fbpx

Kulttuurin elämysoppaat

Oulun logo

Uutta työtä kulttuurin ja matkailun risteysalueelle

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeessa synnytämme uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle. Järjestämme hankkeessa taide- ja kulttuurialan tekijöille valmennuksia sekä rakennamme matkailu- ja kulttuurialalle yhteistä verkostoa esimerkiksi seminaareja ja verkostoitumistapaamisia järjestämällä.

Ajankohtaista 

Järjestämme kulttuurihyvinvoinnin seminaaripäivän 14.4. Lasaretissa yhteistyössä Oulunkaaren Lähde! -hankkeen ja Mielenvireys ry:n Henki ja elämä -hankkeen kanssa. Tule kuuntelemaan kansainvälisiä asiantuntijoita ja taitelijoita, ja osallistu iltapäivän työpajoihin. Katso lisätietoa ja ilmoittaudu osoitteessa:  https://oulu2026.eu/kulttuurinelamysoppaat/kulttuurihyvinvointiseminaari/. 

Tutustu valmennuksen kulttuurihyvinvoinnin kouluttajaan, Toimintavoima Oy:n Piia Kleimolaan sekä ensimmäisessä valmennusryhmässä mukana olevaan AV-alan ammattilaiseen Vesa Rantaan.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta työtä luovien ja kulttuurialojen tekijöille, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä ja toistuvaistyöttömiä tai työssäkäyviä ja yrittäjiä. Luomme Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamallin ja toimijaverkoston, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta. Tuotamme kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla kulttuurielämyksiä myös haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esimerkiksi hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Kulttuurin elämysoppaat -hankkeelle rahoitusta vuosille 2021-2023 Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Transformatiivisella kulttuurimatkailulla aitoja kokemuksia

Transformatiivinen matkailu perustuu aitoihin kohtaamisiin, ilman keinotekoisia vain matkailijoita varten rakennettuja tuotteita. Transformatiivisessa kulttuurimatkailussa kohde voi olla vakiintunut kulttuurilaitos, mutta yhtä hyvin yksittäisen taiteilijan työhuone, kaupunki- tai maaseutuympäristöön kätkeytyvä kertomista odottava narratiivi tai luonto esteettisenä elämyksenä. Matkailija toteuttaa matkansa myös ympäristöä kunnioittaen. ”Live like a local” -ajatuksella kuka tahansa voi tarjota matkailijalle aitoja, paikallisia arjen kokemuksia kotona tai mökillä, mutta toiminnan tueksi tarvitaan yhteinen markkinointialusta sekä toimijoiden koulutusta.

 

Mitä käytännössä teemme?

Hankkeen toiminnot:

• Luomme transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkoston ja toimintamallin Pohjois-Pohjanmaalle järjestämällä seminaareja, webinaareja ja match making -tapaamisia
• Järjestämme viisi valmennusjaksoa yli 25-vuotiaille luovien- ja kulttuurialojen tekijöille. Yksi valmennusjakso kestää kolme kuukautta ja jaksolle otetaan noin 15 henkilöä. Valmennusjakso sisältää kaikille yhteisiä lähiopetuspäiviä, pari-/ryhmätyöskentelyä, itsenäistä teoriaopiskelua sekä tekemällä oppimista. Valmennuksessa palvelumuotoiluvalmentajamme ohjaa osallistujia toimimaan kulttuurin elämysoppaina osana Pohjois-Pohjanmaan matkailutarjontaa. Osallistujat luovat pari- tai ryhmätyönä elämyksellisiä kulttuurimatkailukohteita tai -reittejä, joita pilotoidaan käytännössä yhteistyössä transformatiivisen matkailun toimijaverkoston kuten VisitOulun, BusinessOulun ja alueen matkailuyrittäjien kanssa. Lisäksi osa valmennettavista luo Kulttuurin elämysoppaat -mallilla kulttuurielämyksiä haavoittuvassa asemassa oleville, esimerkiksi hoivakoteihin.
• Luomme Elämyksellinen kulttuurimatkaoppaan ja yhteisen digitaalinen markkinointialustan Pohjois-Pohjanmaan transformatiivisen matkailun tarjontaa varten

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Kulttuurin elämysoppaat -hankkeelle rahoitusta vuosille 2021-2023 Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Yhteystiedot
Liisa Ronkainen
Projektipäällikkö
+ 358 40 3546 873
liisa.ronkainen@ouka.fi

Elina Arola
Palvelumuotoiluvalmentaja
+ 358 40 3534 034
elina.arola@ouka.fi

Hankkeen valmennusten tietosuojaseloste