fbpx

Ensimmäisen Sápmi Triennalen taiteilijat valittu

Teksti suomeksi alempana.

Eurohpá kulturoaivegávpotjagi 2026 čalmmustahttit sámi dáidaga ja kultuvrra

Dáiddárat válljejuvvon vuosttaš Sápmi Triennalei

Oulu dáiddamuseas šaddá sámedáidaga musea Eurohpá kulturoaivegávpotjagi álggus. Oktan prográmmaollisvuohtan oaidnit Sápmi Triennale -čájáhusa, mii buktá oktii dáládáidaga ja duoji. Triennála dáiddárat leat dál almmustahtton.

Vuosttaš johtti Sápmi Triennale -čájáhussii lei rabas ohcan čakčat 2023. Ohcamušat bohte oktiibuot 97, ja dain ledje sullii 500 dáiddabargoevttohusa. Triennalei válljejuvvojedje dáiddabarggut 25 dáiddáris: duodji, dáiddaduodji, video-, jietna- ja installašuvdnadáidda, čuovgagovat, govvadáidda, tekstiiladáidda ja keramihkka ja girjjálašvuohta.

Válljejuvvon dáiddárat leat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmondson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Dáiddáriid válljejedje ovttas Sámi Dáiddaguovddáža (SDG) ráđi golbma dáiddárlahtu, Girona dáiddamusea hoavda Maria Lind ja Roavvenjárgga dáiddamusea kuráhtor Ulla Viitanen.

Sámis, Suomas, Ruoŧas ja Norggas johtti Sápmi Triennale ollašuhttet ovttasbarggus Oulu dáiddamuseain ja Oulu2026:in Sámi Dáiddaguovddáš (Kárášjohka), Nordlandsmuseet ja Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Giron) ja Roavvenjárgga dáiddamusea. Triennale rahpasa borgemánus Norgga bealde Bådåddjos (Budejju, Buvdda), mii lea okta Eurohpá kulturoaivegávpogiin dán jagi. Oului triennale joavdá ođđajagimánus 2026.

Dáidda lasiha dieđu

Sámedáidaga musea, mii deavdá Oulu dáiddamusea álgojagis 2026, lea viiddes, searvvušlaš fidnu man Oulu kulturfoanda nappo Oulu2026 buvttada ovttas iežas guimmiiguin. Fitnu álggahedje plánet jagi 2022, ja dan ollašuhttima vuođđun leat dáiddamusea ja sápmelaččaid gulahallama ja ovttas plánema lasiheapmi.

”Dátges lea midjiide okta vuohki dahkat kulturdálkádatnuppástusa”, lohká Oulu2026 sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta. ”Mii háliidit buktit sámiid oktii návddašit máŋggabealát sámi kultuvrras ja nuppe dáfus lasihit kultuvrra lohkanmáhtu ja váldoálbmoga diđolašvuođa sámiid birra. Mii sávvat ahte sihke dáiddamuseafidnu ja min sámekulturprográmma muđuige mielddisbuktet bissovaš váikkuhusaid.”

Eurohpá uniovnna áidna eamiálbmoga árbevierut ja kultuvra oidnojitge máŋggalágan dáhpáhusain olles Eurohpá kulturoaivegávpotjagi. Bargu lea jo jođus, ja dáhpáhusaid buvttadit iešguđetlágan olbmuide: Dálvemánnu-ollisvuhtii ođđajagimánu ja guovvamánu áigge oassálaste masá vihttačuođi olbmo. Dálvemánnui gulle earret eará searvvušlaš museaeahket ja sámi álbmotbeaivvi seminára ja eahketkonsearta.

Lassedieđut ja jearahallamat

Kuráhtor Selina Väliheikki, Oulu dáiddamusea, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Sámi kultuvrra buvttadeaddji Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

::::::::::::::::::

Saamelainen taide ja kulttuuri vahvasti esillä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotena 2026

Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi. Yhtenä ohjelmakokonaisuutena nähdään saamelaista nykytaidetta ja duodjia yhdistävä Sápmi Triennale -näyttely. Triennaalin taiteilijavalinnat on juuri julkistettu.

Kaikkien aikojen ensimmäiseen Sápmi Triennale -kiertonäyttelyyn haettiin taiteilijoita ja teoksia avoimella haulla syksyllä 2023. Hakemuksia saatiin yhteensä 97, joissa oli noin 500 teosehdotusta. Mukaan valittiin 25 taiteilijan teoksia: duodjia, dáiddaduodjia, video-, ääni- ja installaatiotaidetta, valokuvausta, kuvataidetta, tekstiilitaidetta ja keramiikkaa sekä kirjallisuutta.

Valitut taiteilijat ovat Anna-Stina Svakko, Charlotte Nielsen, Christin Løkke, Eiril Linge, Elina Waage Mikalsen, Eva Kitok, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Gjert Rognli, Gunvor Guttorm, Hanne Grieg Hermansen, Hans Ragnar Mathisen, Helena Lagerqvist Kuoljok, Helmi Aletta Hagelin, Inga-Wiktoria Påve, Inger Blix Kvammen, Jorunn Løkvold, Kirsi Paltto, Katarina Spik Skum, Maarit Magga, Matti Aikio, Monica Edmondson, Odd Marakatt Sivertsen, Reetta Tornensis, Susanne Ewerlöf ja Tilde-Ristin Kuoljok.

Taiteilijavalinnat tekivät yhdessä Saamelaisen nykytaiteen keskuksen (Sámi Dáiddaguovddáš SDG) hallituksen kolme taiteilijajäsentä, Kiirunan taidemuseon johtaja Maria Lind sekä Rovaniemen taidemuseon kuraattori Ulla Viitanen.

Saamenmaalla, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kiertävän Sápmi Triennalen toteuttavat yhteistyössä Oulun taidemuseon ja Oulu2026:n kanssa saamelaisen nykytaiteen keskus Sámi Dáiddaguovddáš SDG (Kaarasjoki), Nordlandsmuseet & Bodø2024, Konstmuseet i Norr (Kiiruna) sekä Rovaniemen taidemuseo. Ensimmäisenä triennaali avataan elokuussa Norjan Bodøssa, joka on yksi tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ouluun triennaali saapuu tammikuussa 2026.

Taide lisää tietoa

Oulun taidemuseon talvella 2026 haltuunsa ottava saamelaisen taiteen museo on laajamittainen, yhteisöllinen hanke, jota tuottaa Oulun kulttuurisäätiö eli Oulu2026 yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2022, ja sen toteutus perustuu taidemuseon ja saamelaisten väliseen vuoropuheluun ja yhteissuunnittelun lisäämiseen.

”Olemme tässäkin tekemässä kulttuuri-ilmastonmuutosta”, sanoo Oulu2026:n saamelaiskulttuurin tuottaja Aino Valovirta. ”Haluamme toisaalta tuoda saamelaisia yhteen monipuolisen kulttuuritarjonnan ääreen ja toisaalta lisätä kulttuurin lukutaitoa sekä valtaväestön tietoisuutta saamelaisuudesta. Toivomme, että niin taidemuseolle rakennettavan kokonaisuuden kuin muunkin saamelaiskulttuuriohjelman vaikutukset jäävät pysyviksi.”

Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan perinteet ja kulttuuri näkyvätkin moninaisissa yleisötapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa koko Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Työ on jo käynnissä, ja tapahtumia tehdään tutuksi monipuolisille yleisöille: Oulu2026:n koordinoiman ensimmäisen Dálvemánnu-kokonaisuuden tapahtumissa vieraili tammi–helmikuussa viitisen sataa kävijää. Mukana oli muun muassa yhteisöllinen museoilta sekä saamelaisten kansallispäivän seminaari ja konsertti.

Lisätiedot ja haastattelut

Kuraattori Selina Väliheikki, Oulun taidemuseo, selina.valiheikki@ouka.fi, 044 703 7456
Saamelaiskulttuurin tuottaja, Aino Valovirta, Oulu2026, aino.valovirta@oulu2026.eu, 040 509 1867

Eiril Linge: Farmor forteller, 2023 (still-kuva videoteoksesta). Kuvaaja: Eiril Linge, 2023