fbpx

Rauhankone

Oulu2026-kulttuuriohjelman Rauhankone esittelee uuden tavan ratkaista konflikteja ja edistää vuoropuhelua.
Rauhankyyhky

Rauhankone 

Oulu2026-kulttuuriohjelman Rauhankone esittelee uuden tavan ratkaista konflikteja ja edistää vuoropuhelua.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksella haluamme edistää rauhaa ja tapaa kommunikoida keskenämme. Kyse on rauhasta luottamuksen, jakamisen ja välittämisen kulttuurin ilmapiirinä.

Rauhankone pohjautuu Oulun yliopistossa aikoinaan opiskelleen tekoälyn tutkija Timo Honkelan (1962-2020) elämäntyöhön. Hänen unelmansa oli kehittää tekoälyyn perustuva kone, jonka avulla voitaisiin ratkaista konflikteja ja edistää maailmanrauhaa.

Rauhankone-teos

Rauhankone tulee yhdistämään taidetta ja teknologiaa esteettiseksi elämykseksi, joka ympäröi kokijan. Suomalainen Ekho-kollektiivi suunnittelee Rauhankoneen taiteellisen konseptin. Teoksen vuorovaikutuksellisuus hyödyntää tekoälyä, koneoppimista ja konenäköä. Toisin sanoen Rauhankone oppii vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa, joista tulee näin myös koneen osatoteuttajia.

Rauhankoneen rakenne on modulaarinen ja sitä voidaan käyttää samanaikaisesti ja virtuaalisesti eri paikoissa. Vuonna 2026 kone on esillä Oulussa sekä Slovakian kulttuuripääkaupungissa. Vuonna 2027 Rauhankone jatkaa kiertuettaan Portugalin ja Latvian kulttuuripääkaupunkeihin.

Kuumat saunakeskustelut

Kuumat saunakeskustelut ovat osa Rauhankone-ohjelmaa.

Pehkolanlammen perinteisessä saunassa järjestetään keskusteluja paikallisten ja eurooppalaisten vieraiden kanssa nykyisistä konflikteista ja etsitään niihin ratkaisuja. Pehkolan saunan lauteilla on yli 40 vuoden aikana käyty lukuisia keskusteluja, joihin on osallistunut maineikkaita tutkijoita, taiteilijoita ja poliitikkoja. Nyt käytävien keskustelujen aiheet liittyvät kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja Euroopan haasteisiin.

Saunakeskustelut käydään käyttäen Sitran kehittämää Erätauko-keskustelumenetelmää. Tavoitteena on oppia käymään keskusteluja vaikeistakin asioista rauhanomaisin keinoin.

Lasten Rauhankone – tutkitaan rauhaa!

Tulevaisuus kuuluu lapsille! Vuosina 2022–2025 kutsumme koululaisia ja päiväkotilapsia rakentamaan Rauhankoneen prototyyppiä. Prototyypin rakentaminen on hauskaa, mutta samalla se on myös osa STEAM-filosofiaan perustuvaa toimintaa, jossa lapset ja nuoret tutkivat konflikteja ja oppivat ratkaisemaan niitä tieteen, taiteen ja tekniikan avulla. Prototyypin suunnittelun tausta-ajatuksena on rohkaista oppilaita kehittämään empatia-ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Keväällä 2022 kutsuimme alueen kouluja rakentamaan Rauhankoneen prototyyppejä. Prototyyppien rakentaminen tarjottiin opettajille yhdeksi keinoksi käsitellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamia tuntemuksia oppilaiden kanssa. Oulun kulttuurisäätiölle toimitettiin noin 200 teosta, joista on koostettu näyttely Kulttuuritalo Valveen Paljettiin 17.2.–12.3.2023. Mukana näyttelyssä on teoksia 11 koulusta tai päiväkodista. Lasten suunnittelmiin rauhankoneisiin sekä niiden käyttöohjeisiin voit tutustua myös alla olevassa galleriassa.

Oulu2026 kutsuu kaikkia toiminta-alueensa kouluja kokeilemaan Rauhankoneen prototyyppien suunnittelua. Jos haluat mukaan, voit olla yhteydessä:

Heli Metsäpelto
Yhteisöpäällikkö
heli.metsapelto@oulu2026.eu

 

Tutustu pohjoispohjalaisten lasten suunnittelemiin Rauhankone-prototyyppeihin galleriassa!