fbpx

Hankkeet

Kulttuuri-ilmastonmuutos on alkanut!

Meillä on käynnissä useita hankkeita, jotka tukevat toimintaamme Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

Light Art in Public Spaces (LAIPS)

Projektin tavoitteena on yhteisesti kasvattaa kaupunkien osaamista pysyvistä valoteoksista julkisissa tiloissa jakamalla parhaita käytänteitä teosten luomisessa, tuottamisessa ja ylläpidossa. Projektin toimenpiteinä on tiedon jako Light& Art Lab -osiossa ja valotaiteen tekeminen yleisölle helpommin saavutettavaksi Light & Art App -osiossa.

kumppanit: LUCI Association (Lighting Urban Community International), Torino (Italia), Leeds (UK), Valladolid (Espanja)
toteutusaika: 2021-2023
rahoituslähde: Luova Eurooppa

LAIPS-hanke

DigiCult

Hankkeessa rakennetaan paikkatietopohjainen palvelualusta ja tietovaranto DigiCult, josta kuntalaiset ja matkailijat löytävät helposti tietoa kulttuuripalveluista sekä kaupungin eri elämyksistä ja vapaa-aikatarjonnasta. Hankkeessa rakennetaan toimintamalli ja tekninen kyvykkyys, jossa kaupunkien ja kuntien sekä muiden tietovarantojen olemassa olevaa tietoa hyödynnetään kuntien palveluiden digitalisaatiossa.

kumppanit: Kuusamon kaupunki & Espoon kaupunki
toteutusaika: 2021-2022
rahoituslähde: Valtiovarainministeriö

EU Osaamisen nosto 

Hanke tukee kaupungin ja korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä tuomalla yhteen alueellisissa organisaatioissa työskenteleviä kansainvälisen tutkimusrahoituksen osaajia ja vahvistamalla organisaatioiden tki-kehittämisympäristöjä.

kumppanit: Oulun Ammattikorkeakoulu, BusinessOulu, Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu
toteutusaika: 2019-2021
rahoituslähde: EAKR

EU osaamisen nosto

TechArt 

TechArt-projekti luo konseptin teknologiaa ja kulttuuria yhdistävästä ekosysteemistä, jota alueen kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää. Ekosysteemi synnyttää uudenlaista teknologiaa, kulttuuria ja taidetta yhdistävää toimeliaisuutta. Lisäksi projekti etsii ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin, pilotoimalla ja kokeilemalla uusia teknologiaa ja kulttuuria yhdistäviä innovaatioita.

toteutusaika: 2021-2022
rahoituslähde: EAKR

TechArt-hanke

Culture United 

Hanke kehittää perusopetukseen elämyksellisiä, monialaisia kulttuuriperinnön opetusmenetelmiä. Oulun osuudessa selvitetään, miten terva ja paikallishistoria saadaan yhdistettyä osaksi opetusta sekä näkyville Oulun keskustaan, matkailua tukevaksi ja Oulun identiteettiä vahvistavaksi asiaksi.

kumppanit: Stichting Beieef en Herinner -säätiö (NL), Kunstkade (NL), Creative Spark (IE), Gael Scoil Dun Dealgan primary school (IE), Edinburgh City Council (UK), Unique Events (UK), Open Education Community (BE), Oulun kaupunki (FI), Oulun kansainvälinen koulu (FI)
toteutusaika: 2019-2022
rahoituslähde: Erasmus +

Culture United -hanke

Kulttuurin elämysoppaat

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeessa kehitetään uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle. Näin syntyy uutta työtä luovien ja kulttuurialojen tekijöille, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä ja toistuvaistyöttömiä. Hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta.