fbpx

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2016 hyväksyttiin – jatkossa kulttuuri on entistä suuremmassa roolissa hyvinvoinnin edistäjänä

15.6.2021 | UUTISET

 

 

Näyttelijä Toni Kettukangas esiintyi hoivakodin asukkaille lokakuussa 2020 videoyhteyden välityksellä. Kuva: Sanna Krook.

Kaupunginhallituksen hyväksymän kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on lisätä tulevina vuosina väestön hyvinvointia ja terveyttä kulttuurin keinoin – esimerkiksi kuten tässä kuvassa tehdään: Näyttelijä Toni Kettukangas esiintyi hoivakodin asukkaille lokakuussa 2020 videoyhteyden välityksellä. Kuva: Sanna Krook

 

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden kulttuurihyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2026.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa ja sen toimeenpanoa alettiin valmistella jo vuonna 2019, kun kaupunginhallitus päätti tulevien vuosien hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä. Hallituksen päätöksen mukaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman tulee tähdätä siihen, että kulttuurin ja taiteen keinoja otetaan jatkossa suunnitelmallisesti käyttöön väestön hyvinvoinnin, terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden hyväksymiseksi.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta antoivat lausuntonsa sivistys- ja kulttuurilautakunta, hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta sekä vammaisneuvosto ja maahanmuuttajaneuvosto. Kunkin tahojen lausunnoissa painottui erityisesti saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen sekä tasa-arvoon tähtääminen. Kaikissa lausunnoissa taide ja kulttuuri nähdään tärkeinä hyvinvoinnin edistäjinä ja suunnitelman toimenpiteitä pidetään kannatettavina.

Suunnitelman toteutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä eri tahojen välillä, ja sen toiminnan toteutumista ja etenemistä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on ennaltaehkäisevää toimintaa ja linjassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -uudistuksen painopisteiden kanssa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman päivittämisessä tahdotaan jatkossa huomioida entistä enemmän myös järjestöjen ja kaupungin välinen yhteistyö. Tällaisella yhdessä tekemisellä voidaan varmistaa, että kulttuuriset oikeudet toteutuvat myös sellaisissa ryhmissä, joita on vaikea tavoittaa kaupungin palvelujen kautta.

Lue lisää: Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter