fbpx

Risku-raporta 3

(teksti alempana suomeksi)

Bures fas, dáppe sámekultuvrra Risku-prográmmas čállá ain Aino, Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji. Dán háve mus eai iešalddes leat ođđasat, muhto baicca dárbbašivččen veahki.

Lean dán čavčča beassan návddašit hui buori sámefilmmain Oulus, ja ávžžuhan buohkaid gal fitnat geahččamin Máhccan- ja Je’vida-filmma jus suige vejolaš. Ealligovvateáhteriin lean illudan das, man ollu olbmot doppe leamašan ja man ollu lean maiddái ožžon olbmuin prográmmaideaid ja doaivagiid. Orru ahte Oulu guovllus lea stuorra beroštupmi sámedáidágii.

Mii leat plánemin máŋggabealát sámeprográmma jagi 2026 várás, ja doaivvu mielde earret eará filbma, girjjálašvuohta, iešguđetlágan musihkka, dánsun, govvadáidda, duodji, dáiddaduodji, logaldallamat, museabargu, mánáidkultuvra ja teáhter gullet diesa. Daid lassin dárbbašat duollet dalle čuovgagovaid ja gráfalaš plánema ja nu ain. Dan dihte dieđusge háliidit maiddái gullat buot dáidda- ja kultursuorggi olbmuiguin, geat livčče beroštuvvan bargat ovttas minguin.

Leatgo don okta sis? Almmut iežat dieđuid dán skovi bokte maŋimustá 20.12.! Dahje dovddatgo/dieđátgo gean nu gii livččii? Bivdde su deavdit dien skovi dahje sádde munnje šleađgapoastta! Leat maid ollu ovttasbargoguoimmit, geat ohcet iešguđetlágan dáiddáriid iežaset prošeavttaide, ja mielas cavgilivččen sidjiide sámedáiddáriidge – ii leat bággu bargat dušše sámetemaiguin.

Min prográmma lea ain gaskan ja dan dihte in leat dál ohcamin dahkkiid dihto bargguide. Háliidivččen baicce čohkket oktavuohtadieđuid vai čehpes olbmot eai bázáše min prográmma olggobealde danin ahte in diehtán sin birra. Sávan ahte máŋgasat váldet oktavuođa!

Čuovvovaš raporttas muitalange de min Árktalaš festiválas. Báhccet dearvan!

Aino Valovirta

Risku-raportti 3

Hei taas, täällä saamelaiskulttuurin Risku-ohjelmasta kirjoittaa yhä Aino, Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja. Tällä kertaa minulla ei itse asiassa ole uutisia, vaan tarvitsisin apua.

Olen tänä syksynä päässyt nauttimaan todella hyvistä saamelaiselokuvista Oulussa, ja suosittelen edelleen kaikille Máhccan- ja Je’vida-elokuvia. Elokuvateatterissa olen iloinnut siitä, miten paljon ihmisiä siellä on ollut ja miten paljon olen myös saanut ihmisiltä ohjelmaideoita ja toiveita. Vaikuttaa siltä, että Oulun alueella saamelaistaide kyllä kiinnostaa.

Olemme suunnittelemassa monipuolista saamelaisohjelmaa vuodelle 2026, ja toivottavasti muun muassa elokuva, kirjallisuus, erilainen musiikki, tanssi, kuvataide, duodji, luennot, museotyö, lastenkulttuuri ja teatteri kuuluvat siihen. Näiden lisäksi tarvitsemme toisinaan valokuvia ja graafista suunnittelua ja niin edelleen. Siksi tietysti haluaisimme kuulla kaikista taide- ja kulttuurialan ihmisistä, jotka olisivat kiinnostuneita työskentelemään kanssamme.

Oletko yksi heistä? Ilmoita tietosi tämän lomakkeen kautta 20.  joulukuuta mennessä.

Tai tunnetko/tiedätkö jonkun, joka olisi? Pyydä häntä täyttämään lomake tai lähetä minulle sähköpostia! Myös monet yhteistyökumppanit etsivät erilaisia taiteilijoita omiin projekteihinsa, ja mielelläni vinkkaisin heille saamelaistaiteilijoistakin – ei ole pakko työskennellä vain saamelaisteemojen parissa.

Ohjelmamme on kesken, ja siksi en etsi nyt tekijöitä tiettyihin töihin. Sen sijaan haluaisin koota yhteystietoja, jotta taitavat ihmiset eivät jäisi ohjelmamme ulkopuolelle vain siksi, etten tiennyt heistä. Toivon, että saan paljon yhteydenottoja!

Seuraavassa raportissa kerronkin Arktisesta festivaalistamme, kuullaanpa taas!

Aino Valovirta

Risku-raporta 2

Buresboahtin fas gullat Risku-prošeavtta (RISKU = Rájehis sámi kultuvra) ođđasiid! Dán teakstaráiddu čállá Aino Valovirta, Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji.

Dál Davviriikkain ávvudit Giellavahku, ja dasa sáhttá oassálastit maiddái Oulus. Nuortalašgielat Je’vida-filbma lea boahtán teáhteriidda, ja lean mielde Ealligovvateáhter Staris dan čájáhusas maŋŋebárgga 24.10. dii. 13.15. Boađe ságastallat sámekultuvrras filmma maŋŋá, sáme- dahje suomagillii!

Doalan maŋŋebárgga maiddái ”giellacavgileami” Pekuri girjerájus dii. 16.30–17.30. Lean ráhkadan dan várás oanehis sátnelisttu, mas leat sihke dábálamos frásat ja Oulu2026-sánit davvisámegillii. Daid sáhtát lohkat jo ovddalgihtii dás vulobealde. Jus máhtát lohkat dán teavstta, it sihkkarit dárbbaš veahki dieid sániid jietnadeamis, muhto buresboahtin dattetge girjerádjui háleštit muinna!

Giellavahku sáhttá ávvudit gos beare. Siiddus https://giellavahkku.org/ gávnnat giellavahku prográmma, ja Sámedikki siidduin leat tipsat ja gárvves materiála, omd. oahpistangalbbat sámegillii. Ja jus liikot filmmaide, Yle Areenas sáhtát geahččat Guovssahasaid ráppár -dokumeantta sámeráppár Mihku Laiti birra. Oahpásmuva maiddái dasa laktáseaddji bargobihtáide Koulukino-siidduin!

Giellavahkusge barggan dieđusge Oulu2026-sámesisdoaluiguin. Lean geasi ja čavčča áigge deaivvadan min ovttasbargoguimmiiguin Anáris ja Kárášjogas, ja čakčamánus oassálasten KulturSápmi-dáhpáhussii Anáris, gos ledje miellagiddevaš sáhkavuorut, čeahpes dáiddarat ja somás deaivvadeamit. KulturSápmi-cealkámuša sáhtát lohkat dáppe.

Dál lean plánemin prográmma Oului álbmotbeaivvi 2024 várás ja Budejjui, gos min Árktalaš festivála doaivvu mielde galleda guovvamánu álggus boahtte jagi. Jus leat jurdagat das, makkár sámekultuvrra háliidivččet Oulu2026-guovllus oaidnit, gullat dahje vásihit, cavgil munnje! Giittán váimmolaččat buot anolaš evttohusain, maid lean dán rádjái jo olbmuin ožžon, lasi oažžu sáddet munnje čujuhussii aino.valovirta@oulu2026.eu.

Máinnašan vel ovtta áigeguovdilis ášši: Open Call Sápmi Triennale várás lea jođus ja rabasin gitta skábmamánu 15. beaivve rádjái. Sápmi Triennale lea johtti čájáhus, masa ohcet dál sámedáidaga ja dáiddaduoji. Loga lasi dáppe.

Rajaton saamelaiskulttuuri -kuulumisia

Tervetuloa taas Risku-uutisten (RISKU = Rájehis sámi kultuvra, rajaton saamelaiskulttuuri) pariin! Tätä juttusarjaa kirjoittaa Aino Valovirta, Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja.

Pohjoismaissa vietetään nyt Saamen kielten viikkoa, ja siihen voi osallistua myös Oulussa. Kolttasaamenkielinen Je’vida-elokuva on tullut teattereihin, ja olen mukana Elokuvateatteri Starissa sen näytöksessä tiistaina 24.10. klo 13.15. Tule keskustelemaan saamelaiskulttuurista elokuvan jälkeen, saameksi tai suomeksi!

Pidän tiistaina myös ”kielivinkkausta” Pekurin kirjastossa klo 16.30–17.30. Olen tehnyt sitä varten lyhyen sanalistan, jossa on sekä tavallisimpia fraaseja että Oulu2026-sanoja pohjoissaameksi. Ne voit lukea jo etukäteen tästä alta. Jos haluat opetella lausumaan niitä tai saamen kielet ja Oulu2026-kulttuuriohjelma muuten kiinnostavat, tervetuloa kirjastoon!

Saamen kielten viikkoa voi viettää missä tahansa. Sivulta https://giellavahkku.org/ löytyy viikon ohjelma, ja Suomen saamelaiskäräjien sivuilla on vinkkejä ja valmista materiaalia, esimerkiksi opastekylttejä saameksi. Elokuvien ystävät voivat katsoa Yle Areenasta Revontulten räppäri -dokumentin saamelaisräppäri Mihkku Laitista. Tutustu myös siihen liittyviin tehtäviin Koulukino-sivuilla!

Saamen kielten viikollakin työskentelen tietysti Oulu2026-sisältöjen parissa. Olen kesän ja syksyn aikana tavannut yhteistyökumppaneitamme Inarissa ja Kaarasjoella, ja syyskuussa osallistuin KulturSápmi-tapahtumaan Inarissa, missä oli kiinnostavia puheenvuoroja, taitavia artisteja ja mukavia kohtaamisia. KulturSápmin loppulausunnon voit lukea tästä linkistä.

Parhaillaan suunnittelen ohjelmaa Ouluun kansallispäiväksi 2024 (6. helmikuuta) sekä Bodøhön, missä Arktinen festivaalimme toivottavasti vierailee helmikuun alussa ensi vuonna. Jos sinulla on ideoita siitä, minkälaista saamelaiskulttuuria haluaisit Oulu2026-alueella nähdä, kuulla tai kokea, vinkkaa minulle! Kiitän lämpimästi kaikista hyödyllisistä ehdotuksista, joita olen jo tähän mennessä saanut, lisää saa lähettää minulle osoitteeseen aino.valovirta@oulu2026.eu.

Mainitsen vielä yhden ajankohtaisen asian: Open Call Sápmi Triennaleen on meneillään ja avoinna 15.11.2023 asti. Sápmi Triennale on kiertävä näyttely, johon haetaan nyt saamelaistaidetta ja duodjia. Lue lisää Korundin sivuilta.

Giellavahkku – Saamen kielten viikko

bures = terve, päivää (kätellessä)

dearvva = terve

buorre beaivi = päivää

ipmel atti = päivää (vastatessa)

giitu = kiitos

leage buorre = ole hyvä

ándagassii = anteeksi

na nu= no niin

mu namma lea… = minun nimeni on…

juo = kyllä

ii = ei

in dieđe = en tiedä

buresboahtin = tervetuloa

eambbo = lisää

sámegillii = saameksi

 

Oulu lea = Oulu on

Eurohpá kulturoaivegávpot = Euroopan kulttuuripääkaupunki

jagi guokteduhát guoktelogiguhtta = vuonna 2026

Vildasit gávpot = Villisti kaupunki

Vuostegežiid vuoibmi = Vastakohtien voima

Roahkkadit ravddas = Rohkeasti reunalla

Rájehis sámi kultuvra = Rajaton saamelaiskulttuuri

buvttadeaddji = tuottaja

luohti = joiku

musihkka = musiikki

govvadáidda = kuvataide

ealligovva, filbma = elokuva

girjjálašvuohta = kirjallisuus

duodji = saamelainen käsityö

Kulturfoanda = Kulttuurisäätiö

kulturdálkkádatnuppástus = kulttuuri-ilmastonmuutos

Ensimmäinen Kesäyön kattaus ihastutti

Yhteisöllinen ruokatapahtuma Kesäyön kattaus järjestettiin ensimmäistä kertaa 17. elokuuta. Tapahtuma onnistui hyvin, ja oululaiset ottivat yhteisöllisen ruokatapahtuman vastaan positiivisella uteliaisuudella. Osa pöydän ääreen tulleista kertoi odottaneensa tällaista tapahtumaa jo pitkään! Kesäyön kattaus oli kaikille avoin ja maksuton tapahtuma.

Ruokatapahtuma Mannerheimin puistossa Oulussa

Martti ja Anne osallistuivat yhteisölliseen ruokatapahtumaan ensimmäistä kertaa. Kesäyön kattaus oli heille mukava startti Oulun Taiteiden Yön runsaan tarjonnan pariin. Kuva: Topi Paananen.

Arctic Food Lab -tiimimme toi Mannerheimin puistoon 24-metrisen pöydän valkoisine liinoineen Oulun Taiteiden Yönä. Kaupunkilaiset kutsuttiin pöydän ääreen itse valmistettujen tai ravintolasta napattujen herkkujen kera. Tarjolla oli myös maistiaisia yhteistyökumppaneilta. Tapahtuman rento ja mukava tunnelma sai kehuja. Tapahtumaa siivitti Oulun Taiteiden Yön ohjelma ja päälavalla soi mukava musiikki. Puiston laidalla kansanmusiikin jukeboksi eli Rällän ihastuttava Meiju-asuntovaunu Arctic Food Lab -kattauksineen tarjosi vieraille ainutlaatuisen kokemuksen.

Projektipäällikkö Niina Keränen Arctic Food Labilta kertoo, että inspiraatiota ja oppia pitkän pöydän ruokailutapahtumaan on haettu Kaunasista, Liettuasta ja Veszprem-Balatonista. Toteutukset kaupungeissa ovat olleet hyvinkin erilaiset, ja tärkein oppi oli lähteä matalalla kynnyksellä järjestämään ja testaamaan tapahtumaa, jotta löytyy juuri Ouluun ja oululaisille sopiva toteutustapa. Kesäyön kattaus tulee saamaan jatkoa ja olemaan yksi ruokaan liittyvistä päätapahtumista kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 aikana.

Perhe ruokailemassa puistossa pöydän ääressä.

Onni, Johanna ja Helmi tykkäsivät uuden yhteisöllisen tapahtuman tunnelmasta. Helmi toivoi Ouluun erityisesti lisää vastaavia tapahtumia, joissa aikuiset ja lapset viihtyvät yhdessä. Kuva: Topi Paananen.

 

Tapahtumassa maistiaisia yleisölle tarjosivat Kujalan tila, ODL kahvila Helmi, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Nuorten Työpajat – Lounasravintola Makoisa, Yrttiaitta Saarento sekä Oulun Suomi-Venäjä-seura.

Arctic Food Lab -ohjelmakokonaisuus esittelee vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulun ja pohjoisen alueen ruokakulttuuria; ainutlaatuisia raaka-aineita ja monipuolista ruokaperinnettämme – sekä myös uusia tuulia.

Makuseikkailu kutsuu keskiviikosta lauantaihin

Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava tapahtuma järjestetään Oulussa tämän viikon keskiviikosta lauantaihin. Mukana kisassa herkullisemmasta maisteluannoksesta on 11 kahvilaa ja ravintolaa.

Makuseikkailuun osallistuvissa yrityksissä on suunniteltu seitsemän euroa maksava maisteluannos, jolla tuodaan esille pohjoisia makuja ja raaka-aineita. Annokset esitellään ja asiakkaat voivat äänestää maistamiaan annoksia verkkosivulla oulu2026.eu/makuseikkailu. Mukana olevat ravintolat ja kahvilat annostietoineen löytyvät tapahtuman aikana myös Atla-sovelluksesta.

”Makuseikkailuun kannattaa suunnata seikkailumielellä tutustuen ehkä uusiin ravintoloihin, mutta ennen kaikkea upeiden annosten takia. Ravintolat ovat käyttäneet luovuuttaan ja suunnitelleet kävijöitä varten kauniita ja maistuvia annoksia edullisella hinnalla,” sanoo Arctic Food Labin projektipäällikkö Niina Keränen.

Maisteluannokset ovat ostettavissa ravintoloiden aukioloaikoina. Nelipäiväisen tapahtuman aikana ehtii nauttia makuelämyksiä useammassa eri miljöössä. Tarjolla on sekä suolaista että makeaa, esimerkiksi erilaisia leivonnaisia sekä liha-, kala- ja kasvisburgereita.

Mukana Makuseikkailussa ovat ChocoSomnia, Hagia Sofia, Hailuodon Panimon Mallassauna, Kise Bar & Kitchen, Kummeli Bistro & Bar, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Lasaretti, Ravintola Torilla, Terwa Food Truck, Tähtitornin Kahvila sekä Zivago.

Makuseikkailu järjestetään nyt toista kertaa, mutta ensimmäistä kertaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuodesta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön omana toteutuksena. Säätiöllä tapahtumakonseptia testataan, kehitetään ja kansainvälistetään kohti kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

”Tapahtumaa on helppo lähteä myös monistamaan muualle esimerkiksi laajalla Oulu2026-alueella, kun on kokemuksia taustalla ja kulmakivet kunnossa”, kertoo Niina Keränen jatkosuunnitelmista.

Viime syksynä annoksia maistelemassa vieraili reilut 3 000 kävijää. Makuseikkailu on osa Oulun Päiviä.

Arctic Food Lab tuo esiin Oulun ja pohjoisen Suomen alueelta saatavien raaka-aineiden sekä arktisissa oloissa syntyneen ruokaperinteen ainutlaatuisuutta. Arctic Food Lab -tuotemerkki kokoaa yhteen Oulun seudun gastronomian ja ruokakulttuurin toimijoita, jotka jalostavat raaka-aineet paikallisella osaamisellaan korkeatasoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Ilana Pichon valittu Tuiran Oulu2026-seinämaalauksen taiteilijaksi

Osana Oulu2026-kulttuuriohjelmaa syntyvien seinämaalausten sarja jatkuu tänä vuonna Tuiraan toteutettavalla teoksella, jonka taiteilijaksi on valittu Ilana Pichon. Taideteos toteutetaan Valtatie 54:ssä sijaitsevan kiinteistön länsipuolelle syyskuun aikana.

Ouluun elokuun lopussa saapuva kuvataiteilija Ilana Pichon toteuttaa teoksen Tuiraan syyskuun aikana. Seinämaalauksia toteutetaan vuosittain matkalla kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.

Tervetuloa asukasiltaan pe 1.9. klo 17.30

Ilana Pichon saapuu Ouluun ensi viikolla ja aloittaa työskentelynsä Tuirassa tutustuen alueeseen ja tavaten sen asukkaita. Taiteilija on tavattavissa kaikille avoimessa tilaisuudessa Tuiran Tuirakas-asukastuvassa perjantaina 1. syyskuuta klo 17.30, osoitteessa Jatkotie 2.

Kyseessä on taiteilijan ensimmäinen vierailu Suomeen, ja hän on utelias päästessään tutustumaan Oulun arkkitehtuuriin ja maisemiin.

“Taiteeni on paikkasidonnaista, joten olen innoissani, että voin syventyä uuteen ympäristöön useamman viikon ajan ja luoda kohteeseen pysyvän teoksen”, kertoo Pichon ajatuksistaan tulevasta teoksesta.

Sveitsissä syntynyt ja kasvanut, ja nykyään Kanadan Quebecissä asuva ja työskentelevä Ilana Pichon on koulutukseltaan arkkitehti ja kuvataiteilija. Muun muassa seripainatuksen, seinämaalausten, installaatioiden ja taidekirjojen parissa työskentelevän Pichonin taidetta voi nähdä sekä gallerioissa että julkisessa tilassa. Pichonin paikkasidonnaisissa ja tilallisissa teoksissa näkyy hänen taustansa arkkitehtina.

“Taiteellisessa työskentelyssäni pidän siitä, että voin sijoittaa jokaisen teoksen omaan tilaansa, jotta ihmiset voivat samaistua siihen.”

Toteutusten kaupunginosat valitaan vuosittain järjestettävillä kaupunginosaäänestyksillä, jonka voitti tänä vuonna Tuira Ritaharjun jäädessä toiseksi. Ilana Pichon valittiin taiteilijaksi Tuiraan vuonna 2022 järjestetyn globaalin portfoliohaun pohjalta, johon osallistui 530 taiteilijaa 64 maasta.

“Raati painotti lopullisessa taiteilijavalinnassa Ilana Pichonin kykyä tilalliseen ja kolmiulotteiseen ilmaisuun, jolla voi olla oma merkityksensä tulevan toteutuksen suunnittelussa. Pidimme hänen leikkisästä, värikkäästä ja valoisasta tyylistään. Hänellä on taustalla monipuolinen kokemus isojen sekä pienempien pintojen työstämisestä. Lisäksi hän on työskennellyt erilaisten yhteisöjen kanssa osallistavilla menetelmillä. Raadin keskusteluissa nämä tekijät nousivat tässä kohteessa merkityksellisiksi kriteereiksi“, kertoo Oulun taidemuseon amanuenssi Katariina Kemppainen.

Taiteilija Ilana Pichonin seinämaalaus Quebecissä.

Ilana Pichonin vuonna 2022 toteuttama seinämaalaus Kanadan Quebecissa.

Taiteilijavalinnan suoritti julkisen taiteen ammattilaisista koostuva raati: kuvataiteilija Kaija Hinkula, Oulun taidemuseon amanuenssi Katariina Kemppainen, Oulun kulttuurisäätiön tuottaja Inka Hyvönen ja Upeartin taidekoordinaattori Yiorgos Fanaris.

Lisätietoja medialle:

Upeart : +358 50 468 6521 / press(at)upeart.com