fbpx

Dálvemánnu

18.1.–6.2.2024

 

 

Rajaton, elävä saamelaiskulttuuri

Saamelaiskulttuuri on vahvasti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan perinteitä ja nykyaikaa kootaan yhteen Dálvemánnu-tapahtumakokonaisuuteen. Ensimmäinen Dálvemánnu kutsuu tammihelmikuussa 2024 huipentuen saamelaisten kansallispäivän viettoon 6. helmikuuta. Ohjelmaa laajennetaan kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.

Dálvemánnu kokoaa yhteen saamelaistaiteilijoita ja kulttuurintekijöitä laajalta pohjoiselta alueelta. Tarjolla on tapahtumia, taidetta ja verkostoja niin saamelaisille kuin valtaväestöllekin. Lämpimästi tervetuloa!

Rájehis, ealli sámekultuvra

Oulu2026-prográmmas čalmmustahttet sámekultuvra. Eurohpá uniovnna áidna eamiálmoga dáláš kultuvra čohkkejuvvo oktii Dálvemánnu-nammasaš ollisvuohtan. Vuosttaš Dálvemánnui sáhtát oassálastit álgojagi áigge 2024, ja stuorámus dáhpáhusat lágiduvvojit guovvamánu 6. beaivve, sámi álbmotbeaivvi. Albma festiválan Dálvemánnu šaddá jagi 2026, goas Oulu lea Eurohpá kulturoaivegávpot.

Dálvemánnu buktá oktii sámeartisttaid ja kulturbargiid miehtá davvi guovllu. Mii fállat dáhpáhusaid, dáidaga ja deaivvadanbáikkiid sihke sámiide ja váldoálbmogii. Buresboahtin!

Mikä Dálvemánnu?

Suomeksi käännettynä pohjoissaamen sana dálvemánnu on talvikuu. Se äännetään tälvemannu. Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt dálvemánnu saa uuden merkityksen monipuolisten tapahtumien kokoajana.

Mii dálvemánuid?

Árbevirolažžat sámi jagis ledje 12 dievas mánu ja daid lassin mánnolahkki, oktiibuot 13 mánu. Okta dain gohčoduvvui dálvemánnun dahje garanasmánnun. Dál mii geavahišgoahtit dálvemánu bajilčálan, man vuollái čohkket máŋggabealát sámedáhpáhusaid.

Ohjelma 2024

Ensimmäinen Dálvemánnu tarjoaa musiikkia, teatteria, seminaarin sekä elokuvia. Tapahtumakokonaisuuden toteuttavat yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiö & Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke, Saamelaismusiikkikeskus, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Oulun teatteri, Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat.

Prográmma 2024

Vuosttaš Dálvemánnu fállá musihka, teáhtera, seminára ja ealligovaid. Ollisvuođa ollašuhttimin leat Oulu kulturfoanda & Ovttaveardásaš Oulu2026 -fidnu, Sámemusihkkaguovddáš, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto, Oulu universitehta Giellagas-instituhtta, Oulu teáhter, Oulu dáiddamusea, Davvebađaeatnama musea ja eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat.

Sydämestä sydämeen

Oulun teatteri, Pikisali. Kaarlenväylä 2, Oulu
18.1.2024 klo 19

Konsertissa kuullaan musiikkia Saamelaisten Kansallisteatteri Beaivvášin tuotannoista yli 40 vuoden ajalta. Saamelainen Kansallisteatteri Beaivváš haluaa konsertillaan nostaa esille osan tästä aarrearkusta ja tehdä näkyväksi sen upean työn, jonka säveltäjät ja muusikot ovat tehneet kaikkien esitysten yhteydessä tärkeänä osana saamelaisen musiikin historiaa.

Esitys on tekstitetty suomeksi ja sopii kaikille. Kesto noin 1 tunti. Liput Oulun teatterin lipunmyyntikanavista 26 / 15 / 9 €

Lisätietoja Oulun teatterin verkkosivuilla.

Váimmus Váibmui

Oulu teáhter, Pikisali. Kaarlenväylä 2, Oulu
18.1.2024 dii. 19

Konsearttas Sámi Našunálateáhter Beaivváža 40 jagi teáhterbuvttadusaid šuoŋat šaddet konseartan. Sámi Našunálateáhter Beaivváš áiggošii dáinna buvttadusain ovdanbuktit iežas dávvirgiissás oasážiid dain earenoamáš bargguin maid čeahpes šuokŋadahkkit ja čuojaheaddjit leat buvttadan čájálmasaide ja mat leat hui dehálaš oassin sámi musihkkahistorjjás.

Konsearta lea tekstejuvvon suomagillii, heive buohkaide ja bistá sullii 1 diimmu. Oulu teáhter vuovdá bileahtaid, hattit 26 / 15 / 9 €.

Lassedieđut Oulu teáhtera neahttasiidduin.

Saamelaisten yhteisöllinen museoilta

Oulun taidemuseo, Satula-tila. Kasarmintie 9, Oulu
24.1.2024 klo 17–19

Yhteisöllisessä museoillassa katsotaan Marja Helanderin lyhytelokuva Áfruvvá. Illan aikana tutustutaan keskustellen myös muutamiin saamelaisesineisiin Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmista. Tapahtumaan vapaa pääsy ja siellä on kahvitarjoilu. 

Lisätietoja Mun Oulu –tapahtumakalenterista.

Sámiid searvvušlaš museaeahket

Oulu dáiddamusea, Satula-sále. Kasarmintie 9, Oulu
24.1.2024 dii. 17–19

Searvvušlaš museaeahkedis čájehuvvo Marja Helandera oanehisfilbma Áfruvvá. Eahkeda áigge ságastallat ja oahpásmuvvat maiddái moatte sámedávvirii, mat leat Davvebađaeatnama čoakkáldagain. Dilálašvuohta lea nuvttá. Káffe fállojuvvo.

Lassedieđut Mun Oulu –dáhpáhuskaleandaris.

Saamelaisten kansallispäivän seminaari

Pohjankartanon koulu, luentosali 1. Leevi Madetojan katu 1, Oulu
Satelliittitapahtuma: Kaukametsän opisto. Koskikatu 2–4, Kouta-sali, Kajaani
6.2.2024 klo 12

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja saamelaiskulttuurin sekä museoalan asiantuntijoilta sekä paneudutaan saamelaisten ja museoiden keskinäisiin suhteisiin historiassa, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Puhumassa Áile Aikio (Lapin yliopisto), Marko Jouste (Oulun yliopiston Giellagas-instituutti), Heini Wesslin, Julia Tikka (Oulun yliopiston Giellagas-instituutti), Marjo-Riitta Rantamäki (Saamelaismuseo Siida), Elisa Sarpo (Kansallismuseo), Karoliina Autere (Pohjois-Pohjanmaan museo, ParasRakas museo -hanke). Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoittaudu Pohjankartanon seminaariin tästä linkistä.
Ilmoittaudu Kaukametsän satelliittiseminaariin tästä linkistä.

Sámi álbmotbeaivvi seminára

Pohjankartano skuvla, logaldallansále 1. Leevi Madetojan katu 1, Oulu
Satellihttadáhpáhus: Kaukametsän opisto. Koskikatu 2–4, Kouta-sali, Kajaani
6.2.2024 dii. 12

Semináras gullet sáhkavuoruid sámekultuvrra ja museasuorggi áššedovdiin ja guorahallat sámiid ja museaid gaskavuođaid dolin, dál ja boahttevuođas. Hállin Áile Aikio (Lappi universitehtta), Marko Jouste (Oulu universitehta Giellagas-instituhtta), Heini Wesslin, Julia Tikka (Oulu universitehta Giellagas-instituhtta), Marjo-Riitta Rantamäki (Sámemusea Siida), Elisa Sarpo (Suoma álbmotmusea), Karoliina Autere (Davvi-Bađaeatnama musea, ParasRakas musea -fidnu). Seminára lea buohkaide rabas ja nuvttá.

Almmut iežat Pohjankartano seminárii dán liŋkkas.
Almmut iežat Kaukametsä satellihttaseminárii dán liŋkkas.

 

Saamelaisten kansallispäivän konsertti

Kulttuuritalo Valve, Valvesali. Hallituskatu 7, Oulu.
6.2.2024 klo 18

Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtye esittää ensin modernia saamelaista musiikkia, ja sitten nähdään levynjulkistuskeikalla Ravggon. Yhtye kuvailee musiikkiaan rapsakaksi pohjoissaamenkieliseksi folk-rock-käristykseksi. Konserttiin on vapaa pääsy.

Sámi álbmotbeaivvi konsearta

Kulturviessu Valve, Valvesále. Hallituskatu 7, Oulu.
6.2.2024 dii. 18

Ulla Pirttijärvi & Ulda čuojahit vuos ođđaáigásaš sámemusihka, ja dan maŋŋá lea Ravggona Gápmu-skearru almmustahttinkonsearta. Ravggon fállá iežas sániiguin ”sámegielat folk-rock-biđđosa”. Konsearta lea rabas buohkaide ja nuvttá.