fbpx

Organisation

Uleåborgs kulturstiftelse ansvarar för verksamheten i Uleåborg2026. Stiftelsen utvecklar Uleåborg som kultur- och evenemangsstad, främjar konstnärernas och kultursektorns verksamhetsvillkor och deltar i verksamhet som utvecklar kultursektorn nationellt och internationellt.

Stiftelsen har en styrelse som har hand om stiftelsens förvaltning och verksamhet för att fullgöra stiftelsens syfte. Styrelsen har nio ledamöter och styrelsens ordförande är Risto Ruohonen. Mandatperioden för styrelseledamöterna är två år. Mandatperioden upphör vid utgången av det andra årsmötet som hålls efter det årsmöte som fastställde valet. Den första styrelsens mandatperiod löper ut vid slutet av årsmötet 2024. Styrelsens sammansättning: Risto Ruohonen, Emilie Gardberg, Reima Loukkola, Jouko Niinimäki, Cay Sevón & Elena Näsänen.

”Kulturhuvudstaden är en stor utvecklingsmöjlighet för staden, dess invånare och aktörer inom olika områden. Den ger oss möjlighet att tänka stort och tillåtelse att göra saker annorlunda – för det krävs även mod”

Risto Ruohonen

Styrelsen biträds av en delegation som är ett rådgivande organ som stödjer nätverksliknande samarbete. Delegationen består av representanter för Uleåborgs stads förtroendevalda, alla de 38 kommuner i norra Finland som deltar i kulturhuvudstadens verksamhet samt representanter för regionens viktigaste intressentgrupper.