fbpx

Yhdessä olemme enemmän

21.3.2021 | KIRJOITUKSET

Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen toteutusalue sisältää ison osan pohjoista Suomea. Alue on laaja ja työ kulttuuripääkaupunkikisan voittamiseksi ja matka kohti vuotta 2026 vaatii panostusta koko pohjoiselta toteutusalueelta. Panostaminen kannattaa sillä kulttuuripääkaupunkitittelin voiton saatua kehittämistyöllä on pitkäkestoisia hyötyjä.

Verkostoituminen on yksi hankkeen tuomista hyödyistä, jotka kasvavat entisestään kulttuuripääkaupunkihankkeen kulminoituessa kulttuuripääkaupunkivuodeksi 2026, mutta kantavat hedelmää jo matkalla vuoteen 2026 ja ennen muuta siitä eteenpäinkin. Kaiken toiminnan tavoitteena on pitkäkestoinen ja moninainen alueen kehittyminen. Hankkeen tai projektin sijaan voisimmekin puhua prosessista. 

Mitä nämä pitkäkestoiset hyödyt sitten käytännössä tarkoittavatAlueen yhteisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämisen myötä monet alueen ainutlaatuiset kulttuurikokonaisuudet pääsevät esiin niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Matkailu saa uutta virtaa ja alue sitä myöten lisää elinvoimaa esimerkiksi matkailuun syntyvien työpaikkojen myötäVerkostotyön ohessa myös muut hyödyt ovat merkittäviä niin rakenteellisesti kuin yksilöillekinluovien alojen piiriin – ja myös niiden ulkopuolelta – pyritään löytämään uusia toimintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, joiden usein hyvinkin tulevaisuusorientoitunut ja näkemyksellinen osaaminen ei vielä saa kaikkea sitä arvostusta, joka sille kuuluisi. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeen mukanaan tuomat hyödyt ovat myös sosiaalisia esimerkiksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tukevien vaikutusten esiin nostamisen sekä yhdenvertaisuustyön muodossa. Hankkeen taiteen ja kulttuurin hyvinvointia lisäävät toiminnot ja sovellutukset kuuluvat toki kaikille, mutta pyrimme kohdentamaan taiteellisesti osallistavaa toimintaa etenkin heille, jotka eivät (vielä) syystä tai toisesta kuluta kulttuuria. Pyrimme myös yhdessä selvittämään ja ratkaisemaan esteitä taiteen tekemiseen ja/tai kokemiseen osallistumisen tieltä. Tämänkaltaisen toiminnan hyödyt ovat inhimillisellä tasolla mittaamattoman arvokkaita, mutta näyttäytyvät hyötyinä myös numeroissa

Matkalla kohti vuotta 2026
Jotta into uusien yhteistyöverkostojen luomiseen ja koko alueen yhteisen viestin viemiseen maailmalle kasvaa jatkossakin, ja jotta tämä kaikki arvokas alueellinen osaaminen, upeat luontokohteet, historiallisesti merkittävät kulttuuriperintökohteet, omaleimaiset tapahtumat, taidetta ja kulttuuria ja matkailua yhdistävät visiot ja kiinnostavat ilmiöt saadaan mukaan sekä hyötymään hankkeesta että hyödyttämään hanketta, tulee Oulu2026-ohjelman tuntua alueella asuville ihmisille omalta ja sellaiselta, josta he voivat olla aidosti ylpeitä. Tämän vahvistamiseksi teemme yhdessä työtä joka päivä, ja yritämme parhaamme mukaan huomioida alueen, toimijoiden ja asukkaiden moninaiset lähtökohdat ja toiveet hankkeelle. Haluamme, että Oulu2026-kokonaisuus on paitsi tekijöidensä, myös kokijoidensa näköinen – parhaassa tapauksessa sama taho voi olla sekä tekijä että kokija, viestin eteenpäin viejä ja vastaanottaja.

Näiden tavoitteiden näkyviksi tuleminen myös arjessa vaatii, että me Oulu2026-hanketiimissä jatkamme ihmisten saman (virtuaalisen) pöydän ääreen kutsumista, järjestämme verkostotilaisuuksia, viestimme toiminnastamme avoimesti sekä painotamme eri asianyhteyksissä ja eri yleisöille kaikkien yhteydenottojen meihin päin olevan enemmän kuin tervetulleitaJa ennen kaikkea meidän pitää koko matkan ajan muistaa kysyä. Ja kys uudestaan. Ja sitten, no, kuunnella.

Joten: Mitä sinä haluaisit nostaa – kotikunnastasi tai muuten – osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta?  

Kirjoittaja on Oulu2026-.hankkeen aluetuottaja Kaisa Silvo. 

Jaa sivu eteenpäin

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles