistään 15.9.2023, pilotointi- ja kokeiluhankkeiden hakemukset on jätettävä viimeistään 29.9.2023. Lue lisää >

Koneen Säätiö
Rahoitusta tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Yleinen rahoitushaku on avoinna 15.9.2023 saakka. Lue lisää >
Tallenne Koneen Säätiön apurahainfosta 16.8. Katso Youtubessa > 

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Tukea matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. Hakuaika 28.09.2023 saakka. Lue lisää >

Minela-säätiö
Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi jakaa avustuksia myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisille nuorille. Syksyn avustushaussa painotetaan lasten ja nuorten kulttuurin harrastamista ja osallisuutta edistäviä tukihakemuksia. Haku päättyy 30.9.2023. Lue lisää >

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: Resebidrag – konst och kultur
Yleistä apurahaa ja oleskelustipendejä vuodelle 2024 on mahdollista hakea 6.9.–1.10.2023. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen jaoston kokouksen jälkeen marras–joulukuussa. Yleiset apurahat ovat projektitukea, jota voi hakea esimerkiksi erilaisten tapahtumien, tutkimusprojektien ja näyttelyiden toteuttamiseen ja hakea voivat mm. yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja laitokset. Lue lisää >

Suomen Kulttuurirahasto
Keskusrahaston apurahahaku tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika: 10.10.–31.10.2023. Huom: infotilaisuus 28.9. Lue lisää >

Interreg Aurora
Pienet hankkeet, jatkuva haku. Regular scale -hankkeet: Kolmas haku toteutetaan 5.9.–10.10.2023 ja neljäs haku on 5.2.–5.3.2024. Lue lisää >

Taiteen edistämiskeskus Taike
Runsaasti apurahoja ja avustuksia taiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille. Esimerkiksi
– avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen, hakuaika 2.–31.10.2023. Lue lisää >
– erityisavustukset taiteenaloille eri taiteenalojen yhteisöjen, kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin, hakuaika: 2.–31.10.2023. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto (Nordisk Kulturkontakt): Opstart-tuki käynnistysvaiheeseen
Taide- ja kulttuuriprojektien ensivaiheisiin. Ohjelmasta tuetaan yhteistyössä tapahtuvaa uusien ja lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä, jotta projektien pohjoismaiset tavoitteet voisivat täyttyä. Hakuaika 17.11.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Globus Opstart – pienille aluille ja suurille visioille
Ohjelma tukee käynnistys- ja tutkimusvaiheita projekteissa, joita ei voida toteuttaa pelkästään Pohjoismaissa. Globus Opstart -tukea voi hakea sellaisen projektin valmisteluun, jolle haluat hakea myöhemmin Globus Call -tukea. Hakuaika 17.11. 2023 saakka. Lue lisää >

Oulun Seudun Leader ry
Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset ja järjestöt, esimerkiksi tiedonvälitykseen ja innovaatiohankkeisiin. Rahoituksissa on nyt aiempaa voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Lue lisää >

Pohjoinen Periferia ja Arktis, Northern Periphery and Arctic (NPA)
Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, joilla alueiden toimijat pystyvät hyödyntämään kestävästi alueen omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kehittämään ratkaisuja alueen yhteisiin haasteisiin. NPA-yhteistyö lisää alueiden vaurautta ja parantaa niiden sopeutumiskykyä. Lue lisää >

Neljäs haku 4.10.–17.11.2023. Lue lisää >

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jatkuva haku, päätökset neljästi vuodessa. Säätiö tukee avustuksin korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Lue lisää >

Musiikin edistämissäätiö MES
Useita eri hakuja syksyllä. Lue lisää >

URBACT IV
EU:n rahoittama alueiden välisen yhteistyön ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten kaupunkien verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa. Ohjelman keskeinen toiminta-ajatus on eri teemojen ympärillä tapahtuva integroitu ja kestävä kaupunkikehittäminen. Seuraava haku avautuu tammikuussa. Lue lisää >

LISÄTIETOJA AIHEESTA

SAVE THE DATE: Interreg Aurora -tilaisuus Oulussa 27.–28.11.2023
Kokemusten vaihtoa ja parhaita käytäntöjä käynnissä oleviin Interreg Aurora -hankkeisiin sekä mahdollisuus tavata uusia projektikumppaneita, verkostoitua ja jakaa ideoita. Lue lisää >

Tiedejatutkimus.fi
Tietoa tieteen ja taiteen apurahoista. Lue lisää >

Säätiöt ja rahastot ry
Suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, joka muun muassa jakaa yleistä tietoa säätiöistä sekä ohjeita apurahojen saajille ja maksajille. Lue lisää >

CulturEU Funding Guide
Kulttuurin ja luovien alojen rahoitusopas. Lue lisää >

Funding and Tenders -portaali
Tietoa suorista EU-rahoituksista. Lue lisää >

Ilana Pichon valittu Tuiran Oulu2026-seinämaalauksen taiteilijaksi

Osana Oulu2026-kulttuuriohjelmaa syntyvien seinämaalausten sarja jatkuu tänä vuonna Tuiraan toteutettavalla teoksella, jonka taiteilijaksi on valittu Ilana Pichon. Taideteos toteutetaan Valtatie 54:ssä sijaitsevan kiinteistön länsipuolelle syyskuun aikana.

Ouluun elokuun lopussa saapuva kuvataiteilija Ilana Pichon toteuttaa teoksen Tuiraan syyskuun aikana. Seinämaalauksia toteutetaan vuosittain matkalla kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.

Tervetuloa asukasiltaan pe 1.9. klo 17.30

Ilana Pichon saapuu Ouluun ensi viikolla ja aloittaa työskentelynsä Tuirassa tutustuen alueeseen ja tavaten sen asukkaita. Taiteilija on tavattavissa kaikille avoimessa tilaisuudessa Tuiran Tuirakas-asukastuvassa perjantaina 1. syyskuuta klo 17.30, osoitteessa Jatkotie 2.

Kyseessä on taiteilijan ensimmäinen vierailu Suomeen, ja hän on utelias päästessään tutustumaan Oulun arkkitehtuuriin ja maisemiin.

“Taiteeni on paikkasidonnaista, joten olen innoissani, että voin syventyä uuteen ympäristöön useamman viikon ajan ja luoda kohteeseen pysyvän teoksen”, kertoo Pichon ajatuksistaan tulevasta teoksesta.

Sveitsissä syntynyt ja kasvanut, ja nykyään Kanadan Quebecissä asuva ja työskentelevä Ilana Pichon on koulutukseltaan arkkitehti ja kuvataiteilija. Muun muassa seripainatuksen, seinämaalausten, installaatioiden ja taidekirjojen parissa työskentelevän Pichonin taidetta voi nähdä sekä gallerioissa että julkisessa tilassa. Pichonin paikkasidonnaisissa ja tilallisissa teoksissa näkyy hänen taustansa arkkitehtina.

“Taiteellisessa työskentelyssäni pidän siitä, että voin sijoittaa jokaisen teoksen omaan tilaansa, jotta ihmiset voivat samaistua siihen.”

Toteutusten kaupunginosat valitaan vuosittain järjestettävillä kaupunginosaäänestyksillä, jonka voitti tänä vuonna Tuira Ritaharjun jäädessä toiseksi. Ilana Pichon valittiin taiteilijaksi Tuiraan vuonna 2022 järjestetyn globaalin portfoliohaun pohjalta, johon osallistui 530 taiteilijaa 64 maasta.

“Raati painotti lopullisessa taiteilijavalinnassa Ilana Pichonin kykyä tilalliseen ja kolmiulotteiseen ilmaisuun, jolla voi olla oma merkityksensä tulevan toteutuksen suunnittelussa. Pidimme hänen leikkisästä, värikkäästä ja valoisasta tyylistään. Hänellä on taustalla monipuolinen kokemus isojen sekä pienempien pintojen työstämisestä. Lisäksi hän on työskennellyt erilaisten yhteisöjen kanssa osallistavilla menetelmillä. Raadin keskusteluissa nämä tekijät nousivat tässä kohteessa merkityksellisiksi kriteereiksi“, kertoo Oulun taidemuseon amanuenssi Katariina Kemppainen.

Taiteilija Ilana Pichonin seinämaalaus Quebecissä.

Ilana Pichonin vuonna 2022 toteuttama seinämaalaus Kanadan Quebecissa.

Taiteilijavalinnan suoritti julkisen taiteen ammattilaisista koostuva raati: kuvataiteilija Kaija Hinkula, Oulun taidemuseon amanuenssi Katariina Kemppainen, Oulun kulttuurisäätiön tuottaja Inka Hyvönen ja Upeartin taidekoordinaattori Yiorgos Fanaris.

Lisätietoja medialle:

Upeart : +358 50 468 6521 / press(at)upeart.com

 

Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikuttavuuden arviointi

Lähes puolet oululaisista pitää Oulua kulttuurikaupunkina. Muualla asuvien näkemykset Oulusta kulttuurikaupunkina ovat myönteisemmät, selviää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kyselystä.

Cupore vastaa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden vaikuttavuuden arvioinnista ja on kartoittanut lähtötilannetta eri kohderyhmille suunnatuilla kyselyillä. Kansalaisten kulttuuripääkaupunkivuoteen kohdistuvia ajatuksia selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä syksyllä 2022. Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 2 752, joista oululaisia oli 1 327, Oulu2026-kumppanikunnista 336 vastaajaa ja loput vastaajista muualta Suomesta.

Oululaiset itse kriittisimpiä – muut kokevat Oulun vahvemmin kulttuurikaupungiksi

Kyselystä selviää, että Oulu2026-toimintaa ei vielä tunneta kovin hyvin, ja että oululaisista harvempi (52 %) pitää Oulua kulttuurikaupunkina kuin muualla Suomessa (64 %) tai muissa Oulu2026-kunnissa (65 %) asuvat.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan Oulun tämänhetkistä kulttuuri-ilmastoa. Alle 25-vuotiaat oululaiset vastaajat antoivat paremman arvosanan Oulun kulttuuri-ilmastolle (6,4) kuin vanhempi ryhmä (25–44-vuotiaat), jotka arvioivat Oulun kulttuuri-ilmaston arvosanaksi 5,4 asteikolla 0–10. Tulevaisuutta koskevien kysymysten osalta nuorista oululaisista vastaajista reilusti alle puolet arvioi asuvansa kotikunnassaan viiden vuoden kuluttua, kun vastaava luku kaikkien oululaisten vastaajien keskuudessa oli 70 %.

Kulttuuripääkaupunkivuotta toteuttavan Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen toteaa, että lähtötilanne tunnistetaan ja hihat on taustajoukoissa kääritty jo aikaa sitten. Toiminnan pääpaino on kuitenkin vuodessa 2026. Tapahtumia ja muita projekteja suunnitellaan nyt kumppaneiden kanssa ja uusia ohjelmahakujakin on vielä tulossa. Tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos, joka yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta sekä ennen kaikkea luo hyvinvointia ja elinvoimaa pohjoiselle alueelle.

”Kulttuuriohjelmamme on väline, jolla alueen kulttuuri-ilmasto paranee, kun ihmiset innostuvat laajasti mukaan ohjelman toteutukseen. Tavoittelemme pitkäaikaisia vaikutuksia, ja niiden arvioimiseksi seuranta on Cuporen kanssa jo käynnissä”, lisää Rantala-Korhonen.

Kulttuuri tuo iloa sekä lisää hyvinvointia ja aktiivisuutta

Cuporen seuranta- ja arviointityö jatkuu vuoden 2027 loppuun asti. Cuporen erikoistutkijan Mervi Luonilan mukaan on tärkeää seurata ja arvioida laaja-alaista toimintaa ajantasaisesti. Kyselyjen lisäksi tutkimus- ja arviointihankkeessa kerätään tilastoaineistoja, tehdään haastatteluja ja seurataan mediaa. Arviointien kautta saadaan tietoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden vaikuttavuudesta paitsi sen toteutusalueella, myös laajemmin yhteiskunnassa.

Yhdeksi merkittäväksi havainnoksi jo tehdystä tutkimuksesta Luonila nostaa sen, että kulttuurin kokeminen ja harrastaminen tuo enemmistölle iloa (85 %), lisää hyvinvointia (80 %) ja lisää aktiivisuutta (77 %). Kysely selvitti myös kulttuuripalvelujen käytön esteitä. Keskeisimmäksi esteeksi nousivat rahan puute (46 %), vaikka lähes 40 % vastaajista ei kokenut tätä kulttuuripalvelujen käytön esteeksi. Kaikista vastaajista yli puolet (55 %) oli kiinnostuneita käyttämään kulttuuripalveluita. Vähemmistö vastaajista (21 %) ilmoitti esteeksi kiinnostuksen puutteen tai sen, ettei ole aikaisemminkaan käyttänyt kulttuuripalveluita (13 %). Oululaiset vastaajat olivat muun maan vastaajia kiinnostuneempia ja myös aktiivisempia kulttuuripalvelujen käyttäjiä.

Lisätietoja Oulu2026-tutkimus- ja arviointihankkeesta Cuporen verkkosivuilla.

Ajankohtaista eri rahoituslähteistä

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä mahdollisista tuki- ja rahoituslähteistä kulttuuri- ja taidealojen eri kokoisiin projekteihin ja teoksiin, sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Listaan on koottu syksyllä 2023 ajankohtaisia tuki- ja rahoitusmuotoja. Huomioithan, että tuorein tieto löytyy aina kunkin rahoituslähteen omista kanavista (Lue lisää -linkit verkkosivuille listauksessa) ja että rahoituslähteitä on myös muita, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ja EU-rahoituksen eri muodot.

Alfred Kordelinin säätiö
Tieteen, taiteen ja sivistystoiminnan vuosiapurahat, hakuaika 1.­–15.8.2023. Lue lisää >

Suomen Kulttuurirahasto
Liikkuvuus- ja residenssiapurahoja taiteilijoille sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin, hakuaika 10.­–31.8.2023. Lue lisää >

Koneen Säätiö
Apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin, hakuaika 1.–15.9.2023. Huom: tulossa apurahainfo 16. elokuuta. Lue lisää >

Taiteen edistämiskeskus Taike
Useita eri hakuja syksyllä. Esimerkiksi:
– avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen, hakuaika 2.–31.10.2023. Lue lisää >
– erityisavustukset taiteenaloille eri taiteenalojen yhteisöjen, kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin, hakuaika: 2.–31.10.2023. Lue lisää >

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jatkuva haku, päätökset neljästi vuodessa. Säätiö tukee avustuksin korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Lue lisää >

Musiikin edistämissäätiö MES
Useita eri hakuja syksyllä. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuuripiste, Nordisk Kulturkontakt
Useita hakuja syksyllä, mm. tukia matkoihin sekä taiteen ja kulttuurin verkostoyhteistyöhön. Lisäksi esimerkiksi kulttuuri- ja taideohjelma, hakuaika 12.8.–12.9.2023. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto, Nordisk Kulturdfond
Useita tukiohjelmia, joissa haku syksyllä, mm. pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen ja muihin ylikansallisiin ja pitkäjänteisiin yhteistyöverkostoihin. Lisäksi esimerkiksi Opstart, hakuaika 7.8.–17.11.2023 (jatkuva haku, käsittelyaika 20 työpäivää) taide-ja kulttuuriprojektin ensivaiheisiin. Lue lisää >

Oulun Seudun Leader ry
Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset ja järjestöt, esimerkiksi tiedonvälitykseen ja innovaatiohankkeisiin. Rahoituksissa on nyt aiempaa voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Lue lisää >

LISÄTIETOJA AIHEESTA

Tiedejatutkimus.fi
Tietoa tieteen ja taiteen apurahoista. Lue lisää >

Säätiöt ja rahastot ry
Suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, joka muun muassa jakaa yleistä tietoa säätiöistä sekä ohjeita apurahojen saajille ja maksajille. Lue lisää >