fbpx

Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitukseen sitoutumista puolletaan talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

28.1.2022 | TIEDOTTEET, UUTISET


Valtioneuvoston tiedotteesta selviää talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksena olevan, että valtio sitoutuu Oulu2026-hankkeen rahoittamiseen vuosina 2020–2026 enintään 20 miljoonalla eurolla.

–On erinomaista, että sekä kaupungin että valtion rahoituksesta on saatu päätökset säätiön aloittaessa toimintansa. Tämä osoittaa poliittista sitoutumista ja sen ymmärtämistä, että Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on koko Suomelle kansallisesti merkittävä mahdollisuus kulttuurin kansainvälisen näkyvyyden kasvattamiseksi, Oulu2026-hankkeen toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen sanoo.

Edellytyksenä valtion rahoitukselle on, että Oulun kaupungilta tuleva rahoitusosuus on vähintään samansuuruinen valtionrahoituksen kanssa. Suuren määrän alueellisia, seudullisia ja paikallisia toimijoita edellytetään osallistumaan myös hankkeeseen omin resurssein. Oulu2026-ohjelman mukaisesti valtion tuen tulee hyödyttää kaikkia mukana olevaa 33 kuntaa.

–Kaikkien kuntien kanssa käydään yksityiskohtaiset neuvottelut niiden omista ohjelmasuunnitelmista. Yhdessä käydään läpi toiminnan rahoitus: kuinka paljon kunnat itse panostavat alueellaan toteutettavaan ohjelmaan, kuinka paljon voidaan saada ulkopuolista rahoitusta ja mikä on säätiön rahoituksen osuus. Kuntien ja paikallisten toimijoiden oma aktiivisuus on aivan avainasemassa.

Keväällä 2022 tehtävän vuosien 2023–2026 kehyspäätöksen yhteydessä päätetään myös valtion rahoituksen määrästä sekä jakautumisesta.

–Paras lopputulos saadaan, jos säätiön rahoituksen vipuvarrella voidaan saada ohjelmahankkeille ulkopuolisia hankerahoituksia. Rahoitusosaamisen kehittäminen on meille yhteinen tavoite, joka auttaa myös pitkän aikavälin kulttuuri-ilmastonmuutoksen vaikuttavuuden varmistamisessa.

Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa pohjoisesta 

Kulttuuripääkaupunkivuosi tuo pohjoisen ja koko Suomen kulttuurille kansainvälistä näkyvyyttä, joka voi muuttaa Suomen pysyvästi kulttuurikohteeksi. Oulu2026 toiminta-alue on laaja, koska Oulun mukaan on lähtenyt 32 yhteisen historian ja tulevaisuuden yhdistämää pohjoisen Suomen kuntaa ja kaupunkia.  

”Kulttuuri-ilmastonmuutos tulee muuttamaan asioita paljon. Oulu ja pohjoinen Suomi ovat täällä asuville ja tänne matkaaville inspiroiva ja kiehtova paikka”, kertoo ohjelmajohtaja Samu Forsblom 

Forsblom uskoo, että kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 alueella on runsaasti luovien alojen työpaikkoja, kulttuurisesti kiinnostavia uusia käyntikohteita ja kaupunginosissa kukoistavaa kulttuuria.   

Pääteema kulttuuri-ilmastonmuutos tarkoittaa erilaisten, jopa yllättävien, asioiden yhdistämistä ja kohtaamista. Kulttuurin ja taiteen keinoin tuodaan ihmisiä yhteen ja parannetaan vuorovaikutusta. Teknologiaa, taidetta ja luontoa yhdistetään ennennäkemättömällä tavalla. Pääteemalla on kolme alateemaa: Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla. Jokaisen teeman käynnistää laajamittainen kansainvälinen avausohjelma.

Oulun kaupunki valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2.6.2021 eurooppalaisen asiantuntijaraadin suosituksen perusteella. Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki-tapahtumaa isännöivät Suomi ja Slovakia. Slovakian kulttuuripääkaupungiksi valittiin aiemmin tässä kuussa Trenčín. Euroopan kulttuuripääkaupunki -toiminta on Euroopan unionin tunnetuimpia kulttuuritoimia.

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter