fbpx

Kulttuuria kansan ehdoin – kulttuuriohjelmamme perusteet

29.3.2021 | KIRJOITUKSET, UUTISET

On kaunis kesäpäivä Oulussa. Taivas on sininen, linnut visertävät, eikä oululainen, perinteisesti joka ilmansuuntaan tuiskuava tuulikaan tuiverra.

On myös sattumoisin vapaapäiväsi, ja olet päättänyt käyttää tilaisuuden hyödyksesi ja nauttia kulttuurista koko seuraavan kaksikymmentäneljätuntisen.

Mutta mitä tuo kyseinen, valikoimasi kulttuuriohjelma pitää sisällään? Mitä juuri sinä tahtoisit oululaiselta kulttuurilta?

Tuon saman kysymyksen esitimme myös vuonna 2019 – avoimesti, aivan kaikille oululaisille ja Oulu2026 -hankkeen toteutusalueen toimijoille. Ehdotuksia saapui noin 450 kappaletta, ja niiden pohjalta syntyi lopulta koko kulttuuri-ilmastonmuutos -teemainen kulttuuriohjelmamme.

Mitä oululaiset siis oikein toivoivat? Minkälainen olisi kulttuuriohjelma, joka nostaisi Oulun koko Euroopan tietoisuuteen?

Kuudenlaiset kriteerit

Ennen kuin voimme perehtyä kaupunkimme kulttuurikehityksen tulevaisuuteen, on kuitenkin syytä ottaa pari askelta taaksepäin ja kerrata perusteet. Mitä itse kulttuuripääkaupunki -kilvan hakukriteereissä edellytetään kulttuuriohjelmalta?

Lyhyt vastaus: selkeää eurooppalaista ulottuvuutta.

Hieman pidempi vastaus: Euroopan kulttuurien monimuotoisuuden ja yhteisten piirteiden suojelua ja edistämistä sekä kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista.

Pisin, mutta kenties selkokielisin vastaus: Kulttuuriohjelmaa koskevat kriteerit on jaettu käytännössä kuuteen eri kategoriaan, jotka tarkastelevat kulttuuriohjelman tavoitteita, teemoja, vahvuuksia, heikkouksia ja valmiutta eri kanteilta.

Pääpointti on kuitenkin se, että voittaakseen kulttuuripääkaupungin tittelin, tulee kulttuuriohjelman olla niin eurooppalaisella kuin paikallisellakin tasolla kaikki huomioonottava, monipuolinen, moderni ja pitkäjänteinen. Voittajakaupungilta vaaditaan visiota ja kykyä katsoa kauaskantoisesti eteenpäin. Koko kaupungin kehittämistyön tulisi tulevaisuudessa painottua erityisesti kulttuuriin.

Vaikka kulttuuriohjelma tulee vaikuttamaan eniten kilpailun voittavan kaupungin paikalliseen elämään ja elintasoon, täytyy strategian huomioida hyvin myös eurooppalainen ulottuvuus ja korostaa sitä, miten me kaikki eurooppalaisina olemme sijainnista riippumatta yhdessä, maailmantilanteessa kuin maailmantilanteessa.

 

Kulttuuriohjelma kuin pieni perhe

Eli palataanpa siis perusteista takaisin alkuasetelmaan.

Kun avoin kulttuuriohjelmahaku päättyi, oli hankkeen työryhmällä käsissään yli 400 ideaa siitä, miten kulttuuripääkaupunki -hakemuksemme ohjelma saataisiin vastaamaan raadin kriteerejä käytännössä.

Hätä ei kuitenkaan ollut tämännäköinen. Ennen avointa ohjelmahakua oululaisten kulttuuritoimijoiden ehdotusten pohjalta koottiin luovien neuvonantajien joukko, jonka tehtävänä on edistää ja tukea Oulu2026-hankkeen valmistelutyötä.

Heidän ensimmäinen työnsarkansa olikin hahmottaa yhdessä hankeryhmän kanssa kulttuuriohjelman pääteemat, eli raamit, joiden ympärille kulttuuriohjelmaa oli helppo lähteä yhdessä oululaisten ehdotusten pohjalta rakentamaan.

Näin syntyi siis yhdessä asiantuntijoiden ja paikallisten asukkaiden yhteistyönä kulttuuriohjelmaperhe, jossa näkyy vahvasti pohjalainen kädenjälki.

Kulttuuriohjelmaperheessä on tietenkin äiti, Kulttuuri-ilmastonmuutos, ja tämän kolme alateemaa: Rohkeasti reunalla, Vastakohtien voima sekä Villisti kaupunki. Jokainen teema kuvastaa Oulua ja pohjoisuutta, mutta myös oululaisia tärkeänä osana Eurooppaa.

Teemoista toiminnaksi

Rohkeasti reunalla -teema kertoo oululaisesta reunalla elosta – elämme maantieteellisestikin meren rannalla, Euroopan reunalla. Henkiseltä kantilta katsottuna meillä on hienoja erityispiirteitä ja rohkeutta toteuttaa niitä, elää niiden mukaan. Me asustamme keskellä erämaata, mutta samalla olemme kaupunkilaisia.

Kulttuuriohjelmassa tämä näkyy etenkin luonnon arvostamisena ja hyödyntämisenä. Meillä on soita, metsiä ja talvijäitä, ja tulevaisuudessa ne otetaan entistä enemmän hyötykäyttöön. Kulttuuria halutaan paikkoihin, joihin sitä on ollut aikaisemmin vaikea tuoda. Liikunta sisällytetään aktiivisemmaksi osaksi kulttuuria ja oululaista arkea. Puistot ja muut tyhjät alueet otetaan käyttöön, mutta samaan aikaan omintakeisen ja kauniin luontomme vaalinta säilyy ykkösprioriteettina.

Vastakohtien voima kuvastaa, noh, vastakohtiemme voimaa. Meillä Oulussa on paljon niin henkistä, fyysistä, aineellista kuin aineetontakin vastakohtaisuutta. Meillä on valoisat kesät ja pimeät talvet, kylmää ja kuumaa, hiljaisuutta ja huutoa.

Tämän halutaan näkyvän myös kulttuurillisesti. Perinteisesti toistensa vastakohdiksi mielletyt taide, tiede ja teknologia kulkevatkin tulevaisuudessa käsikkäin. Tiedossa on esimerkiksi festivaaleja, hankkeita, tuotantoja ja tapahtumia, jotka toteutetaan ennennäkemättömillä tavoilla ja volyymilla. Kulttuuriohjelma haluaa huomioida jokaisen, ja tuoda kulttuurin aivan kaikkien ulottuville – ja mikäs olisikaan siihen teknologiaa kätevämpi apuvoima.

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä kulttuuriohjelmaa täydentää Villisti kaupunki. Sitä Oulu on, mutta haluaa olla tulevaisuudessa vielä enemmän.

Oulusta tehdään kaupunki, joka houkuttelee entistä enemmän nuoria ja matkailijoita urbaanilla ja jännittävällä miljööllään, jonne on helppo tulla ja josta ei halua lähteä.

Katse kohti tulevaa

Lienee siis selvää, että jos Oulu kruunataan kesäkuussa kulttuuripääkaupungin tittelillä, on kulttuurillinen laajentuminen ja vahvistuminen kauniissa kaupungissamme – sekä sen lähikunnissa – taattua.

Vaikka itse vuosi 2026 on tapahtumiltaan rikkain, ei kulttuurin kehitys ja siihen liittyvä positiivinen pöhinä tule rajoittumaan vain kyseiseen vuoteen. Kulttuuripääkaupunkikokonaisuus näkyy vuosien varrella monipuolisina tapahtumina jo ennen vuotta 2026, ja myös sen jälkeen. Kokonaisuus on niin monipuolinen, että se toteutuessaan se koskettaisi jokaista oululaista ja hankealueella eläjää.

 

Palataan siis vielä kerran alkuun: mitä oululaiset oikein kulttuuriltaan toivoivat?

Kaikkea sitä, mitä kulttuuriohjelma tulisi toteuttamaankin. Yhdessäoloa, iloa, yhteisöllisyyttä, turvaa maailman myrskyiltä, mutta samalla globaalia trendikkyyttä.

Kaupunkia, jossa on tilaa olla luova, yksin ja yhdessä.

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter