fbpx

Kiertomatka Euroopassa: Liverpool 2008

23.10.2020 | Kiertomatka Eurooppaan, KIRJOITUKSET

 

Liverpool on Luoteis-Englannissa sijaitseva kaupunki, jonka väkiluku on noin puoli miljoonaa. Kaupunki tunnettiin ennen teollisuudestaan ja varsinkin siitä, että se oli merkittävä satamakaupunki 1800- ja 1900-luvuilla. Liverpoolin asemaan tuohon aikaan vaikutti voimakkaasti teollinen vallankumous sekä Brittiläisen imperiumin sisäinen kauppa. Liverpoolin satamien 1900-luvulla vähentynyt merkitys sekä tehdasteollisuuden heikkeneminen johtivat työttömyyden räjähdysmäiseen kasvuun 1980-luvulla, jolloin Liverpoolin työttömyystilastot olivat Yhdistyneen kuningaskunnan suurimpia. Kaupunki alkoi kuitenkin elpymään 1990-luvun puolivälissä palvelualansa kasvun ansiosta.

Liverpool tunnetaan kulttuurisesti kenties parhaiten Beatlesista, mutta kaupungin kulttuurisektori oli itse asiassa aika laaja ja aktiivinen jo ennen valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2008. Moni kulttuuripääkaupunkihankkeen osakas oli kuitenkin sitä mieltä, että Liverpoolin kulttuurisektori ei ollut pystynyt saavuttamaan täyttä potentiaaliaan ennen kulttuuripääkaupunkihanketta, koska kaupungin kulttuurilaitokset eivät olleet tehokkaassa yhteistyössä keskenään.

Vuonna 2000 perustettiin Liverpoolin kulttuuriyhtiö (Liverpool Culture Company) kulttuuripääkaupunkihakemusta varten ja vuonna 2004 järjestöä laajennettiin tukemaan kulttuuriohjelman suunnittelua ja toteutusta. Aluksi johtokunnassa oli 40 henkilöä, mutta määrä pudotettiin myöhemmin kuuteen tehokkaamman hallinnon mahdollistamiseksi. Vuonna 2004 kulttuuriyhtiössä oli vain kourallinen työntekijöitä, mutta vuoteen 2008 mennessä henkilöstön määrä oli noussut noin 120:een. Kulttuuriohjelmaa markkinoitiin ja toteutettiin enimmäkseen tehokkaasti mikä viittaa siihen, että kulttuuriyhtiön henkilöstövalinnat olivat onnistuneita. Lisäksi Liverpoolin kaupunginvaltuusto ja sen yhteistyökumppanit kulttuurialalta onnistuivat rakentamaan perustukset, jotka tukivat kaupungin saavuttamaa kulttuurialan kasvua. Esimerkkeinä tästä toiminnasta mainittakoon kaupungin uuden, vuodelle 2012 ulottuneen kulttuuristrategian laatiminen, kulttuurijärjestöille annettujen tukirahojen ylläpitäminen sekä suunnitelmat laajentaa tapahtumia ja julkisen taiteen ohjelmaa tulevaisuudessa.

Liverpoolin kulttuuriohjelma oli yksi kaikkien aikojen suurimmista yli 15 miljoonalla osallistujalla sekä yli 7000 tapahtumalla vuonna 2008. Osakkaiden mukaan ohjelma sisälsi korkeakulttuuria sekä kansanomaisempia tapahtumia hyvässä suhteessa. Yksi kulttuuriohjelman suurimmista menestystekijöistä oli todennäköisesti kansalaisten osallistamiseen panostaminen. Esimerkiksi kaikki kaupungin koulut osallistuivat kulttuuriohjelmaan. Tämän lisäksi monet Liverpoolin suurimmista kulttuurilaitoksista, kuten Everyman Theatre ja Bluecoat Arts Centre, tekivät tiivistä yhteistyötä eri kaupunginosien kanssa. Esimerkiksi, Pohjois-Liverpool liitettiin yhteen Everyman Theatren kanssa, mikä johti merkittävään kasvuun varauksissa teatterin esityksiin Pohjois-Liverpoolissa. Kulttuuriohjelmaan liitettiin myös kohteita, joita ei usein pidetä kulttuurisina. Esimerkiksi Around the City in 80 Pints-tapahtumaan (Kaupungin ympäri 80 tuopissa) osallistui useita paikallisia kapakoita. Merkittävää on myös se, että yli 70% kulttuuriohjelman tapahtumista olivat pääsymaksuttomia, mikä auttoi kääntämään kielteistä uutisointia kulttuuripääkaupunkihankkeesta, jota esiintyi varsinkin ennen tittelivuotta, myönteisemmäksi.

Yksi merkittävä syy sille, miksi Liverpoolin kulttuuriohjelma oli kenties vähemmän innovatiivinen ja sisälsi vähemmän uusia kulttuurisen ilmaisun muotoja, kuin jotkin aiemmat kulttuuripääkaupunkihankkeet, oli se, että Liverpoolin kulttuuriohjelmalla ei ollut taiteellista johtajaa vuodesta 2006 lähtien. Tämän voidaan toisaalta nähdä vahvistaneen paikallisten kulttuurijärjestöjen välistä yhteistyötä, sekä kehittäneen paikallisten kulttuuritoimijoiden taitoa suunnitella ja järjestää tapahtumia. Liverpool myös tuki taloudellisesti monia paikallisia kulttuuriorganisaatioita sekä yksilöitä, jotka toimivat kulttuurialalla. Tämän seurauksena Liverpoolin kulttuurialan profiili nousi merkittävästi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Todisteiden valossa kulttuurijärjestöt ovatkin nyt aiempaa innokkaampia työskentelemään liverpoolilaisten yritysten kanssa. Esimerkiksi Everyman Theatre on julistanut, että kulttuuripääkaupunkihankkeen myötä aiempaa useampi taho haluaa nyt tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Kulttuuriohjelma näyttää myös lisänneen ihmisten ylpeyttä kaupunkia kohtaan, ja erään kyselyn mukaan 79% vastaajista oli sitä mieltä, että Liverpool oli nousussa oleva kaupunki. Lukema oli Yhdistyneen kuningaskunnan korkein tuohon aikaan.

Kulttuuripääkaupunkihanke tarjosi Liverpoolille myös kannusteen kehittää kulttuurista infrastruktuuriaan. Esimerkkejä tällaisista infrastruktuuriprojekteista ovat kaupungin ensimmäisen konsertti-/kokoustilan, Echo Arenan, valmistuminen sekä Bluecoat Arts Centren kunnostaminen. Tilastot viittaavat myös siihen, että turismi lisääntyi Liverpoolissa tittelivuonna hotellien vierailumäärien kasvaessa 6,8% vuodesta 2007. Lisäksi, erään kyselyn mukaan 43% vierailijoista matkusti Liverpooliin ainakin osittain kulttuuripääkaupunkitittelin takia. On arvioitu, että kulttuuripääkaupunkihanke toi Liverpoolille 800 miljoonan punnan edestä taloudellista hyötyä, kun projektiin sijoitettiin 117M£. Lisäksi hanke kohensi Liverpoolin julkisuuskuvaa liikemaailmassa esimerkiksi tekemällä siitä houkuttelevamman kohteen sijoittajien silmissä.

Liverpoolin päätavoite, jonka se halusi kulttuuripääkaupunkihankkeella saavuttaa, oli kaupungin elävöittäminen sosiaalisesti, taloudellisesti sekä kulttuurillisesti. Eurooppalaisen ulottuvuuden edistäminen ei ollut Liverpoolin päätavoitteita, vaikka se järjestikin useita tapahtumia, joissa eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa tulleet ihmiset kokoontuivat yhteen, ja eurooppalaista kulttuuria tuotiin Liverpooliin. Esimerkkejä eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä olivat mm. yhteistyö Liverpoolin kumppanuuskaupunkien ja eurooppalaisten esiintyjien kanssa. Peruskoululaiset liverpoolilaiskouluissa ja ympäri Eurooppaa osallistuivat esittelemällä kertomuksia omista kaupungeista ja maistaan. Muita esimerkkejä Liverpoolin luomista kansainvälisistä yhteistyöverkostoista ovat 12 nuorten teatteriryhmää ympäri maailman kattava vaihto-ohjelma sekä Streetwaves musiikkiyhtye-kilpailu. Streetwavesissa viisi voittajayhtyettä lähti kiertueelle kuuteen eurooppalaiseen kaupunkiin, ja näistä kaupungeista esiintyi yhtyeitä Liverpoolissa tittelivuonna.

Liverpoolin alkuperäisiä tavoitteita Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeelle olivat vakiinnuttaa asemansa merkittävänä eurooppalaisena kaupunkina, voimaannuttaa monipuolinen ja dynaaminen yhteisö sekä saavuttaa pitkäkestoisia kulttuurillisia ja taloudellisia hyötyjä kaupungille sekä sen tuleville sukupolville. Kuten edellä mainittiin, Liverpoolilla oli merkittävää kulttuuritoimintaa jo ennen kulttuuripääkaupunkititteliä. Kulttuurihankkeen myötä, sekä kulttuurisen johtamisen ja alueellisen yhteistyön avulla Liverpool onnistui kohentamaan julkisuuskuvaansa kulttuuri- sekä liikealan kohteena niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Liverpool saavutti merkittävää taloudellista hyötyä kulttuurihankkeen avulla, ja sen onnistuttua nostamaan osakkeitaan kansallisten ja kansainvälisten kulttuuritoimijoiden ja sijoittajien silmissä, sekä kehittämään kulttuurijohtajuuttaan sekä suunnittelu- ja järjestämistaitojaan, kaupungin tulevaisuus näyttää valoisalta niin kulttuurisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Liverpool onnistui kiitettävästi myös sekä paikallisten osallistamisessa että eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisessä. Laaja verkostoituminen eri kulttuurijärjestöjen ja kaupunginosien välillä sekä suuri määrä ilmaisia tapahtumia vaikuttivat voimakkaasti siihen, että selvä enemmistö paikallisista koki pystyneensä osallistumaan kulttuurihankkeeseen ja nauttimaan siitä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Liverpoolin Euroopan kulttuuripääkaupunkihanketta voidaan pitää suurena menestyksenä, eikä tarvitse ihmetellä, että paikallisten ylpeyden kaupunkiaan kohtaan arvioidaan kasvaneen hankkeen ansiosta. Tulevien kulttuuripääkaupunkien kannattaa ottaa Liverpoolista mallia.

 

Lähteet

Ex-post Evaluation of 2007 & 2008 European Capitals of Culture: Final Report

Kuva: Sue Davies, pixabay.com

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter