fbpx

Oulu2026-ohjelma tekee kulttuuri-ilmastonmuutosta!

Kulttuuriohjelman pääviesti on Kulttuuri-ilmastonmuutos. Sen ympärille kehittyvä kulttuuriohjelma jakautuu kolmeen pääteemaan: Rohkeasti reunalla, Villisti kaupunki ja Vastakohtien voima. Kulttuuri-ilmastonmuutos luo inspiroivan tulevaisuuden pohjoiseen Eurooppaan kestävällä tavalla. Se nostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä kaupunkien, kylien ja alueiden tulevaisuudessa. Kulttuuri-ilmastonmuutos myös yhdistää meidät uudelleen kriisien koittelemassa Euroopassa. Tarvitsemme kulttuuri-ilmastonmuutosta enemmän kuin koskaan.

Kulttuuriohjelmaan hakeudutaan mukaan ohjelmahakujen kautta. Vuoden 2022 Oulu2026-ohjelmahaku päättyi joulukuussa. Lisää ohjelmahausta  Lähempänä vuotta 2026 avautuu haku luonteeltaan yksittäisille yhteisöllisille tapahtumille tai projekteille.

Kulttuuriohjelmassa sitoudumme kolmeen keskeiseen arvoon:

INNOSTAVA

Kulttuuriohjelmamme on inspiroivaa ja ainutlaatuista. Kulttuuria viedään myös uusille areenoille ja yleisöille ainutkertaisissa paikoissa luotavilla elämyksillä. Osallistujat ovat kokijoita, mutta myös tekijöitä. Teemme yhdessä kulttuuri-ilmastonmuutoksen.

 

KESTÄVÄ

Sitoudumme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän kulttuuriohjelman rakentamiseen. Tuemme vastuullista kulttuurituotantoa ja kehitämme toimintaamme YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman mukaisesti.

 

EUROOPPALAINEN

Euroopan kulttuuripääkaupunkien tarkoituksena on korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä lisätä Euroopan kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Euroopan Unionin yksi päätavoite on edistää rauhaa, ja vaikeiden kriisien aikoina nämä tavoitteet ovat entistä merkityksellisempiä.

 

Kulttuuriohjelman rakenne

Kulttuuriohjelman pääviesti on Kulttuuri-ilmastonmuutos. Sen ympärille kehittyvä ohjelmisto jakautuu kolmen pääteemaan, joista jokaiseen sisältyy kiehtovia hankkeita:

Kuvassa tanssivia nuoria

Villisti kaupunki

Teeman ohjelmisto kertoo miten karusta ja ankarasta pohjoisen erämaasta kasvaa kaupunki, jonka ainutlaatuinen, villi luovuus on keskittynyt nuorten unelmien tukemiseen ja rohkaisuun.

kuvassa nainen seisoo selkä kameraan lautalla talvella

Rohkeasti reunalla

Teeman ohjelmisto kertoo elämästä reunalla, elämän reunaehdoista, ilmastonmuutoksesta ja alueesta, jota Eurooppa ei vieläkään ole todella löytänyt.

Kaupunkimaisema Oulu

Vastakohtien voima

Teeman ohjelmisto nostaa esiin, kyseenalaistaa ja kytkee toisiinsa pohjoisen Suomen elämää hallitsevat vastakohdat, läheisyyden ja erillisyyden, valon ja pimeyden sekä teknologian ja taiteen.