fbpx

Yhdenvertainen Oulu2026

Moninaisuuden edistäminen ja vähemmistöryhmien osallisuuden vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (2023-2025)

 

 

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke tukee kuntien ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoita toteuttamaan kulttuuripalveluja yhdenvertaisesti sekä vähemmistöryhmiä osallistumaan vahvemmin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tietoa hankkeesta

 

Osallisuus lisää ihmisten hyvinvointia ja luottamusta toisia ihmisiä kohtaan, kiinnittymistä yhteiskuntaan sekä ehkäisee syrjäytymistä. Osallisuuden puute on yleistä ja yhteisöissä on tehtävä töitä tosiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Syrjiviä rakenteita on tunnistettava ja purettava, osaamista moninaisuuden edistämiseksi parannettava, moniäänisyyttä puolustettava rohkeasti ja luotava turvallisia osallistumisen mahdollisuuksia kaikille.

Edistämme hankkeessa moninaisuutta ja vahvistamme osallisuutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Edistämme myös ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää kuntien kulttuuripalveluita sekä osallistua Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -toteutukseen. Kehitämme kulttuuritoimijoiden kyvykkyyttä tuottaa yhdenvertaisia, saavutettavia ja osallisuutta edistäviä kulttuuripalveluita.

 

Hankkeen tarve ja tavoitteet

 

  1. Kehitämme kunnan ja kolmannen sektorin kyvykkyyttä tuottaa yhdenvertaisia kulttuuripalveluja. Tämä tapahtuu ​tunnistamalla kulttuuripalvelujen katvealueita, kartoittamalla erilaisten ihmisten osallistumisen esteitä sekä kehittämällä asukaslähtöisiä osallistavia metodeja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.​
  2. Tarjoamme työkaluja ja resursseja moninaisuuden edistämiseksi sekä toteutamme yhdessä kulttuurialan toimijoiden kanssa kartoituksessa ilmenneitä toimenpiteitä.
  3. Varmistamme, että Oulu2026-kulttuuriohjelma ja sen tekijät edustavat monimuotoisuutta.​
  4. Huomioimme erityisesti vähemmistöt. Hankkeen tuella varmistamme, että vähemmistöryhmät tuntevat Oulu2026-kulttuuriohjelman suunnittelun ja toteutuksen omaksi, merkitykselliseksi asiakseen. Itsensä ilmaisemisen ja omien kulttuurisisältöjen voi kokea olevan tasavertaisesti arvostettuja Oulu2026-ohjelmassa.

 

Mitä käytännössä teemme?

 

  • Lisäämme yhdenvertaisuustietoutta järjestämällä infoja, työpajoja, koulutuksia ja pilotteja kuntien työntekijöille, päättäjille, järjestöille ja yhdistyksille Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
  • Toteutamme oppaan moninaisuuden ja osallisuuden edistämiseen​
  • Järjestämme työpajoja ja erilaisia osallistavia menetelmiä, joiden avulla osallistua suunnittelemaan ja toteuttamaan Oulu2026-kulttuurisisältöjä

 

 

Ota yhteyttä, contact us!

Projektipäällikkö
+ 358 40 5388 121
anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu
Anna Litewka-Anttolainen

Koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaa
+ 358 40 3551 309
henrik.skarevik@oulu2026.eu
Henrik Skarevik

Koordinaattori, Kainuu
+ 358 40 185 5988
minna.harkonen@oulu2026.eu
Minna Härkönen