fbpx

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen viimeinen valmennusjakso käynnistyy maaliskuussa

 

 

Valmennuksissa luodaan uudenlaisia työmahdollisuuksia kulttuurimatkailun ja kulttuurihyvinvoinnin aloille. Valmennukset ovat suunnattu yli 25-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaalla toimiville taiteen ja kulttuurin tekijöille, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä tai toistuvaistyöttömiä. Myös työssä käyvät ja yrittäjät voivat osallistua. Osallistujat pääsevät verkostoitumaan, kehittämään uusia potentiaalisia tulonlähteitä ja löytämään uusia yleisöjä matkailijoista tai vaikkapa hoitolaitosten asukkaista. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus opintomatkaan touko-kesäkuussa.

 

Valmennettavat luovat hankkeen palvelumuotoiluvalmentajan tuella taide- ja kulttuurielämyksiä matkailijoille tai haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille.

 

 

Etsimme nyt osallistujia hankkeen viimeiselle valmennusjaksolle, joka alkaa 7.3.2023 ja päättyy 1.6.2023.
 
 
 
 
Lisätietoja:
Elina Arola
Palvelumuotoiluvalmentaja
puh. 040 353 4034
elina.arola@ouka.fi

Kulttuurin elämysoppaat-valmennuksen haku auki

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen valmennuksissa luodaan uudenlaisia työmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekijöille matkailun ja kulttuurihyvinvoinnin aloilla. Osallistujat pääsevät verkostoitumaan, kehittämään uusia potentiaalisia tulonlähteitä ja löytämään uusia yleisöjä matkailijoista tai vaikkapa hoitolaitosten asukkaista.
 
 
 
Etsimme nyt osallistujia hankkeen neljännelle valmennusjaksolle, joka
alkaa 22.11.2022 ja päättyy 23.2.2023.
 
 
Valmennukset ovat suunnattu yli 25-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaalla asuville, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä tai toistuvaistyöttömiä. Myös työssä käyvät ja yrittäjät voivat osallistua.
 
 
Osallistujat luovat hankkeen palvelumuotoiluvalmentajan tuella taide- ja kulttuurielämyksiä matkailijoille tai haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille. Näitä elämystuotteita pilotoidaan yhteistyössä pohjoispohjalaisten matkailu- tai hyvinvointialojen toimijoiden kuten matkailuyrittäjien tai sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa.
 
 

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeessa synnytämme uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle. Järjestämme hankkeessa taide- ja kulttuurialan tekijöille valmennuksia sekä rakennamme matkailu- ja kulttuurialalle yhteistä verkostoa esimerkiksi seminaareja ja verkostoitumistapaamisia järjestämällä.

Kulttuurin elämysoppaat-koulutus käynnistyy elokuussa

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen valmennuksissa luodaan uudenlaisia työmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekijöille matkailun ja kulttuurihyvinvoinnin aloilla. Osallistujat pääsevät verkostoitumaan, kehittämään uusia potentiaalisia tulonlähteitä ja löytämään uusia yleisöjä matkailijoista tai vaikkapa hoitolaitosten asukkaista. Valmennukset ovat suunnattu yli 25-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaalla asuville, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä tai toistuvaistyöttömiä. Myös työssä käyvät ja yrittäjät voivat osallistua.

 

Osallistujat luovat hankkeen palvelumuotoiluvalmentajan tuella taide- ja kulttuurielämyksiä matkailijoille tai haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille. Näitä elämystuotteita pilotoidaan yhteistyössä pohjoispohjalaisten matkailu- tai hyvinvointialojen toimijoiden kuten matkailuyrittäjien tai sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa. Valmennettaville tarjoutuu mahdollisuus osallistua opintomatkalle Tsekkeihin syyskuun lopulla.

 

Etsimme nyt osallistujia hankkeen kolmannelle valmennusjaksolle 9.8. – 3.11.2022.
Valmennusjakso toteutetaan kokonaan etänä ja siihen voi osallistua mistä tahansa päin Pohjois-Pohjanmaata. Valmennus kestää kolme kuukautta ja mukaan pääsee noin 25 osallistujaa. Valmennus koostuu kaikille osallistujille yhteisestä etäopetusjaksosta sekä itsenäisesti tai pari-/ryhmätyönä toteutettavasta tuotekehitysprojektista. Yhteisten etätapaamisten valmennusaiheet ovat matkailu, kulttuurihyvinvointi, liiketoiminta, markkinointiviestintä ja palvelumuotoilu. Koko valmennuksen työmäärä on alle 25 h / viikko. Kaikki valmennuksen opetus järjestetään etänä, joten osallistuminen on mahdollista koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Yhteisiä tapaamisia on kolmena päivänä viikossa n. klo 9–15:30 seuraavasti:

Valmennusviikko Päivämäärät Viikon teema
1 9.–11.8.2022 Orientaatio ja palvelumuotoilu
2 16.–18.8.2022 Kulttuurihyvinvointi
3 23.–25.8.2022 Matkailu
4 30.8.–1.9.2022 Liiketoiminta ja yrittäjyys
5 6.–8.9.2022 Markkinointiviestintä
6 13.–15.9.2022 Projektityön aloitus
7–12 19.9.–28.10.2022 Ei kokoontumisia
13 1.–3.11.2022 Valmennuksen päätös

 

Lisäksi hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkosto. Kaikille valmennettaville ja verkostossa toimiville järjestetään kulttuuri- ja matkailualan toimijoille suunnattuja opintomatkoja, seminaareja ja match making -tapaamisia.

 

Lisätietoa
Elina Arola
Palvelumuotoiluvalmentaja
puh. 040 353 4034
elina.arola@ouka.fi