fbpx

MaKuRu

Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuurin ja matkailun kehittäminen osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivalmistelua  (2022-2023)

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hankkeen avulla valmistaudutaan maakuntaohjelman tavoitteita edistäen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen aktivoimalla toimijoita, lisäämällä eri toimialojen välistä yhteistyötä ja nostamalla ruokakulttuuri keskeiseksi kulttuurisisällöksi Arctic Food Lab ohjelmakokonaisuudessa. Hankkeen välilliset vaikutukset tulevat olemaan työpaikkojen lisääntyminen ja elinvoiman lisääminen.  


Tietoa hankkeesta

Pohjois-Pohjanmaan matkailussa on tunnistettu suuri kasvupotentiaali. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian vision mukaan Pohjois-Pohjanmaa on Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta. Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelma 2022–2025 arvioi sekä elintarvikealan, kulttuurialan että matkailu- ja ravitsemusalan tulevaisuuden kasvualoiksi. Tämän hakemuksen lähtökohta on matkailu- ja elintarvikealojen törmäyttäminen osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelua. 

Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 avaa monia mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen ja elämyksellisten matkailutuotteiden luomiseen. Pandemian jälkeen matkailu on uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä, tarvitaan innovatiivisia ja rohkeita avauksia. Pandemian jälkeen ei voida odottaa, että arki palaa sitä edeltäviin uomiinsa. Matkailu ja kulttuuriala ovat molemmat kärsineet voimakkaasti pandemian aikaisista rajoituksista, nyt tarvitaan uusi alku.

Arctic Food Lab -ohjelman valmistelussa on järjestetty paikallisten ruoka- ja matkailualan yhteisiä tapaamisia, joissa on kartoitettu yritysten toiveita konkreettisiksi kehittämistoimiksi. Yhteisen kehittämishankkeen tarve on noussut selkeästi esiin. Tarvitaan systemaattista työtä, jolla lähdetään rakentamaan ruokatapahtumia, ruokamatkailupaketteja, Foresting-matkailua ja kehittämään yhteistä digitaalista viestintää. Ruoka on osa Oulu2026 kulttuurikäsitettä. 

 

Hankkeen tavoitteet

 • Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan alueen matkailu- ja ruoka-alan toimijoiden yhteistyöverkosto ja poikkitoiminnallinen ekosysteemi, jonka toiminta kohdistuu Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Arctic Food Lab -ohjelman valmisteluun ja jonka tavoite on luoda pysyviä uusia toimintamalleja ruoka- ja kulttuurimatkailuun ja niiden digitaaliseen viestintään. Toimintamallit ovat siirrettävissä myös muualle. 
 • Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyön toimintamalli, josta eri toimialojen toimija löytää paikkansa ja oman roolinsa kokonaisuudessa ja joka tarjoaa vertaisoppimisen mahdollisuuksia hankkeeseen osallistuville. 
 • Hankkeen tavoitteena on löytää uusia yhteistyökumppaneita ja innovatiivisia ratkaisuja matkailu- ja ruoka-alan toimijoiden yhteistyömuotoihin. Oulun kulttuurisäätiön kansainvälisten verkostojen avulla voidaan hyödyntää myös muiden Euroopan kulttuuripääkaupunkien parhaita käytäntöjä ja tukea alueen toimijoiden kansainvälistymistä.  
 • Hankkeen tavoitteena on saada alueen asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan Arctic Food Lab -sisältöjä ja tunnistamaan Arctic Food Lab -tuotemerkki ja sen merkitys. 

 

Mitä käytännössä teemme?

 • Hankkeessa kootaan Pohjois-Pohjanmaan alueen ruoka- ja matkailualantoimijoista yhteistyöverkosto, joka toimii tavoitteellisesti kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. 
 • Yhteistyöverkoston synnyttämiseksi toteutetaan matchmaking-tilaisuuksia ja muita yhteistyötapahtumia ja -tilaisuuksia. 
 • Hankkeessa luodaan yhdessä verkoston jäsenten kanssa yhteistyön toimintamalli. 
 • Hankkeessa toteutetaan alueelle yksi tai useampi yhteistyötä tukeva info- ja kokeilupiste tai toiminnallinen pilottikokeilu. Info- ja kokeilupisteellä voi olla myös tuotteiden myyntiä. Yksi tällainen piste on suunnitteilla Oulun Kauppahalliin. Arctic Food Lab -tuotteet ja ideologia sopii hyvin Kauppahallin henkeen ja samalla Kauppahalliin tulisi lisää paikallisia tuotteita. Pisteelle on tarkoitus kehittää muunkinlaista osallistavaa toimintaa.  
 • Hankkeen aikana toteutetaan kuntalaisille suunnattuja viestinnällisiä ja/tai osallistavia toimenpiteitä. 
 • Hankkeen aikana kehitetään ruokamatkailun digitaalista viestintää yhdessä DigiCult –hankkeen kanssa. 
 • Hankkeessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuodaan esille toimenpiteiden vaikuttavuus. 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö
+ 358 40 0163 987
niina.m.keranen@oulu2026.eu

Niina Keränen