fbpx
Image of a woman dancing, text says Open Call for Culture Programme

Seuraava ohjelmahaku avautuu syksyllä 2024

Tilaa uutiskirje

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 toteutuu laajassa yhteistyössä!

Vuoden 2022 ohjelmahaussa haimme hakukirjaamme täydentäviä projekteja. Tavoitteenamme oli löytää erityisesti laajoja projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- tai toteutusajan. Ohjelmahaku sulkeutui joulukuussa 2022.
Tältä sivulta löytyy vuoden 2022 haun materiaalit. 

Ohjelmahausta valittiin mukaan 62 projektia.
Lue lisää >
Haun valinnat julkistettiin 31.5.2023. Lähempänä vuotta 2026 avautuu haku luonteeltaan yksittäisille yhteisöllisille tapahtumille tai projekteille.

Ohjelmahaku-materiaalit

Hakuoppaassa 2022 kerrotaan tarkemmin mm. ohjelmahaun kriteereistä, aikatauluista ja rahoituksesta.

Oulu2026 hakukirjasta löydät tarkemmat kuvaukset pääteemoistamme Rohkeasti reunalla, Villisti kaupunki ja Vastakohtien voima.

 

 

Webinaari 22.11.2022 – Usein kysytyt kysymykset
Lataa webinaarin esityskalvot (pdf)
Esittelyvideo: Ohjelmahaku avautuu syksyllä 2022
Webinaaritallenne 19.10.2022 – Näin täytät hakulomakkeen
Webinaaritallenne 13.6.2022 – Näin haet mukaan

Usein kysyttyä

Klikkaa kysymystä ja vastauslaatikko laajenee automaattisesti näkyviin.

1. Millaisia projekteja syksyn 2022 haussa etsitään, ja mitä kriteereitä hakemuksen tulisi täyttää?

Oulu2026-kulttuuriohjelma tähtää pysyvään kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja kulttuurin tuomaan positiiviseen kehitykseen pohjoisessa Suomessa. Syksyn avautuvassa haussa haetaan projekteja, jotka liittyvät teemoihin Villisti kaupunki, Vastakohtien voima jaRohkeasti reunalla. Teemoihin liittyviä painopisteitä ovat esimerkiksi taide ja teknologia, alueemme kulttuurihistoria, luovat tilat ja paikat, alueen ruokakulttuuri, luonnon ja taiteen yhdistäminen, festivaalien kehittäminen, vähemmistöjen kulttuurin vahvistaminen ja kestävä tulevaisuus.

Projektien tulee olla toteutusvalmiita, ja niiden tulee toteutua itsenäisesti myönnetyn rahoituksen turvin. Projektilla tulee olla laaja vaikuttavuus ja se synnyttää ainutkertaisia kokemuksia, pysyviä muutoksia tai uusia toimintamalleja. Projektin pääpaino on vuodessa 2026, mutta se voi alkaa jo edeltävinä vuosina, jos se tukee varsinaisen tavoitteen toteutumista.

Ohjelmahaussa etsitään ainutkertaisia taiteen ja kulttuurin tekoja. Haun kautta ei rahoiteta organisaatioiden ja toimijoiden vakiintunutta perustoimintaa. Kannustamme toimijoita ideoimaan normaalia toimintaa täydentävää ja eteenpäin vievää ohjelmaa. Projektin tulee pääsääntöisesti toteutua Oulu2026 -toteutusalueella.

Tarkempiin valintakriteereihin ja arviointiperusteisiin voit tutustua hakijan oppaassa.

2. Kuka voi hakea?

Lokakuussa avautuvaan hakuun voivat osallistua suomalaiset ja kansainväliset toimijat. Osarahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset, verkostot, yritykset, järjestöt sekä julkiset laitokset. Hakemuksessa tulee määritellä projektin vastuullinen taho (yksityishenkilö tai yhteisö). 

Suunnitelmien tulee olla valmiustasoltaan sellaisia, että ne voivat toteutua itsenäisesti. Tulevassa haussa etsitään Oulu2026-ohjelmistoon laajempia kokonaisuuksia. Lyhyemmän aikajänteen projekteille avataan Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku lähempänä kulttuuripääkaupunkivuotta, aikaisintaan vuonna 2024. 

3. Miten hakuprosessi etenee?

Tärkeitä päivämääriä ovat 13.6. jolloin voit osallistua Ohjelmahaku-webinaariin. Kesäkuussa avaamme etä-hakuklinikat hakijoille, ja syyskuussa julkistamme varsinaisen hakuohjeen verkkosivuillamme. 6.9. järjestämme toisen hakuwebinaarin, 13-14 syyskuuta hakuklinikka palvelee ajan varanneita. Lokakuussa avaamme haun 3.10. - 9.12.. Loka-marraskuussa järjestämme kaksi webinaaria 19.10., 22,11. Hakijoille ilmoitetaan 31.5.2023 mennessä valinnoista.

Aloita tutustumalla teemoihin ja kulttuuriohjelmaan tarkemmin hakukirjan kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu tarkasti myös hakijan oppaaseen.

Hakuaika päättyy 9.12.2022 klo 23:59. Lopullisista päätöksistä tiedotetaan 31.5.2023 mennessä. 

4. Mitä tarkoitetaan laajoilla projekteilla, joihin syksyn 2022 haku painottuu?

Laajoilla projekteilla viitataan haussa projekteihin, jotka vaativat pidemmän, mahdollisesti vuosien valmistelu- ja toteutusajan. Projektien tulee olla toteutusvalmiita, ja hakijatahon tulee pystyä takaamaan niiden toteutuminen itsenäisesti myönnetyn osarahoituksen turvin.

5. Mitkä ovat teemat, joihin projektien tulisi linkittyä?

Kulttuuriohjelman pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos. Sen ympärille kehittyvä ohjelmisto jakautuu kolmen teemaan Villisti kaupunki, Rohkeasti reunalla ja Vastakohtien voima. Teemoihin ja jo mukana oleviin projekteihin voi tutustua syvemmin verkkosivuilla osoitteessa: www.oulu2026.eu/kulttuuriohjelma/ 

6. Ideani sopisi usean ohjelmalinjan alle, onko hakuvaiheessa välttämätöntä valita, mihin linjaan projekti kuuluu?

Teemat ja ohjelmalinjat toimivat suunnittelun tukena, mutta hakuvaiheessa ei ole vielä välttämätöntä tietää, mihin ohjelmalinjaan oma projekti asettuu. Ohjelmalinjat tulevat avoimien hakujen myötä täydentymään, ja voivat vielä elää tulevaisuudessa ohjelman kehittyessä.

7. Mitä haussa tarkoitetaan eurooppalaisella ulottuvuudella?

Eurooppalaisella ulottuvuus voi projekteissa ilmetä moninaisin tavoin: projekteissa voi olla mm. yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneiden ja tekijöiden kanssa, eurooppalaisittain yhteisiä teemoja, taiteilijavaihtoa ja kiertuetoimintaa, innovaatioita, käytäntöjä tai näkökulmia.

Hakulomakkeessa hakijoita pyydetään arvioimaan projektin eurooppalaista ulottuvuutta eri näkökulmista.

8. Mitä jos projektini ei tullut valituksi edellisessä ohjelmahaussa, voinko vielä päästä mukaan?

Kyllä! Ensimmäiseen, vuonna 2019 järjestettyyn avoimeen ohjelmahakuun jätettiin lähes 450 hakemusta. Vaikka lopulliseen hakukirjaan valikoitui vain 50 projektiaihiota, oli jokainen ehdotus osaltaan tärkeässä roolissa tuomassa arvokkaita näkökulmia Oulun tarinaan kulttuuripääkaupunkikilpailussa.

Hakukirjassa jo esitellyt projektit ovat vain murto-osa kulttuuriohjelmasta, joka tulee lopulta käsittämään kaikkiaan satoja projekteja. Monet ohjelmaehdotukset olivat aihepiiriltään ja sisällöiltään teemoihimme sopivia, ja vaikkei projekti tullut valituksi hakukirjavaiheessa, samaan ideaan pohjautuvalla hakemuksella voi hakea myös tulevissa ohjelmahauissa. Kannustamme kuitenkin päivittämään ehdotuksia ja huomioimaan projektisuunnitelmassa ajankohtaiset kysymykset ja avautuvan haun kriteerit.

9. Entä jos projektiehdotukseni ei tule valituksi kulttuuriohjelmaan syksyn 2022 ohjelmahaussa, voinko hakea vielä myöhemmin uudestaan?

Kyllä, saman idean pohjalta on myös mahdollisuus osallistua myöhempiin hakukierroksiin, kuitenkin näiden avoimien hakujen teemat ja painotukset huomioon ottaen.

10. Voiko kulttuuriohjelmassa jo mukana oleviin projekteihin tutustua jossain?

Hakuvaiheessa mukaan valitut, ensimmäiset noin viisikymmentä projektia löytyvät hakukirjasta, johon voi tutustua osoitteessa www.oulu2026.eu/hakukirja 

11. Voiko ohjelmahakuun osallistua jo aiemmin toteutetuilla, olemassa olevilla festivaaleilla tai tapahtumilla?

Jo olemassa olevat tapahtumat ja festivaalit ovat tervetulleita hakemaan mukaan kulttuuriohjelmaan jollain uudella näkökulmalla, esimerkiksi kulttuuriohjelman teemoihin liittyvällä kehitysprojektilla. Avoimen haun kautta ei kuitenkaan rahoiteta toimijoiden vakiintunutta perustoimintaa.

12. Olemme hakemassa Ouluun kiertotapahtumaa vuodelle 2026, voimmeko osallistua ohjelmahakuun?

Kiertävissä, eri kaupungeissa järjestettävissä vakiintuneissa tapahtumissa kannustamme miettimään, mitä pysyviä vaikutuksia tapahtuma jättää alueelle, ja miten ohjelmaa voidaan kehittää eteenpäin osana kulttuuripääkaupunkivuositoimintaa. Kiertävällä tapahtumalla voi osallistua hakuun, mutta mahdollinen osarahoitus tulee kohdistaa kehitystoimintaan.

13. Projekti-ideani sisältää tapahtuman, kuinka suuria tapahtumien tulee olla?

Tapahtumille ei ole määritelty tarkkaa osallistujamäärää. Projektien tulee kuitenkin avautua jollain tapaa yleisölle viimeistään vuonna 2026. Projektin laajuutta arvioitaessa huomioidaan yleisölle avoin ohjelma, projektin muu sisältö sekä toteutusaikataulu.

14. Pitääkö hakuvaiheessa määritellä projektille toteutusaika?

Kyllä, hakemuksessa tulee määritellä mille ajanjaksolle projekti keskittyy, ja mitä toimia projektissa milloinkin tullaan toteuttamaan. Syksyn 2022 haussa etsitään laajoja projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- ja toteutusajan. Oulu2026-osarahoitus painottuu erityisesti vuosiin 2025–2026, mutta projektit voivat alkaa jo aikaisemmin, jos se on tavoitteiden toteutumisen vuoksi tarpeen.

15. Tuleeko hakuvaiheessa jo tietää varmuudella kaikki projektin yhteistyökumppanit? Onko projektissa välttämätöntä olla eurooppalaisia kumppaneita?

Hakuvaiheessa on hyvä kartoittaa projektin mahdollisia kumppanuuksia, ja mahdollisuuksien mukaan neuvotella yhteistyöstä. Olemassa olevat suhteet ja yhteistyöverkostot katsotaan arvioinnissa vahvuudeksi.

Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnan tavoitteena on edistää Euroopan kulttuurien välistä vuoropuhelua. Eurooppalainen ulottuvuus katsotaan projektissa vahvuudeksi. Kansainvälinen yhteistyö ei kuitenkaan ole edellytys projektin valinnalle osaksi kulttuuriohjelmaa, jos nähdään ettei se ole projektin tavoitteiden toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Tarpeen mukaan valittavia projekteja voidaan myös tukea kumppanuuksien luomisessa, ja hakulomakkeella voi ilmoittaa millaisia partnereita projektille etsitään.

16. Voivatko kansainväliset kumppanit tulla muista Pohjoismaista, vai tuleeko partnereita olla myös muualta Euroopasta?

Eurooppalaisille kumppaneille ei ole asetettu rajoituksia, ja myös esimerkiksi pohjoismaista yhteistyötä sisältäviä projekteja voi jättää hakuun. Tärkeintä on, että hakijatahon valitsemat kumppanit tukevat projektin toteutusta parhaalla mahdollisella tavalla. Myös muut kansainväliset yhteistyökumppanuudet katsotaan eduksi. 

17. Miten pienemmät projektit, kuten esimerkiksi harrastusryhmien ja kyläyhdistysten tilaisuudet, voivat päästä mukaan kulttuuriohjelmaan?

Luonteeltaan yksittäisille yhteisöllisille tapahtumille ja projekteille tulee avautumaan lähempänä vuotta 2026 Me olemme kulttuuria –niminen ohjelmahaku, jonka kautta mukaan toivotetaan tervetulleeksi myös pienemmät projektit, joiden suunnittelu ja toteutus tulee ajankohtaiseksi lähempänä kulttuuripääkaupunkivuotta.

Rahoitus

18. Millaisia kustannuksia rahoituksella voi kattaa?

Rahoituksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista. Projektille on osoitettava rahoitussuunnitelma hakuvaiheessa. Omarahoitusosuus voi muodostua esimerkiksi myynnistä tai maksuista saadusta tuloista, muista avustuksista ja yritysyhteistyöstä. Omarahoitukseen voi sisällyttää omaa työtä ja vapaaehtoistyötä. 

Infra ja kiinteistökustannuksiin (esim. vuokrat, vastikkeet, korjaus ja rakennustyöt sekä laitehankinnat) voidaan myöntää rahoitusta vain, jos ne ovat olennainen osa laajempaa ohjelmasisältöä ja sopivassa suhteessa sen kokonaisbudjettiin. 

19. Voidaanko projektiehdotuksille myöntää haettua pienempi osarahoitus, tai voidaanko kulttuuriohjelmaan valita esimerkiksi vain osa projektin esitetystä toiminnasta?

Kyllä, projektiehdotuksille voidaan myöntää myös osa haetusta osarahoituksesta. Hakulomakkeessa pyydetään  arvioimaan projektin toteutukselle keskeisiä toimintoja. Hakuprosessissa tullaan myös tarpeen mukaan hyödyntämään neuvottelumenettelyä, eli hakemuksen jättäneiden tahojen kanssa voidaan keskustella hakemusten yksityiskohdista hakuajan päättymisen jälkeen. 

20. Mitä omarahoitusosuuteen voi sisällyttää?

Omarahoitusosuus voi muodostua muun muassa muista avustuksista, yritysyhteistyöstä, myynnistä tai maksuista saadusta tuloista. Omarahoituslaskelmaan voi sisällyttää myös vapaaehtoistyötä ja organisaatioiden henkilökunnan omaa työpanosta, sekä esimerkiksi palkkatukea. Oulu2026 -osarahoituksella voidaan kattaa pääasiassa enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista.

21. Miksi omarahoitusosuus on projekteilla 50%?

Omarahoitusosuuksien tavoitetaso on korkea, jotta pyritään turvaamaan toiminnan jatkuvuus. Yhteisenä tavoitteena on, että kulttuuripääkaupunkivuositoiminnan kautta saadaan rahoitusta alueelle myös muista rahoitusväylistä, kehitetään myös projektien rahoitukseen liittyvää osaamista ja löydetään uusia rahoituksia. Kulttuuripääkaupunkivuosi on merkittävä mahdollisuus myös kansallisten ja kansainvälisten rahoitusten näkökulmasta. Arvioinnissa painotetaan rahoitussuunnitelman realistisuutta.

22. Pitääkö omarahoitusosuuden olla varmistunut ennen hakemuksen jättämistä?

Omarahoitusosuuden ei tarvitse vielä tässä vaiheessa olla varmistunut, ja ymmärrettävistä syistä näin on monen toimijan kohdalla. Vahvistunut rahoitus katsotaan hakemuksessa eduksi, mutta pääsääntöisesti valtaosa projekteista on vielä suunnitteluasteella. Hakulomakkeella pyydämme hakijoita ilmoittamaan, mistä lähteistä rahoitusta on suunniteltu haettavan tulevina vuosina.

Lähtökohtaisesti myönnettävä rahoitusosuus voi kattaa enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista. Toteutusaikana jo myönnetty rahoitusosuus ei ole kuitenkaan riippuvainen muusta kerätystä rahoituksesta, jos nähdään, että projektin toteuttaminen on mahdollista suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin.

23. Onko projekteille määritetty syksyn 2022 ohjelmahaussa budjettia?

Syksyn 2022 haussa projekteille ei ole määritetty euromääräisiä budjettirajoja. Huomioithan kuitenkin, että syksyn haussa etsitään erityisesti laajoja, pidemmän valmistelu- ja toteutusajan vaativia projekteja. Projektille on osoitettava rahoitussuunnitelma hakuvaiheessa, ja Oulu2026 -osarahoituksella voidaan kattaa pääasiassa enintään 50 % projektin kokonaisbudjetista.