fbpx

”Mahdollisuus ja yhdessä” Oulu2026-valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran

Oulu2026-valtuuskunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseen 12. lokakuuta. Paikalla oli useita uusia jäseniä, jotka eivät ole olleet aiemmin mukana Oulu2026-työskentelyssä. Osa oli ennestään tuttuja, koska valtuuskunta on toiminut myös Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kisan hakuaikana eri kokoonpanolla ja tehtävällä.

Kuvassa Risto Ruohonen, Piia Rantala-Korhonen ja Heli Metsäpelto valtuuskunnan kokouksessa

Kuvassa Risto Ruohonen, Piia Rantala-Korhonen ja Heli Metsäpelto valtuuskunnan kokouksessa.

 

Valtuuskunta on tärkeässä roolissa Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutumisessa. Kokoonpanon tehtävä painottuu konkreettiseen ohjelmatyöhön sekä kulttuuri-ilmastonmuutoksen edistämiseen kunkin jäsenen taustaorganisaatiossa. Jäsenet edustavat monialaisesti muun muassa Oulu2026-kumppanikuntia, koulutusorganisaatioita, julkisia toimijoita, matkailu ja vapaakenttää sekä elinkeinoelämää.

Tilaisuuden avasi Oulun kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Risto Ruohonen. Ruohonen korosti avauksessaan, miten Oululla ja pohjoisella Suomella on Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman myötä mahdollisuus tehdä jotain erityistä, joka heijastuu paikallisesti ja kansainvälisesti. Onnistuminen vaatii rohkeutta, ja jos halutaan pidempiaikaista vaikutusta, se tapahtuu vain tekemällä yhdessä.

Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen kertoi, miten tutkitusti Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat tuoneet kokonaistaloudellisia vaikutuksia alueille. Vaikutus näkyy 2 vuotta ennen toteutusvuotta, jatkuu yli viiden vuoden ajan toteutusvuoden jälkeen.

Ohjelmajohtaja Samu Forsblom kertoi avoinna olevasta ohjelmahausta. Forsblom korosti, että kulttuuriohjelmaa ei toteuta kulttuurisäätiö ja Oulu2026-tiimi vaan laaja kansallinen ja kansainvälinen kumppaniverkosto.

”Me haluamme, että työssä on mukana satoja luovia tekijöitä. Siinä piilee äärimmäisen iso voima”.

Monialainen Oulu2026-valtuuskunta vie kulttuuri-ilmastonmuutosta eteenpäin

Oulu2026-projektin valtuuskunta kokoontui 11.12. vuoden viimeiseen kokoukseen. Valtuuskunnan kanssa käytiin läpi ajankohtaiskatsaus etenemisestä ja kulttuuriohjelman suunnittelusta ja käytiin keskustelua ohjelmatyöstä.

Hankkeessa valmistellaan parhaillaan voiton tuovaa hakukirjaa. Kirjasta tulee 100 sivuinen ja sen tulee olla valmiina ministeriön postiluukussa ensi huhtikuussa. Ensi kesäkuussa tulee tieto, mikä kolmesta hakijakaupungista tulee valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Vuoden alusta aloittaa toimintansa kolme uutta hanketta, jotka tukevat kulttuuri-ilmastonmuutosta. Valotaiteeseen liittyvä LAIPS-hanke sisältää kansainvälistä yhteistyötä, DigiCult-hankkeessa luodaan virtuaalista pohjaa alueen kulttuurikohteiden esittämiseen ja TechArt-hankkeessa tutkitaan taiteen ja teknologian yhdistämistä.

Oulu2026-kulttuuriohjelmaa työstää tällä hetkellä noin 100 paikallista, kansallista ja kansainvälistä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaista. Hakemuskirjaan tulee vain osa ohjelmasisällöstä. Lopullinen ohjelma tulee sisältämään satoja eri hankkeita ja kulttuuriohjelma ajoittuu vuosille 2021-2027, huipentuen vuodelle 2026.

”Tittelin varmistumisen jälkeen vielä tulee avoimia ohjelmahakuja ja luodaan monenlaisia mahdollisuuksia osallistua”, ohjelmajohtaja Samu Forsblom kertoo.

Kulttuuri-ilmastonmuutos kattaa kolme teema, jotka ovat villisti kaupunki, vastakohtien voima ja rohkeasti reunalla.

Villisti kaupunki on luovuuden, kulttuurin ja taiteen tuomista kaupunkiin ja katukuvaan rikastuttamaan arkea. Oulussa on tulevaisuudessa mielenkiintoisia kulttuurikeskuksia ja -tihentymiä, jotka houkuttavat vierailijoita. Oulun lastenkulttuuri kukoistaa ja tekee vahvaa yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Vastakohtien voima käsittelee luonnon, ihmisten ja identiteettien kontrasteja. Erilaisten asioiden törmäyttämisellä luodaan uutta. Taide ja teknologia yhdistyvät sulavasti yhteen ja yhdistyminen antaa uusia tapoja nähdä maailmaa. Kokonaisuudessa nähdään myös valon ja pimeyden kontrastit ja valon merkitys hyvinvointiin. Teema korostaa pohjoista identiteettiä ja luontoa.

Rohkeasti reunalla teema korostaa aluettamme, reuna-alueiden vetovoimaa ja pitovoimaa. Täällä pohjoisessa on aina keksitty uutta ja selvitty vallitsevissa olosuhteissa. Pohjoinen tematiikka, terva, joki ja merellisyys nousevat esiin, kuten myös pohjoisen tarinat.  Teema esittelee pohjoista tunnetta muun muassa lumi- ja jäärakentamisen, jääurheilun, revontulien, saunan ja hiljaisuuden kautta. Pohjoinen ruokakulttuuri saa myös paikkansa kulttuuriohjelmassa.

Yhteistyöllä Euroopan valokeilaan

Oulu2026 vahvistaa seudullista yhteistyötä. Oulu mukana matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on 32 kuntaa. Tarkoituksena on nostaa pohjoisen alueemme ainutlaatuisuutta.

”Yhteistyöllä pääsemme Euroopan tietoisuuteen”, toteaa projektipäällikkö Mika Vierimaa.

Kunnat on kierretty ja tavattu syksyn ja talven aikana. Tapaamisissa on keskustelu kuntien ohjelmasisällöistä ja laajemmin hankkeista.

”Kunnissa on hyvä tekemisen meininki ja keskustelua on syvennetty. Kuntien välinen yhteistyö on syventynyt jo nyt ja uusia kehittämistoimia on lähtenyt liikkeelle.”

 

Oulu2026-valtuuskunnassa on jäseniä jokaisesta 32:sta Oulu2026-yhteistyökunnasta ja laajasti eri sidosryhmistä. Jäseniä on muun muassa yliopistolta, ammattikorkeakoululta, aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Kalevasta, Oulun Osuuspankilta, Osuuskauppa Arinalta, Nokialta, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry:ltä, Taiteen edistämiskeskukselta, Oulun Kärpiltä sekä paikallisia poliittisia vaikuttajia. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on valtuuskunnan puheenjohtaja. Osallistujalista.