fbpx

Syksyn hakuklinikat 13.-14.9.

Varaa aika

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 hakee kumppaneita toteuttamaan kulttuuriohjelmaa!

Oulu2026 hakuasiakirjassa esitelty kulttuuriohjelma on vain pieni osa toteutuvaa ohjelmaa. Tulevana syksynä avautuu mahdollisuus päästä mukaan Oulu2026-kulttuuriohjelmaan. Tällöin ohjelmahaussa haetaan erityisesti laajoja projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- tai toteutusajan. Lähempänä vuotta 2026 avautuu haku luonteeltaan yksittäisille yhteisöllisille tapahtumille tai projekteille
Ohjelmahaku avautuu jo syksyllä 2022, jotta rahoitusta saavilla projekteilla on aidosti aikaa saada vaikuttavuutta ja muutosta alueelle.

 

Katso ensimmäisen infowebinaarin tallenne 13.6.

Millaisia projekteja etsitään?

Oulu2026-kulttuuriohjelma tähtää pysyvään kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja kulttuurin tuomaan positiiviseen kehitykseen pohjoisessa Suomessa. Projektien toiminnallinen pääpaino on luonnollisesti kulttuuripääkaupunkivuodessa, mutta ne voivat tarvittaessa alkaa jo edeltävinä vuosina.

Projekteilta toivotaan eurooppalaista ulottuvuutta, joka voi käytännössä olla esimerkiksi kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Mitä kriteereitä hakemuksen tulisi täyttää?

Syksyllä avautuvassa haussa haetaan projekteja, jotka liittyvät teemoihin Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla. Teemoihin liittyviä painopisteitä ovat esimerkiksi taide ja teknologia, alueemme kulttuurihistoria, luovat tilat ja paikat, alueen ruokakulttuuri, luonnon ja taiteen yhdistäminen, festivaalien kehittäminen, vähemmistöjen kulttuurin vahvistaminen ja kestävä tulevaisuus.

Projektien tulee olla toteutusvalmiita, ja niiden tulee toteutua itsenäisesti myönnetyn rahoituksen turvin. Projektilla tulee olla laaja vaikuttavuus ja se synnyttää ainutkertaisia kokemuksia, pysyviä muutoksia tai uusia toimintamalleja. Projektin pääpaino on vuodessa 2026, mutta se voi alkaa jo edeltävinä vuosina, jos se tukee varsinaisen tavoitteen toteutumista.

Ohjelmahaussa etsitään ainutkertaisia taiteen ja kulttuurin tekoja. Haun kautta ei rahoiteta organisaatioiden ja toimijoiden vakiintunutta perustoimintaa. Kannustamme toimijoita ideoimaan normaalia toimintaa täydentävää ja eteenpäin vievää ohjelmaa. Projektin tulee pääsääntöisesti toteutua Oulu2026 -toteutusalueella.


Millaisia kustannuksia rahoituksella voi kattaa?

Rahoituksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista. Projektille on osoitettava rahoitussuunnitelma hakuvaiheessa. Omarahoitusosuus voi muodostua esimerkiksi myynnistä tai maksuista saadusta tuloista, muista avustuksista ja yritysyhteistyöstä. Omarahoitukseen voi sisällyttää omaa työtä ja vapaaehtoistyötä.

Infra ja kiinteistökustannuksiin (esim. vuokrat, vastikkeet, korjaus ja rakennustyöt sekä laitehankinnat) voidaan myöntää rahoitusta vain, jos ne ovat olennainen osa laajempaa ohjelmasisältöä ja sopivassa suhteessa sen kokonaisbudjettiin.

Syksyllä julkaistavissa hakuohjeissa tullaan tarkentamaan hakuun ja rahoitukseen liittyviä yksityiskohtia.


Kuka voi hakea?

Lokakuussa avautuvaan hakuun voivat osallistua suomalaiset ja kansainväliset toimijat. Osarahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset, verkostot, yritykset, järjestöt sekä julkiset laitokset. Hakemuksessa tulee määritellä projektin vastuullinen taho (yksityishenkilö tai yhteisö).

Suunnitelmien tulee olla valmiustasoltaan sellaisia, että ne voivat toteutua itsenäisesti. Tulevassa haussa etsitään Oulu2026-ohjelmistoon laajempia kokonaisuuksia. Lyhyemmän aikajänteen projekteille avataan Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku lähempänä kulttuuripääkaupunkivuotta, aikaisintaan vuonna 2024.


Miten hakuprosessi etenee?

 

 

Tärkeitä päivämääriä ovat 13.6. jolloin voit osallistua Ohjelmahaku-webinaariin. Kesäkuussa avaamme etä-hakuklinikat hakijoille, ja syyskuussa julkistamme varsinaisen hakuohjeen verkkosivuillamme. 6.9. järjestämme toisen hakuwebinaarin, 13-14 syyskuuta hakuklinikka palvelee ajan varanneita. Lokakuussa avaamme haun 3.10. - 9.12.. Loka-marraskuussa järjestämme kaksi webinaaria 19.10., 22,11. Hakijoille ilmoitetaan 31.5.2023 mennessä valinnoista.


Aloita tutustumalla teemoihin ja kulttuuriohjelmaan tarkemmin hakukirjan kautta. 

Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja rahoitusehdot julkaistaan tällä sivulla 1. syyskuuta. Hakemuslomake tullaan avaamaan tällä verkkosivulla 3.10.2022. Hakuaika päättyy 9.12.2022. Lopullisista päätöksistä tiedotetaan 31.5.2023 mennessä.


Mistä lisätietoja?

Ohjelmahausta kerrotaan tarkemmin kesän ja syksyn aikana muun muassa webinaareissa ja kulttuuriklinikoilla. Voit varata itsellesi / tiimillesi ajan hakuklinikalle syksylle, ohjelmatiimi auttaa sinua eteenpäin.

Kysyttävää? 

Lähetä meille sähköpostia opencall@oulu2026.eu
Ohjelmahaun somebannerit löydät mediapankista

Haku avautuu

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)