fbpx

Ensimmäisen Sápmi Triennalen taiteilijat valittu

Teksti suomeksi alempana.

Eurohpá kulturoaivegávpotjagi 2026 čalmmustahttit sámi dáidaga ja kultuvrra

Dáiddárat válljejuvvon vuosttaš Sápmi Triennalei

Oulu dáiddamuseas šaddá sámedáidaga musea Eurohpá kulturoaivegávpotjagi álggus. Oktan prográmmaollisvuohtan oaidnit Sápmi Triennale -čájáhusa, mii buktá oktii dáládáidaga ja duoji. Triennála dáiddárat leat dál almmustahtton.

Vuosttaš johtti Sápmi Triennale -čájáhussii lei rabas ohcan čakčat 2023. Ohcamušat bohte oktiibuot 97, ja dain ledje sullii 500 dáiddabargoevttohusa. Triennalei válljejuvvojedje dáiddabarggut 25 dáiddáris: duodji, dáiddaduodji, video-, jietna- ja installašuvdnadáidda, čuovgagovat, govvadáidda, tekstiiladáidda ja keramihkka ja girjjálašvuohta.

Válljejuvvon dáiddárat leat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmondson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Dáiddáriid válljejedje ovttas Sámi Dáiddaguovddáža (SDG) ráđi golbma dáiddárlahtu, Girona dáiddamusea hoavda Maria Lind ja Roavvenjárgga dáiddamusea kuráhtor Ulla Viitanen.

Sámis, Suomas, Ruoŧas ja Norggas johtti Sápmi Triennale ollašuhttet ovttasbarggus Oulu dáiddamuseain ja Oulu2026:in Sámi Dáiddaguovddáš (Kárášjohka), Nordlandsmuseet ja Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Giron) ja Roavvenjárgga dáiddamusea. Triennale rahpasa borgemánus Norgga bealde Bådåddjos (Budejju, Buvdda), mii lea okta Eurohpá kulturoaivegávpogiin dán jagi. Oului triennale joavdá ođđajagimánus 2026.

Dáidda lasiha dieđu

Sámedáidaga musea, mii deavdá Oulu dáiddamusea álgojagis 2026, lea viiddes, searvvušlaš fidnu man Oulu kulturfoanda nappo Oulu2026 buvttada ovttas iežas guimmiiguin. Fitnu álggahedje plánet jagi 2022, ja dan ollašuhttima vuođđun leat dáiddamusea ja sápmelaččaid gulahallama ja ovttas plánema lasiheapmi.

”Dátges lea midjiide okta vuohki dahkat kulturdálkádatnuppástusa”, lohká Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta. ”Mii háliidit buktit sámiid oktii návddašit máŋggabealát sámi kultuvrras ja nuppe dáfus lasihit kultuvrra lohkanmáhtu ja váldoálbmoga diđolašvuođa sámiid birra. Mii sávvat ahte sihke dáiddamuseafidnu ja min sámekulturprográmma muđuige mielddisbuktet bissovaš váikkuhusaid.”

Eurohpá uniovnna áidna eamiálbmoga árbevierut ja kultuvra oidnojitge máŋggalágan dáhpáhusain olles Eurohpá kulturoaivegávpotjagi. Bargu lea jo jođus, ja dáhpáhusaid buvttadit iešguđetlágan olbmuide: Dálvemánnu-ollisvuhtii ođđajagimánu ja guovvamánu áigge oassálaste masá vihttačuođi olbmo. Dálvemánnui gulle earret eará searvvušlaš museaeahket ja sámi álbmotbeaivvi seminára ja eahketkonsearta.

Lassedieđut ja jearahallamat

Kuráhtor Selina Väliheikki, Oulu dáiddamusea, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

::::::::::::::::::

Saamelainen taide ja kulttuuri vahvasti esillä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotena 2026

Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi. Yhtenä ohjelmakokonaisuutena nähdään saamelaista nykytaidetta ja duodjia yhdistävä Sápmi Triennale -näyttely. Triennaalin taiteilijavalinnat on juuri julkistettu.

Kaikkien aikojen ensimmäiseen Sápmi Triennale -kiertonäyttelyyn haettiin taiteilijoita ja teoksia avoimella haulla syksyllä 2023. Hakemuksia saatiin yhteensä 97, joissa oli noin 500 teosehdotusta. Mukaan valittiin 25 taiteilijan teoksia: duodjia, dáiddaduodjia, video-, ääni- ja installaatiotaidetta, valokuvausta, kuvataidetta, tekstiilitaidetta ja keramiikkaa sekä kirjallisuutta.

Valitut taiteilijat ovat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmondson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Taiteilijavalinnat tekivät yhdessä Saamelaisen nykytaiteen keskuksen (Sámi Dáiddaguovddáš SDG) hallituksen kolme taiteilijajäsentä, Kiirunan taidemuseon johtaja Maria Lind sekä Rovaniemen taidemuseon kuraattori Ulla Viitanen.

Saamenmaalla, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kiertävän Sápmi Triennalen toteuttavat yhteistyössä Oulun taidemuseon ja Oulu2026:n kanssa saamelaisen nykytaiteen keskus Sámi Dáiddaguovddáš SDG (Kaarasjoki), Nordlandsmuseet & Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Kiiruna) sekä Rovaniemen taidemuseo. Ensimmäisenä triennaali avataan elokuussa Norjan Bodøssa, joka on yksi tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ouluun triennaali saapuu tammikuussa 2026.

Taide lisää tietoa

Oulun taidemuseon talvella 2026 haltuunsa ottava saamelaisen taiteen museo on laajamittainen, yhteisöllinen hanke, jota tuottaa Oulun kulttuurisäätiö eli Oulu2026 yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2022, ja sen toteutus perustuu taidemuseon ja saamelaisten väliseen vuoropuheluun ja yhteissuunnittelun lisäämiseen.

”Olemme tässäkin tekemässä kulttuuri-ilmastonmuutosta”, sanoo Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja Aino Valovirta. ”Haluamme toisaalta tuoda saamelaisia yhteen monipuolisen kulttuuritarjonnan ääreen ja toisaalta lisätä kulttuurin lukutaitoa sekä valtaväestön tietoisuutta saamelaisuudesta. Toivomme, että niin taidemuseolle rakennettavan kokonaisuuden kuin muunkin saamelaiskulttuuriohjelman vaikutukset jäävät pysyviksi.”

Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan perinteet ja kulttuuri näkyvätkin moninaisissa yleisötapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa koko Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Työ on jo käynnissä, ja tapahtumia tehdään tutuksi monipuolisille yleisöille: Oulu2026:n koordinoiman ensimmäisen Dálvemánnu-kokonaisuuden tapahtumissa vieraili tammi–helmikuussa viitisen sataa kävijää. Mukana oli muun muassa yhteisöllinen museoilta sekä saamelaisten kansallispäivän seminaari ja konsertti.

Lisätiedot ja haastattelut

Kuraattori Selina Väliheikki, Oulun taidemuseo, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Saamelaiskulttuurin tuottaja, Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

Eiril Linge: Farmor forteller, 2023 (still-kuva videoteoksesta). Kuvaaja: Eiril Linge, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ođđa jahki, áibbas ođđa Dálvemánnu!

Risku-raporta 1/2024 (teksti alempana suomeksi)

Čálli lea Aino Valovirta, Oulu2026-joavkku sámi kultuvrra buvttadeaddji.

Čohkkiimet gieskat sámekultuvrii laktaseaddji dáhpáhusaid ja eará sisdoaluid vuosttaš háve oktii seamma bajilčállaga vuollái. Dien álgojagi ollisvuođa gohčodeimmet Dálvemánnun, ja dasa gulle máŋggabealát dáhpáhusat, maid leimmet ovttas eará doaibmiiguin lágidan.

Dál vuosttaš Dálvemánnu lea meattá ja iluin fuomášeimmet, ahte olbmot gávdne min dáhpáhusaid oalle bures. Beaivváš-teáhter ja sámi álbmotbeaivve eahketkonsearta dieđusge geasuhedje, muhto maiddái searvvušlaš museaeahkedis gallededje badjel golbmalogis ja álbmotbeaivvi seminárii oassálaste 17 olbmo Kajaanis ja sullii 50 Oulus. Stuorimus publihka livččiimet ožžon Bådåddjos/Buvvdas/Budejjus dán jahkásaš kulturoaivegávpoga rahpandoaluin, muhto garra borgga dihte geaidnu lei Ruoŧa bealde gitta, go galggaimet bussiin dohko vuolgit, eatge beassan Bodø2024-rahpandoaluide. Mis ledje nu suohtas plánat ja buorre joavku, ja lei issoras váivi, go fertejin šluhttet mátkki.  Dán háve luondu bijai midjiide rájiid. Doaivvu mielde beassat vel reaisui!

Go vuosttaš háve lágidat dákkár dáhpáhusaid, dat lea muhtun muddui álo iskkadeapmi. Erenomážitge  semináras ja dan teknihkalaš ollašuhttimis bázii gal buoridanmunni ja oahpaimet hui ollu. Boahtte jagi leat jo čeahpibut ja viisásabbot! Muhto buoremusat báhce dattetge millii somás deaivvadeamit, áššedovdiid ja bargoskihpáriid čehppodat, gulahallan oahppásiiguin ja apmasiiguin, sámešuoŋat ja oktasaš illu. Eatnat giitu buohkaide, eandaliige min ovttasbargoguimmiide!

Illudin maiddái go Oulu ja Kajaani gávpogat levgejedje álbmotbeaivvi gudnin. Höyhtyän Välke fas rabai álbmotbeaivve Sámebálgá Lintulampis ja fálai maŋgasiidda, ovdamearkka dihte beaiveruovttu- ja skuvlamánáide, vejolašvuođa oahpásmuvvat sámekultuvrii. Nu mávssolaš bargu! Jus don ieš háliidat boahtte jagi leat mielde lágideamen somás álbmotbeaidoaluid 6.2.2025 várás, váldde munnje oktavuođa!

Ja dieđusge dán jagige dáhpáhuvvá vel ollu. Čuovvovaš Risku-raportas čálán lasi dan birra. Gulahallu!

Ulla Pirttijärvi & Ulda yhtye esiintymässä Oulussa 6.2.2024

Ulla Pirttijärvi & Ulda esiintyivät saamelaisten kansallispäivän konsertissa Valveella 6.2.2024. Kuva: Sanna Krook

Uusi vuosi, aivan uusi Dálvemánnu!

Kirjoittaja on Aino Valovirta, Oulu2026-tiimin saamelaiskulttuurin tuottaja.

Kokosimme saamelaiskulttuuriin liittyviä tapahtumia ja muita sisältöjä juuri ensimmäistä kertaa yhteen saman otsikon alle. Alkuvuoden tapahtumakokonaisuus sai nimen Dálvemánnu – talvikuu – ja mukana oli useiden eri tahojen järjestämiä ja yhteistyössä toteutettuja monipuolisia tapahtumia.

Nyt ensimmäinen Dálvemánnu on ohi ja voimme iloksemme todeta, että ihmiset löysivät tapahtumamme varsin hyvin. Beaivváš-teatteri ja saamelaisten kansallispäivän iltakonsertti tietysti kiinnostivat, mutta myös yhteisöllisessä museoillassa oli yli 30 kävijää, ja kansallispäivän seminaariin osallistui 17 ihmistä Kajaanissa ja noin 50 Oulussa. Suurimman yleisön olisimme saaneet Bodøssä (eri saamen kielillä Bådåddjo, Buvvda tai Budejju) tämän vuoden kulttuuripääkaupungin avajaisissa, mutta kovan pyryn vuoksi tie oli Ruotsin puolelta suljettuna, kun bussimme piti lähteä, emmekä päässeet Bodø2024-avajaisiin. Meillä oli hienot suunnitelmat ja hyvä ryhmä, ja tuntui valtavan ikävältä perua matka. Tällä kertaa luonto asetti meille rajat. Toivottavasti pääsemme vielä reissuun!

Kun ensimmäistä kertaa järjestämme tällaisia tapahtumia, mukana on aina vähän testaamista. Erityisesti seminaarin ja sen teknisen toteutuksen osalta jäi parantamisen varaa ja opimme todella paljon. Ensi vuonna olemme jo viisaampia! Mutta silti parhaiten jäivät mieleen mukavat tapaamiset, asiantuntijoiden ja kollegojen taitavuus, keskustelut tuttujen ja vieraiden kanssa, saamelaiset sävelet ja yhteinen ilo. Suurkiitokset kaikille, erityisesti yhteistyökumppaneillemme!

Iloitsin myös, kun ainakin Oulu ja Kajaani liputtivat kansallispäivän kunniaksi. Höyhtyän Välke puolestaan avasi kansallispäivänä Saamenpolun Lintulammella ja tarjosi monille, esimerkiksi päiväkotilaisille ja koululaisille, mahdollisuuden tutustua saamelaiseen kulttuuriin. Todella arvokasta työtä! Jos haluat ensi vuonna itse olla mukana järjestämässä kansallispäivän (6.2.2025) tapahtumia, ota yhteyttä!

Ja tietysti ennen ensi vuotta tapahtuu vielä paljon. Seuraavassa Risku-raportissa kirjoitan siitä lisää. Ollaan yhteyksissä!

Aino Valovirta, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

Dálvemánnu kokoaa yhteen saamelaiskulttuuria

Saamelaiskulttuuri tulee olemaan vahvasti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Dálvemánnu-nimellä kulkeva tapahtumakokonaisuus toteutetaan ensimmäistä kertaa nyt tammi–helmikuussa. Ohjelmaa laajennetaan kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Ensimmäinen Dálvemánnu tarjoaa musiikkia, teatteria, seminaarin sekä elokuvia. Kokonaisuuden aloittaa Saamelaisten kansallisteatteri Beaivvášin vierailu Oulun teatterissa 18. tammikuuta. Váimmus váibmui (Sydämestä sydämeen) -konsertissa kuullaan musiikkia Beaivvášin tuotannoista yli 40 vuoden ajalta. Saamelaisten yhteisöllinen ilta kutsuu Oulun taidemuseoon 24. tammikuuta, ohjelmassa on muun muassa Skábmagovat-festivaalin lyhytelokuvanäytös. Tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupungin Norjan Bodøn avajaisissa vietetään saamelaiskulttuuriin keskittyvää Oulu2026-päivää 4. helmikuuta.

Dálvemánnu huipentuu saamelaisten kansallispäivän seminaariin ja konserttiin 6. helmikuuta. Kaikille avoin seminaari järjestetään Oulussa Pohjankartanon koululla, ja sitä kokoonnutaan seuraamaan myös Kajaanin satelliittitapahtumaan Kaukametsän opistolle. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja saamelaiskulttuurin sekä museoalan asiantuntijoilta ja paneudutaan saamelaisten ja museoiden keskinäisiin suhteisiin historiassa, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Kansallispäivän vietto jatkuu kulttuuritalo Valveella klo 18. Konsertissa Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtye esittää ensin modernia saamelaista musiikkia, ja sitten Valvesalissa nähdään levynjulkistuskeikalla pohjoissaamenkielistä folkrockia soittava Ravggon. Konserttiin on vapaa pääsy.

Merkitykselliset perinteet nykyaikaan ja esille

Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottajan Aino Valovirran mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmalla halutaan tarjota elämyksiä ja verkostoja niin saamelaisille kuin valtaväestöllekin sekä lisätä Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan kulttuurin tuntemusta. Saamenmaa ulottuu valtionrajojen yli, ja niin myös Oulu2026-ohjelman kumppanuudet.

Huomionarvoista on myös se, että Oulu on jo muutaman vuoden ajan ollut Suomen suurin saamelaiskylä, ja että Oulun yliopisto on Suomessa ainoa, jossa saamen kieltä ja kulttuuria voi opiskella pääaineina.

”Matkalla kohti kulttuuripääkaupunkivuotta kokoamme kumppaniverkostoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ohjelmistoa laajennetaan: mukaan tuodaan myös muun muassa kirjallisuutta, gastronomiaa, kuvataidetta sekä duodjia, saamelaista käsityötä. Haluamme myös vakiinnuttaa saamelaisten kansallispäivän viettoa Oulun seudulla”, kertoo Valovirta.

Suomeksi käännettynä tapahtumakokonaisuuden nimi, eli pohjoissaamen sana dálvemánnu, on talvikuu. Se äännetään tälvemannu.

Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt alamme luoda dálvemánnulle uutta merkitystä”, kuvailee Valovirta nimen taustaa.

Dálvemánnu 2024:n toteuttavat yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiö & Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke, Saamelaismusiikkikeskus, Oulu-opisto, Kaukametsän opisto, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Oulun teatteri, Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat.

Katso koko ohjelma Dálvemánnu-sivulta.

Lisätiedot ja haastattelut:

Aino Valovirta, saamelaiskulttuurin tuottaja
040 509 1867, aino.valovirta@oulu2026.eu

Ulla Pirttijärvi ja Ulda -yhtye esiintyy saamelaisten kansallispäivän konsertissa kulttuuritalo Valveella Oulussa 6. helmikuuta. Kuva: Maarit Kytöharju

 

Risku-raporta 3

(teksti alempana suomeksi)

Bures fas, dáppe sámekultuvrra Risku-prográmmas čállá ain Aino, Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji. Dán háve mus eai iešalddes leat ođđasat, muhto baicca dárbbašivččen veahki.

Lean dán čavčča beassan návddašit hui buori sámefilmmain Oulus, ja ávžžuhan buohkaid gal fitnat geahččamin Máhccan- ja Je’vida-filmma jus suige vejolaš. Ealligovvateáhteriin lean illudan das, man ollu olbmot doppe leamašan ja man ollu lean maiddái ožžon olbmuin prográmmaideaid ja doaivagiid. Orru ahte Oulu guovllus lea stuorra beroštupmi sámedáidágii.

Mii leat plánemin máŋggabealát sámeprográmma jagi 2026 várás, ja doaivvu mielde earret eará filbma, girjjálašvuohta, iešguđetlágan musihkka, dánsun, govvadáidda, duodji, dáiddaduodji, logaldallamat, museabargu, mánáidkultuvra ja teáhter gullet diesa. Daid lassin dárbbašat duollet dalle čuovgagovaid ja gráfalaš plánema ja nu ain. Dan dihte dieđusge háliidit maiddái gullat buot dáidda- ja kultursuorggi olbmuiguin, geat livčče beroštuvvan bargat ovttas minguin.

Leatgo don okta sis? Almmut iežat dieđuid dán skovi bokte maŋimustá 20.12.! Dahje dovddatgo/dieđátgo gean nu gii livččii? Bivdde su deavdit dien skovi dahje sádde munnje šleađgapoastta! Leat maid ollu ovttasbargoguoimmit, geat ohcet iešguđetlágan dáiddáriid iežaset prošeavttaide, ja mielas cavgilivččen sidjiide sámedáiddáriidge – ii leat bággu bargat dušše sámetemaiguin.

Min prográmma lea ain gaskan ja dan dihte in leat dál ohcamin dahkkiid dihto bargguide. Háliidivččen baicce čohkket oktavuohtadieđuid vai čehpes olbmot eai bázáše min prográmma olggobealde danin ahte in diehtán sin birra. Sávan ahte máŋgasat váldet oktavuođa!

Čuovvovaš raporttas muitalange de min Árktalaš festiválas. Báhccet dearvan!

Aino Valovirta

Risku-raportti 3

Hei taas, täällä saamelaiskulttuurin Risku-ohjelmasta kirjoittaa yhä Aino, Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja. Tällä kertaa minulla ei itse asiassa ole uutisia, vaan tarvitsisin apua.

Olen tänä syksynä päässyt nauttimaan todella hyvistä saamelaiselokuvista Oulussa, ja suosittelen edelleen kaikille Máhccan- ja Je’vida-elokuvia. Elokuvateatterissa olen iloinnut siitä, miten paljon ihmisiä siellä on ollut ja miten paljon olen myös saanut ihmisiltä ohjelmaideoita ja toiveita. Vaikuttaa siltä, että Oulun alueella saamelaistaide kyllä kiinnostaa.

Olemme suunnittelemassa monipuolista saamelaisohjelmaa vuodelle 2026, ja toivottavasti muun muassa elokuva, kirjallisuus, erilainen musiikki, tanssi, kuvataide, duodji, luennot, museotyö, lastenkulttuuri ja teatteri kuuluvat siihen. Näiden lisäksi tarvitsemme toisinaan valokuvia ja graafista suunnittelua ja niin edelleen. Siksi tietysti haluaisimme kuulla kaikista taide- ja kulttuurialan ihmisistä, jotka olisivat kiinnostuneita työskentelemään kanssamme.

Oletko yksi heistä? Ilmoita tietosi tämän lomakkeen kautta 20.  joulukuuta mennessä.

Tai tunnetko/tiedätkö jonkun, joka olisi? Pyydä häntä täyttämään lomake tai lähetä minulle sähköpostia! Myös monet yhteistyökumppanit etsivät erilaisia taiteilijoita omiin projekteihinsa, ja mielelläni vinkkaisin heille saamelaistaiteilijoistakin – ei ole pakko työskennellä vain saamelaisteemojen parissa.

Ohjelmamme on kesken, ja siksi en etsi nyt tekijöitä tiettyihin töihin. Sen sijaan haluaisin koota yhteystietoja, jotta taitavat ihmiset eivät jäisi ohjelmamme ulkopuolelle vain siksi, etten tiennyt heistä. Toivon, että saan paljon yhteydenottoja!

Seuraavassa raportissa kerronkin Arktisesta festivaalistamme, kuullaanpa taas!

Aino Valovirta

Rajaton saamelaiskulttuuri ja Risku

Aino Valovirta työskentelee saamelaiskulttuurin tuottajana Oulu2026-tiimissä. Työssään hän muun muassa koordinoi Rajaton saamelaiskulttuuri -nimellä kulkevaa projektia, tuo esiin saamen kieltä ja alkaa nyt kirjoittaa juttusarjaa, jota kutsumme Risku-raportiksi.

Risku-raportti

Aino Valovirta:
Riskuksi kutsutaan kuvassa näkyvää korua, mutta Oulu2026-projektin nimi tulee sanoista ”Rájehis sámi kultuvra”, eli rajaton saamelaiskulttuuri. Saamelaiskulttuuriohjelman tarkoituksena on toisaalta nostaa esiin kulttuuriamme ja kulttuuripääkaupunkialueella asuvia saamelaisia ja toisaalta taas tuoda saamelaisia yhteen, tarjota saamelaisille mahdollisuuksia nauttia saamelaiskulttuurista ja myös rakentaa ja lujittaa verkostoja, jotta tapahtumia olisi tulevaisuudessa helpompi järjestää. Alkuperäistä suunnitelmaa kirjoittamassa oli muun muassa Oulun kaupungin, Giellagas-instituutin ja Oulu Sámit ry:n edustajia, ja nyt suunnitelmaa aletaan toteuttaa. 

 

Kuvassa perinteinen Risku-koru.


Tähän mennessä olen tutustunut suunnitelmiin ja ihmisiin, hakenut rahaa ja yhteistyökumppaneita sekä käynyt Norjan puolella Bodøssä, joka on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista vuonna 2024. Myös Bodø2024-organisaatiossa työskentelee saamelaiskulttuurin koordinaattori, ja oli mukavaa kuulla heidän ohjelmastaan. Kunpa pääsisimme sinne saamelaistapahtumiin ensi vuonna! Nyt odotan tietoa siitä, miten ensimmäiselle apurahahakemuksellemme kävi. Siitä kerron sitten raporttisarjan seuraavassa osassa…

 


Haluatko sinä osallistua saamelaiskulttuuriohjelman suunnitteluun tai toteutukseen tai kuulla lisää aiheesta?

Ota yhteyttä
aino.valovirta@oulu2026.eu