fbpx

Puustia!

Euroopan kulttuuripääkaupunki tehostaa pk-yritysten kansainvälistymistä (2023-2024)

Puustia!-hankkeella rakennetaan perustaa Pohjois-Pohjanmaan kansainväliselle ruoka- ja kulttuurimatkailulle sekä ruoka-alan kansainvälistymiselle. Se lisää myös asukkaiden arvostusta oman alueen gastronomiaa ja raaka-aineita kohtaan ja voi parantaa ruoka-alan vetovoimaa nuorten ammatinvalintavaiheessa.

Tampere_Elamystalousfoorumin mainos
Tampere_Elamystalousfoorumin mainos

Hankkeen laadukkaan toteutuksen vuoksi hanke on kahden organisaation yhteishanke. Oulun kulttuurisäätiö vastaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman valmistelusta ja Arctic Food Lab on yksi kulttuuriohjelmakokonaisuus. Oulun Matkailu Oy on asiantuntija kulttuurimatkailuun liittyvissä asioissa ja tuntee toimijat hyvin. Pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen on molempien organisaation yhteinen intressi.


Tietoa hankkeesta

Ruokakulttuurin ja gastronomian kehittäminen on olennainen osa Oulu2026 kulttuuriohjelmaa. Alueemme luonnonolot ovat jalostaneet niukkuudesta omaperäistä gastronomiaa, jota tämän päivän ammattitaidolla voidaan jalostaa vientituotteiksi ja matkailijoita houkutteleviksi gastronomisiksi elämyksiksi. Ruokakulttuuria kehitetään kulttuuriohjelmassa Arctic Food Lab -brändin alla. Rekisteröity Arctic Food Lab – tuotemerkki on ollut vuoden 2021 joulukuusta lähtien Oulu2026 -toteutusalueen elintarvikeyritysten, kahviloiden ja ravintoloiden käytössä maksutta. Ruokakulttuurista on tullut osa Euroopan kulttuuripääkaupunkien toimintaa, kulttuuri- ja ruokamatkailun kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi sekä matkailun vetovoiman lisäämiseksi että alueen ruokaosaamisen tunnettavuuden kasvattamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Puustia!-hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaan alueen ruoka-alan ja kulttuurimatkailun pk-yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymisosaamista. Hankkeen aikana tehdään toimenpiteitä, että Arctic Food Lab – brändin kansainvälinen tunnettuus kasvaa ja Arctic Food Lab -tuotemerkin käyttäjiä tulee lisää. Hankkeen tavoitteena on saada kansainvälisiä matkanjärjestäjiä tai vaikuttajavierailuja alueelle ja olla aktiivisesti mukana kansainvälisissä ruoka-alan ja kulttuurimatkailuun liittyvissä verkostoissa.

 

Hankkeen tarve ja tavoitteet

Hanke vastaa pk-yritysten kansainvälistymistarpeisiin. Suomessa kotimarkkinat ovat pienet, mutta siitä huolimatta Suomessa on vain vähän kansainvälistyneitä pk-yrityksiä. Pk-yritysten kansainvälistyminen tarvitsee tukea, kuten tuotteen kehittämistä, osaamisen monipuolista kehittämistä, verkostojen hyödyntämistä ja markkinointikanavien tunnistamista ja niiden käyttöä sekä markkinoinnin kansainvälistämistä. Puustia!-hankkeella vastataan erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen ruoka-alan ja kulttuurimatkailun pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ja kansainvälistymisosaamisen edistämiseen. Yksi haaste on, että elintarvikeyritykset ovat pieniä ja toimivat paikallisesti. Hankkeen avulla kartoitetaan kansainvälisiä ruoka-alan verkostoja, joista voisi olla hyötyä pk-yrityksille. Hankkeessa kootaan pk-yritysten tuotteet Arctic Food Lab – brändin alle ja kansainvälisille verkostoille ja toimijoille tehdään tunnetuksi Arctic Food Lab -brändiä

 

Mitä käytännössä teemme?

  • Lisäämme Pohjois-Pohjanmaan alueen ruoka-alan ja kulttuurimatkailun pk-yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymisosaamista.
  • Edistämme  Arctic Food Lab -brändin kansainvälistä tunnettuutta, lisätä tuotemerkin käyttäjiä ja auttaa Arctic Food Lab -tuotemerkin käyttäjiä kansainvälistymispotentiaalin tunnistamisessa.
  • Hankkeen tavoitteena on saada kansainvälisiä matkanjärjestäjiä tai vaikuttajavierailuja alueelle.
  • Kartoitamme uusia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ruoka-alan ja kulttuurimatkailun pk-yrityksille.

 

 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö
+ 358 40 0163 987
niina.m.keranen@oulu2026.eu

Niina Keränen