fbpx

Kajaanin Kaukametsän salin ja Kainuun musiikkiopiston esteettömyyttä parannetaan

Kajaanin Kaukametsän salin ja Kainuun musiikkiopiston tilojen esteettömyyttä on kartoitettu kevään aikana. Kartoitusraportin tuloksista keskustellaan yleisötilaisuudessa, joka pidetään Musiikkiopiston Leihu-salissa maanantaina 20.5. klo 17.00-19.00. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Ajatus esteettömyyden kartoittamiseen syntyi yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön Yhdenvertainen Oulu 2026 –hankkeen kanssa. Hankkeen kautta on mahdollista toteuttaa erilaisia yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistäviä pilotteja, joista yksi on Kaukametsässä toteutettu esteettömyyskartoitus.

”Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, jossa on huomioitu ihmisten moninaisuus ja erilaiset toimintakyvyt. Esteettömässä ympäristössä jokainen voi toimia yhdenvertaisesti”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

 

Kartoituksessa löytyi sekä toimivaa että parannettavaa

 

Esteettömyyskartoituksen toteuttajaksi valikoitui tarjouspyyntöjen perusteella Riesa Consultative Oy, joka on esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen erikoistunut konsulttiyritys. Kartoituksessa käytettiin välineenä avointa kyselyä ja kartoituskäyntiä. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun aikana. Kyselyyn pystyi vastaamaan sekä sähköisellä että paperisella lomakkeella. Vastauksia kyselyyn saatiin 39. Riesa Consultative Oy:n asiantuntijat toteuttivat kartoituskäynnin tiloissa viikolla 10.

Kyselyn ja kartoituskäynnin perusteella laaditussa raportissa nousee esille sekä hyvin toimivia asioita että parannettavaa. Yleisesti Kaukametsän henkilökunnan palvelualttius, ystävällisyys ja avuliaisuus koettiin asioiksi, joiden avulla tilat ovat saavutettavampia. Induktiosilmukat konserttisaleissa ja sähköiset ovet Musiikkiopiston sisäänkäynneissä saivat myös kiitosta.

Haasteellisiksi asioiksi koettiin etenkin ovien raskaus ja hankaluus, pysäköintipaikkojen vähyys ja esteettömien pysäköintipaikkojen etäisyys ovista, epätasainen pihalaatoitus ja pihan hämäryys, puutteelliset opasteet sekä ulkona että sisällä, portaikot sekä hissien ja esteettömien wc-tilojen sijainti ja vähyys.

“Vastauksissa korostui hyvän ja ajantasaisen informaation ja opasteiden tärkeys. Nettisivuiltamme puuttuu esteettömyysinformaatio. Alueen opasteet myös ovat puutteelliset sekä ulkona että sisällä, eikä niissä ole huomioitu esimerkiksi näkö- tai kuulovammaisia.” kertoo tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen.

“Keuhkosairailta ja hajusteyliherkiltä ihmisiltä tuli myös toiveita siitä, että voisimme kertoa etukäteen esimerkiksi konserteissa käytettävästä savusta tai kehottaa ihmisiä saapumaan tilaisuuksiin ilman hajusteita. Näitäkään asioita ei tule arjessa aina ajateltua.”

 

Kaikki näkemykset esteettömyyden edistämiseksi ovat tervetulleita

 

Kartoitusraportista saatua tietoa täydennetään paikallisilta kokemusasiantuntijoilta tulleilla huomioilla ja 20.5. järjestettävän yleisötilaisuuden keskustelujen pohjalta. Raporttia on käsitelty myös Kajaanin vammaisneuvoston kanssa.

“Kaikki näkemykset ovat tärkeitä ja tervetulleita. Kaukametsän saliin suunnitellaan remonttia keväälle 2025 ja sen yhteydessä on mahdollista tehdä myös esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä. Tavoitteenamme on tehdä Kaukametsästä entistäkin vahvemmin kaikkien kaupunkilaisten kulttuurikeskus, jonne on helppo tulla”, Minna Tuunainen sanoo.

Lisätietoja:
Minna Tuunainen, tapahtumapäällikkö, p. 044 7100 922
Anna Litewka-Anttolainen, projektipäällikkö, p. 040 538 8121

 

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa pöytäryhmiä ja portaat

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa on pöytäryhmiä ja portaat ylimpiin kerroksiin. Kuva: FadeCreative/KARA-hanke.

Yhdenvertaisen kulttuurijohtamisen verkosto 2026 alkaa elokuussa

Kutsumme kaikki kulttuurin johtotehtävissä Oulu2026-alueella työskentelevät mukaan Yhdenvertainen kulttuurijohtaminen 2026-verkostoon. Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke ja KAIPO-hanke ovat luomassa kulttuurijohtajien vertaisverkostoa kulttuuritoimijoiden omasta tarpeesta.

Verkostossa on kysymys merkityksellisistä kohtaamisista, joissa pääsee jakamaan omaa osaamista, vahvistamaan voimavaroja ja oppimaan toisilta kulttuurijohtajilta asiantuntijan fasilitoimana.

Fasilitaattorina toimii kouluttaja, työohjaaja Miriam Attias. Hän on toiminut pitkään yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyössä ja ryhmien ja yhteisöjen konfliktinratkaisun parissa ja lähestyy aihetta miettimällä, kuinka erilaisten ihmisten välisiä suhteita parantamalla voidaan parantaa kaikkien hyvinvointia.

 

Kenelle verkosto on tarkoitettu?

Verkostoon kutsutaan Oulu2026-alueen kulttuurijohtajia, kuten kunnan kulttuuritoimintaa johtavia, kulttuurilaitosten johtajia, festivaalien johtajia, kulttuuripäälliköitä sekä kulttuuriyhdistysten toiminnanjohtajia ja VOS-taidelaitosten johtajia niin taiteen vapaalla kentällä kuin kunnissa.

Vertaisverkoston fokuksessa on johtamisen kysymykset kulttuurialalla. Teemoina voivat olla esim. yhdenvertainen henkilöstöjohtaminen ja rekrytointi, viestinnän johtaminen, kollektiivisuus, jaettu johtajuus ja yhteiskunnallinen johtajuus, taiteen ja kulttuurin rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa.

Mukaan valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella 20 osallistujaa (ks. tarkemmin alla).

 

Mitä tarjoamme?

Verkosto tarjoaa osallistujilleen

 • fasilitoinnin ja ryhmän arvokkaan vertaistuen
 • sisällön, joka on aikasi ja matkasi arvoinen
 • yhteisen vertaismentorointiprosessin
 • osallisuuden ainutlaatuiseen verkostoon, jollaista alueella ei ole ennen toteutettu
 • merkityksellisiä tapaamisia
 • mahdollisuuden jatkaa vertaismentorointia kolmen tapaamisen jälkeen KAIPO-hankkeen kannattelemana

 

Mitä odotamme?

Odotamme osallistujilta

 • näkemyksiä ja toiveita verkostossa käsiteltäviksi teemoiksi ja mentoroinnin sisällöiksi
 • osaamisen jakamista vertaisryhmässä
 • sitoutumisen kolmeen lähitapaamiseen Kajaanissa

 

Milloin ja missä?

Tapaamisia järjestetään kolme, ja ne ovat aina Kajaanissa. Ensimmäisen tapaamisen paikkana on Kajaani (tarkempi paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa). Tapaaminen sisältää kahvitauon.

 • to 15.8.2024 klo 13–16.30
 • ke 16.10.2024 klo 13–16.30
 • ke 4.12.2023 klo 13–16.30

Osallistuminen on maksutonta. Matkakuluista vastaa jokainen itse. Suosittelemme kimppakyytejä ja matkustamista julkisilla kulkuvälineillä.

Hakeminen sitovasti 7.6. mennessä (siirryt Lyyti-palveluun).

Ilmoittautumisen yhteydessä

a) kirjoita lyhyt vapaamuotoinen hakemus, jossa esittelet lyhyesti itsesi ja työsi sekä perustelut, miksi hyötyisit vertaisverkostosta

b) kerro, mitä teemoja haluaisit käsitellä verkoston tapaamisissa ja mitä odotuksia sinulla on verkoston toimintaan.

Ihmisiä istuu yhdessä ison ruokapöydän ääressä metsässä.

Vertaismentorointiverkosto tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia ja jaettua osaamista kulttuurijohtajan työhön. Kuva: Lauri Kaikkonen.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen, p. 040 538 8121 anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu

Yhdenvertainen Oulu2026 – moninaisuuden edistäminen ja vähemmistöryhmien osallisuuden vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -hanke on Oulun kulttuurisäätiön. Hanke on ESR+:n osarahoittama.

KAIPO – Kulttuurin vahvistuvat verkostot Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2024 – 2025 on Kainuun liiton hanke. Rajoittajana on OKM.

 

EU-lippu ja teksti

Yhdenvertaisuutta strategiasta käytäntöön Kajaanin taidemuseolla

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke edistää taide- ja kulttuuriorganisaatioiden yhdenvertaisuutta vahvistamalla heidän strategiatyötään.

Kajaanin taidemuseo osallistuu hankkeen pilottiin, jonka tavoitteena on arvioida ja päivittää taidemuseon saavutettavuussuunnitelmaa sekä kehittää uutta osallisuuden toimintamallia.

“Uskomme vahvasti strategiatyöhön, joka tukee yhdenvertaisuuden kehittämistä taide- ja kulttuuritoimijoiden jokapäiväisessä työssä. Siksi näemme erittäin tärkeänä, että yksi piloteistamme keskittyy yhdenvertaisuussuunnitteluun”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

“Yhdenvertaisuussuunnitelma on hieno työkalu, johon jokaisen työntekijän on mahdollisuus osallistua. Näin työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tulee osaksi osana organisaation yhdenvertaisuustyötä.”

“Tämä edellyttää, että suunnitelmien luomiseen ja arviointiin osallistuvat johtoryhmien lisäksi kaikki työntekijät, ja jokainen työyhteisön jäsen tietää, mikä on hänen roolinsa yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa. Tärkeintä on, että suunnitelma on koko ajan läsnä työntekijöiden arjessa”, Litewka-Anttolainen korostaa.

 

Koko henkilökunta mukana muutoksessa

 

Kajaanin taidemuseon opas-valvoja Lassi Niiranen toivottaa tervetulleeksi museoon.

Opas-valvoja Lassi Niiranen toivottaa tervetulleeksi Kajaanin taidemuseoon. Tutustuttavana 28.4.2024 saakka on Melankolia dioraama ja kollaasin ihmeet – KASOJEN JUHLIJAT -näyttely.

 

Kajaanin taidemuseo on laatinut saavutettavuussuunnitelman vuosille 2017 – 2022. Prosessissa olivat mukana Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijat Outi Salonlahti ja Sari Salovaara. Suunnitelman toimenpiteitä työstettiin kolmessa työpajassa, joihin osallistui koko taidemuseon henkilöstö.

Nyt yhteistyössä Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kanssa pilotoidaan suunnitelman arviointia ja päivittämistä. Kajaanin taidemuseo on hyvä esimerkki siitä, että osallisuus Oulu2026-kulttuuriohjelmassa voi olla kulttuuripalvelun kehittämistä kulttuuri-ilmastonmuutoksen tavoittein.

“Olemme olemassa kävijöitä varten ja haluamme tehdä taidemuseon saavutettavammaksi jokaiselle”, sanoo museonjohtaja Pirjo Immonen.

Kulttuurihyvinvointi voi tapahtua vain, kun ihminen pääsee osallistumaan kulttuurin tekijänä tai kokijana. Tähänkin saavutettavuustyö tähtää.

“Henkilökuntamme on innostunut, ja kaikki työntekijät ovat mukana tekemässä yhdessä muutoksia arkityössä”, Immonen iloitsee.

“Olemme nyt päivittämässä saavutettavuussuunnitelmaamme niin, että saamme konkretiaa käytäntöön”, museonjohtaja Pirjo Immonen sanoo.

Koko taidemuseon työyhteisö eli Ulla Härkönen, Pirjo Immonen, Kaisu Korhonen, Minna Kärki, Lassi Niiranen, Jukka Nissinen, Maija Räihä osallistui kahteen työpajaan. Vetäjinä toimivat Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen ja koordinaattori Minna Härkönen.

 

Konkreettisia tekoja, jotta museo palvelisi aidosti kaikkia

Ensimmäisessä työpajassa arvioitiin edellisen suunnitelman vaikuttavuutta. Työskentelyssä käytimme vaikutusketju-työkalua, joka edesauttoi tietoista muutoksen arviointia, eli sitä millä tavalla suunnitelma on vaikuttanut saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden tilaan.

Tärkeintä oli saada sekä konkreettista tietoa että kaikkien taidemuseon työntekijöiden ymmärrystä siitä, millä tavalla organisaatio pystyi saavuttamaan asetetut tavoitteet ja mitkä toimenpiteet olivat vaikuttavimpia tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Arvioinnin tavoitteena oli samalla tiedostaa, mitä työyhteisö on oppinut suunnitelman toteuttamisen aikana, ja millä tavoin tämä on kehittänyt taidemuseon kykyä edistää konkreettisesti organisaation saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Toisessa työpajassa päivitettiin museon saavutettavuussuunnitelmaa vaikuttavuusarvioinnin pohjalta. Pohdimme myös organisaation yhdenvertaisuuden nykytilaa, toimenpiteiden uudistamisen tarpeita. Otimme huomioon sekä mahdollisia haasteita että realistisia keinoja aktiivisesti puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaista ja saavutettavaa museotoimintaa.

Työskentelyn tuloksena loimme saavutettavuussuunnitelman uuden toimenpidetaulukon vuosille 2024-2026. Kehittämistoimina pureudutaan esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Vahvistetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa
 • Satsataan viestinnän ja näyttelytoiminnan selkokielisyyteen
 • Lisätään yhteistyötä kotoutumiskoulutusten ja yhdistysten kanssa
 • Viestitään Kajaanin taidemuseosta moninaisena työyhteisönä
 • Jalkaudutaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin
 • Vahvistetaan entisestään työntekijöiden yhdenvertaisuusosaamista

 

“Käsittelimme tärkeitä asioita. Itse mietin niiden teknisiä ja käytännön toteutuksia”, toteaa Kajaanin taidemuseon opas-valvoja Lassi Niiranen.

Pilottitoteutuksen toisessa vaiheessa kehitetään Kajaanin taidemuseon kanssa uusi osallisuuden toimintamalli.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Kaukametsän tilat kartoitetaan esteettömyyden edistämiseksi

Kajaanin Kaukametsän kulttuurikeskuksessa toteutetaan tänä keväänä esteettömyyskartoitus. Kartoituksessa selvitetään kulttuuritilojen esteettömyyden nykytila ja kehityskohteet.

Tiloja tarkastellaan näkemisen, kuulemisen ja liikkumisen näkökulmista. Kartoituksessa laaditaan suunnitelma toimista, joilla kehitetään tilojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa pöytäryhmiä ja portaat

Kaukametsän musiikkiopiston aulassa on pöytäryhmiä ja näyttävät portaat ylimpiin kerroksiin. Kuva: FadeCreative/KARA-hanke.

 

“Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, jossa on huomioitu ihmisten moninaisuus ja erilaiset toimintakyvyt. Esteettömässä ympäristössä jokainen voi toimia yhdenvertaisesti”, sanoo projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta. Oulun kulttuurisäätiön hanke toimii kehittämistyössä kumppanina.

Käyttäjien havaintoja ja kokemuksia Kaukametsän tilojen esteettömyydestä selvitetään kyselyllä. Kyselyyn voi vasta sähköisellä lomakkeella sekä paperilomakkeella. Vastausaikaa on 18.2.2024 saakka.

Lomakkeita on saatavilla Kajaanissa Kaukametsän salin ja Kainuun musiikkiopiston auloissa (Koskikatu 2-4) sekä Kaukametsän opiston aulassa (Koskikatu 4B). Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi.

“Toivomme vastauksia kaikilta Kaukametsän palvelujen käyttäjiltä”, sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen.

“Haluamme kehittää Kaukametsän tilojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta mahdollisimman moni kokisi kulttuurikeskuksen omakseen ja tosiasiallisempi osallistuminen olisi mahdollista”, hän lisää.

Kaukametsän tilojen esteettömyyskartoitus on yksi Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kehittämispiloteista, jotka toteutetaan vuosina 2024–2025 Oulu2026-alueella.

Hanke tukee kuntia ja yhdistyksiä toteuttamaan kulttuuripalveluja yhdenvertaisesti. Lisäksi hanke tukee vähemmistöryhmiä osallistumaan vahvemmin palvelujen ja Oulu2026-kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Se on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Lisätietoja

Minna Tuunainen, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, Kaukametsä
p. 044 7100 922
minna.tuunainen@kajaani.fi

Anna Litewka-Anttolainen, projektipäällikkö, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke,
p. 040 538 8121
anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Kekrin yönä liikuttiin soihtujen valossa ja poltettiin kekritulia

Vietämme Oulu2026-alueella Valon kuukautta marraskuun ajan. Tässä juttusarjassa heijastamme valon vaikutuksia ja merkitystä arjessamme eri näkökulmista. Juttusarjan aloittaa tuottaja Veikko Leinonen Kajaanista.

Perinteinen kekrinvietto aloitti vanhan suomalaisen ajanlaskun mukaan uuden kalenterivuoden. Siihen liittyi yleisesti maatalousyhteisön työvuoden päätös, sadonkorjuujuhla.

Kekrin yönä ja sitä seuraavina öinä kummittelivat levottomien vainajien henget, joita peläten liikuttiin soihtujen valossa, poltettiin kekritulia ja luettiin loitsuja. Tällä tapaa valo on aina liittynyt kekriin olennaisesti. Kekriin liittyi ajatus tämän ja tuonpuoleisen maailman rajan ohentumisesta. Pimeänä syksyisenä aikana pimeyden ajateltiin tuovat tuonpuoleisen maailman lähemmäs tätä maailmaa. Valon avulla maailmojen rajaa pystyttiin kuitenkin pitämään pystyssä.

Tätä nykyä sähkövalon myötä ihmiset syksyisin ympäröinyttä pimeyttä ei enää vanhassa mielessä ole samanlaisena kokemuksena olemassa. Silti pimeä vuodenaika kutsuu ihmisiä viime vuosina sytyttämään kynttilöitä kotona tai lähtemään ympäri maata viime vuosina yleistyneisiin valotapahtumiin. Pimeyden edessä valo on edelleen vapahtaja, jonka puoleen käännytään. Onhan pimeä vuodenaika samalla valonjuhla, se mikä tekee tulesta ja valotaiteesta mahdollista.

Kekri ehti juhlana unohtua jo monella tapaa Suomessa, mutta 2000-luvulla tätä ennen vanhaan vuoden merkittävintä tapahtumaa on jälleen alettu juhlia. Vanhoja perinteitä on alettu jatkamaan uusin menoin. Yksi nousseista perinteistä on kekripukin polttaminen. Useammassa paikassa ympäri Suomea on rakenneltu eri kokoisia, oljesta tai muista luonnonmateriaaleista rakenneltuja kekripukkeja, jotka on poltettu yhteisöllisessä juhlassa kekrin kunniaksi. Suurimmat pukit ovat olleet useamman metrin korkeita komistuksia, joita on rakenneltu paikallisyhteisön voimin.

Kekripukki odottaa polttoa Kajaanin linnan raunioiden edustalla.

Kekripukki odottaa polttoa Kajaanin linnan raunioiden edustalla.

Kekripukin polttaminen on jatkanut uudella tavalla vanhaa kekritulien perinnettä. Pukin palamisen myötä edellinen vuosi on jätetty taakse ja tuleva toivotettu tervetulleeksi. Samalla pukin polttaminen on hätistänyt levottomat henget rauhaansa ja tuonut täten turvaa ja onnea tulevalle vuodelle. Tiedä sitten, kuinka moni miettii näitä vanhoja uskomuksia, mutta jotain hyvin kiehtovaa kekripukin polttamisessa on myös nykyihmiselle.

Henkilökohtaisesti olen ollut mukana Kajaanin kekrijuhlassa useana vuonna. Kajaanissa perinne heräsi henkiin 2000-luvun alussa, ja siitä lähtien kajaanilaiset ovat kokoontuneet vuosittain Kajaanin rauniolinnan maisemiin ja Kajaaninjoen rannoille seuraamaan, kun joessa kelluva kekripukki leimahtaa ja kipinöi taivaalle. Tapahtumasta on kasvanut yksi merkittävimmistä kajaanilaisista kaikille avoimista kaupunkitapahtumista, joka kerää vuosittain tuhansia kajaanilaisia yhteen.

Kekrijuhlaan on aika ajoin yhdistetty myös valotaidetta. Komeimmin tämä tapahtui vuonna 2020, kun valotaiteilija Kari Kola valaisi Kajaanin rauniolinnan Operaatio linnan aaveen yhteydessä. Kyseisenä syksynä linnalla oli nimittäin palannut 1700-luvulla elänyt linnan komentajan vaimo Elisabeth Sofia Tavaststjerna, jonka kaupunkilaiset auttoivat muinaisten riimukivien ja kekritulien avulla eteenpäin linnalta jälleen vainajiensa luo.

Veikko LeinonenTuottaja/teatteriohjaaja/esiintyjä, Vaara-kollektiivi, Kajaani

Veikko Leinonen, tuottaja, teatteriohjaaja, esiintyjä.

Veikko Leinonen, tuottaja, teatteriohjaaja, esiintyjä.

Tänä vuonna kekriä vietetään Kajaanissa lauantaina 4.11. Kajaanin kekrijuhlan löydät Kajaanin Generaattorin nettisivuilta. 

Vuoden 2020 Operaatio linnan aaveesta ja Kari Kolan teoksesta löydät videon täältä.

Kekripukki palaa Kajaaninjoessa.

Kekripukki palaa.

Osallistu Valon kuukauteen

Oulu2026-alueella sonnustaudutaan marraskuussa valojen ja värien loistoon erilaisten tapahtumien ja yhteisötaideteosten avulla. Valon kuukauteen voi osallistua valaisemalla vapaamuotoisesti vaikkapa kotia tai työpaikkaa sekä jakamalla valoaiheisia kuvia ja elämyksiä somessa. Arvomme joka viikko Oulu2026-tuotteita kuvia jakaneiden kesken. Lue lisää Valon kuukausi -sivulta!