fbpx

Minkä pohjoisen tarinan haluat kuulla?

 

Pohjoisista tarinoista vetovoimaa -hanke kehittää uusia tapoja, joiden avulla voidaan luoda tulevaisuudessa useita teemoitettuja reittejä helppokäyttöisen teknologian keinoin. Tarinoita kartoitetaan paikallishistorian ja -kulttuurin ympäriltä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki toteutusalueelta yhdessä asiantuntijoiden ja kuntalaisten kanssa. Oulun kaupunkitila ja pohjoisen kyläkeskukset ovat täynnä hiljaisia tarinoita. Haluamme tuoda tarinoita koettavaksi helposti lähestyttävällä ja elämyksellisellä tavalla kaupunkitilassa ja laajemmin alueella.

Oululla ja pohjoisella Suomella on rikas historia täynnä tarinoita, ihmiskohtaloita, merkityksiä ja mullistavia tapahtumia. Alueemme on tunnettu muun muassa tervasta, ilmakitarakisoista, tiernapojista, presidenteistä ja Oulun Kärpistä.

Me haluamme lisää tarinoita kerrottaviksi! Mikä tarina tai aihe on sinusta tärkeä? Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä.

Kysely tarinavinkeistä on avoinna 21. kesäkuuta saakka. Tarinaideoita voi lähettää meille myös postitse osoitteeseen Oulun Kulttuurisäätiö, Torikatu 18, 90100 Oulu. Jos haluat jakaa tarinasi muussa, kun kirjoitetussa muodossa, voit lähettää ne sähköpostiin anne.makela@oulu2026.eu. Tarinoita voi lähettää myös muulla kuin suomen kielellä. Vastanneiden kesken arvomme Museokortin (76 €), jolla pääset maksutta satoihin museoihin Suomessa.

Käymme läpi kulttuurihistorian asiantuntijoiden sekä alueen asukkaiden kanssa ne tarinat ja ilmiöt, jotka olisi syytä tuoda esiin. Myös kuntalaisten omat henkilökohtaiset tarinat kiehtovat meitä, joten tulemme keräämään niitä laajemmin syksyllä. Valituille tarinoille toteutetaan käsikirjoitukset ammattikirjoittajien kanssa. Tarinoiden esiintuomiseen valitaan siihen soveltuva toteutustapa. Tarkoituksena on luoda helppokäyttöinen toimintamalli, joka voi laajentua hankkeen jälkeen sisällöllisesti ja maantieteellisesti. Myöhemmin tänä vuonna kuntalaiset pääsevät testailemaan reittejä.

Tarinat vahvistavat paikallisidentiteettiä ja luovat vetovoimaa

Tuomme esiin alueen kulttuurin monimuotoisuutta tarinoiden kautta. Aineettomien elämyksien tarjoaminen kaikille saavutettavalla tavalla vahvistaa alueen asukkaiden paikallisidentiteettiä arjen ympäristöissä ja luo matkailullista vetovoimaa. Hankkeen avulla vahvistetaan vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa, asukkaiden tietoisuutta omista juuristaan.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Anne-Maria Mäkelä,  anne.makela@oulu2026.eu, p. 040 673 5155

Toteuttaja: Oulun kulttuurisäätiö rs.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2023-28.2.2024

Hankkeen kustannusarvio: 131 610 €, AKKE-tuki 92 127 €Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hyvää kansainvälistä kulttuurisen moninaisuuden päivää!

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki vietti kulttuurisen moninaisuuden päivää seminaarissa tiistaina 16.5. Seminaariin osallistui taide- ja kulttuurialan toimijoita sekä Oulun kaupungin yleiset kulttuuripalvelut ja maahanmuuttajaneuvosto.

Kulttuuripalvelupäällikkö Johanna Tuukkanen

”Kaikilla on oikeus nauttia kulttuurista sivistyksellisten perusoikeuksien mukaisesti. Kaikkien täytyy saada osansa kulttuurista lapsuudesta alkaen koko eliniän ajan. Omakohtainen tekeminen ja kokeminen lisäävät osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä”, totesi kulttuuripalvelupäällikkö Johanna Tuukkanen avauspuheessaan.

Tuukkanen kannusti meitä kysymään tilaisuuksissa ja tapahtumissa, kuka on täällä ja kuka puuttuu. Hän kannusti havainnoimaan, minkälaisia ihmisiä, identiteettejä, kehoja, vähemmistöjä, erityisryhmiä, kulttuureita ja kieliä tilaisuuksissa on paikalla, ja ketkä puuttuvat. Silmiä avaava harjoitus on peräisin viime vuonna Valtion tiedonjulkistamispalkinnon saaneelta koreografi Sonya Lindforsilta.

Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvoston Anthony Rice-Perttunen herätteli huomaamaan, että kulttuurityöllä rakennamme yhdessä lastemme tulevaisuutta.

Anthony Rice-Perttunen puhumassa ilmeikkäästi kulttuuriyhteistyöstä.

”Luottamus maahanmuuttajien kanssa syntyy siitä, että huolehdimme yhdessä lastemme tulevaisuudesta, ja löydämme toistemme luokse yhdenvertaisina. Kulttuuri on identiteettiä, jonka me ihmiset yhdessä jaamme toistemme kanssa. Kulttuuri auttaa meitä ymmärtämään, keitä olemme,” hän kiteytti.

”Kutsumme kaikkia mukaan toteuttamaan kulttuurista moninaisuutta osana Oulu2026-ohjelmaa. Haluamme, että kulttuurinen moninaisuus jää vahvasti arkeemme myös juhlavuoden jälkeen”, sanoi projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta.

Projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen kertoo Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta seminaarissa.

Seminaarissa saimme kuulla ajatuksia herättävät puheenvuorot myös Kulttuuritalo Valveen tuotantopäällikkö Ville-Mikko Sikiöltä, Museo- ja tiedekeskus Luupin kuraattori Selina Väliheikiltä sekä Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Alatorviselta.

Kansainvälisen kulttuurisen moninaisuuden päivän 21.5. tarkoitus on lisätä tietoisuutta kulttuurin moninaisuudesta ja vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua osana kestävän rauhan rakentamista. Päivää juhlistetaan Unescon aloitteesta. Unesco on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on aloittanut toimintansa osana Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmaa. Rahoituslähde on ESR+. Oulu2026:n lisäksi rahoittajina ovat Oulun kaupunki ja Kajaanin kaupunki. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023–31.3.2025.

Kun yhdenvertaisuus kulttuurin tekijänä ja kokijana herättää mielenkiintosi, otathan yhteyttä!

Anna Litewka-Anttolainen
Projektipäällikkö
Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke
040 538 8121
anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu

Risku-raporta 1

Bures! Mun lean Oahptii-Jovsset Ristena Máreha Aino. Lean bargan sámi kultuvrra buvttadeaddjin Oulu kulturfoanddas ođđajagimánu rájes ja koordineren Risku-nammasaš prošeavtta. Háliidan čalmmustahttit maiddái sámegiela, ja danin lean mearridan čálligoahtit iežan barggu birra teakstaráiddu, man gohčodan Risku-raportan.  

Risku-namma boahtá sániin ”Rájehis sámi kultuvra”. Prográmma ulbmilin lea nuppe dáfus čalmmustahttit sámekultuvrra ja kulturoaivegávpotguovllus ássi sámiid ja nuppe dáfus fas buktit sámeservoša oktii, fállat sámiide vejolašvuođaid návddašit sámekultuvrras ja maiddái ráhkadit ja nannet fierpmádagaid, vai sámedoaluid livččii boahttevuođas álkit lágidit. Álgovuolggalaš prográmmaplána čállimin ledje ee. gávpoga, Giellagas-instituhta ja Oulu Sámit -searvvi ovddasdeaddjit, ja dál leat ollašuhttigoahtimin dan.

 

Kuvassa perinteinen Risku-koru. 

n rádjái lean oahpásmuvvan plánaide ja olbmuide, ohcan ruđa ja ovttasbargoguimmiid ja fitnan dáža bealde Budejjus (Bodø), mii lea okta Eurohpá kulturoaivegávpogiin jagi 2024. Bodø2024:s maid bargá sámekulturkoordinahtor, ja lei somá gullat sin sámeprográmmas. Vare beasašeimmet dohko sámedoaluide boahtte jagi! Dál lean vuordimin dieđu das, mo min vuosttas veahkkeruhtaohcamuššii geavai. Das muitalan dasto raportaráiddu čuovvovaš oasis…

 

Háliidatgo ieš oassálastit sámekulturprográmma plánemii dahje dan ollašuhttimii dahje gullat lasi? Váldde munnje oktavuođa, aino.valovirta@oulu2026.eu! Gulahallu! 

Rajaton saamelaiskulttuuri ja Risku

Aino Valovirta työskentelee saamelaiskulttuurin tuottajana Oulu2026-tiimissä. Työssään hän muun muassa koordinoi Rajaton saamelaiskulttuuri -nimellä kulkevaa projektia, tuo esiin saamen kieltä ja alkaa nyt kirjoittaa juttusarjaa, jota kutsumme Risku-raportiksi.

Risku-raportti

Aino Valovirta:
Riskuksi kutsutaan kuvassa näkyvää korua, mutta Oulu2026-projektin nimi tulee sanoista ”Rájehis sámi kultuvra”, eli rajaton saamelaiskulttuuri. Saamelaiskulttuuriohjelman tarkoituksena on toisaalta nostaa esiin kulttuuriamme ja kulttuuripääkaupunkialueella asuvia saamelaisia ja toisaalta taas tuoda saamelaisia yhteen, tarjota saamelaisille mahdollisuuksia nauttia saamelaiskulttuurista ja myös rakentaa ja lujittaa verkostoja, jotta tapahtumia olisi tulevaisuudessa helpompi järjestää. Alkuperäistä suunnitelmaa kirjoittamassa oli muun muassa Oulun kaupungin, Giellagas-instituutin ja Oulu Sámit ry:n edustajia, ja nyt suunnitelmaa aletaan toteuttaa. 

 

Kuvassa perinteinen Risku-koru.


Tähän mennessä olen tutustunut suunnitelmiin ja ihmisiin, hakenut rahaa ja yhteistyökumppaneita sekä käynyt Norjan puolella Bodøssä, joka on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista vuonna 2024. Myös Bodø2024-organisaatiossa työskentelee saamelaiskulttuurin koordinaattori, ja oli mukavaa kuulla heidän ohjelmastaan. Kunpa pääsisimme sinne saamelaistapahtumiin ensi vuonna! Nyt odotan tietoa siitä, miten ensimmäiselle apurahahakemuksellemme kävi. Siitä kerron sitten raporttisarjan seuraavassa osassa…

 


Haluatko sinä osallistua saamelaiskulttuuriohjelman suunnitteluun tai toteutukseen tai kuulla lisää aiheesta?

Ota yhteyttä
aino.valovirta@oulu2026.eu

Oulun Toripolliisi kannustaa Käärijää

Viisuhuuma on vallannut myös Oulun. Toripolliisi sai perjantaiaamuna 12.5.2023 harteilleen vihreän boleron. Boleron on valmistanut oululainen Sirkka Karhu. Myös Ouluhalli, teatteri ja Valkea valaistaan vihreäksi.

Toripolliisi vihreässä bolerossa ja Oulu2026-paidassa

Toripolliisi ja Käärijä-bolero. Kuvaaja Sari Karhu.

Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 haluaa osallistua koko Suomen valloittaneeseen positiiviseen karnevaalitunnelmaan ja viisuhuumaan.

– Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, joten tämä osuu siinäkin mielessä nappiin. Euroviisuissa on kyse eurooppalaisesta tapahtumasta. Toivomme Suomea edustavalle Käärijälle paljon onnea lauantaiseen finaaliin, sanoo markkinointipäällikkö Riina Aikio.

Käärijän sanoma rohkeuden löytämisestä ja kaikkien hyväksymisestä sopii mainiosti myös Oulun kaupungin strategiaan – rohkeuteen, reiluuteen ja vastuullisuuteen.

Screaming Duende -tapahtuma AaltoSiilolla 3.6.

Factum Foundation -säätiö ja AaltoSiilo järjestävät Screaming Duende -tapahtuman Meri-Toppilassa 3. kesäkuuta. Siilolla saa maailman ensi-iltansa flamenco-tanssin mestarin Israel Galvánin ja Mieskuoro Huutajien kohtaaminen. Tapahtuma on keskeinen osa AaltoSiilo-projektia, jossa käytetään taidetta ja teollista kulttuuriperintöä ainutlaatuisen siilon kehittämisessä.

 

 

Ohjelmassa on myös Veera Nevan ja Arttu Niemisen audiovisuaalinen esitys, ja vinyylideejiit Malsson, Tenko ja Matti Aikio soittavat levyjä. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja sitä voi seurata klo 16 alkaen Twitch-suoratoistopalvelussa ja klo 19 alkaen Oulu2026:n Facebook-sivulla.

Sevillasta kotoisin oleva Israel Galván on nykyflamencon omaperäinen ja innovatiivinen johtotähti. AaltoSiilossa hän kohtaa maailmankuulun Mieskuoro Huutajat, ja esitys projisoidaan yleisölle siilon pihalle. Screaming Duende toteutetaan runoilija Federico García Lorcan duende-konseptin hengessä. Runoilija kuvasi duendea tragedian inspiroimaksi ekstaasiksi, runolliseksi ja hallitsemattomaksi tunnetilaksi.

Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Screaming Duende on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta. Tapahtuma on jatkoa viime vuonna järjestetylle tapahtumalle, jossa Transistori-yhtye soitti itse siilorakennusta suurena urbaanin mittakaavan soittimena.

AaltoSiilo
Alvar Aallon katu 5, Oulu, 3.6.2023 klo 16–21

Ohjelma
16:00 Dj Malsson
17:00 Dj Tenko
18:00 Dj Matti Aikio
19:00 Veera Neva & Arttu Nieminen
20:00 Israel Galván & Mieskuoro Huutajat

Ainutlaatuinen paikka saa uuden muodon

Factum Foundation -säätiö ja palkittu arkkitehtitoimisto Skene Catling de la Peña ostivat pitkään käyttämättömänä olleen siilon vuonna 2020. Tapahtumilla omistajat tutkivat ja kehittävät AaltoSiiloa sen muuttuessa monipuoliseksi esiintymis- ja näyttelytilaksi ja tutkimuskeskukseksi.

Lue lisää AaltoSiilon verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Tuottaja Valti Tignatelli, valti.tigna@factum-arte.com, 045 806 3171
Giulia Fornaciari, Factum Foundation / AaltoSiilo, giulia.fornaciari@factum-arte.com
Nicolas Beliard, Factum Foundation / AaltoSiilo, nicolas.beliard@factum-arte.com
Dan Barrett, Skene Catling de la Peña -arkkitehdit, dan@scdlp.net

Lisätietoja

israelgalvancompany.com
huutajat.org
veeraneva.com
hcnieminen.wixsite.com
factumfoundation.org
aaltosiilo.com