fbpx

Oulu2026-hakemuksen esittelytiimi esittäytyy

24.6.2020 | UUTISET

Oulu2026-hanketta ja ensimmäisen vaiheen hakukirjan sisältöjä esiteltiin EU:n nimeämälle kansainväliselle arviointiraadille tiistaina 23.6.2020. Oulu2026-hankkeen esittelytiimin jäsenet on esitelty alla. Suuri kiitos heille!

 

Päivi Laajala

Päivi on toiminut Oulun kaupunginjohtajana huhtikuusta 2017 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtajana sekä Oulun apulaiskaupunginjohtajana. Päivin suuri toive on kehittää Oulua, vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja tehdä kaupungista kuntalaisille parempi paikka elää. Päivi on monipuolisen kulttuurin suurkuluttaja ja on ilolla johtamassa Oulun muutosta kovasta teknologiakaupungista kohti sielukasta, kansainvälisempää ja avoimempaa pohjoisen kaupunkia.

Esittelytilaisuudessa Päivi kertoi kansainväliselle arviointiraadille kaupunginvaltuuston sitoutumisesta Euroopan kulttuuripääkaupunkiprosessiin, hankkeen yhteydestä Oulun pitkän aikavälin kaupunkikehittämiseen sekä kulttuuripääkaupunkihankkeen tärkeydestä Oulun tulevaisuudelle.

Piia Rantala-Korhonen

Piia on Oulu2026-hankkeen hankejohtaja ja toimii vakituisesti myös Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden johtajana. Piian työhistoria kulttuurihallinnon parissa on monen kymmenen vuoden mittainen ja hän on toiminut aiemmin muun muassa Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtajana, Espoon kaupungin kulttuuripalveluiden ja yhteisökoulutuksen johtajana sekä Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajana vastuualueenaan sivistys- ja kulttuuriasiat. Piia oli myös Turun kulttuuripääkaupunkivuonna Turku2011-säätiön hallituksen jäsen.

Piia on innokas kokki ja hän kirjoittaakin ruokablogia nimeltä Lähi(ö)ruokaa.

Esittelytilaisuudessa Piia kertoi arviointiraadille Oulun ja hankealueen tulevaisuuden haasteista, Oulu2026-hankkeen päätavoitteista, Oulun ja hankealueen tarpeesta kulttuuri-ilmastonmuutokselle sekä hankkeen eurooppalaisesta ulottuvuudesta.

Kyösti Oikarinen

Kyösti on tunnettu oululainen poliitikko ja terveydenhuollon ammattilainen. Hän on Oulun kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen. Hän on toiminut mm. Oulun kaupungin kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana.

Kyösti on hammaslääkäri ja on toiminut suu- ja leukakirurgian professorina Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Esittelytilaisuudessa Kyösti kertoi kulttuuripääkaupunki-hankkeen tavoitteiden sitomisesta Oulun kaupungin strategiaan sekä kulttuurin merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin. Hän myös esitteli Venäjän rajalta Ruotsin rajalle ulottuvaa alueellista sitoutumista hankkeeseen ja kertoi pohjoisen perifeerisen alueemme haasteista ja mahdollisuuksista.

Samu Forsblom

Samu työskentelee Oulun kaupungin kulttuurijohtajana ja Oulu2026-hankkeen ohjelmajohtajana. Samu on taidehallinnon asiantuntija, tuottaja ja muusikko, joka on opiskellut taidehallintoa ja musiikkia Sibelius-Akatemiassa Helsingissä, Helsingin Pop ja Jazz Konservatoriossa sekä The City University of Londonissa. Samu on toiminut myös Sibelius-Akatemian taidehallinnon koulutuksen johtajana.

Samu on aktiivinen muusikko, jonka tuottaa etenkin jazz-trumpetilla väritettyä elektronista musiikkia.

Esittelytilaisuudessa Samu kertoi Oulu2026-hankkeen taiteellisesta visiosta, kulttuuriohjelman teemoista ja ohjelmalinjoista, eurooppalaisista yhteistyökumppanuuksista, hankkeen yleisötyöstä sekä kestävästä kehityksestä ja saavutettavuusasioista.

Alma Lehmuskallio

Alma on teatteriohjaaja, joka on työskennellyt Oulun kaupunginteatterin taiteellisena johtajana tammikuusta 2020 lähtien. Alma on taustaltaan tanssija ja näyttelijä, ja hän on opiskellut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa teatteriohjaajaksi. Oulun kaupunginteatterissa hän haluaa luoda lavatyöskentelylle mahdollisuuksia määritellä teatteria uudestaan ja tarjota tilaa esityksille, jotka keskittyvät etenkin sisältöön ja merkityksiin. Almalle on tärkeää, että taidetta tehdään kestävästi ja eettisin metodein.

Esittelytilaisuudessa Alma kertoi Oulu2026-hankkeen yleisötyöstä, kaupunkilaisten ja kulttuuritoimijoiden sitoutumisesta hankkeeseen, kulttuuri-instituutioiden roolista hankkeessa ja eurooppalaisten yhteistyökumppanuuksien rakentamisesta.

Heikki Myllylahti

Heikki on kulttuuriantropologi ja kulttuurin tuottaja, joka on erikoistunut nuorisokulttuuriin. Heikki on vuonna 2018 toimintansa aloittaneen Oulu Urban Culture -järjestön perustaja ja toiminnanjohtaja. Järjestö kehittää monimuotoista, elävää ja yhteisöllistä kulttuuria tapahtumien ja projektien avulla. Heikin päämääränä on tehdä Oulusta parempi ja kiinnostavampi paikka kaikille. Tällä hetkellä Heikki toimii projektipäällikkönä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektissa nimeltä Urban Boost, joka yhdistää innovatiivisesti työllisyyden ja osallisuuden edistämisen kaupunkikulttuurin tuottamiseen.

Esittelytilaisuudessa Heikki kertoi siitä, millaisia vaikutusmahdollisuuksia kulttuurintekijöillä on Oulussa, miten Oulusta on mahdollista tehdä kiinnostavampi paikka nuorille aikuisille, miten kulttuurialan yrittäjiä voidaan houkutella Ouluun ja miten Ouluun saataisiin luotua vuoden ympäri ulottuvaa kulttuuritarjontaa.

 

Aapo Rautio

Aapo on 20-vuotias muusikko, harrastelija-elokuvantekijä ja kulttuuriaddikti, joka soittaa ilmakitaraa. Aapo on opiskellut musiikkia yläasteelta alkaen ja on soittanut monissa bändeissä. Tulevaisuudessa Aapo toivoo voivansa tehdä työkseen elokuvia.

Esittelytilaisuudessa Aapo kertoi siitä, miten oululaiset nuoret valuvat Etelä-Suomeen opiskelujen, työn ja mahdollisuuksien perässä ja miten kulttuuripääkaupunkihanke voi muuttaa tätä kehityskulkua.

 

 

 

 

Priyanka Sood

Priyanka on syntynyt Intiassa, asuu nyt Oulussa ja kutsuu itseään maailmankansalaiseksi. Priyanka on opiskellut englannin kieltä ja sosiaalityötä. Työurallaan hän on työskennellyt muun muassa lapsityövoimaa, naisten oikeuksia, ympäristökysymyksiä ja maahanmuuttajien integraatioon keskittyneissä tehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun kaupungin maahanmuuttaja-asioiden parissa.

Priyanka asuu perheensä kanssa vanhassa puutalossa Oulussa.

Esittelytilaisuudessa Priyanka kertoi tavoista ottaa Oulu2026-hankkeessa huomioon erilaiset kulttuuriset erityispiirteet ja siitä, miten oikeus kulttuuriseen hyvinvointiin kuuluu kaikille.

 

 

 

Blair Stevenson

Blair on opettaja, tutkija ja ohjaaja, jolla on mittava kokemus koulutuksen, kulttuurin ja teknologian saralta. Blair on työskennellyt 15 vuoden ajan sekä opettajana että opettajien kouluttajana useassa eri maassa. Nykyään Blair työskentelee yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa.

Esittelytilaisuudessa Blair kertoi taiteen ja teknologian yhdistämisestä, tavoista luoda maailmanluokan taidetta Ouluun sekä siitä, miten kaupungin korkeakoulut ovat mukana hankkeessa.

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter