fbpx

Varjosta valoon kulttuurihyvinvoinnin keinoin

8.11.2023 | UUTISET, Valon kuukausi, Vastakohtien voima

Virve Saaranen, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija

Virve Saaranen. Kuva: Martu Väisänen

Vietämme Oulu2026-alueella Valon kuukautta marraskuun ajan. Tässä juttusarjassa heijastamme valon vaikutuksia ja merkitystä arjessamme eri näkökulmista. Tämän artikkelin on kirjoittanut Virve Saaranen, Hyvän mielen talon luovuusluotsi ja hyvinvoinnin asiantuntija.

Taide ja kulttuuri voivat tuoda elämään värejä ja valoa, sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Tutkimuksissa on havaittu, että taidetoiminta voi muun muassa edistää positiivista mielenterveyttä ja parantaa mielialaa sekä tukea selviytymistä ja arjen haasteiden kanssa toimeen tulemista. Minua elämässäni on kannatellut erityisesti musiikki ja tanssiminen, joskus hyvä kirja tai elokuva ja nuorempana sain paljon positiivisia kokemuksia yhteisistä teatteriprojekteista. Kirjoittaminen, valokuvaaminen ja maalaaminen ovat myös oivia keinoja käsitellä omia tuntemuksia. Esitykset, konsertit ja näyttelyt ovat tilanteita, joissa voi pysähtyä taiteen äärelle ja rentoutua.

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja tästä ilmiöstä on vakiintunut käyttöön käsite kulttuurihyvinvointi. Mielenterveyttä ja arjen haasteista selviämistä voidaan tukea monin tavoin taiteen ja kulttuurin keinoin.

Usein mielenterveystoipujan elämän voi täyttää vahvasti sairaus tai sairastuminen. Taidetoimintaan osallistuminen voi auttaa rakentamaan positiivista identiteettiä, joka ei ole sairauden tai diagnoosin määrittämä. Toiminnan kautta voi omaksua uudenlaisia rooleja. Taide voi tarjota mahdollisuuksia saada korjaavia ja vahvistavia kokemuksia sekä muuttaa itseen liittyviä negatiivisia tai toimintaa rajoittavia käsityksiä. Tutkimukset osoittavat, että taidetoimintaan osallistuminen voi esimerkiksi rakentaa itsetuntoa, itsensä hyväksymistä ja itseluottamusta. Taideprojektien on myös havaittu voivan tehdä näkyväksi ja auttaa purkamaan mielenterveystoipujiin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Hyvän mielen talo ry:n hankkeessa, Lautta – luova lähtö hyvään mieleen, tuetaan mielen hyvinvointia luovien harjoitusten ja kokemusten kautta. Toiminta on suunnattu psyykkisesti merkittävästi kuormittuneille oululaisille. Hanke tarjoaa yksilöllistä sekä ryhmämuotoista tukea. Osallistujat voivat varata kahdenkeskisen tapaamisen luovuusluotsin kanssa tai osallistua ryhmiin, työpajoihin ja tapahtumiin. Palautteiden mukaan toiminta on muun muassa lieventänyt yksinäisyyden tunnetta, lisännyt merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä lisännyt välineitä tunteiden ilmaisuun.

Toiset löytävät tiensä luovan toiminnan pariin itsenäisesti harrastuksen kautta, osa ihmisistä tarvitsee tukea löytääkseen oman väylänsä. Yhdessä voidaan kokeilla vaikkapa taidemaalausta tai valokuvausta tai mennä katsomaan näyttelyä tai tanssiesitystä. Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä ja synnyttää usein tunteen kuulumisesta ja merkityksellisyydestä.

Lautta-hankkeessa on muun muassa tehty yhdessä taidevierailuja ja -kokeiluja, järjestetty taideryhmä jännitystä kokeville sekä liikuttu yhdessä luovan tanssin ryhmässä, jonka lopputuloksena syntyi myös kokemuksellinen tanssivideo. Yhdessä tekeminen, merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemukset nousevat esiin palautteista ja se, että on saanut olla mukana omana itsenään omine rajoitteineen juuri sellaisena, kuin on. Jokainen voi ja osaa tehdä taidetta.

Lautta-hankkeessa on tehty yhteisötaideteosta yhteistyössä Kulttuurivoimalan osallistujien kanssa. Pehmentämö – Softness Lounge tuo esiin mielenterveystoipujien ajatuksia mielen hyvinvoinnista ja on kaikkien koettavissa ja esillä Lumo valofestivaalilla. Lue lisää Pehmentämöstä täällä.

Virve Saaranen

Hyvän mielen talo ry:n luovuusluotsi, Medianomi YAMK, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija

 

Osallistu Valon kuukauteen

Oulu2026-alueella sonnustaudutaan marraskuussa valojen ja värien loistoon erilaisten tapahtumien ja yhteisötaideteosten avulla. Valon kuukauteen voi osallistua valaisemalla vapaamuotoisesti vaikkapa kotia tai työpaikkaa sekä jakamalla valoaiheisia kuvia ja elämyksiä somessa. Arvomme joka viikko Oulu2026-tuotteita kuvia jakaneiden kesken. Lue lisää Valon kuukausi -sivulta!

 


Lähteet:

Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) (2017). Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. ArtsEqual. Kokos-julkaisusarja 1/2017. Helsinki: Taideyliopisto. Viitattu 1.11.2023. https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/7104/Kokos_1_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67). Viitattu 1.11.2023. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf

 

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter