fbpx

Rakenteilla monipuolinen ja laaja kulttuuriohjelma

Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu täyttyy innostavasta ja monipuolisesta kulttuuritarjonnasta vuonna 2026. Mukana on Oulun lisäksi 38 kuntaa pohjoisesta Suomesta, joten Oulu2026-kulttuuriohjelmasta tulee myös maantieteellisesti todella kattava. Kokonaisuuden muodostavat jo hakuvaiheesta saakka mukana olleet projektit sekä kahden eri ohjelmahaun kautta valittavat projektit.

Kevään aikana ohjelmatiimimme ja sen ulkopuoliset asiantuntijat ovat käyneet läpi hakuvaiheen sekä joulukuussa päättyneen kansainvälisen ohjelmahaun ehdotuksia. Haun tavoitteena oli löytää erityisesti laajoja projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- tai toteutusajan.

Ehdotuksia ohjelmahaun kautta saatiin mahtava määrä: lähes 300 projektia. Tähän mennessä neuvotteluja toteutuksesta ja rahoituksesta on käyty noin viidenkymmenen projektin tekijöiden kanssa. Neuvotteluja jatketaan toukokuulle saakka. Päätöksistä tiedotetaan viimeistään 31. toukokuuta.

“Ehdotusten määrä, monipuolisuus ja korkea taso ilahduttivat. Pääsemme rakentamaan ikimuistoista kulttuuripääkaupunkivuotta suuren tekijäjoukon kanssa”, toteaa Oulu2026-ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

kuvassa samu forsblom

Ohjelmajohtaja Samu Forsblom Oulu2026-puistossa heinäkuussa 2022. kuva: Verneri Savukoski

Ohjelmahaussa yhtenä kriteerinä oli, että projekti toteuttaa kulttuuri-ilmastonmuutosta yhden tai useamman Oulu2026-teeman kautta. Kulttuuriohjelmaan valittavilla projekteilla tulee lisäksi olla laaja vaikuttavuus ja niiden tulee synnyttää joko ainutkertaisia kokemuksia, pysyviä muutoksia tai uusia toimintamalleja alueelle.

Suuret projektit edellyttävät laajaa rahoituspohjaa

Oulun kulttuurisäätiön budjetista suurin osa on suunnattu kulttuuriohjelman toteutukseen. Oulu2026-kulttuuriohjelma tehdään yhdessä satojen suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämän kevään neuvotteluissa syvennytään projektien sisältöön sekä kustannus- ja rahoitussuunnitelmiin. Oulu2026 rahoittaa kulttuuriohjelmaan valittavista projekteista pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia. Muun rahoituksen projektien toteuttajat hankkivat muista lähteistä, mikä on kulttuuripääkaupungeille ja muulle kulttuuri- ja tapahtumakentälle ominainen rahoitusmalli.

Kulttuuriohjelmaan valittavien projektien omarahoitusosuus voi muodostua esimerkiksi myynnistä tai maksuista saadusta tuloista, muista julkisista ja yksityisistä avustuksista/rahoituksesta, yritysyhteistyöstä tai omasta taloudellisesta panoksesta. Omarahoitusosuus voi sisältää myös projektiorganisaation henkilökunnan työpanosta tai projektiin sisältyvää vapaaehtoistyötä. Projektien etenemistä seurataan säännöllisesti. Avustukset maksetaan osissa, ja ne ovat sidonnaisia raportointiin.

Oulun kulttuurisäätiö järjestää infotilaisuuksia rahoitusvaihtoehdoista, esimerkiksi toukokuussa -23 kaksi infoa eri tyylisistä rahoituslähteistä. Seuraava kulttuuriohjelmahaku toteutetaan vuosina 2024–2025. Me olemme kulttuuria -haku tulee olemaan suunnattu yhteisöllisille tapahtumille ja projekteille.

Lisätietoja vuoden 2022 ohjelmahausta

Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026-ohjelmahaku on avoinna – hakemuksia toivotaan kaikkialta Suomesta ja kansainvälisesti

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu on avannut ohjelmahaun kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille. Haku on auki 9. joulukuuta 2022 saakka. Ohjelmahaussa haetaan erityisesti vaikuttavuudeltaan laajoja projekteja, jotka edustavat tai yhdistelevät eri toimialoja. Kulttuuri halutaan ymmärtää laajasti.

Oulu2026-kulttuuriohjelmaa rakennetaan kolmen eri ohjelmateeman, Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla, ympärille. Projektien tulee liittyä joihinkin kolmesta pääteemasta, ja päätavoitteena on pyrkiä pysyvään kulttuuri-ilmastonmuutokseen pohjoisessa Suomessa.

– Kulttuuri-ilmastonmuutoksella tarkoitetaan uudenlaisien, jopa yllättävien yhteyksien muodostamista eri toimijoiden ja toimialojen välillä, joten haluamme pitää kulttuurin määritelmän mahdollisimman laajana, sanoo Oulu2026-ohjelmajohtaja Samu Forsblom

Tulevassa haussa painotetaan erityisesti taidetta ja teknologiaa yhdistäviä projekteja. Myös luovat tilakonseptit, festivaalien kehittäminen, pohjoisen alueen kulttuurihistoria, ainutlaatuinen ruokakulttuuri sekä taiteen ja luonnon yhdistäminen ovat hyviä lähtökohtia projektien suunnitteluun.

Haussa vaikuttavuudeltaan laajoja projekteja

Ohjelmahakuun voivat osallistua suomalaiset ja kansainväliset toimijat, joilla on valmiudet toteuttaa projekti itsenäisesti. Projektien tulee toteutua kokonaan tai osittain Oulu2026-toteutusalueella, johon kuuluu Oulun lisäksi 33 pohjoista kuntaa ja kaupunkia.

Oulun kulttuurisäätiö voi myöntää projekteille sen kokonaisbudjetista pääsääntöisesti maksimissaan noin 50 prosentin osarahoituksen. Projektien laaja rahoituspohja katsotaan eduksi, sillä huolellisesti ja kattavasti kartoitettu omarahoitus lisää projektin uskottavuutta.

Hakukriteereissä painotetaan myös projektien vaikuttavuuden laajuutta ja kykyä luoda ainutkertaisia kokemuksia sekä uusia toimintamalleja alueille. Ohjelmahaku on väylä kehittää toimijoiden perustoimintaa eteenpäin uusilla, innovatiivisilla lähestymistavoilla.

Projektien pääpaino tulee olla kulttuuripääkaupunkivuodessa 2026, mutta ne voivat tarvittaessa alkaa jo aikaisemmin. Lyhemmän aikajänteen tapahtumille ja projekteille avataan Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku vuonna 2024.

Seuraava infowebinaari 19. lokakuuta

Tulevan syksyn aikana järjestetään kaksi webinaaria, joissa kerrotaan tarkemmin hakuprosessista. Ensimmäinen on 19. lokakuuta klo 13, ja ilmoittautuminen on avattu. Toinen webinaari järjestetään 22. marraskuuta klo 13.

Sähköinen hakulomake on avoinna ja hakuaika päättyy 9.12.2022 klo 23:59. Lopulliset rahoituspäätökset julkaistaan toukokuussa 2023.

Hakulomake ja lisätietoa löytyy verkkosivuilta oulu2026.eu/ohjelmahaku

Lisätietoja

Oulu2026.eu/ohjelmahaku

Lisätietoa

Samu Forsblom
Ohjelmajohtaja
Samu.forsblom@oulu2026.eu
+358447037558
Oulun kulttuurisäätiö sr

Oulu2026 etsii kumppaneita ideoimaan ja toteuttamaan tulevaa kulttuuriohjelmaa

Ensimmäinen Oulu2026-ohjelmahaun esitiedot on nyt julkaistu ja hakuun voi osallistua niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin toimijat. Oulu2026-ohjelmajohtaja Samu Forsblom muistuttaa, että nyt on historiallisen iso mahdollisuus kaikille toimijoille lähteä toteuttamaan ideoita.

”Meille tulee paljon viestejä, että ottakaa koppi tästä tai tuosta aiheesta. Tuotamme itse osan kulttuuriohjelmasta, mutta valtaosa rakentuu yhteistyössä niin paikallisten kuin valtakunnallisten kulttuurintekijöiden kanssa. Nyt on oikea aika alkaa aktiivisesti suunnittelemaan omaa Oulu2026 projektia”, Forsblom sanoo.

Forsblom sanoo, että tarkoitus on rakentaa yhdessä paras mahdollinen Euroopan kulttuuripääkaupunki ja ohjelmahauilla etsitään kumppaneita toteuttamaan kulttuuriohjelmaa. Oulu2026 rahoittaa, sparraa sekä antaa laajan markkinointiviestinnälliseen tuen ja näkyvyyden.  Yleisölle avautuva kulttuuriohjelma tulee koostumaan tuhansista yksittäisistä projekteista. Kulttuuriohjelma alkaa näkymään laajasti lähempänä toteutuvaa kulttuuripääkaupunkivuotta.

”Nyt rakennamme kulttuuriohjelmaa, teemme oululaista kulttuuria näkyväksi Suomessa ja ulkomailla sekä valmistaudumme kaikin tavoin olemaan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Täytyy muistaa, että kulttuuripääkaupunki on Euroopan isoin ja merkittävin kulttuurihanke. Se voi muuttaa kaupunkia pysyvästi”

Tasapuolisuus ja läpinäkyvyys ohjelmahaussa

Ohjelmahaussa ei karsita organisaation mukaan ketään, vaan osarahoitusta voivat hakea kaikki yksityishenkilöistä yhdistyksiin ja yrityksistä järjestöihin ja julkisiin laitoksiin. Oulu2026 rahoittaa pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia projektin kokonaisbudjetista ja projektilla on oltava realistinen rahoitusarvio hakuvaiheessa. Omarahoitusosuus voi muodostua muun muassa lipputuloista ja muista avustuksista ja vaikka yritysyhteistyöstä. Forsblom toivoo, että myös oululaiset yrittäjät saadaan mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen.

”Ajattelemme kulttuurista laajasti. Siihen liittyy taide ja tiede, mutta myös esimerkiksi urheilu ja ruokakulttuuri. Erityisen mielenkiintoista on synnyttää taiteen ja teknologian välistä yhteistyötä ja nostaa alueemme kulttuurihistoriaa esiin”.

Oulu2026 -ohjelmahakumalli on yleisesti käytössä Euroopan kulttuuripääkaupungeissa ja sen on todettu olevan tasapuolinen ja mahdollistava myös pienemmille toimijoille. Projektit valitsee Oulu2026-ohjelmatiimi, jonka jälkeen ohjelmajohtaja vie vahvistettavaksi valinnat säätiön hallitukselle.

”Meidän ohjelmatiimissämme on paljon asiantuntijuutta ja eri näkökulmia, ja tarvittaessa käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita valintoja tehdessämme. Pyrimme tekemään laadukkaan valintaprosessin”.

Kansainvälisyyttä ja osallistavaa kulttuuria

Syksyn haun hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan syyskuun ensimmäinen päivä ja itse haku on avoinna 3.10–9.12. Haun osarahoituspäätökset ovat valmiita 31.5.2023. mennessä. Ideoiden tulee olla toteutusvalmiita ja ne täytyy toteuttaa Oulu2026-alueella. Nyt haussa painotetaan laajaa vaikuttavuutta, eli projekteja, jotka synnyttävät laajaa kulttuuri-ilmastonmuutosta.

”Nyt etsimme isoja projekteja sekä tahoja, jotka voivat sitoutua projekteihin jo nyt, vaikka itse toteutukseen on vielä paljon aikaa. Pääpaino on vuodessa 2026, mutta projekti voi alkaa jo edeltävinä vuosina, jos se tukee kokonaisuutta. Pienempien projektien haku aukeaa lähempänä juhlavuotta ja toivomme projekteja kaikista yhteiskunnan osa-alueista”.

Kansainvälisten hakijoiden määrää Forsblom ei osaa arvioida, mutta uskoo haun olevan kansainvälisestikin kiinnostava. Kulttuuripääkaupunki-tittelin saaminen on lisännyt kansainvälistä mielenkiintoa ja kulttuuripääkaupunki-hanke on Euroopassa merkittävä.

Projekteilta Forsblom toivoo erityisesti teknologian ja kulttuurin yhdistämistä ennennäkemättömällä tavalla. Hän toivoo myös luovaa ja mielenkiintoista kaupunkikulttuuria, yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta. Oulussa on puute luovista tiloista ja keskuksista ja niitä ohjelmajohtaja toivoisi lisää. Projektien tulee liittyä Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla -teemoihin.

”Olisi hienoa nähdä projekti, minkä synnyttämiseen jokainen meistä voisi osallistua tavalla tai toisella. Tarkoituksena on tuottaa ainutkertaisia kokemuksia ja pysyviä muutoksia ja uusia toimintamalleja, joita hyödyntää myös vuoden 2026 jälkeenkin”.

Tutustu ohjelmahakuun: https://oulu2026.eu/ohjelmahaku/

Tärkeitä päivämääriä ovat 13.6. jolloin voit osallistua Ohjelmahaku-webinaariin. Kesäkuussa avaamme etä-hakuklinikat hakijoille, ja syyskuussa julkistamme varsinaisen hakuohjeen verkkosivuillamme. 6.9. järjestämme toisen hakuwebinaarin, 13-14 syyskuuta hakuklinikka palvelee ajan varanneita. Lokakuussa avaamme haun 3.10. - 9.12.. Loka-marraskuussa järjestämme kaksi webinaaria 19.10., 22,11. Hakijoille ilmoitetaan 31.5.2023 mennessä valinnoista.

 

Lisätietoja:
Samu Forsblom
Ohjelmajohtaja
samu.forsblom(a)oulu2026.eu
+358 44 7037558
Euroopan kulttuuripääkaupunki, Oulu2026
Oulun kulttuurisäätiö rs

Tutustu ohjelmahakuun: https://oulu2026.eu/ohjelmahaku/

13.6. Ohjelmahaku-webinaari – Ilmoittaudu mukaan!

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa on kyse innostavasta, monipuolisesta ja ainutlaatuisesta kulttuuriohjelmasta, jota tekevät tuhannet toimijat Suomesta ja Euroopasta. Lokakuussa 2022 avautuu mahdollisuus päästä mukaan kulttuuripääkaupungin ohjelmaan, kun Oulu2026 avaa ohjelmahaun. Nyt haetaan erityisesti ainutkertaisia ja vaikuttavuudeltaan laajoja projekteja, jotka vaativat pidemmän valmisteluajan 

Tervetuloa 13.6. klo 12:00-13:00 järjestettävään webinaariin, jossa kerromme lisää kulttuuriohjelmastamme, pääteemoista,  miten haet mukaan Oulu2026 -ohjelmaan sekä millainen syksyn hakuprosessi on. Webinaaria vetää Oulu2026 tuottajat ja se pidetään suomeksi.

Englanninkielinen webinaari järjestetään klo 13:00.

Ilmoittaudu 13.6. suomenkieliseen webinaariin 

Ilmoittaudu 13.6. englanninkieliseen webinaariin

Lue lisää:

31.5. Tiedote: Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 hakee kumppaneita kulttuuriohjelmaan