fbpx

Tieto ja teot ovat tärkeintä antirasistisessa työssä

“Antirasismi on aktiivista tietoista ja strategista toimintaa rasismia vastaan. Taiteella ja kulttuurilla on voima vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Siksi kulttuuritoimijoiden antirasistinen työote on olennainen edellytys kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteuttamiselle.”

Näin totesi projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta puheenvuorossaan Antirasismi taide- ja kulttuurialalla -seminaarissa, joka järjestettiin Oulussa rasisminvastaisen viikon päätteeksi.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula toi esille, miten tärkeä rooli yhteiskunnan vastaanottavuudella on hyvien väestösuhteiden luomisen prosessia. Nikula pohti puheenvuorossaan, miten kotoutuminen edistää rasisminvastaisuutta.

Projektipäällikkö Mona Eid Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selitti rasismiin liittyviä käsitteitä ja kertoi merkittävistä uusimmista tutkimustuloksista syrjintäkokemuksiin liittyen.

 

Teemme kulttuuri-ilmastonmuutosta yhdessä jo nyt

 

Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö ja kulttuuritalon johtaja, kertoi puheenvuorossaan, mitä antirasistinen työote tarkoittaa yleisten kulttuuripalveluiden toiminnassa. Hän korosti vahvasti, kuinka tärkeä on omien ajattelumallien ja työtapojen reflektointi, normikriittisyys sekä etuoikeuksien tunnistaminen.

Paras Rakas museo -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Autere esitteli tärkeää työtä, jota Pohjois-Pohjanmaan museo tekee kohti moniäänisempää Oulua. Hän toi esiin, millä tavalla museo voi kannustaa kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Eda Öz, Karabukin yliopiston taideterapian professori, kertoi oman työn kokemuksia ja esimerkkejä sitä, miten taideterapia voi auttaa rasismin uhria.

Lopuksi maahanmuuttopäällikkö Arto Willman totesi, että yhteistyöllä edistämme rasisminvastaista työtä ja lisäämme tietoisuutta ja osaamista. Teemme yhdessä kulttuuri-ilmastunmuutosta jo nyt!

 

Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla

Projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla Oulussa.

 

Seminaari järjestettiin perjantaina 23.3.2024 Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victorin, International Housen ja Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen yhteistyönä. Tilaisuuden tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen ja hyvien käytänteiden jakaminen taide- ja kulttuuritoimijoiden antirasistisen työn tueksi.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Adoboa ja karjalanpiirakoita

Pyhäjärvellä on aloitettu kaikille avoin kahvilatoiminta, joka kutsuu ei-suomenkielistä väestöä ja paikallisia löytämään uusia tuttavuuksia, hälventämään ennakkoluuloja ja juurtumaan paikkakunnalle.

Pyhäjärvellä, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulu2026-alueen eteläisimmässä osassa, kahvitellaan kevätkaudella kansainvälisissä tunnelmissa. Kaupungin kulttuuripalvelut, kotoutumispalvelut ja evankelis-luterilainen seurakunta ovat käynnistäneet kaikille avoimen, matalan kynnyksen kahvilatoiminnan, jolla pyritään tavoittamaan paikkakunnan ei-suomenkielistä väestöä.

Kohtaamispaikalla kerran kuussa kokoontuvassa kahvilassa Pyhäjärvelle muuttaneet eri kulttuurien edustajat voivat esitellä kotimaataan ja kulttuurinsa erityispiirteitä. Tavoitteena on olohuonetoiminta, jossa syntyy uusia tuttavuuksia, hälvennetään ennakkoluuloja ja autetaan paikkakunnalle juurtumisessa.

Kulttuuripalvelujen näkökulmasta on arvokasta tunnistaa kuntalaisten tarpeita ja toiveita sekä vahvistaa heidän innokkuuttaan osallistua kulttuuritoimintaan. Muualta tulleilla on myös tietoja ja taitoja, joille on mahdollista tarjota foorumi kansainvälisen kahvilatoiminnan puitteissa.

Jutellessa suomen kielen taito vahvistuu. Kahvilassa on turistu jo suomalaisesta ja filippiiniläisestä elämänmenosta paikallisen ruuan – adobon ja karjalanpiirakoiden – kyydittämänä. On hämmästelty ananaskuituvaatteita ja ihasteltu kansantanssien osaamisen määrää. Kun kotiin on yhdeksän tuhatta kilometriä, videopuhelut ovat arjessa tärkeitä.

Kahvilan aikataulu on ajoitettu vuorotyötä tekevien osallistujien mukaan. Toimintamallia haetaan palvelemaan mahdollisimman laajaa osallistujajoukkoa ja jo parin kahvilakerran jälkeen on ollut ilo huomata, että toiminnalle on tarvetta.

Anzela ja Volodymyr Kunievin mielestä on mielenkiintoista tutustua eri kulttuureihin ja uusiin ihmisiin sekä oppia muiden maiden tapoja ja heidän kulttuuriinsa liittyviä asioita. He ovat iloisia, kun tulivat mukaan helmikuun kahvilaan ja aikovat käydä jatkossakin. Pyhäjärvelle on lyhyen ajan sisällä saapunut väestöä ainakin Filippiineiltä, Ukrainasta, Dubaista, Venäjältä, Kolumbiasta ja Etiopiasta.

Kansainvälinen kahvila on yksi Yhdenvertainen Oulu2026 –hankkeen piloteista.

Maaliskuun teemana on karjalainen kulttuuri. Huhtikuussa on luvassa osallisuustyöpaja kahvilan väelle ja päättäjille. Toukokuun tapaaminen on koko kaupungin yhteinen taidepolun avajaistapahtuma, jossa kuljetaan luontoreitillä ja nautitaan esityksistä. Taidepolkua tekemään on kutsuttu koko kaupunkiyhteisö Luontoreittejä taiteeseen -teeman hengessä. Taidetta polulle tehtäneen myös kansainvälisen kahvilan puitteissa.

Kuvassa kahvittelemassa Nadja Haatainen sylissään Mark. Anzela ja Volodymyr Kuniev kahvipöydän ääressä.

Kahvittelemassa Anzela ja Volodymyr Kuniev sekä Nadja Haatainen sylissään Mark.

 

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Tervetuloa Antirasismi taide- ja kulttuurialalla -seminaariin!

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke järjestää yhteistyössä Monikulttuurikeskus Villa Victorin ja International House Oulun kanssa seminaarin Antirasismi taide- ja kulttuurialalla perjantaina 22.3. klo 13 – 16 BusinessAseman Telesalissa (Hallituskatu 36, Oulu).

Seminaari järjestetään osana rasisminvastaisen viikon ohjelmaa. Seminaarin juontaa Oulun kaupungin viestintä-, tapahtuma- ja markkinointijohtaja Mikko Salmi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarkempi ohjelma-aikataulu lähetetään osallistujille lähempänä ajankohtaa.

Tilaisuuteen mahtuu 100 osallistujaa, joten ilmoittaudu pian! Ilmoittautuminen seminaariin.

Seminaarin ohjelma löytyy kuvan jälkeen.

Rikkinäisen auton konepellillä kasvaa pieniä valkoisia kukkia

Rikkinäisen auton tuulilasilla kasvaa pieniä valkoisia kukkia. Kuva: Topi Paananen.

Ohjelma:

 

 • Miten kotoutuminen edistää rasisminvastaisuutta – Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki
 • Miten rasismi ilmenee taide- ja kulttuurialalla – Anna Litewka-Anttolainen, projektipäällikkö, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke
 • Antirasismi – mitä ja miksi – Mona Eid, projektipäällikkö, THL
 • Antirasistinen työote yleisten kulttuuripalveluiden toiminnassa – Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö & kulttuuritalon johtaja, Oulun kaupunki
 • ParasRakas museo -hanke: Kohti moniäänisempää Oulua – Karoliina Autere, projektipäällikkö, ParasRakas museo -hanke
 • Miten taideterapia voi auttaa rasismin uhria tai syrjäytymisen kokemuksia (eng.)  – Eda Öz, Professor of Art Therapy, Karabukin yliopisto, Turkki
 • Loppusanat – Arto Willman, maahanmuuttopäällikkö, Oulun kaupunki

 

Lämpimästi tervetuloa!

Uusia koulutuksia: Antirasismi ja selkokieliset kulttuuripalvelut

Antirasistinen työote ja selkokielen osaaminen ovat tärkeitä arjen yhdenvertaisuuden edistäjiä. Uudet koulutuksemme pureutuvat näihin aiheisiin helmi-maaliskuussa 2024. Osallistu ja ole osa kulttuuri-ilmastonmuutosta!

Kaksiosaiset koulutuksemme ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Aiemmat koulutukset ovat saaneet osallistujilta varsin kiittävää palautetta:

”Saimme uusia keinoja huomioida toiminnassamme se, että jokainen saa turvallisesti olla oma arvokas itsensä”, sanoo etsivä Kajaanin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Heini Juntunen.

”Merkittävin asia on alitajuinen työ, joka toivottavasti jokaisella koulutukseen osallistuneella on lähtenyt liikkeelle. Henkilökohtaisen ajatustyön kautta tulee pohtineeksi sitä, miten itse omassa työssään voi edistää turvallisemman tilan toteutumista. Koulutus toimi herättäjänä teemaan”, sanoo Kaukametsän kulttuuripalvelujen tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen.

 

Selkokieliset kulttuuripalvelut ja viestintä

Aika: 15. ja 22.3.2024 klo 9-11
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen: 8.3.2024 menneessä. https://www.lyyti.fi/questions/fe1707e317
Koulutukseen mahtuu 50 henkilöä.

Kaksiosaisessa koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä on selkokieli?
 • Selkokielen kirjoittaminen
 • Selkokielen puhuminen
 • Miten kulttuuripalvelut voivat hyötyä selkokielestä?
 • Kuinka tavoittaa uusia yleisöjä selkokielellä?

Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää pienryhmätyöskentelyä.

Koulutuksen toteuttaa Selkokulttuuri ry. Koulutus on osallistujille maksuton.

Antirasismikoulutus

Aika: 15.2. ja 26.3.2024 klo 10-12
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kaksiosaisessa koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

Osa 1: Aiheina rasismi ja rasismin tunnistaminen, normit ja valkoisuus, antirasismi ja antirasistinen työote keinona edistää yhdenvertaisuutta

Välitehtävä: Oman työn tarkastelu antirasistisesta näkökulmasta (itsereflektointitehtävä)

Osa 2.: Aiheina keinoja puuttua rasismiin ja purkaa rakenteellista rasismia. Mitä antirasistinen työote tarkoittaa käytännössä?

Koulutusten pääkysymykset:

 • Miten rasismia esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa rakenteellisesti sekä yksilöiden kokemuksissa?
 • Antirasistinen työote, mitä se on ja miten sitä voi kehittää?
 • Mitä kaikkea antirasismi voi tarkoittaa osallistujien työssä?

Koulutuksen toteuttaa Rauhankasvatusinstituutti. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

 ”Yhdenvertaisuustyö kuuluu meille kaikille. Tavoitteena on, että jokaisen kulttuuriset oikeudet voivat toteutua. Koulutuksissa löydämme keinoja tuottaa tosiasiallisemmin yhdenvertaisia ja moninaisia palveluja, jotka ovat jokaiselle saavutettavia ja esteettömiä, sanoo Yhdenvertainen Oulu2026-hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

Tutustu Yhdenvertainen Oulu2026-hankkeeseen.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.