fbpx

Ajankohtaista eri rahoituslähteistä, marraskuu 2023

1.11.2023 | TIEDOTTEET, UUTISET

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä mahdollisista tuki- ja rahoituslähteistä kulttuuri- ja taidealojen eri kokoisiin projekteihin ja teoksiin, sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Listaan on koottu marraskuun 2023 alussa ajankohtaisia tuki- ja rahoitusmuotoja. Huomioithan, että tuorein tieto löytyy aina kunkin rahoituslähteen omista kanavista (Lue lisää -linkit verkkosivuille listauksessa) ja että rahoituslähteitä on myös muita, kuten kuntien omat tukimuodot. Artikkelin lopusta löydät myös hyviä linkkejä aiheeseen liittyen.

Infotilaisuuksia ja hakuklinikoita

Kulttuuri, yhteiskuntatieteet ja humanistiset alat – EU:n tulevat rahoitusmahdollisuudet 8.11.
Business Finland kutsuu kuulemaan vuoden 2023-2024 rahoitusmahdollisuuksista, jotka ovat relevantteja kulttuurin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen parissa työskenteleville toimijoille. Horisontti Eurooppa -ohjelman Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -osion lisäksi tilaisuudessa esittäytyy Luova Eurooppa -ohjelma sekä Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelma. Ilmoittautuminen päättyy 6.11. Lue lisää >

 Taide- ja kulttuurialan projektoinnin perusteet 15.11.
Onko sinulla mielessäsi idea ja kaipaisit vinkkejä siitä, miten muotoilla ideasi rahoitettavaksi projektiksi? Tässä tilaisuudessa saat perustietoa kehittämishankkeiden suunnitteluun. Tarjolla on hyödyllisiä työkaluja sekä toimijoiden omia kokemuksia onnistuneista rahoitettavista projekteista. Osallistua voit paikan päällä tai etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestävät Oulu2026 ja Oulun kaupungin kulttuuripalvelut. Ilmoittautuminen 13.11. mennessä. Lue lisää >

ESR+ / hankehakuklinikka Oulussa ja etänä 20. ja 21.11.
Pohjois-Suomen ELY-keskuksen ESR+ -hankerahoituksen haku on auki 15.11.2023–31.1.2024. Live-säätiö osana Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanketta järjestää kaksi samansisältöistä hankehakuklinikkaa. Tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia yrityksiä ja järjestötoimijoita uusien ESR+ -hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa. Klinikalla käydään läpi ESR+ -hakuprosessi EURA-tunnusten hankkimisesta hakemuksen lähettämiseen saakka, kyseessä olevan hankehaun painopisteet huomioiden. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille organisaatioille, jotka toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY:n alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu). Lähitilaisuus Oulussa 20.11., etätilaisuus Teamssissa 21.11. Ilmoittautuminen 17.11. mennessä. Lue lisää >

Rahoituslähteitä ja -hakuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Haussa yleisavustukset
– taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan 2024. Hakuaika päättyy 23.11.2023. Lue lisää >
– lastenkulttuurin tukemiseen. Hakuaika päättyy 4.12.2023. Lue lisää >
– valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan. Hakuaika päättyy 4.12.2023. Lue lisää >

Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR
Maakuntaliiton myöntämien tukien haku on avautunut 1.9.2023 ja jatkuu 16.2.2024 saakka. Haku voidaan sulkea ennen 16.2.2024, jos myöntämisvaltuudet on sidottu jo aiemmin päättyneellä hakujaksolla. Lue lisää >

Interreg Aurora
Pienet hankkeet, jatkuva haku. Regular scale -hankkeet: neljäs haku on 5.2.–5.3.2024. Lue lisää >

Taiteen edistämiskeskus Taike
Haussa kohdeapurahat ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille yksittäisiin projekteihin, hakuaika päättyy 30.11.2023. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto (Nordisk Kulturkontakt): Opstart-tuki käynnistysvaiheeseen
Taide- ja kulttuuriprojektien ensivaiheisiin. Ohjelmasta tuetaan yhteistyössä tapahtuvaa uusien ja lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä, jotta projektien pohjoismaiset tavoitteet voisivat täyttyä. Hakuaika 17.11.2023 saakka. Lue lisää >

Culture Moves Europe
Liikkuvuustukea voivat hakea sekä taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset että residenssit. Liikkuvuustuen toisen kierroksen hakuaika päättyy 31.5.2024, residenssituen 16.1.2024. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Globus Opstart – pienille aluille ja suurille visioille
Ohjelma tukee käynnistys- ja tutkimusvaiheita projekteissa, joita ei voida toteuttaa pelkästään Pohjoismaissa. Globus Opstart -tukea voi hakea sellaisen projektin valmisteluun, jolle haluat hakea myöhemmin Globus Call -tukea. Hakuaika 17.11.2023 saakka. Lue lisää >

ESR+: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta
Alateemoina mm. lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Hakuaika päättyy 4.12.2023. Lue lisää >

Oulun Seudun Leader ry
Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset ja järjestöt, esimerkiksi tiedonvälitykseen ja innovaatiohankkeisiin. Rahoituksissa on nyt aiempaa voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Lue lisää >

Pohjoinen Periferia ja Arktis, Northern Periphery and Arctic (NPA)
Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, joilla alueiden toimijat pystyvät hyödyntämään kestävästi alueen omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kehittämään ratkaisuja alueen yhteisiin haasteisiin. NPA-yhteistyö lisää alueiden vaurautta ja parantaa niiden sopeutumiskykyä. Hakuaika päättyy 17.11.2023. Lue lisää >

Interreg Aurora
Pienet hankkeet, jatkuva haku. Regular scale -hankkeiden neljäs haku 5.2.–5.3.2024. Lue lisää >

Luova Eurooppa
Haussa pienet ja keskisuuret eurooppalaiset yhteistyöhankkeet verkostoille ja foorumeille. Hakuaika päättyy 23.1.2024. Lue lisää >

Luova Eurooppa: Culture Helps
Rahoitusta voi hakea eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joiden avulla edistetään kulttuurin keinoin ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihinsä. Hankkeiden avulla halutaan auttaa erityisesti perheitä ja lapsia. Hakuaika päättyy 14.11.2023. Lue lisää >

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jatkuva haku, päätökset neljästi vuodessa. Säätiö tukee avustuksin korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuuripiste
Ensi vuoden hakuajat tukiohjelmille on julkaistu. Lue lisää >

URBACT IV
EU:n rahoittama alueiden välisen yhteistyön ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten kaupunkien verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa. Ohjelman keskeinen toiminta-ajatus on eri teemojen ympärillä tapahtuva integroitu ja kestävä kaupunkikehittäminen. Seuraava haku avautuu tammikuussa. Lue lisää >

LISÄTIETOJA AIHEESTA

Pohjola Norden
Pohjoismaisia rahastoja ja tukiohjelmia koottuna. Lue lisää >

Tiedejatutkimus.fi
Tietoa tieteen ja taiteen apurahoista. Lue lisää >

Säätiöt ja rahastot ry
Suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, joka muun muassa jakaa yleistä tietoa säätiöistä sekä ohjeita apurahojen saajille ja maksajille. Lue lisää >

CulturEU Funding Guide
Kulttuurin ja luovien alojen rahoitusopas. Lue lisää >

Funding and Tenders -portaali
Tietoa suorista EU-rahoituksista. Lue lisää >

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter