fbpx

Rauhankone

Rauhankyyhky

Oulu2026-kulttuuriohjelman Rauhankone esittelee uuden tavan ratkaista konflikteja ja edistää vuoropuhelua.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksella haluamme edistää rauhaa ja tapaa kommunikoida keskenämme. Kyse on rauhasta luottamuksen, jakamisen ja välittämisen kulttuurin ilmapiirinä.

Rauhankone pohjautuu Oulun yliopistossa aikoinaan opiskelleen tekoälyn tutkija Timo Honkelan elämäntyöhön. Hänen unelmansa oli kehittää tekoälyyn perustuva kone, jonka avulla voitaisiin ratkaista konflikteja ja edistää maailmanrauhaa.

Tervetuloa tutustumaan Rauhankoneeseen!

Rauhankone-kohdeavustukset

Oulun kulttuurisäätiöltä voi hakea Rauhankone-kohdeavustusta kulttuuri- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen ja kriisiresidenssiin.

Rauhankone-kohdeavustusta myönnetään:

  • Vastaanottokeskuksissa tapahtuvaan kulttuuri- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen. Haettavat summat ovat 500 € tai 1000 €. Avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikunta-alan toimijat, työryhmät, yhdistykset ja seurat. Kohdeavustus on tarkoitettu monipuoliseen ja eri-ikäisille suunnattuun kulttuuri- tai liikuntatoimintaan pääsääntöisesti vastaanottokeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä Oulussa tai muissa Oulu2026-toiminta-alueelle sijoittuvissa vastaanottokeskuksissa. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja että turvapaikanhakijat pääsevät tutustumaan alueen ihmisiin ja kulttuuriin. Tavoitteena on myös, että toiminnassa olisi mukana myös vapaaehtoisia. 
  • Kriisiresidenssitoimintaan, joka on tarkoitettu tilapäistä suojelua saaville, turvapaikanhakijoille tai pakolaisstatuksen omaaville taiteilijoille ja heidän perheilleen. Haettava summa enintään 5 000 €. Kriisiresidenssi-kohdeavustuksen myöntämisessä arvioidaan toimijan toimintavalmiutta ja valmiutta huolehtia, että residenssitaiteilijat saa heille kuuluvat palvelut.

Haku

Avustusten hakuaika 6.-30.4.2022 ja toiminta tulee toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan säätiölle viimeistään 6 kuukautta avustuksella toteutetun toiminnan päättymisen jälkeen.

HAE AVUSTUSTA

Lasten Rauhankone – tutkitaan rauhaa!

Tulevaisuus kuuluu lapsille! Vuosina 2021–2025 kutsumme koululaisia ja päiväkotilapsia rakentamaan Rauhankoneen prototyyppiä. Prototyypin rakentaminen on hauskaa, mutta samalla se on myös osa STEAM-filosofiaan perustuvaa toimintaa, jossa lapset ja nuoret tutkivat konflikteja ja oppivat ratkaisemaan niitä tieteen, taiteen ja tekniikan avulla.

Oulu2026 on kutsunut kaikki toiminta-alueensa koulut tekemään Rauhankoneen prototyyppejä. Lasten ja nuorten askartelut tulevat olemaan osa immersiivistä Rauhankonetta, joka kiertää tulevina vuosina Euroopassa.

Immersiivinen Rauhankone kiertää Eurooppaa

Rauhankone yhdistää taidetta ja teknologiaa esteettiseksi elämykseksi, joka ympäröi kokijan. Suomalainen Ekho-kollektiivi suunnittelee Rauhankoneen taiteellisen konseptin. Teoksen vuorovaikutuksellisuus hyödyntää tekoälyä, koneoppimista ja konenäköä. Toisin sanoen Rauhankone oppii vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa, joista tulee näin myös koneen osatoteuttajia.

Rauhankoneen rakenne on modulaarinen ja sitä voidaan käyttää samanaikaisesti ja virtuaalisesti eri paikoissa. Vuonna 2026 kone on esillä Oulussa sekä Slovakian kulttuuripääkaupungissa. Vuonna 2027 Rauhankone jatkaa kiertuettaan Portugalin ja Latvian kulttuuripääkaupunkeihin.

Kuumat saunakeskustelut

Kuumat saunakeskustelut ovat osa Rauhankone-ohjelmaa. Keskusteluissa käsitellään ajankohtaisia tärkeitä asioita Erätauko-menetelmän avulla. Laajan keskustelun jälkeen lopputulos kiteytetään Kuumat saunakeskustelu -podcastiin.

Tutustu Kuumat saunakeskustelut -podcastiin.