fbpx

Hybridituottaja 2026

Hybridituottaja 2026 (2023-2025)

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hybridituottaja 2026 -hankkeessa luodaan ja pilotoidaan tapahtuma-alalle entistä kiinnostavampia digitaalisia ratkaisuja, miten livetapahtumia voidaan kokea mukaansatempaavasti ja elämyksellisesti myös kotisohvilta ja kännyköiden kautta. Oulu2026 tekee hankkeessa yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa, joka toteuttaa hybriditapahtumien tuottamiseen keskittyvän koulutuksen tuottajan työtä tekeville ja alasta kiinnostuneille.

Hankkeen tavoitteena on päivittää tuottajan työtä tekevien ammattilaisten osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä lisätä tuottajien määrää Pohjois-Pohjanmaan alueella. Koulutuksen sisällöissä huomioidaan erityisesti kansainvälinen ja kestävän kehityksen mukainen näkökulma.

Hankkeen tausta

Oulu2026:n tavoitteena on, että valtaosa vuoden 2026 kulttuuriohjelmasta olisi koettavissa hybridinä. Digitaalisten kanavien avulla on mahdollista parantaa kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta, mutta tämä edellyttää tuottajilta uudenlaisia taitoja ja osaamista. Tästä on noussut esiin selkeä tarve kouluttaa tuottajia, jotka voivat tukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisia digitaalisten ja hybriditapahtumien tuottamisessa.

Koronapandemian aikana kulttuurialan täytyi siirtyä nopeasti digitaaliseen toimintamalliin ja kulttuurin digitaalisista välitystavoista yleisölle tulivat tutuiksi etenkin striimit. Tarve kulttuurin digitaalisuuden kehittämiselle ei ole kadonnut, vaan digitaalisuuden keinoin voidaan esimerkiksi parantaa kulttuurin saavutettavuutta harvaan asutuilla seuduilla.

Hankkeen tavoitteet

Hybriditoteutukset parantavat kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta ja mahdollistavat kulttuurin välittämisen myös esimerkiksi hoivakoteihin ja palveluasumisyksikköihin. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös etäosallistujien vuorovaikutukseen hybriditapahtumissa sekä kestävään kehitykseen, sillä mahdollisuudella kokea kulttuuria etänä voidaan vähentää matkustamisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Hybridituottaja 2026 -hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa 2021–2024 sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa vuosille 2022–2025.  Hanke pyrkii vastaamaan maakuntaohjelman sisältökärkien asettamiin tavoitteisiin, joita ovat maakunnallisen kulttuurisen ekosysteemin vahvistaminen, kulttuurin saavutettavuuden parantaminen, luovan talouden hyödyntäminen elinvoiman, hyvinvoinnin ja kestävän elämän edistämisessä.

Toteuttaja Oulun kulttuurisäätiö rs., Oulun ammattikorkeakoulu
Hankkeen toteutusaika 1.4.2023-30.9.2025

Ota yhteyttä

Mirko Siikaluoma
Projektikoordinaattori
+358 40 183 3188
mirko.siikaluoma@oulu2026.eu