fbpx

Kulturprogram

Huvudbudskapet i vårt kulturprogram är kulturell klimatförändring. När det gäller den kulturella klimatförändringen förstår vi begreppet kultur brett: det är bildning och konst, kreativa branscher och vardaglig gemensam kultur. Den kulturella klimatförändringen stärker både Uleåborgs internationella förbindelser och regionernas lokala identitet. Kultur är en av de viktigaste resurserna för den framtida utvecklingen av hela staden.

Kulturprogrammets förberedelseprocess har varit mycket gemenskaplig och inkluderande, vilket även är kärnvärdet för hela projektet. Kulturprogrammet är starkt präglat av det omfattande nätverket av aktörer i Norra Österbotten.

Kulturprogrammets värderingar

INSPIRERANDE

Vårt kulturprogram är inspirerande och unikt. Kulturen förs till nya arenor och introduceras för ny publik genom upplevelser som skapas på unika platser. Deltagarna är upplevare, men även kreatörer. Tillsammans skapar vi en kulturell klimatförändring.

HÅLLBAR

Vi åtar oss att bygga ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart kulturprogram. Vi stödjer ansvarsfull kulturproduktion och utvecklar vår verksamhet i enlighet med FN:s globala handlingsplan för hållbar utveckling.

EUROPEISK

Syftet med de europeiska kulturhuvudstäderna är att lyfta fram de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och att öka känslan av samhörighet hos de europeiska medborgarna. Ett av Europeiska unionens huvudmål är att främja fred, och i tider av svåra kriser är detta mål ännu mer relevant.

Programmets huvudteman

Programmet som utvecklas kring kulturell klimatförändring är indelat i tre huvudteman: Modigt i utkanten, Den vilda staden och Motsatsernas makt. Kulturprogrammet omfattar projekt som ingick i ansökningsfasen, projekt som valts ut från Open Call för 2022 och projekt som ska väljas ut genom den kommande utlysningen.

 
Kuvassa tanssivia nuoria

Den vilda staden

Temat berättar om hur en stad växer fram ur den karga och kärva vildmarken i norr, en stad vars unika, vilda kreativitet fokuserar på att stödja och uppmuntra unga människors drömmar.

kuvassa nainen seisoo selkä kameraan lautalla talvella

Modigt i utkanten

Temat berättar om livet i utkanten, om speciella livsvillkor, om klimatförändringen och om ett område som Europa fortfarande inte riktigt har upptäckt.

Kaupunkimaisema Oulu

Motsatsernas makt

Temat lyfter fram, ifrågasätter och kopplar samman de motsatser som dominerar livet i norra Finland: närhet och avskildhet, ljus och mörker, teknologi och konst.