fbpx

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026

Kulttuuripääkaupunkivuosi on täynnä eurooppalaisen kulttuurin juhlaa. Tuhannet tapahtumat valtaavat
kaupungin ja Oulu2026-alueen. Vierailijoita virtaa Suomesta ja Euroopasta inspiroivan kulttuuriohjelman houkuttelemana.

Kaupunki muuttaa muotoaan monin tavoin yhteisöllisemmäksi, elävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi. Suomalainen kulttuuri näkyy laajasti Eurooppaan, kun valokeila kohdistuu pohjoiseen.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina.

Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Nimitys tuo mukanaan monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.

Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vahvistui kesäkuussa 2021

Toimintaa pyörittää Oulun kulttuurisäätiö. Kulttuurisäätiön hallitusta johtaa Risto Ruohonen.

Kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa

Oulu2026:n tärkein tavoite on  luoda ja tuoda kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa  pohjoiselle alueellemme. 

Oulu, kuten monet muut eurooppalaiset kaupungit, kohtaa monia haasteita lähitulevaisuudessa, kun aikaisemmin ikärakenteeltaan nuori kaupunki harmaantuu nopeasti, syntyvyys laskee ja  erityisesti nuorten  työttömyyttä on paljon.

 

Kehittämistyön tuloksia:

  • Oulusta ja pohjoisesta Suomesta tulee luovuutta huokuva, elinvoimainen kaupunki ja alue, joka houkuttelee vierailijoita, uusia asukkaita ja pitää huolta nykyisistään
  • Matkailijoiden määrä kaupungissa ja alueella kasvaa, ja se näkyy virkeytenä taloudessa, kaupunkikuvassa, hotelleissa ja ravintoloissa
  • Tulevaisuudessa olemme sielukas kaupunki ja alue, jonka asukkaat hyötyvät monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja elävästä kaupungista
  • Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia
  • Uudet yleisöt osallistuvat kulttuuritapahtumiin ja kulttuuri vahvistaa asemaansa paremman tulevaisuuden rakentavana voimana
  • Ouluun ja Oulu2026-alueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja
  • Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, kun kulttuuripääkaupunkihaun ja -vuoden myötä syntynyt eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista
  • Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja alueemme huomataan myös Euroopan tasolla
  • Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.
Kuvassa graafi jossa luetellaan Oulu2026 vaikutuksiet

Oulun kulttuuristrategia 2030

Oulun kulttuuristrategia 2030 kuvaa Oulun kulttuuri-ilmastonmuutoksen, jossa kulttuuri on yksi koko kaupungin tulevaisuuden keskeisiä kehittämisen voimavaroja. Kulttuuri-ilmastonmuutoksessa ymmärrämme kulttuurin laajasti: se on sivistystä ja taidetta, luovia aloja sekä arjen yhteisöllistä kulttuuria. Kulttuuri-ilmastonmuutos vahvistaa sekä Oulun kansainvälisiä yhteyksiä, että myös alueiden paikallisidentiteettiä. 

Tutustu Oulun 2030 kulttuuristrategiaan

Euroopan kulttuuripääkaupunki -toiminta

Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture, ECoC) ovat näkyvin Euroopan unionin kulttuurituen muoto. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Vuodesta 2009 lähtien on päätetty nimetä vuosittain kaksi kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuodesta 2021 lähtien  näiden kahden kaupungin lisäksi valitaan kolmen vuoden välein yksi kaupunki EU:n hakijamaasta.

Valitulle kaupungille tapahtuma on laaja-alainen kaupunki- ja aluekehittämisen hanke, joka yhdistää kulttuuritoimijat, erilaiset sidosryhmät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä kunta- ja aluehallinnon toimijat työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Monille kaupungeille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

10 kysymystä kulttuuripääkaupungista

Vahva yhteistyö perustana tekemiselle

Yhteistyö on Oulu2026-toiminnan kantava voima. Oulu2026 kokoaa Oulussa ja toteutusalueella laajasti yhteen eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hanke koskettaa nyt ja tulevaisuudessa jokaista oululaista sekä pohjoisen toteutusalueen asukasta. Lue lisää Oulu2026-toteutusalueesta

Hanke aloitettiin syksyllä 2017 työpajoilla, joissa kysyttiin lapsilta ja koululaisilta, millaisena he näkevät Oulun vuonna 2026. Tämän kyselyn vastaukset toimivat pohjana kaikelle hanketyölle.  Tämän jälkeen erilaiset työryhmät aloittivat muun muassa kumppaniverkostojen kartoittamisen, suunnittelutyön ja hanketavoitteiden yhtenäistämisen Oulun kaupunkistrategian ja Oulun kulttuuristrategia 2030 kanssa.

Oululaisten kulttuuritoimijoiden ehdotusten pohjalta koottiin luovien neuvonantajien joukko edistämään ja tukemaan Oulu2026-hankkeen valmistelutyötä. Kulttuuriohjelman pääteemat rakennettiin yhdessä luovien neuvonantajien kanssa ja pääteemojen ympärille ryhdyttiin rakentamaan kulttuuriohjelmaa.

Kulttuuriohjelman valmisteluprosessi on pääteemojen synnyttämisestä lähtien ollut erityisen yhteisöllinen ja osallistava, mikä onkin koko hanketyön ydinarvo. Vuonna 2019 järjestettiin avoin ohjelmahaku, jonka kautta oululaiset ja toteutusalueella asuvat toimijat saivat ehdottaa ideoimiaan kulttuurisisältöjä lisättäväksi hankkeen kulttuuriohjelmaan. Ehdotuksia saapui noin 450 kappaletta, joiden pohjalta kaikki kulttuuriohjelmaprojektit ovat syntyneet. Kulttuuriohjelmassa näkyykin siis vahvasti laajan pohjoispohjalaisen toimijaverkoston kädenjälki.

Hankkeen valmisteluvaiheen aikana on tavattu yli 200 järjestöä ja toimijaa. Kuntalaisia niin Oulussa kuin toteutusalueen kunnissa on kohdattu muun muassa kauppakeskuksissa ja kirjastoissa. Toteutusalueeseen kuuluvien kuntien edustajia on puolestaan tavattu niin livenä kuin etäyhteyden keinoin ja kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana kulttuuriohjelman valmistelussa.

Jokainen toteutusalueella asuva kulttuurin ystävä on tälläkin hetkellä kutsuttu liittymään mukaan hankkeen Kulttuurilähettilääksi. Kulttuurilähettiläänä  pääset muun muassa kuulemaan hankkeen ajankohtaisista asioista etunenässä ja toimimaan hankkeen sanansaattajana omiin yhteisöihisi.

Aikataulu

27.2.2017
Oulun kaupunginvaltuuston juhlapäätös

2018–2019
Työryhmien nimeäminen
Oulun kulttuuristrategia 2030 valmistuu
Ohjelmateemojen ja -sisältöjen kerääminen

25.6.2020
Kulttuuripääkaupunkihaun toiselle hakukierrokselle jatkavat kandidaatit selvillä

2. kesäkuuta 2021
Oulu valittiin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi

2021-2026
Oulu2026-vuoden valmistelu ja toteutus

2027-2035
Kulttuuriperinnön siirto jatkuu