fbpx

Kansainvälinen Climate Clock virittyy Oulussa

Kello tikittää, lumi sulaa, planeettamme ylikuumenemisen estämiseen on niukalti aikaa. Vuonna 2026 kohdistamme huomion näihin kysymyksiin kansainvälisellä taideteoksella, joka vastaa vallitseviin ympäristöhuoliin myös eurooppalaisesta näkökulmasta.

Climate Clock-teos tulee tarkastelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia subarktisen alueen elämään, säähän, luontoon ja kulttuuriin. ”Rohkeasti Reunalla”-teeman lippulaivahankkeessa tuotetaan kuusi pysyvää taideteosta, jotka sijoitetaan eri puolille Oulua ja sen ympäristöä. Teoksista rakentuu Ouluun uusi kulttuuriperintöpolku.

Climate Clock -lippulaivaohjelman kuraattorina toimii Alice Sharp brittiläisestä Invisible Dust -yhteisöstä. Sharp on työskennellyt taiteilijoiden ja tutkijoiden parissa jo vuodesta 2009 lähtien. Hän on toiminut taiteeseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien kansainvälisten tapahtumien neuvonantajana, kuten YK:n kehitysohjelmissa 2019.

Tutkimus ja teknologia osana taideteosta

Alice Sharp ja Oulu2026 tekevät yhteistyötä tutkijoiden, yhteisöjen, taiteilijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa keskeisten ympäristöongelmien tunnistamisessa. Oulun yliopiston BioCenter, Ilmatieteen laitos, Oulangan tutkimusasema, Museo- ja tiedekeskus Luuppi ja Oulun seudun ympäristötoimi tekevät yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden kanssa.

Climate Clock-teokseen valitut taiteilijat kartoittavat yhdessä tutkijoiden kanssa pohjoisia tarinoita ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Miten yhä lyhyemmäksi käyvä luminen talvi vaikuttaa hyvinvointiimme? Lumen väheneminen vähentää valoa, mikä puolestaan voi jättää pysyviä jälkiä kulttuuriimme. Teoksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia myös paikalliseen kasvi- ja eläinkuntaan mm. sensoreita ja muita tieteellisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä.

Teosten taiteilijat pyrkivät pitämään yllä optimismia ja huumoria kertoessaan teoksissaan paikallisia ja eurooppalaisia tarinoita kestävyydestä ja sopeutumisesta. Tavoitteena on luoda pysyvä kulttuuripolku, jonka taideteokset ilmentävät Oulun seudun ilmastotietoisuutta sekä alueen kykyä sopeutua muuttuvaan ympäristöön.

Lisää aiheesta
Oulun kulttuuripersoona Alice Sharp (2021)


Oulu2026 kulttuuriohjelman pääteemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, jonka tarinaa tuodaan esille kolmen teeman kautta: Villisti kaupunki kertoo miten karusta ja ankarasta pohjoisen erämaasta kasvaa kaupunki, jonka ainutlaatuinen, villi luovuus on keskittynyt nuorten unelmien tukemiseen ja rohkaisuun. Vastakohtien voima kyseenalaistaa ja kytkee toisiinsa pohjoista elämää hallitsevat vastakohdat, läheisyyden ja erillisyyden, valon ja pimeyden sekä teknologian ja taiteen. Rohkeasti reunalla -teeman tarinat kertovat elämästä reunalla, elämän reunaehdoista, ilmastonmuutoksesta ja alueesta, jota Eurooppa ei vieläkään ole todella löytänyt.

Jokaisen teeman käynnistää laajamittainen kansainvälinen lippulaivatuotanto. Climate Clock on Rohkeasti reunalla-teeman pääteos. Tutustu kulttuuriohjelmaan Oulu2026 Hakukirja (BidBook)