fbpx

Oulu2026 – 33 kunnan kulttuuripääkaupunki

Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen toteutusalue käsittää Oulun lisäksi 32 kuntaa, mikä on kulttuuripääkaupunkien historiassa todella paljon. Alue on myös maantieteellisesti laaja: mukana on kaupunkeja ja kuntia niin Kainuusta, Meri-Lapista kuin Pohjois-Pohjanmaaltakin. Työ kulttuuripääkaupunkikisan voittamiseksi ja matka kohti vuotta 2026 vaatii panostusta koko pohjoiselta toteutusalueelta. Tahtoa yhteiseen hiileen puhaltamiseen on onneksi runsaasti, kun mukana olevat kunnat ovat innostuneet tuomaan kulttuurihelmiään osaksi kulttuuripääkaupunkihanketta. Sitoutuminen toiminnan yhteisiin arvoihin kuten sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen on ollut myös yksimielistä.

Monipuolisia tapoja yhteistyöhön

Kumppanikunnat ovat mukana kulttuuripääkaupunkityössä kukin omien resurssiensa ja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti; yhteistyö kuntien kanssa voi tarkoittaa vuodelle 2026 yhdessä suunniteltavaa, vaikkapa alueen kulttuuriperintöön pohjaavaa uutta taide- ja kulttuurisisältöä. Yksittäisen kumppanikunnan panostus voi olla myös oma tai kunnan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa järjestämä ohjelmallinen kokonaisuus; esimerkiksi festivaali, jolle kulttuuripääkaupunkivuotta varten kehitetään yhdessä Oulu2026-hankkeen myötä jotakin erityislaatuista.

Hankkeessa mukanaolo voi tarkoittaa myös useamman kunnan yhdistävää sisältötyötä; monella kunnalla on toki ollut jo ennen hankettakin naapurikunnan kanssa yhteistyötä, jonka anti sopii teemoiltaan ja toteutustavoiltaan myös kulttuuripääkaupungin ohjelmaan, mutta ilahduttava viesti kentältä kertoo, että kulttuuripääkaupunkihanke on jo nyt virkistänyt alueen keskinäistä yhteistyötä entisestään.

Yhteistyötä on pyritty tekemään ja sitä kehitetään niin, että se vastaisi jokaisen mukana olevan kunnan tarpeisiin ja heijastelisi esimerkiksi kulttuuriohjelman osalta niitä teemoja, jotka juuri kyseisellä alueella koetaan tärkeinä. Esimerkiksi verkostoitumisyhteistyön ja avoimien ohjelmahakujen myötä tämä näyttäytyy Oulu2026-hankkeessa ja etenkin hankkeen kulttuuriohjelmassa jo nyt, kuten myös tulevaisuudessa, kun kulttuuriohjelmaa kasvatetaan entistä laajemmaksi ja monimuotoisemmaksi matkalla kohti vuotta 2026.

Kaikessa tässä yhteistyössä on vahvasti läsnä myös kansainvälinen ulottuvuus – onhan European Capital of Culture -konseptin synnyssä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessakin oleellista juuri vastavuoroinen dialogi Eurooppaan. Yhdessä tekemällä saavutamme suurimmat hyödyt, ja tämä näkyy paitsi toiminnan tavoissa, myös laajemmassa kuvassa: vähintään yhtä merkittävä hyöty kuin kansainvälisen näkyvyyden ja uusien eurooppalaisten yleisöjen saavuttaminen ovat Euroopasta meille puhaltavat uudet tuulet. Mitä me voimme oppia edellisiltä ja nykyisiltä kulttuuripääkaupungeilta, ystävyyskaupungeilta ja muilta kansainvälisiltä kumppaneilta? Millaisin keinoin vaikkapa eteläisen Euroopan maaseudulla kehitetään vastuullista matkailua?

Oulu2026 toiminta-alue

Laajalla toteutusalueella saadaan näyttävä tulos

Käytännössä yhteistyötä tehdään tässä vaiheessa enimmäkseen kuntien yhteistyöhenkilöiksi sekä valtuuskunnan jäseniksi nimeämien henkilöiden kanssa. Heidän kauttaan pyrimme käymään dialogia koko alueen kanssa; haluamme kuulla tilannepäivityksiä ja uusia ideoita kunnista päin, ja vastaavasti kertoa Oulu2026-tiimin ja hankkeen kulloisenkin tekemisvaiheen kuulumisia. Tämä yhteistyö onkin paljolti myös viestintä- ja markkinointityötä, jonka vahvistamiseksi työskentelemme alueellisen viestintä- ja markkinointiverkoston voimin. Verkosto muodostuu niin ikään kuntien itsensä verkostoon valitsemista henkilöistä.

Hankkeessa on mukana kuntien lisäksi runsaasti muitakin alueen toimijoita niin taide- ja kulttuurialalta kuin esimerkiksi matkailun ja teknologiaosaamisenkin puolelta. Mukana olevissa kunnissa on esimerkiksi paljon kolmannen sektorin toimijoita kuten mittavan paikallistuntemuksen- ja -merkityksen omaavia eri alojen yhdistyksiä. Kukapa tietäisi paremmin vaikkapa alueen ilmiöistä kuten perinneruokakulttuurista, innovatiivisista persoonista tai alakulttuuritoimijoista paremmin kuin paikalliset? Tästä meillä on jo olemassa upeita ohjelmallisia esimerkkejä muun muassa Kuusamon, Kajaanin, Oulun ja Pudasjärven seuduilta.

Haluamme siis verkostoitua moneen suuntaan: jo olemassa olevien suhteiden ylläpitäminen ja uusien avausten ja kumppanuuksien luominen sekä kuntien kesken että toimialojen yli on ensiarvoisen tärkeää. Tätä yhteistyötä teemme ja kannustamme kehittämään ennakkoluulottomasti: taiteen ja kulttuurin tuttujen kumppanien kuten matkailutoimijoiden lisäksi solmimme projektien tiimoilta uusia yhteyksiä, esimerkiksi maanviljelyksen ammattilaisten kanssa.