fbpx

Tieto ja teot ovat tärkeintä antirasistisessa työssä

“Antirasismi on aktiivista tietoista ja strategista toimintaa rasismia vastaan. Taiteella ja kulttuurilla on voima vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Siksi kulttuuritoimijoiden antirasistinen työote on olennainen edellytys kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteuttamiselle.”

Näin totesi projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta puheenvuorossaan Antirasismi taide- ja kulttuurialalla -seminaarissa, joka järjestettiin Oulussa rasisminvastaisen viikon päätteeksi.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula toi esille, miten tärkeä rooli yhteiskunnan vastaanottavuudella on hyvien väestösuhteiden luomisen prosessia. Nikula pohti puheenvuorossaan, miten kotoutuminen edistää rasisminvastaisuutta.

Projektipäällikkö Mona Eid Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selitti rasismiin liittyviä käsitteitä ja kertoi merkittävistä uusimmista tutkimustuloksista syrjintäkokemuksiin liittyen.

 

Teemme kulttuuri-ilmastonmuutosta yhdessä jo nyt

 

Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö ja kulttuuritalon johtaja, kertoi puheenvuorossaan, mitä antirasistinen työote tarkoittaa yleisten kulttuuripalveluiden toiminnassa. Hän korosti vahvasti, kuinka tärkeä on omien ajattelumallien ja työtapojen reflektointi, normikriittisyys sekä etuoikeuksien tunnistaminen.

Paras Rakas museo -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Autere esitteli tärkeää työtä, jota Pohjois-Pohjanmaan museo tekee kohti moniäänisempää Oulua. Hän toi esiin, millä tavalla museo voi kannustaa kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Eda Öz, Karabukin yliopiston taideterapian professori, kertoi oman työn kokemuksia ja esimerkkejä sitä, miten taideterapia voi auttaa rasismin uhria.

Lopuksi maahanmuuttopäällikkö Arto Willman totesi, että yhteistyöllä edistämme rasisminvastaista työtä ja lisäämme tietoisuutta ja osaamista. Teemme yhdessä kulttuuri-ilmastunmuutosta jo nyt!

 

Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla

Projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla Oulussa.

 

Seminaari järjestettiin perjantaina 23.3.2024 Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victorin, International Housen ja Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen yhteistyönä. Tilaisuuden tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen ja hyvien käytänteiden jakaminen taide- ja kulttuuritoimijoiden antirasistisen työn tueksi.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.