fbpx

Ajankohtaista eri rahoituslähteistä ll

4.9.2023 | TIEDOTTEET, UUTISET

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä mahdollisista tuki- ja rahoituslähteistä kulttuuri- ja taidealojen eri kokoisiin projekteihin ja teoksiin, sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Listaan on koottu elo-syyskuun vaihteessa 2023 ajankohtaisia tuki- ja rahoitusmuotoja. Huomioithan, että tuorein tieto löytyy aina kunkin rahoituslähteen omista kanavista (Lue lisää -linkit verkkosivuille listauksessa) ja että rahoituslähteitä on myös muita, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ja EU-rahoituksen eri muodot, kuten rakennerahastot.

Pohjoismainen Kulttuuripiste (Nordisk Kulturkontakt): Kulttuuri- ja taideohjelma
Tukea kaikkien taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja levitykseen. Hankkeiden tulee edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Hakuaika 12.09.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Demos
Demos-tukiohjelmasta tuetaan hankkeita ja verkostoja, jotka edistävät kansalaisyhteiskunnan kohtaamisia ja osallistumista kulttuuriseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Uutta vuonna 2023: Demos-tukea voi lisäksi hakea lasten ja nuorten urheiluyhteistyöhön Pohjoismaissa. Hakuaika 14.09.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Globus Call
Epävakaina aikoina vapaiden ja joustavien tukimahdollisuuksien merkitys kasvaa entisestään. Maailman murroksessa taidetta ja kulttuuria tarvitaan näyttämään suuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. Globus Call tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuden osallistua ylikansallisiin ja pitkäjänteisiin yhteistyökuvioihin ja -verkostoihin, jotka suuntautuvat Pohjolan ulkopuolelle. Hakuaika 15.9.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Lyhytkestoinen verkostotuki
Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma painottaa tiedonvaihtoa, uusien yhteyksien luomista ja kiinnostuksen lisäämistä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Lyhytkestoista tukea saanut verkosto voi myöhemmin hakea pitkäaikaista tukea. Hakuaika 21.09.2023 saakka. Lue lisää >

BusinessFinland
Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen ja kasvun tueksi. Eri hakuaikoja: yritysten tai yritysten ja tutkimusorganisaatioiden hakemuksia voi jättää viimeistään 15.9.2023, pilotointi- ja kokeiluhankkeiden hakemukset on jätettävä viimeistään 29.9.2023. Lue lisää >

Koneen Säätiö
Rahoitusta tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Yleinen rahoitushaku on avoinna 15.9.2023 saakka. Lue lisää >
Tallenne Koneen Säätiön apurahainfosta 16.8. Katso Youtubessa > 

Pohjoismainen Kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Tukea matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. Hakuaika 28.09.2023 saakka. Lue lisää >

Minela-säätiö
Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi jakaa avustuksia myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisille nuorille. Syksyn avustushaussa painotetaan lasten ja nuorten kulttuurin harrastamista ja osallisuutta edistäviä tukihakemuksia. Haku päättyy 30.9.2023. Lue lisää >

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: Resebidrag – konst och kultur
Yleistä apurahaa ja oleskelustipendejä vuodelle 2024 on mahdollista hakea 6.9.–1.10.2023. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen jaoston kokouksen jälkeen marras–joulukuussa. Yleiset apurahat ovat projektitukea, jota voi hakea esimerkiksi erilaisten tapahtumien, tutkimusprojektien ja näyttelyiden toteuttamiseen ja hakea voivat mm. yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja laitokset. Lue lisää >

Suomen Kulttuurirahasto
Keskusrahaston apurahahaku tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika: 10.10.–31.10.2023. Huom: infotilaisuus 28.9. Lue lisää >

Interreg Aurora
Pienet hankkeet, jatkuva haku. Regular scale -hankkeet: Kolmas haku toteutetaan 5.9.–10.10.2023 ja neljäs haku on 5.2.–5.3.2024. Lue lisää >

Taiteen edistämiskeskus Taike
Runsaasti apurahoja ja avustuksia taiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille. Esimerkiksi
– avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen, hakuaika 2.–31.10.2023. Lue lisää >
– erityisavustukset taiteenaloille eri taiteenalojen yhteisöjen, kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin, hakuaika: 2.–31.10.2023. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto (Nordisk Kulturkontakt): Opstart-tuki käynnistysvaiheeseen
Taide- ja kulttuuriprojektien ensivaiheisiin. Ohjelmasta tuetaan yhteistyössä tapahtuvaa uusien ja lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä, jotta projektien pohjoismaiset tavoitteet voisivat täyttyä. Hakuaika 17.11.2023 saakka. Lue lisää >

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Globus Opstart – pienille aluille ja suurille visioille
Ohjelma tukee käynnistys- ja tutkimusvaiheita projekteissa, joita ei voida toteuttaa pelkästään Pohjoismaissa. Globus Opstart -tukea voi hakea sellaisen projektin valmisteluun, jolle haluat hakea myöhemmin Globus Call -tukea. Hakuaika 17.11. 2023 saakka. Lue lisää >

Oulun Seudun Leader ry
Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat käynnissä Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset ja järjestöt, esimerkiksi tiedonvälitykseen ja innovaatiohankkeisiin. Rahoituksissa on nyt aiempaa voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Lue lisää >

Pohjoinen Periferia ja Arktis, Northern Periphery and Arctic (NPA)
Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, joilla alueiden toimijat pystyvät hyödyntämään kestävästi alueen omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kehittämään ratkaisuja alueen yhteisiin haasteisiin. NPA-yhteistyö lisää alueiden vaurautta ja parantaa niiden sopeutumiskykyä. Lue lisää >

Neljäs haku 4.10.–17.11.2023. Lue lisää >

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jatkuva haku, päätökset neljästi vuodessa. Säätiö tukee avustuksin korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Lue lisää >

Musiikin edistämissäätiö MES
Useita eri hakuja syksyllä. Lue lisää >

URBACT IV
EU:n rahoittama alueiden välisen yhteistyön ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten kaupunkien verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa. Ohjelman keskeinen toiminta-ajatus on eri teemojen ympärillä tapahtuva integroitu ja kestävä kaupunkikehittäminen. Seuraava haku avautuu tammikuussa. Lue lisää >

LISÄTIETOJA AIHEESTA

SAVE THE DATE: Interreg Aurora -tilaisuus Oulussa 27.–28.11.2023
Kokemusten vaihtoa ja parhaita käytäntöjä käynnissä oleviin Interreg Aurora -hankkeisiin sekä mahdollisuus tavata uusia projektikumppaneita, verkostoitua ja jakaa ideoita. Lue lisää >

Tiedejatutkimus.fi
Tietoa tieteen ja taiteen apurahoista. Lue lisää >

Säätiöt ja rahastot ry
Suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, joka muun muassa jakaa yleistä tietoa säätiöistä sekä ohjeita apurahojen saajille ja maksajille. Lue lisää >

CulturEU Funding Guide
Kulttuurin ja luovien alojen rahoitusopas. Lue lisää >

Funding and Tenders -portaali
Tietoa suorista EU-rahoituksista. Lue lisää >

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter