fbpx

Oulu2026 Kuumat saunakeskustelut -podcast: Oulun yliopistokampuksen siirtäminen keskustaan, uhka vai mahdollisuus?

2.12.2021 | UUTISET, Villisti kaupunki

Oulun yliopistokampuksen mahdollinen siirtyminen keskusta-alueelle herätti paljon keskustelua sekä mielipiteitä puolesta ja vastaan Kuumissa Saunakeskusteluissa. Onko Oulun keskustan elvyttämisen ehtona yliopistokampuksen siirto Raksilaan? Vaikuttaisiko kampuksen siirtäminen opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja kiinnostaako tutkijoita yliopiston sijainti vai onko tutkimuksen taso se, joka ratkaisee? Esille nousee myös monia näkökulmia sekä tarpeita ja ideoita keskustan kehittämiselle.

Kuvassa vasemmalta: Hanna Jakku, Pekka Kess, Leena Vuotovesi, Jouko Niinimäki ja Teemu Virtanen.

Kuvassa vasemmalta: fasilisaattori Hanna Jakku, Pekka Kess, Leena Vuotovesi, Jouko Niinimäki ja Teemu Virtanen.

Oulun kaupungin Pehkolanlammen saunan lauteilla on yli 40 vuoden aikana käyty lukuisia keskusteluja, joihin on osallistunut maineikkaita tutkijoita, taiteilijoita ja poliitikkoja. Nyt osana Euroopan kulttuuripääkaupungin Rauhankone-ohjelmaa käydään saunakeskusteluja, jotka liittyvät kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja Euroopan haasteisiin. Rauhankoneella haetaan uusia tapoja ratkoa konflikteja ja edistää rauhanomaista vuoropuhelua. Rauhankoneeseen kuuluvat saunakeskustelut voivat käydä kuumana ja aiheet voivat olla kiperiä, mutta lopputulokseksi haetaan yhteistä ratkaisua.

Keskusteluissa käytetään Sitran Erätauko-menetelmää, jossa erilaisista taustoista tulevat ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin dialogin avulla. Erätaukokeskustelun jälkeen ajatukset nauhoitetaan ja julkaistaan Kuumat saunakeskustelut -podcastina.

Kuva erätaukokeskustelusta.

Ennen podcastin nauhoitusta, asiasta keskusteltiin isomman keskustelijajoukon kanssa.

Yliopistokampuksen vaikutukset kaupunkikehittämiseen Oulussa

Teemana tämän kertaisissa kuumissa saunakeskusteluissa oli yliopistokampuksen vaikutukset kaupunkikehittämiseen Oulussa. Ennen podcastin nauhoitusta järjestetyssä isomman ryhmän erätaukokeskustelussa esiin nousi tarve kehittyvälle keskustalle ja opiskelijoiden tuomat mahdollisuudet Oulun keskustan elvyttämiselle. Keskustelussa olivat mukana Oulun liikekeskuksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi, Pro Linnamaan edustaja dosentti Pekka Kess, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, Oulu2026-johtaja Piia Rantala-Korhonen ja opiskelijat Aleksanteri Kekonen, Juuso Säärelä ja Teemu Virtanen.

Oulun yliopistokampuksen siirtäminen lähemmäs keskustaa herätti tunteita niin puolesta kuin vastaankin. Opiskelijoiden siirtyminen keskusta-alueelle toisi useamman keskustelijan mielestä paljon hyvää mukanaan. Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kertoi Oulun yliopiston olevan kolmanneksi suosituin yliopisto oululaisten mielestä.

– Jos noin 20 prosenttia oululaisista nuorista lähtee muualle, mistä saadaan 20 prosenttia houkuteltua muualta tänne? Meillä täytyy olla tarpeeksi vetovoimaa, jotta olemme houkutteleva yliopistokaupunki, Jouko Niinimäki.

Liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi kertoi elämyslaskennasta, missä verrataan kaupunkeja 15 minuutin saavutettavuuden kautta. Hän kertoi, että Oulu on mittauksessa häntäpäässä, koska Oulu on levittäytynyt liian laajalle alueelle. Vuotoveden mukaan yksi ratkaisuista on yliopistokampuksen siirtäminen keskustaan, jolloin kriteerit täyttyisivät Oulun kohdalla.

– Kun yksi ihminen tulee keskustaan, hän toimii magneettina ja houkuttelee lisää ihmisiä sinne. Sillä tavalla saadaan lisää ostovoimaa keskustaan, Vuotovesi sanoi.

Keskustelussa käytiin kampuksen siirtämisen mahdollisuuksia ja ongelmia monipuolisesti läpi. Yksi asia mikä mietitytti, oli Linnanmaan autioituminen, mikäli yliopistokampus sieltä poistuisi. Esiin nousi myös tutkijoiden ja työntekijöiden tyytyväisyys nykyisiin oloihin. Yhteistoiminnallisen toiminnan häiriintyminen myös mietitytti. Pystyisikö nykyistä Linnanmaan kampusta kehittää paremmaksi ja toimivammaksi.

– Korjataanko Raksilaa muuttamalla yliopisto sinne ja miten sitten käy Linnanmaalle? Miten Linnanmaa saadaan elävöitettyä mahdollisen muuton jälkeen ja onko se mahdollista? Jos yksi tyhjiö täytetään, syntyy toinen toisaalle tilalle. Väittäisin, että yliopiston menestys tutkijoiden rekrytoinneissa riippuu hyvin pitkälle siitä, mikä on tutkimuksen taso, riippumatta yliopiston sijainnista, toteaa dosentti Pekka Kess, Pro Linnanmaan edustaja.

Kuva Pehkolanlammen saunalta

Kaikki erätaukokeskusteluun osallistuneet yhdessä.

Keskustan funktio on muuttumassa kivijalkakaupasta sosiaalisen olemisen keskustaksi

Keskustelussa mietittiin paljon yliopistokampuksen mahdollisuuksia keskustalle ja sen kehittämiselle. Opiskelijaedustajien sekä Leena Vuotoveden mielestä tällä hetkellä Oulun keskustasta puuttuu ihmisten moninaisuus ja eri kulttuurien edustajat. Ratkaisuna nähtiin kampuksen ja kansainvälisten opiskelijoiden tuominen keskusta-alueelle. Keskustelujen lomassa nousi jo monia ideoita keskusta-alueen kehittämiseksi.

Yhtä mieltä oltiin siinä, että Oulussa riittää huippuosaamista ja mahdollisuuksia. Houkuttelevuus kansainvälisten opiskelijoiden silmissä on monen mielestä riittävä, kunhan sitä osattaisiin tuoda oikein esiin. Monen mielestä kaupungin keskustaa tulee kehittää siten, ettei se ole kaupungin muilta alueilta pois.

Kuuntele podcast Spotifysta

Podcast-keskustelijat:
Jouko Niinimäki: Oulun Yliopiston rehtori, mekaanisen prosessitekniikan professori ja Oulun kulttuurisäätiön hallituksen jäsen.
Leena Vuotovesi: Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtaja. Toimi aiemmin Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtana.
Pekka Kess: Tuotantotalouden professori ja dosentti
Teemu Virtanen: Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsen, biolääketieteellisen fysiikan opiskelija sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen.

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter