fbpx

Oulu2026-ohjelma tekee kulttuuri-ilmastonmuutosta!

Innostava. Kestävä. Eurooppalainen. Näistä rakentuu Oulu2026-kulttuuriohjelman visio, joka vie kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta. Visio rakentuu ennen kaikkea uusien yhteyksien luomiselle. Ideoiden ja ihmisten kohtaamiset synnyttävät luovuutta, uteliaisuutta ja kekseliäisyyttä.  Ohjelmakattaus tulee kasvamaan avoimien hakujen kautta, joita järjestetään vuosittain. Seuraava ohjelmahaku avautuu syksyllä 2022!

Kulttuuriohjelma toteuttaa kulttuuri-ilmastonmuutosta jonka taiteellinen visio nojaa kolmeen peruspilariin:

  1. Sitoudumme inspiroivan ja kestävän kulttuuriohjelman rakentamiseen, sillä elämme seudulla jolla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä joka päivä.
  2. Viemme kulttuurin uusille areenoille ja uusille yleisöille ainutkertaisissa paikoissa luotavilla elämyksillä.
  3. Haluamme uudistaa kulttuurisysteemiämme, keventää laitosmaisuuttaa ja levittää kulttuuritoimintaa entistä laajemmin. Tärkeitä tässä prosessissa ovat lapset ja nuoret, jotka osallistuvat luovaan työhön ja sen tulevaisuuden rakentamiseen.

Kulttuuri-ilmastonmuutos liittyy Oulun alkuperäisiin haasteisiin: kovaan teknologiakaupunkiin, epätasapainoiseen yhteisöön ja perifeeriseen sijaintiin. Hakemuksessa kuvasimme, kuinka teknologia on erottanut meidät toisistamme ja katkaissut ihmisten väliset yhteydet sosiaalisen median vihapuheella ja vastakkainasetteluilla. Teknologia on auttanut meitä toimimaan ja pysymään yhteydessä toisiimme. Me kaikki tiedämme silti, että pelkkä toimintakykyisyys ei ole todellista elämää. Yhteisömme on entistä enemmän epätasapainossa, teknologia yhdistää osan ihmisistä ja toiset taas jäävät näiden yhteyksien ulkopuolelle. Juuri tätä yritämme ilmaista kulttuuri-ilmastonmuutoksen käsitteellä.

Haluamme muuttaa Oulun kovan teknologian kaupungista kaupungiksi, joka on täynnä sielua, täynnä mahdollisuuksia, täynnä kulttuuria.

Kulttuuriohjelman rakenne

Kulttuuriohjelman pääviesti on Kulttuuri-ilmastonmuutos. Sen ympärille kehittyvä ohjelmisto jakautuu kolmen pääteemaan, joista jokaiseen sisältyy kiehtovia hankkeita:

 

Villisti kaupunki kertoo miten karusta ja ankarasta pohjoisen erämaasta kasvaa kaupunki, jonka ainutlaatuinen, villi luovuus on keskittynyt nuorten unelmien tukemiseen ja rohkaisuun.

 
Vastakohtien voima nostaa esiin, kyseenalaistaa ja myös kytkee toisiinsa pohjoisen Suomen elämää hallitsevat vastakohdat, läheisyyden ja erillisyyden, valon ja pimeyden sekä teknologian ja taiteen – erottelut, jotka pätevät paitsi meillä myös Euroopassa.
 
Rohkeasti reunalla -teeman tarinat kertovat elämästä reunalla, elämän reunaehdoista, ilmastonmuutoksesta ja alueesta, jota Eurooppa ei vieläkään ole todella löytänyt.
 
Jokaisen teeman käynnistää laajamittainen kansainvälinen lippulaivatuotanto, minkä lisäksi pääteemaan liittyvä Rauhankone– ohjelmakokonaisuus tarjoaa dynaamisen ja iskevän alkunäytöksen kulttuuri-ilmastonmuutoksesta kertovalle tarinalle. Oulu2026-alueen ruokakulttuuriin erikoistunut Arctic Food Lab esittelee puolestaan pohjoisia makuja, tuottajia ja tapahtumia.
 
Lue lisää:
 
kuva kulttuuriohjelman rakenteesta