fbpx

Kiertomatka Euroopassa: Leeuwarden 2018

2.4.2021 | Kiertomatka Eurooppaan, KIRJOITUKSET

 

Alankomaalainen Leeuwarden oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2018 yhdessä Maltan pääkaupungin Vallettan kanssa. Alankomaiden luoteisosassa sijaitsevan kaupungin väkiluku on noin 100 000 asukasta. Leeuwarden on Friisinmaan provinssin pääkaupunki ja provinssissa asuu noin 646 000 ihmistä. Yhteensä Friisinmaassa on 11 kaupunkia, jotka kytkeytyvät toisiinsa vesiteitse. Leeuwarden on myös yksi Alankomaiden pohjoisosan vanhimmista kaupungeista sen historian ulottuessa antiikin Rooman aikakaudelle. Sijainnistaan johtuen alueen asukkaat työskentelivät aluksi maanviljelyn, kalastuksen sekä meriteitse kulkevan kaupankäynnin parissa. 1500-1600-luvuilla, Alankomaiden pohjoisosan “kultaisella aikakaudella”, Leeuwarden vaurastui huomattavasti. Friisinmaassa on kaksi virallista kieltä, hollanti ja friisi, tehden provinssista ainoan kaksikielisen alueen Alankomaissa. Friisiä opetetaan monissa kouluissa Friisinmaassa ja paikallinen väestö tunnetaan vahvasta kulttuuri-identiteetistä sekä kotiseutuylpeydestään.

Leeuwarden-Friisinmaan kulttuurisektoria kuvaillaan usein paikallisuuteen keskittyneeksi kohdeyleisönsä sekä kunnianhimonsa suhteen. Leeuwarden-Friisinmaan kulttuuritarjontaa voidaan kuitenkin pitää monipuolisena niin infrastruktuurin kuin aktiviteettienkin puolesta, etenkin alueen väkilukuun suhteutettuna. Leeuwarden tunnetaan vaikuttavasta Fries-museosta, joka avattiin vuonna 2013, Princessehofin kansallisesta keramiikkamuseosta sekä monista pienemmistä gallerioista ja näyttely- sekä esitystiloista. Maailmankuulu taiteilija M.C. Escher syntyi Leeuwardenissa ja hänen työnsä oli merkittävässä roolissa myös kulttuuripääkaupunkiohjelmassa. Ennen kulttuuripääkaupunkihanketta alueen kulttuuritarjonta koostui lähinnä paikallisten taiteilijoiden ja esiintyjien töistä ja esityksistä, eikä alueella vieraillut monia kulttuuritoimijoita Alankomaiden pohjoisosan ulkopuolelta. Itse asiassa vierailijoiden päämotiivi Leeuwarden-Friisinmaalle saapumiselle olikin alueen eristyneisyydestä ja maalaismaisesta luonnosta nauttiminen kulttuuritarjonnasta nauttimisen sijaan.

Leeuwarden-Friisinmaan kulttuuripääkaupunkiohjelman keskeinen tunnuslause oli “Iepen Mienskip” (Avoin yhteisö). Käsitteen keskeisiä arvoja ovat molemminpuolinen kunnioitus, osallistuminen, ruohonjuuritason kehitystyö, tasa-arvo sekä kansalaisvastuullisuus. Kulttuuriohjelman 800 projektista yli 700 olivat osa tätä “avointa ohjelmaa”, joka liittyi edellä mainittuun mienskip-toimintatapaan. Avoin ohjelma ja sen projektit olivat pääasiassa paikallisväestön suunnittelemia ja järjestämiä, kulttuuripääkaupunkijärjestön tukiessa heitä. Kulttuuriohjelman päätavoite oli yhdistää ihmiset löytämään ratkaisuja yhteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kulttuurin avulla. Teemat kuten lapsiköyhyys, luonnon monimuotoisuuden katoaminen, tasa-arvo, maahanmuuttajien integraatio, kaupungin irtautuminen maaseudusta ja veden hallinta (tulviminen) olivat keskeisiä hankkeelle. Vaikka muutkin kulttuuripääkaupungit ovat huomioineet yhteisöllisyysnäkökulman hankkeissaan, yhteisöllisen osallistumisen mittakaava ja tärkeys Leeuwarden-Friisinmaan hankkeessa oli huomattavasti merkittävämpää kuin aiemmissa hankkeissa. Kulttuuripääkaupunkihanke nähtiinkin usein ennen kaikkea sosiaalisena hankkeena, joka pyrki lisäämään tietoisuutta ja nostamaan esiin ja korostamaan yhteiskunnallisia ongelmia sen sijaan, että olisi tyytynyt olemaan vain kulttuuriohjelma ihmisten viihdyttämiseksi. Hankkeen osakkaiden mielestä tämä oli merkittävä syy sille, että paikallisväestö sitoutui kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen niin mielellään ja runsain määrin.

Avoimen ohjelman lisäksi kulttuuriohjelma sisälsi “pääohjelman”, joka koostui 60 projektista. Pääohjelman projekteilla oli yleisesti ottaen huomattavasti suuremmat budjetit, näkyvyys sekä suuremmat osallistujamäärät kuin avoimen ohjelman projekteilla. Toinen merkittävä ero oli siinä, että pääohjelman projektit olivat pääsääntöisesti Friisinmaasta ja sen ulkopuolelta tulevien ammattilaisten kulttuuritoimijoiden järjestämiä.

Kulttuuriohjelmalla oli myös hyvin vahva eurooppalainen ulottuvuus, mikä näkyi 1600 kansainvälisenä yhteistyökuviona 87 eri maan kanssa. Nämä yhteistyökuviot sisälsivät vierailuja, ulkomaanvaihtoja, yhteisesityksiä sekä yhteisiä markkinointikampanjoita. Lisäksi luotiin monia uusia yhteyksiä eri kansainvälisten verkostojen kanssa. Leeuwarden-Friisinmaan kulttuuriohjelman eurooppalaisesta ulottuvuudesta vastanneiden henkilöiden arvioiden mukaan kulttuurihanke loi 10 kertaa enemmän kansainvälisiä yhteistyökuvioita kuin niitä olisi ollut ilman hanketta.

Arvioiden mukaan 5,4 miljoonaa ihmistä osallistui Leeuwarden-Friisinmaan kulttuuripääkaupunkiprojekteihin vuosien 2015 ja 2018 välillä. Lisäksi noin 10% paikallisesta väestöstä osallistui hankkeeseen joko toteuttamalla oman projektin tai toimimalla vapaaehtoistyöntekijänä projektien parissa. Yöpyvien vierailijoiden määrän kasvu Leeuwarden-Friisinmaassa 0,8 miljoonasta 2,1 miljoonaan vuosien 2017 ja 2018 välillä viittaa siihen, että kulttuuripääkaupunkihankkeella oli merkittävä suora vaikutus turismin kasvuun alueella. Lisäksi hotellien johtajat Leeuwardenissa sanoivat haastatteluissa, että suurin osa yöpyvien vierailijoiden määrän kasvusta koostui ulkomaalaisista turisteista, jotka olivat saapuneet alueelle pääasiallisesti kulttuuripääkaupunkihankkeen vuoksi.

 

Lähteet

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter