fbpx

Filmiapajan haku kirjoittamisen sekä audiovisuaalisten alojen ammattilaisille käynnistyy 21.3. – Osallistu hakuinfoon!

Taiteen edistämiskeskuksen ja Oulun kulttuurisäätiön Filmiapaja-projekti yhdistää av- ja kirjallisuusalaa sekä tuo uusia resursseja pohjoisesta tarinansa ammentaville tekijöille. Hakuaika projektiin on 21.3.–3.4. ja infotilaisuus järjestetään verkossa 21.3.2023 klo 13.

Filmiapaja kuvituskuva, kirjoituskone

Oletko audiovisuaalisella alalla työskentelevä tai alalle haluava kirjoittamisen ammattilainen, kuten kirjailija, dramaturgi, käsikirjoittaja, tuottaja tai ohjaaja? Haluatko verkostoitua ja löytää uusia yhteistyökumppaneita? Oletko työssäsi tekemisissä tekstien kanssa ja haluat kehittää pohjoiseen sijoittuvia tarinoita audiovisuaalisen alan tuotteeksi? Hae mukaan Filmiapajaan!

  • Verkon kautta toteutettava hakuinfo on 21.3.2023 klo 13–14. Samalla avautuu myös projektiin haku.
  • Haku sulkeutuu 3.4.2023 klo 16.
  • Hakuinfo jää tallenteeksi Filmiapajan verkkosivulle haun aukioloajaksi.
  • Haun päätökset ilmoitetaan hakijoille 19.4 mennessä.
  • Lisätiedot löytyvät osoitteesta www.taike.fi/fi/filmiapaja.

Filmiapaja tarjoaa pohjoisen tarinoiden kanssa työskenteleville mahdollisuuden kehittää hankkeitaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Filmiapaja koostuu useasta työpajasta ja teoskohtaisista sparrauksista noin puolentoista vuoden aikana. Projekti kulminoituu syksyllä 2024 järjestettävään pitchaustilaisuuteen, jossa valikoidut tuotannot esitetään av-alan rahoittajille ja parhaat tuotannot saavat tuotantorahoitusta. Lisäksi Filmiapajaan osallistuvat voivat projektin aikana hakea hankkeilleen erillistä käsikirjoitustukea.

Oulun kulttuurisäätiö vastaa rahoitusten jakamisesta, ja tuotantojen tulee vastata Euroopan kulttuuripääkaupungin, Oulu2026, ohjelman teemoihin.

– Av-tuotantojen rooli kasvaa, ja luovilla aloilla on eniten kasvupotentiaalia pohjoisessa. Pohjoinen ympäristömme ja elämä täällä vaikuttaa varmasti sisältöihin ja miten taiteilijamme ja kulttuurintekijämme kokevat alueemme. Ne ilmiöt saavat näkyä av-tuotannoissa, sanoo Oulun kulttuurisäätiön ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Tavoitteena edistää taiteilijoiden työllistymistä

Osallistujilta edellytetään vahvaa motivaatiota työstää pohjoisia teemoja sisältäviä tarinoita ja ammattimaista kokemusta joko kirjoittamisesta tai av-alalla toimimisesta. Filmiapajaan voi myös hakea, vaikka idea olisi hyvin alkuvaiheessa tai odottamassa vielä syntymistään. Hakemisen tarkemmat yksityiskohdat käydään läpi infotilaisuudessa, jossa on myös mahdollisuus tarkentavien kysymysten esittämiseen. Käsikirjoitus- ja tuotantorahoituksen saamisen edellytyksenä on projektiin osallistuminen ja sitoutuminen Filmiapajan ohjelmaan.

Tavoitteena on taiteilijoiden verkostoitumisen ja tuotantojen onnistumisen lisäksi edistää pysyviä yhteistyömalleja ja rakenteita taidealojen välillä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä niin alueellisesti Pohjois-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Filmiapaja on Taiteen edistämiskeskuksen ja Oulun kulttuurisäätiön, Oulu2026, yhteisesti rahoittama projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Yleisradio, Audiovisuaalisen alan edistämiskeskus (AVEK), Lapin kirjallisuusseura, Oulun kirjailijaseura ja Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset (Pava ry).

– Av-ala, peliala ja kirjallisuusala ovat tarinateollisuuden eri vaiheita, joten yhteistyö on luontevaa, sanoo Pohjoisen audiovisuaalisten ammattilaisten puheenjohtaja Kimmo Paananen.

Hänelle pohjoinen merkitsee positiivista anarkiaa. Sitä, ettei tyydytä siihen malliin, miten muualla Suomessa toimitaan.

– Kirjailijat ja av-ala toimivat paljon itsekseen. Toimialojen yritysten keskikoko on alle kaksi henkilöä, niin sparrauskumppani on tärkeä alkuvaiheissa, kun pannaan ideoita käyntiin, Paananen toteaa.

Myös lappilainen kirjailija Minna Kurttila on hankkeesta innoissaan.

– Olen huomannut kirjoittajana, että on helpointa kirjoittaa siitä mitä tuntee ja tietää, mutta on myös hyvä verkostoitua muualta tulleiden ihmisten kanssa. Lapin kirjallisuusseuran puheenjohtajana ilomielin levitän tätä sanomaa Filmiapajasta, koska uskon, että jäsenistöstämme löytyy kiinnostusta yhteistyöhön av-alan kanssa.

Lisätiedot:

Janne Niskala, projektivastaava, audiovisuaalisten taiteiden läänintaiteilija, puh. 0295 330 858, janne.niskala@taike.fi
Janne Rosenvall, projektivastaava, kirjallisuuden ja käsikirjoittamisen läänintaiteilija, puh. 0295 330 860, janne.rosenvall@taike.fi
Filmiapaja Taiken verkkosivuilla: www.taike.fi/fi/filmiapaja

Taiteen edistämiskeskuksen ja Oulun kulttuurisäätiön Filmiapaja-projekti tukee audiovisuaalisen alan tuotantoja

TIEDOTE 13.9.2022
Heti vapaa

 

Vuonna 2023 käynnistyvä Filmiapaja kokoaa käsikirjoittajia, kirjailijoita, av-alan tekijöitä sekä rahoittajia. Projekti mahdollistaa uusien tuotantojen ja yhteistyöverkostojen syntymisen. Filmiapaja on osa tulevaa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa.

Filmiapajan tavoitteena on yhdistää audiovisuaalisen alan tekijöitä, kehittää erityisesti kirjailijoiden ja käsikirjoittajien osaamista sekä synnyttää tuoreita, pohjoisesta ympäristöstä ponnistavia tarinoita.

– Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuosi on valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka vaikutukset leviävät pitkäkestoisesti ja laajalle. Olemme innostuneita tästä yhteistyöstä, jolla voimme edistää eri taidealojen ammattilaisten syvällistä yhteistyötä. Tämä on hieno pilotti siitä, miten voimme kehittää pysyviä yhteistyömalleja myös valtakunnallisesti, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Filmiapaja tekee näkyväksi käsikirjoittajan työtä ja merkitystä. Projektin ensimmäinen vaihe kestää kaksi vuotta, ja sen tavoitteena on kehittää mahdollisimman korkeatasoisia audiovisuaalisen alan hankkeita. Projektiin hakeutuneet tuotannot käyvät läpi työpajojen sarjan.

Tuotannot esitetään valikoiduille av-alan rahoittajille kehittämisvaiheen päätteeksi loppuvuodesta 2024. Osalle valituista tuotannoista myönnetään rahoitusta. Taiteen edistämiskeskus rahoittaa projektin kehittämisvaihetta noin 350 000 eurolla ja Oulun kulttuurisäätiö on varautunut rahoittamaan projektin kautta syntyviä pohjoisiin teemoihin liittyviä tuotantoja enintään 400 000 eurolla.

– Oulu on yksi pohjoisimmista Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Pohjoisuus näkyy Oulu2026-kulttuuriohjelman teemoissa vahvasti. Euroopan reunalla oleminen tuottaa usein omaleimaista taidetta ja kulttuuria, jota haluamme osaltamme vahvistaa sekä tuoda esille laajemmin Euroopassa. Haluamme myös kasvattaa luovan työn mahdollisuuksia pohjoisessa, esimerkiksi audiovisuaalisen alan osalta. Tavoitteemme kohtaavat hyvin Filmiapajan kanssa, sanoo ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Tavoitteena on taiteilijoiden verkostoitumisen ja tuotantojen onnistumisen lisäksi edistää pysyviä yhteistyömalleja ja rakenteita taidealojen välillä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä niin alueellisesti Pohjois-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Taiteen edistämiskeskus neuvottelee myös muiden valtakunnallisten av-alan rahoittajien kanssa tuotantovaiheen lisärahoituksesta, jolla saataisiin nostettua tuotantojen määrää ja laatua entisestään.

Audiovisuaalisen alan sekä kirjallisuuden ammattilaiset voivat hakea mukaan vuonna 2023 avautuvassa haussa, josta tiedotetaan Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Janne Niskala, projektivastaava, audiovisuaalisten taiteiden läänintaiteilija, puh. 0295 330 858, janne.niskala@taike.fi

Janne Rosenvall, projektivastaava, kirjallisuuden ja käsikirjoittamisen läänintaiteilija, puh. 0295 330 860, janne.rosenvall@taike.fi