fbpx

Kolme neljästä suomalaisesta suhtautuu taiteeseen myönteisesti

29.6.2020 | UUTISET

70 prosentin mielestä kulttuuri on tärkeä kaupunkien elinkeinoelämälle 

Lähes kolme neljästä suomalaisesta suhtautuu myönteisesti taiteeseen. Kielteisesti suhtautuvia on vain 3 prosenttia. Tulokset selviävät toukokuussa 2020 tehdystä kulttuuriasenteita selvittävästä kyselystä.

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tilasivat Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen Elämysten tapahtumamaakunta -hanke sekä BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikkö ja Arctic Pulse -hanke.

”Kyselyllä halusimme selvittää, millaisia ihmisten asenteisiin ja mielikuviin liittyviä asioita kulttuurialan pitää huomioida kehittämistyössään. Näin myönteinen yleinen asenne taidetta kohtaan antaa tietenkin potkua meille alan tekijöille mutta tärkeää tietoa myös kuntien ja valtion päätöksentekoon. Kulttuuri vaikuttaa vahvasti ihmisten arkeen”, Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen toteaa.

”Kun on kulttuurialalla töissä, niin nurina veronmaksajien rahojen käytöstä esimerkiksi kulttuuripääkaupunkihaun yhteydessä kantautuu korviin joskus kovin isolla volyymilla. On positiivista saada todisteita siitä, että pohjoispohjalaiset kuitenkin suhtautuvat kulttuuriin ihan yhtä myönteisesti kuin muutkin, toteaa pohjoisen musiikin promootioon keskittyvän Arctic Pulse -hankkeen projektikoordinaattori Taina Ronkainen.

Kahdeksan kymmenestä näkee kulttuurin ihmisten hyvinvointia edistävänä asiana. Yli seitsemän kymmenestä kokee, että kulttuuri on tärkeää kaupunkien ja kuntien maineelle ja luo mahdollisuuksia ja lisätuloja sekä niille että alueen elinkeinoelämälle. Yhtä moni kokee myös, että kulttuuri on yhteisöllinen, ihmisten välistä ymmärrystä lisäävä asia. Kuusi kymmenestä suomalaisesta on ylpeä suomalaisen kulttuurin tasosta ja kokee, että kulttuuri luo heille juhlan hetkiä. Puolet suomalaisista kokee, että kulttuuri on oleellinen osa heidän identiteettiään tai arkeaan tai että kulttuurin opetusta pitää lisätä koulussa. Neljä kymmenestä on sitä mieltä, että kulttuurin pitäisi pääsääntöisesti olla kaikille ilmaista. Alle joka viides kokee, että kulttuuri on pääosin taloudellinen rasite kaupungeille ja kunnille. Vain joka kymmenes on sitä mieltä, että kulttuuri on elitististä tai että se kuuluu vain eliitille.

Nuorimmat vastaajat kokevat kulttuurin vaikutuksen hyvinvointiin ja kuntamaineeseen tärkeänä. Heille kulttuuri on myös osa arkea ja he ovat muita useammin sitä mieltä, että kulttuurin pitäisi olla ilmaista. Naiset suhtautuvat kulttuuriin suopeammin kuin miehet. Suosituimpia kulttuurimuotoja ovat elokuvat, julkinen taide, muut kuin taidemuseot, kevyen musiikin konsertit ja keikat sekä taidemuseot.

Kyselyn kohderyhmän muodostivat 16-79-vuotiaat suomalaiset. Tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa toukokuussa 2020. Vastaajia on kaikkiaan 823, joista Pohjois-Pohjanmaalta 177. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin noin + 3 prosenttiyksikköä. Pohjois-Pohjanmaa kulttuurimaakuntana -tutkimuksen tulokset julkaistaan kahdessa osassa.

Kyselyn tarkemmat tulokset

Lisätietoja:
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen, pia@oulunjuhlaviikot.fi, 044 723 2676
BusinessOulu, projektikoordinaattori Taina Ronkainen, taina.ronkainen@businessoulu.com, 040 6211249
Taloustutkimus, Timo Myllymäki, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi, 010 7585 441.

Elämysten tapahtumamaakunta -hanke on Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toteuttama Pohjois-Pohjanmaan maakunnan laajuinen tapahtumien kehittämishanke. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 2019–2021 Euroopan maaseuturahastosta.

Interreg Nordin rahoittama Arctic Pulse -hanke kokoaa yhden brändin alle pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kulttuuria kärkenään musiikki. Oulun osuutta koordinoi BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikkö vuosina 2019–21.

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter