fbpx

Ensimmäisen Sápmi Triennalen taiteilijat valittu

Teksti suomeksi alempana.

Eurohpá kulturoaivegávpotjagi 2026 čalmmustahttit sámi dáidaga ja kultuvrra

Dáiddárat válljejuvvon vuosttaš Sápmi Triennalei

Oulu dáiddamuseas šaddá sámedáidaga musea Eurohpá kulturoaivegávpotjagi álggus. Oktan prográmmaollisvuohtan oaidnit Sápmi Triennale -čájáhusa, mii buktá oktii dáládáidaga ja duoji. Triennála dáiddárat leat dál almmustahtton.

Vuosttaš johtti Sápmi Triennale -čájáhussii lei rabas ohcan čakčat 2023. Ohcamušat bohte oktiibuot 97, ja dain ledje sullii 500 dáiddabargoevttohusa. Triennalei válljejuvvojedje dáiddabarggut 25 dáiddáris: duodji, dáiddaduodji, video-, jietna- ja installašuvdnadáidda, čuovgagovat, govvadáidda, tekstiiladáidda ja keramihkka ja girjjálašvuohta.

Válljejuvvon dáiddárat leat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmundson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Dáiddáriid válljejedje ovttas Sámi Dáiddaguovddáža (SDG) ráđi golbma dáiddárlahtu, Girona dáiddamusea hoavda Maria Lind ja Roavvenjárgga dáiddamusea kuráhtor Ulla Viitanen.

Sámis, Suomas, Ruoŧas ja Norggas johtti Sápmi Triennale ollašuhttet ovttasbarggus Oulu dáiddamuseain ja Oulu2026:in Sámi Dáiddaguovddáš (Kárášjohka), Nordlandsmuseet ja Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Giron) ja Roavvenjárgga dáiddamusea. Triennale rahpasa borgemánus Norgga bealde Bådåddjos (Budejju, Buvdda), mii lea okta Eurohpá kulturoaivegávpogiin dán jagi. Oului triennale joavdá ođđajagimánus 2026.

Dáidda lasiha dieđu

Sámedáidaga musea, mii deavdá Oulu dáiddamusea álgojagis 2026, lea viiddes, searvvušlaš fidnu man Oulu kulturfoanda nappo Oulu2026 buvttada ovttas iežas guimmiiguin. Fitnu álggahedje plánet jagi 2022, ja dan ollašuhttima vuođđun leat dáiddamusea ja sápmelaččaid gulahallama ja ovttas plánema lasiheapmi.

”Dátges lea midjiide okta vuohki dahkat kulturdálkádatnuppástusa”, lohká Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta. ”Mii háliidit buktit sámiid oktii návddašit máŋggabealát sámi kultuvrras ja nuppe dáfus lasihit kultuvrra lohkanmáhtu ja váldoálbmoga diđolašvuođa sámiid birra. Mii sávvat ahte sihke dáiddamuseafidnu ja min sámekulturprográmma muđuige mielddisbuktet bissovaš váikkuhusaid.”

Eurohpá uniovnna áidna eamiálbmoga árbevierut ja kultuvra oidnojitge máŋggalágan dáhpáhusain olles Eurohpá kulturoaivegávpotjagi. Bargu lea jo jođus, ja dáhpáhusaid buvttadit iešguđetlágan olbmuide: Dálvemánnu-ollisvuhtii ođđajagimánu ja guovvamánu áigge oassálaste masá vihttačuođi olbmo. Dálvemánnui gulle earret eará searvvušlaš museaeahket ja sámi álbmotbeaivvi seminára ja eahketkonsearta.

Lassedieđut ja jearahallamat

Kuráhtor Selina Väliheikki, Oulu dáiddamusea, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

::::::::::::::::::

Saamelainen taide ja kulttuuri vahvasti esillä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotena 2026

Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi. Yhtenä ohjelmakokonaisuutena nähdään saamelaista nykytaidetta ja duodjia yhdistävä Sápmi Triennale -näyttely. Triennaalin taiteilijavalinnat on juuri julkistettu.

Kaikkien aikojen ensimmäiseen Sápmi Triennale -kiertonäyttelyyn haettiin taiteilijoita ja teoksia avoimella haulla syksyllä 2023. Hakemuksia saatiin yhteensä 97, joissa oli noin 500 teosehdotusta. Mukaan valittiin 25 taiteilijan teoksia: duodjia, dáiddaduodjia, video-, ääni- ja installaatiotaidetta, valokuvausta, kuvataidetta, tekstiilitaidetta ja keramiikkaa sekä kirjallisuutta.

Valitut taiteilijat ovat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmundson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Taiteilijavalinnat tekivät yhdessä Saamelaisen nykytaiteen keskuksen (Sámi Dáiddaguovddáš SDG) hallituksen kolme taiteilijajäsentä, Kiirunan taidemuseon johtaja Maria Lind sekä Rovaniemen taidemuseon kuraattori Ulla Viitanen.

Saamenmaalla, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kiertävän Sápmi Triennalen toteuttavat yhteistyössä Oulun taidemuseon ja Oulu2026:n kanssa saamelaisen nykytaiteen keskus Sámi Dáiddaguovddáš SDG (Kaarasjoki), Nordlandsmuseet & Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Kiiruna) sekä Rovaniemen taidemuseo. Ensimmäisenä triennaali avataan elokuussa Norjan Bodøssa, joka on yksi tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ouluun triennaali saapuu tammikuussa 2026.

Taide lisää tietoa

Oulun taidemuseon talvella 2026 haltuunsa ottava saamelaisen taiteen museo on laajamittainen, yhteisöllinen hanke, jota tuottaa Oulun kulttuurisäätiö eli Oulu2026 yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2022, ja sen toteutus perustuu taidemuseon ja saamelaisten väliseen vuoropuheluun ja yhteissuunnittelun lisäämiseen.

”Olemme tässäkin tekemässä kulttuuri-ilmastonmuutosta”, sanoo Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja Aino Valovirta. ”Haluamme toisaalta tuoda saamelaisia yhteen monipuolisen kulttuuritarjonnan ääreen ja toisaalta lisätä kulttuurin lukutaitoa sekä valtaväestön tietoisuutta saamelaisuudesta. Toivomme, että niin taidemuseolle rakennettavan kokonaisuuden kuin muunkin saamelaiskulttuuriohjelman vaikutukset jäävät pysyviksi.”

Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan perinteet ja kulttuuri näkyvätkin moninaisissa yleisötapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa koko Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Työ on jo käynnissä, ja tapahtumia tehdään tutuksi monipuolisille yleisöille: Oulu2026:n koordinoiman ensimmäisen Dálvemánnu-kokonaisuuden tapahtumissa vieraili tammi–helmikuussa viitisen sataa kävijää. Mukana oli muun muassa yhteisöllinen museoilta sekä saamelaisten kansallispäivän seminaari ja konsertti.

Lisätiedot ja haastattelut

Kuraattori Selina Väliheikki, Oulun taidemuseo, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Saamelaiskulttuurin tuottaja, Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

Eiril Linge: Farmor forteller, 2023 (still-kuva videoteoksesta). Kuvaaja: Eiril Linge, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frozen People tarjoilee elektronista musiikkia, taidetta ja performansseja

Nallikarin majakka valaistuna Frozen People -festivaalissa maaliskuussa 2023. Kuva: Iina Tauriainen

Nallikarin majakka valaistuna Frozen People -festivaalissa maaliskuussa 2023. Kuva: Iina Tauriainen

Elektronisen musiikin sekä pohjoisen taiteen ja tyylin festivaali Frozen People järjestetään lauantaina 2. maaliskuuta. Frozen Peoplen pääsymaksuton päätapahtuma järjestetään jälleen keliolosuhteita uhmaten jäätyneellä merellä Oulun Nallikarissa klo 14–22. Tänä vuonna festivaali jatkuu pääsymaksullisella After Sea -tapahtumalla Kulttuuritalo Valveella aina yön pikkutunneille asti. Festivaali on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja sen järjestää Oulu Urban Culture ry.

Kolmatta kertaa järjestettävä festivaali laajenee tänä vuonna Nallikarista myös Oulun keskustan alueelle. Festaritunnelmaan voi virittäytyä jo torstaina 29. helmikuuta, kun Frozen Peoplen oma DJ, Otto August, tanssittaa yleisöä Polar Bear Pitching -tapahtumassa Torinrannassa. Perjantaina mennään jo lujempaa, kun Frozen Peoplen etkoklubilla 45 Specialissa esiintyvät Business City ja festivaalin kuratoimat DJ’t.

Festivaalin virallinen After Sea -jatkotapahtuma Kulttuuritalo Valveella laajentaa Frozen Peoplen kokonaisvaltaiseksi elektronisen musiikin festivaalikokemukseksi. Päätapahtumasta poiketen After Sea on pääsymaksullinen ja ikärajallinen (K-18). Jatkotapahtuman kapasiteetti on hyvin rajallinen, joten liput kannattaa ostaa ennakkoon.

Lauantaina festivaalin päätapahtumassa Nallikarissa on jälleen luvassa monipuolinen musiikki- ja taideohjelma. Festivaalipäivä startataan kevyellä ja rytmikkäällä house-musiikilla, auringon laskiessa nautitaan oululaislähtöisen Nelli Milanin livekeikasta ja pimeän tullen teknon sykkeeseen johdattelee suomalaisen elektronisen musiikin pioneeri: Jori Hulkkonen. Arctic Pulse -hanke toteuttaa Ravintola Nallikarin puolelle klubin, jossa esiintyy saamelais-DJ-kollektiivi ARTICLE 3. Nallikarin musiikkiohjelman päättää Pohjoismaiden teknomekasta Kööpenhaminasta saapuva Neri J.

Frozen Peoplen taideohjelma tarjoilee kutsuvia installaatioita ja performansseja, pehmoisia tiloja ja kohtaamisia, valotaidetta sekä poikkitaiteellisia sisältöjä. Esimerkkinä taideohjelmasta tuottaja Inka Koutaniemi nostaa Ice Ars Beibi -kollektiivin ‘jään, saunaan’ -teoksen. Kyseessä on tapahtuma-alueelle jäästä rakennettu sauna, johon yleisöllä on vapaa pääsy.

Tänä vuonna festivaali myös lanseeraa S+T+ARTS teltan, joka toteutetaan yhdessä Oamkin Grin-hankkeen kanssa. Teltassa on oma monipuolinen ohjelmisto, johon sisältyy esimerkiksi spoken wordia, äänitaidetta ja performatiivista karaokea.

Nallikarin päätapahtumaan osallistuminen vaatii kävijöiltä avointa mieltä ja valmistautumista arktisiin olosuhteisiin. Osallistujia kannustetaan luomaan oma talvinen tyyli, mutta samalla varustautumaan kuin olisi lähdössä hyytävälle tunturiseikkailulle.

Frozen People tähtää Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026

Ankarissa olosuhteissa järjestettävä Frozen People vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja kokeilevaa otetta. Tapahtumaa kehitetään kohti vuotta 2026, jolloin se on merkittävä osa Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -ohjelmaa. Tavoitteina ovat, että festivaalin taideohjelmahaku laajenisi tulevaisuudessa kansainväliseksi ja tapahtumaan saataisiin enemmän sekä elektronisen musiikin artisteja että kävijöitä ulkomailta. Frozen People on ainutlaatuinen tapahtuma, joka herättää vuosi vuodelta enemmän kansainvälistä kiinnostusta. Vuodelle 2026 valmistellaan huomattavasti suurempaa festivaalia, kuitenkin tapahtuman persoonallisen tee se itse -hengen säilyttäen.

“Meille on tärkeää kehittää festivaalia pitkäjänteisesti osaksi Oulun tapahtumakenttää. Tästä syystä olemme aloittaneet tapahtuman järjestämisen jo ennen vuotta 2026. Haluamme myös tukea paikallisia nousevia taiteen tekijöitä erilaisten osallistumismahdollisuuksien kautta”, kertoo Oulu Urban Culture ry:n toiminnanjohtaja Heikki Myllylahti.

Tänä vuonna festivaali järjestää yhteistyössä LUMO-valofestivaalin kanssa Mapping-työpajan, jossa koulutetaan kaksi uutta valotaiteilijaa toteuttamaan paikkasidonnainen videoprojisointi, eli mäppäys, Nallikarin majakkaan.

Lisätietoja antaa:
Heikki Myllylahti, toiminnanjohtaja ja festivaalijohtaja, Oulu Urban Culture ry,
heikki@urbanculture.fi, 040 715 4742.

Frozen People | Oulu Urban Culture


 

Frozen People 2024 ohjelmisto

 

Torstai 29.2. klo 18–20, Polar Bear Pitching, Torinranta, pääsymaksuton
18–20 DJ Otto August

Perjantai 1.3., klo 22–04. 45 Special, Frozen People esivoitelut: Business
City, K-18, liput 17,5 euroa
23–00 Business City
00–04 Dj Snapdragon, 80percent, Wizard ja Korai

Lauantai 2.3. klo 14–22, Nallikari, Frozen People -päätapahtuma,
pääsymaksuton

Jäälava:
14–15.30 Smok
15.30–17 Charlotte Bendiks
17–18 Nelli Milan
18–20 Jori Hulkkonen
20–22 Neri J

S+T+ARTS-teltta
15–16.30 Art Tech Workshop by Basti Kuhz
16.30–17.30 Skumppa Klubit
17.30–18 Aino Kontinen feat. Sorry Babe
18–18.30 Tuhmat
18.30–20 Basti Kuhz
20–21 Skumppa Klubit
17.30–20 Merivaimo (videoinstallaatio, Inkeri Jäntti)

Taideohjelma, koko tapahtuman ajan (klo 14-22)
Pumpulinna²
Illjana and VituEmo

Wind Sculptures
Tuhmat

Keto/Äng/Meadow
Milda and Svet

CULTISH: THE ALTAR

Jään, saunaan
Ice Ars Beibi

No man’s land
Tiina Vehkaperä

Hali
Iiris, Reetta, Greta, Grace and Enni

Ravintola Nallikari
16.30–18.30 Soegiono
18.30–20.30 Arctic Pulse Presents: ARTICLE 3
20.30–22 Soegiono

Lauantai 2.3. – sunnuntai 3.3. klo 23–04, After Sea -jatkotapahtuma
Kulttuuritalo Valve, K-18, liput 20 euroa

Bar Stage
23–00 Chimanda
00–01 Ati
01–02 Lasse Tapio Junnila (live)
02–04 Mora
23–04 Nunu (ART)

Valvesali

23-01.30 Miha
01.30-02 Julia Silset
02-04 Juhani Oivo
23-04 LNA (VJ)

Romanikahvila kutsuu pistäytymään

Romanikahvilat käynnistyvät tiistaina 6. helmikuuta klo 13. Luontevana paikkana on Oulu10 osoitteessa Torikatu 10. Kahviloissa on kyse kulttuurien kohtaamisesta ja romanikulttuurin näkyväksi tekemisestä. Päävetäjinä toimivat Rosita Lindgren, Laimi Lindgren ja Rosita Lindgren.

 

Kolme romanikahvilan vetäjää hymyilee Oulu10:ssä tulevan romanikahvilan tilassa romaniasut yllään.

Rosita Lindgren, Laimi Lindgren ja Rosita Lindgren toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi piipahtamaan romanikahvilassa, joka on avoinna Oulu10:ssä joka toinen tiistai klo 13 – 15.

 

”Me toivomme, että pääsemme kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja keskustelemaan siitä, mitä kaikkea romanikulttuuri on”, Rosita Lindgren kertoo.

Paikalle ovat tervetulleita kaikki, ohikulkijoista koululaisryhmiin. Vetäjät toivovatkin, että mahdollisimman moni pistäytyisi kahvilla.

”Meillä on vaihtelevia teemoja romanikulttuurista. Esittelemme muun muassa romaniasuja, käsitöitä, musiikkia, romanikieltä- ja kirjallisuutta” kertoo Laimi Lindgren.

Kahvilaan voi tulla juttelemaan, kyselemään, kuuntelemaan romanimusiikkia tai ihan vain juomaan kahvia. Vetäjien mukaan kahvittelu onkin keskeinen osa kohtaamista.

”Kahvilan perusideana on toimia matalan kynnyksen paikkana, jossa voi tutustua ja kuulla romanikulttuurista. Tällä tavoin edistetään parhaiten hyviä väestösuhteita”, Henry Lindgren Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta korostaa.

Romanikahvila toteutetaan romaniväestön, aluehallintoviraston, Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorin yhteistyönä.

Veli-Pekka Pelkonen Villa Victorista toteaakin, että kahvila on heidän toimintansa ydintä: ”Tehtävämme on edistää kulttuurista moninaisuutta ja tuoda eri väestöryhmiä yhteen. Myös kaupungin romanityölle on tärkeää edistää romanikulttuurin näkyvyyttä, ja tämä jos mikä on erittäin mainio tilaisuus siihen. Lisäksi Oulu10 on paikka, jossa monet oululaiset asioivat, eikä romanikahvilaa voi olla tässä huomaamatta.”

”Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Pääteemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, jota romanikahvilat toteuttavat osaltaan jo nyt”, kertoo Henrik Skarevik, Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen koordinaattori.

 

Romanikahvilan kevään 2024 ohjelma

Romanikahvila on avoinna Oulu10:ssä joka toinen tiistai klo 13.00.

 • 6.2. Romanikahvilan aloitus. Teemana romanikulttuuri ja näyttelyn esittely.
 • 20.2. Käsityöt ja tekstiilit. Esittelyssä romaniasuja ja -tekstiilejä sekä käsityönäytöksiä.
 • 5.3. Tutustumista romanikulttuuriin kahvittelun ohessa.
 • 19.3. Rasisminvastainen viikko. Teemana nuoret.
 • 16.4. Romanimusiikin esityksiä.
 • 30.4. Tutustumista romanikulttuuriin kahvittelun ohessa.
 • 14.5. Romanikieli ja -kirjallisuus.
 • 28.5. Tutustumista romanikulttuuriin kahvittelun ohessa.

 

 • Romanikahvila on avoinna joka toinen tiistai klo 13-15 alkaen 6.2. ja päättyen 28.5.2024

  Romanikahviloiden ohjelma

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kaukametsän tilat kartoitetaan esteettömyyden edistämiseksi

Kajaanin Kaukametsän kulttuurikeskuksessa toteutetaan tänä keväänä esteettömyyskartoitus. Kartoituksessa selvitetään kulttuuritilojen esteettömyyden nykytila ja kehityskohteet.

Tiloja tarkastellaan näkemisen, kuulemisen ja liikkumisen näkökulmista. Kartoituksessa laaditaan suunnitelma toimista, joilla kehitetään tilojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa pöytäryhmiä ja portaat

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa on pöytäryhmiä ja näyttävät portaat ylimpiin kerroksiin. Kuva: FadeCreative/KARA-hanke.

 

“Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, jossa on huomioitu ihmisten moninaisuus ja erilaiset toimintakyvyt. Esteettömässä ympäristössä jokainen voi toimia yhdenvertaisesti”, sanoo projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta. Oulun kulttuurisäätiön hanke toimii kehittämistyössä kumppanina.

Käyttäjien havaintoja ja kokemuksia Kaukametsän tilojen esteettömyydestä selvitetään kyselyllä. Kyselyyn voi vasta sähköisellä lomakkeella sekä paperilomakkeella. Vastausaikaa on 18.2.2024 saakka.

Lomakkeita on saatavilla Kajaanissa Kaukametsän salin ja Kainuun musiikkiopiston auloissa (Koskikatu 2-4) sekä Kaukametsän opiston aulassa (Koskikatu 4B). Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi.

“Toivomme vastauksia kaikilta Kaukametsän palvelujen käyttäjiltä”, sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen.

“Haluamme kehittää Kaukametsän tilojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta mahdollisimman moni kokisi kulttuurikeskuksen omakseen ja tosiasiallisempi osallistuminen olisi mahdollista”, hän lisää.

Kaukametsän tilojen esteettömyyskartoitus on yksi Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kehittämispiloteista, jotka toteutetaan vuosina 2024–2025 Oulu2026-alueella.

Hanke tukee kuntia ja yhdistyksiä toteuttamaan kulttuuripalveluja yhdenvertaisesti. Lisäksi hanke tukee vähemmistöryhmiä osallistumaan vahvemmin palvelujen ja Oulu2026-kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Se on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Lisätietoja

Minna Tuunainen, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, Kaukametsä
p. 044 7100 922
minna.tuunainen@kajaani.fi

Anna Litewka-Anttolainen, projektipäällikkö, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke,
p. 040 538 8121
anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Saamelaisten kansallispäivän seminaari 6.2.2024

Tervetuloa saamelaisten kansallispäivän seminaariin! Ohjelmassa kuullaan puheenvuoroja saamelaiskulttuurin sekä museoalan asiantuntijoilta sekä paneudutaan saamelaisten ja museoiden keskinäisiin suhteisiin historiassa, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Seminaarin kielet ovat koltansaame, pohjoissaame ja suomi. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoittaudu Pohjankartanon seminaariin tästä linkistä.
Ilmoittaudu Kaukametsän satelliittiseminaariin tästä linkistä.

Ilmoittautuminen: 30.1.2024 mennessä.

Buresboahtin sámi álbmotbeaivvi seminárii! Eahketbeaivvi áigge gullet sáhkavuoruid sámekultuvrra ja museasuorggi áššedovdiin ja guorahallat sámiid ja museaid gaskavuođaid dolin, dál ja boahttevuođas. Seminára gielat leat nuortalašgiella, davvisámegiella ja suomagiella. Seminára lea buohkaide rabas ja nuvttá.

Almmut iežat Pohjankartano seminárii dán liŋkkas.
Almmut iežat Kaukametsä satellihttaseminárii dán liŋkkas.

Almmuheapmi: Maŋimustá 30.1.2024. 


 

Seminaarin ohjelma

Tiistai 6.2.2024 klo 12–15.30

Pohjankartanon koulu, luentosali 1. Leevi Madetojan katu 1, Oulu
Satelliittitapahtuma: Kaukametsän opisto. Koskikatu 2–4, Kouta-sali, Kajaani

12.00–12.15 Seminaarin avaus, Aino Valovirta ja Anna Litewka-Anttolainen, Oulun kulttuurisäätiö

12.15–12.45 Saamelaiset, museot ja saamelaismuseot, Áile Aikio, Lapin yliopisto

12.45–13.15  Saamelaisten äänitearkistojen keräyksen ja käytön vaiheita, Marko Jouste, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti

13.15–13.45 Ajatuksia berliiniläisen MEK-museon tutkimusprojektista, Heini Wesslin

13.45–14.15 Kahvi ja duodji-workshop

14.15–14.35  Saamelaisesineet ja Pohjois-Pohjanmaan museon historia, Julia Tikka, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti

14.35–15.15 Paneelikeskustelu. Elisa Sarpo, Kansallismuseo; Marjo-Riitta Rantamäki, Saamelaismuseo Siida; Karoliina Autere, Pohjois-Pohjanmaan museo. Moderaattori: Selina Väliheikki, Oulun Taidemuseo.

15.15–15.25 Yleisökeskustelu

 

Seminára prográmma

Maŋŋebárgga 6.2.2024 dii 12.00–15.30

Pohjankartanon koulu, logaldallansále 1. Leevi Madetojan katu 1, Oulu
Satellihttaseminára: Kaukametsän opisto. Koskikatu 2–4, Kouta-sali, Kajaani

12.00–12.15 Seminára rahpan, Aino Valovirta ja Anna Litewka-Anttolainen, Oulu kulturfoanda

12.15–12.45 Sámit, museat ja sámemuseat, Áile Aikio, Lappi universitehta

12.45-13.15 Sámi jietnavuorkkáid čohkkema ja geavaheami muttut, Marko Jouste, Oulu universitehta Giellagas-instituhtta  

13.15-13.45 Jurdagat berliinnalaš MEK-musea dutkanprošeavttas, Heini Wesslin  

13.45-14.15 Káffe ja duodji-workshop  

14.15-14.35 Sámedávvirat ja Davvebađaeatnama musea historjá, Julia Tikka, Oulu universitehta Giellagas-instituhtta  

14.35-15.15 Panelaságastallan. Elisa Sarpo, Suoma álbmotmusea; Marjo-Riitta Rantamäki, Sámemusea Siida; Karoliina Autere, Davvebađaeatnama musea. Moderáhtor: Selina Väliheikki, Oulu dáiddamusea. 

15.15-15.25 Ságastallan  


 

Seminaarin toteuttavat Oulun kulttuurisäätiö, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.

Seminaari on osa Dálvemánnu-tapahtumakokonaisuutta. Dálvemánnu juhlistaa saamelaiskulttuuria sen eri muodoissa ja kokoaa yhteen saamelaistaiteilijoita ja kulttuurintekijöitä laajalta pohjoiselta alueelta. Lue lisää Dálvemánnusta täällä.

Seminára lágidit Oulu kulturfoanda, Yhdenvertainen Oulu2026 -fidnu, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto ja Oulu universitehta Giellagas-instituhtta. 

 Seminára lea oassi Dálvemánu-dáhpáhusollisvuođas. Dálvemánnu ávvuda máŋggabealát sámekultuvrra ja čohkke oktii sámedáiddáriid ja kulturbargiid viiddes davviguovllus. Loga lasi Dálvemánu birra dás. 

 

Lisätietoa: Aino Valovirta, saamelaiskulttuurin tuottaja

Lassedieđut: Aino Valovirta, sámi kultuvrra buvttadeaddji  

+358 40 509 1867, aino.valovirta@oulu2026.eu

 

 

 

Dálvemánnu kokoaa yhteen saamelaiskulttuuria

Saamelaiskulttuuri tulee olemaan vahvasti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Dálvemánnu-nimellä kulkeva tapahtumakokonaisuus toteutetaan ensimmäistä kertaa nyt tammi–helmikuussa. Ohjelmaa laajennetaan kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Ensimmäinen Dálvemánnu tarjoaa musiikkia, teatteria, seminaarin sekä elokuvia. Kokonaisuuden aloittaa Saamelaisten kansallisteatteri Beaivvášin vierailu Oulun teatterissa 18. tammikuuta. Váimmus váibmui (Sydämestä sydämeen) -konsertissa kuullaan musiikkia Beaivvášin tuotannoista yli 40 vuoden ajalta. Saamelaisten yhteisöllinen ilta kutsuu Oulun taidemuseoon 24. tammikuuta, ohjelmassa on muun muassa Skábmagovat-festivaalin lyhytelokuvanäytös. Tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupungin Norjan Bodøn avajaisissa vietetään saamelaiskulttuuriin keskittyvää Oulu2026-päivää 4. helmikuuta.

Dálvemánnu huipentuu saamelaisten kansallispäivän seminaariin ja konserttiin 6. helmikuuta. Kaikille avoin seminaari järjestetään Oulussa Pohjankartanon koululla, ja sitä kokoonnutaan seuraamaan myös Kajaanin satelliittitapahtumaan Kaukametsän opistolle. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja saamelaiskulttuurin sekä museoalan asiantuntijoilta ja paneudutaan saamelaisten ja museoiden keskinäisiin suhteisiin historiassa, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Kansallispäivän vietto jatkuu kulttuuritalo Valveella klo 18. Konsertissa Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtye esittää ensin modernia saamelaista musiikkia, ja sitten Valvesalissa nähdään levynjulkistuskeikalla pohjoissaamenkielistä folkrockia soittava Ravggon. Konserttiin on vapaa pääsy.

Merkitykselliset perinteet nykyaikaan ja esille

Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottajan Aino Valovirran mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmalla halutaan tarjota elämyksiä ja verkostoja niin saamelaisille kuin valtaväestöllekin sekä lisätä Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan kulttuurin tuntemusta. Saamenmaa ulottuu valtionrajojen yli, ja niin myös Oulu2026-ohjelman kumppanuudet.

Huomionarvoista on myös se, että Oulu on jo muutaman vuoden ajan ollut Suomen suurin saamelaiskylä, ja että Oulun yliopisto on Suomessa ainoa, jossa saamen kieltä ja kulttuuria voi opiskella pääaineina.

”Matkalla kohti kulttuuripääkaupunkivuotta kokoamme kumppaniverkostoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ohjelmistoa laajennetaan: mukaan tuodaan myös muun muassa kirjallisuutta, gastronomiaa, kuvataidetta sekä duodjia, saamelaista käsityötä. Haluamme myös vakiinnuttaa saamelaisten kansallispäivän viettoa Oulun seudulla”, kertoo Valovirta.

Suomeksi käännettynä tapahtumakokonaisuuden nimi, eli pohjoissaamen sana dálvemánnu, on talvikuu. Se äännetään tälvemannu.

Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt alamme luoda dálvemánnulle uutta merkitystä”, kuvailee Valovirta nimen taustaa.

Dálvemánnu 2024:n toteuttavat yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiö & Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke, Saamelaismusiikkikeskus, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Oulun teatteri, Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat.

Katso koko ohjelma Dálvemánnu-sivulta.

Lisätiedot ja haastattelut:

Aino Valovirta, saamelaiskulttuurin tuottaja
040 509 1867, aino.valovirta@oulu2026.eu

Ulla Pirttijärvi ja Ulda -yhtye esiintyy saamelaisten kansallispäivän konsertissa kulttuuritalo Valveella Oulussa 6. helmikuuta. Kuva: Maarit Kytöharju