fbpx

Hybridituottaja 2026 -koulutukset kehittävät tapahtuma-alan digitaalista osaamista Pohjois-Pohjanmaalla

Miten elämykset välitetään tapahtumaa etänä kotisohviltaan seuraaville ja mitä oppia eri kokoiset tapahtumat voivat ottaa television spektaakkelimaisista show’ista? Oulun ammattikorkeakoulun kesällä 2024 käynnistyvä Hybridituottaja 2026 -koulutus pureutuu siihen, mitä osaamista tapahtumatuottajat tarvitsevat tapahtumien ja kulttuurin viemiseksi digitaaliseen ympäristöön.

Oamkin ja Oulu2026:n yhteishankkeessa kehitetyn Hybridituottaja 2026 -täydennyskoulutuksen haku avautuu maanantaina 15. huhtikuuta.

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulu2026:n yhteishankkeessa kehitetty Hybridituottaja 2026 -täydennyskoulutus käynnistyy kesällä. Täydennyskoulutukset ovat suunnattu tuottajana työskenteleville, tuottajan koulutuksen saaneille sekä kaikille alasta kiinnostuneille alanvaihtajille ja työttömille työnhakijoille. Haku ensimmäiseen täydennyskoulutukseen avautuu maanantaina 15. huhtikuuta 2024 tämän lomakkeen kautta.

Koulutusten taustalla on Oulun seudulla esille noussut tarve luovien alan ammattituottajille ja toive saada Pohjois-Suomeen lyhyempiä, täydentäviä koulutuksia sekä erikoistumisopintoja jo alalla toimiville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on päivittää tuottajan työtä tekevien ammattilaisten osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä lisätä tuottajien määrää Pohjois-Pohjanmaan alueella.

”Hybridituottaja 2026 -täydennyskoulutuksella halutaan vastata erityisesti tuottajien digitaalisen ja kansainvälisen tapahtumaympäristön osaamisen kehittämiseen. Nykypäivän tapahtumatuottajilta vaaditaan monipuolista osaamista, joka liittyy tapahtuman muotoilemiseen, sen liiketoiminnallisen ulottuvuuden ymmärtämiseen, sekä itse tapahtuman tekniseen toteuttamiseen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heidi Ålander Oulun ammattikorkeakoulusta.

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta ja käytännönläheisestä leiristä, jossa eri työkaluja päästään testaamaan hybriditapahtuman tuottamisessa. Osallistujilla on myös mahdollisuus harjoitella oppimiaan taitoja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvissä projekteissa.

Yhteensä koulutuksessa voi suorittaa 30 opintopistettä. Osa opinnoista suoritetaan verkossa ja osa paikan päällä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Lisätietoa täydennyskoulutuksesta Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Suunnitteluun haettu oppia valtakunnallisista huipputuotannoista

Osana Hybridituottaja 2026 -koulutusten suunnittelua on tehty kartoitustyötä, johon haastateltiin lukuisia kulttuurin digitaalisuuden parissa työskenteleviä ammattilaisia muun muassa Kansallisoopperasta ja -baletista, Yleltä, Helsingin juhlaviikoilta, Kesärauha-festivaalilta sekä Ilmakitaransoiton MM-kilpailuista.

Oulu2026:n tavoitteena on, että valtaosa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta on koettavissa elämyksellisesti hybridimuodossa. Yksi tärkeimmistä syistä hybriditapahtumien kehittämiselle kulttuuripääkaupunkivuoden kannalta on saavutettavuuden parantaminen. Digitaalisuuden avulla kulttuuritapahtumat voidaan tuoda esimerkiksi palvelukoteihin, joista ihmiset eivät pääse paikan päälle.

”Tapahtumien etäkokemisen kehittäminen on tärkeää myös Oulu2026-alueen laajuuden vuoksi. Oulun ohella alueeseen kuuluu 39 yhteistyökuntaa neljän maakunnan alueella Torniosta Kuusamoon ja Kuhmosta Pielavedelle ja Kalajoelle. Mahdollisuus kokea tapahtumia etänä vähentää matkustamisesta koituvia päästöjä, jotka muodostavat merkittävän osan tapahtumien hiilijalanjäljestä”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Mirko Siikaluoma Oulu2026:sta.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Mirko Siikaluoma, mirko.siikaluoma@oulu2026.eu, p. 040 183 3188

Hybridituottaja 2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja se toteutetaan 1.4.2023-30.9.2025.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hybridituottaja 2026 -hanke kehittää kulttuurin elämyksellisyyttä etänä ja digitaalisesti

Mieskuoro Huutajien ja flamenco-tanssin mestarin Israel Galvánin esiintyminen AaltoSiilon Screaming Duende -hybriditapahtumassa oli mahdollista kokea paikan päällä Meri-Toppilassa sekä livestriimin kautta verkossa.

Mieskuoro Huutajien ja flamenco-tanssin mestarin Israel Galvánin esiintyminen AaltoSiilon Screaming Duende -hybriditapahtumassa oli mahdollista kokea paikan päällä Meri-Toppilassa sekä livestriimin kautta verkossa. Kuva: Juuso Haarala

Oulu2026 on käynnistänyt hybriditapahtumien kehittämiseen tähtäävän Hybridituottaja 2026 -hankkeen yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. ESR+-rahoitetussa hankkeessa luodaan ja pilotoidaan tapahtuma-alalle entistä kiinnostavampia digitaalisia ratkaisuja, miten livetapahtumia voidaan kokea mukaansatempaavasti ja elämyksellisesti myös kotisohvilta ja kännyköiden kautta.

Kulttuurin digitaalisista välitystavoista suurelle osalle yleisöä tutuimpia ovat striimit, jotka tarjosivat kulttuurin tekijöille etenkin korona-aikana mahdollisuuden tarjota elämyksiä verkon kautta, kun kokoontumiset eivät olleet sallittuja. Tarve kulttuurin digitaalisuuden kehittämiselle ei kuitenkaan ole kadonnut, vaan digitaalisuuden keinoin voidaan esimerkiksi parantaa kulttuurin saavutettavuutta harvaan asutuilla seuduilla. Oulu2026:n tavoitteena on, että valtaosa vuoden 2026 kulttuuriohjelmasta on koettavissa hybridinä.

”40 kunnan muodostama, valtakunnan rajalta toiselle yltävä Oulu2026-alue on maantieteellisesti laaja ja kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa järjestetään ympäri vuoden. Digitaalisuuden avulla voidaan mahdollistaa kulttuurisisältöjen kokeminen saavutettavasti myös silloin, kun paikan päälle tapahtumaan saapuminen ei esimerkiksi pitkän matkan tai terveyssyiden vuoksi ole mahdollista”, Hybridituottaja 2026:n projektikoordinaattori Mirko Siikaluoma kertoo.

Hybriditoteutukset parantavat kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta ja mahdollistavat kulttuurin välittämisen myös esimerkiksi hoivakoteihin ja palveluasumisyksikköihin. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös etäosallistujien vuorovaikutukseen hybriditapahtumissa sekä kestävään kehitykseen, sillä mahdollisuudella kokea kulttuuria etänä voidaan vähentää matkustamisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Tulossa myös hybriditapahtumiin liittyvää koulutusta

Digitaalisuuden hyödyntäminen kulttuurin välittämisessä edellyttää tuottajilta uudenlaista osaamista. Hybridituottaja 2026 -hankkeen tavoitteena onkin päivittää tuottajan työtä tekevien ammattilaisten osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä lisätä tuottajien määrää Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Oulun ammattikorkeakoulu toteuttaa opintokokonaisuuden, joka koostuu hybriditapahtumien tuottamiseen liittyvistä teemoista.

Hybridituottaja-opinnot suunnataan etenkin tuottajien tehtävissä toimiville henkilöille, tuottajan ammattiin kouluttautuneille henkilöille sekä työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on työllistyä tuottajan tehtäviin ja joilla on kokemusta tuottajan työstä. Opintoihin osallistuvat henkilöt voivat osallistua myös Oulu2026:n työharjoittelu- ja/tai työkokeilutoimintaan.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Mirko Siikaluoma, mirko.siikaluoma@oulu2026.eu, p. 040 183 3188

Toteuttajat: Oulun kulttuurisäätiö rs., Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2023–30.9.2025

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.