fbpx

Europeisk kulturhuvudstad 2026

Vår norra region fylls med kultur och konst år 2026. Samarbetet och resan mot kulturhuvudstadsåret är redan i full gång och Uleåborg med sina 39 partnerkommuner välkomnar dig att vara med.

Tjärhistoriernas led går till historiska Uleåborg

Tjärhistoriernas led kan upplevas digitalt på mobila enheter runt om i Uleåborg.

Kultur, välbefinnande och livskraft

Huvudbudskapet i vårt kulturprogram är kulturell klimatförändring. Vi vill skapa en inspirerande framtid i norra Europa på ett hållbart sätt och lyfta fram konstens och kulturens betydelse för städernas, byarnas och regionernas framtid. Den kulturella klimatförändringen återförenar även oss i krisdrabbade Europa.

Vårt främsta mål är att skapa och föra kultur, välbefinnande och livskraft till den norra regionen. År 2027 kommer regionen att se väldigt annorlunda ut än nu.

Aktuellt

Kulturprogram

Vi bygger ett kulturprogram genom ett omfattande lokalt, nationellt och internationellt samarbete. Programmet är uppbyggt kring tre teman: Den vilda staden, Modigt i utkanten och Motsatsernas makt.

Oulu2026-Uleåborg2026-området

Kulturhuvudstadsåret kommer att vara mycket omfattande både när det gäller innehåll och geografi: året kommer att genomföras gemensamt av Uleåborg och 39 partnerkommuner.