fbpx

Oulu2026-ohjelman pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos

Vuonna 2026 Eurooppa innostuu reunoistaan, kun Oulu nimetään Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Oulu on ja tulee aina olemaan teknologiakaupunki. Tulevaisuudessa haluamme olla myös rohkea kulttuurikaupunki, koska uskomme, että kulttuurilla on merkittävä rooli toivon ja menestyksen luomisessa. Oulu2026 tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos.

Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää. Vuonna 2026 kutsumme kokemaan maailmanluokan kulttuurielämyksiä, läheltä ja kaukaa. Kulttuuri-ilmastonmuutos tarkoittaa halua yhdistää ihmisiä. Halua tuoda elämään hauskanpitoa ja iloa, mutta myös laajentaa tapojamme ajatella, ymmärtää ja kuunnella toisiamme. 

Kulttuuri-ilmastonmuutos ruokkii luovuutta ja uuden kehittämistä. Niitä kipinöitä, joista syntyy tulevaisuutta muuttavia ideoita. Kutsumme koko Oulu2026-alueen mukaan luomaan elämystä, jossa sekä paikalliset ihmiset ja toimijat että kotimaiset ja kansainväliset vieraat voivat ottaa osaa johonkin suurempaan.

Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa pohjoisesta.

Ohjelmaa rakennetaan yhteistyöllä

Kulttuuriohjelmaa 40 kunnan alueella tekevät sadat toimijat Oulusta, Suomesta ja Euroopasta. Laaja-alaiseen ohjelmaan kuuluu

– noin 50 kulttuuripääkaupunkivuoden hakuvaiheesta saakka mukana ollutta projektia
– syksyn 2022 ohjelmahausta valitut 62 projektia
– vuosina 2024–2025 ohjelmahausta valittavat projektit (tulossa)

Vuoden 2026 kulttuuriohjelmaa rakennetaan parhaillaan ja lopullinen ohjelma julkaistaan vuoden 2025 aikana. Osa kulttuuriohjelmasta toteutetaan eri puolilla Eurooppaa paikallisten yhteistyökumppanien kanssa, mutta suurin osa tapahtuu Oulussa ja Oulu2026-alueella. Laajan kumppaniverkoston osallistuminen kulttuuriohjelman valmisteluun ja toteutukseen varmistaa uuden osaamisen juurtumisen Oulu2026-alueelle niin, että prosessin aikana syntyneet hyvät toimintamallit jatkuvat vuoden 2026 jälkeen.

Oulu2026-kulttuuriohjelman arvot

INNOSTAVA

Kulttuuriohjelmamme on inspiroivaa ja ainutlaatuista. Kulttuuria viedään myös uusille areenoille ja yleisöille ainutkertaisissa paikoissa luotavilla elämyksillä. Osallistujat ovat kokijoita, mutta myös tekijöitä. Teemme yhdessä kulttuuri-ilmastonmuutoksen.

KESTÄVÄ

Sitoudumme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän kulttuuriohjelman rakentamiseen. Tuemme vastuullista kulttuurituotantoa ja kehitämme toimintaamme YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman mukaisesti.

EUROOPPALAINEN

Euroopan kulttuuripääkaupunkien tarkoituksena on korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä lisätä Euroopan kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Euroopan Unionin yksi päätavoite on edistää rauhaa, ja vaikeiden kriisien aikoina nämä tavoitteet ovat entistä merkityksellisempiä.

Kulttuuriohjelman rakenne

Kulttuuriohjelman pääviesti on Kulttuuri-ilmastonmuutos. Sen ympärille kehittyvä ohjelmisto jakautuu kolmeen pääteemaan, joista jokaiseen sisältyy kiehtovia toteutuksia:

 
kuvassa nainen seisoo selkä kameraan lautalla talvella

Rohkeasti reunalla

Pohjoisen alueen villeissä maisemissa. Vuoroin kaukana valosta, vuoroin pimeydestä, ilmastoamme kunnioittaen.

Kuvassa tanssivia nuoria

Villisti kaupunki

Mahdollisuus nähdä pohjoinen uusin silmin: avoimempana, uteliaampana ja tapahtumarikkaampana kuin koskaan ennen.

Kaupunkimaisema Oulu

Vastakohtien voima

Taidetta, teknologiaa ja luontoa rinnakkain. Sauna- ja ruokakulttuuria. Viihdettä ja yhteiskuntakritiikkiä. Ja lukuisia muita ainutlaatuisia yhdistelmiä.

Voit lukea lisää kulttuuriohjelmasta hakukirjastamme.