fbpx

Oulun Toripolliisi kannustaa Käärijää

Viisuhuuma on vallannut myös Oulun. Toripolliisi sai perjantaiaamuna 12.5.2023 harteilleen vihreän boleron. Boleron on valmistanut oululainen Sirkka Karhu. Myös Ouluhalli, teatteri ja Valkea valaistaan vihreäksi.

Toripolliisi vihreässä bolerossa ja Oulu2026-paidassa

Toripolliisi ja Käärijä-bolero. Kuvaaja Sari Karhu.

Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 haluaa osallistua koko Suomen valloittaneeseen positiiviseen karnevaalitunnelmaan ja viisuhuumaan.

– Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, joten tämä osuu siinäkin mielessä nappiin. Euroviisuissa on kyse eurooppalaisesta tapahtumasta. Toivomme Suomea edustavalle Käärijälle paljon onnea lauantaiseen finaaliin, sanoo markkinointipäällikkö Riina Aikio.

Käärijän sanoma rohkeuden löytämisestä ja kaikkien hyväksymisestä sopii mainiosti myös Oulun kaupungin strategiaan – rohkeuteen, reiluuteen ja vastuullisuuteen.

Mot jämlikhet och välmående genom samarbete

Målet med Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke (Jämlikt Uleåborg2026-projektet) är att öka kommunernas och den tredje sektorns förmåga att producera jämlika kulturtjänster och öka kulturtjänsternas tillgänglighet.

”Med hjälp av olika diskussionsmöten och workshops för beslutfattarna, tjänstemännen och kulturaktörerna i kommunerna siktar vi på att få ökad kännedom om hur mångfald kan främjas”, berättar projektkoordinator Henrik Skarevik.

Projektet pågår i två år och har Norra Österbotten och Kajanaland som projektområde. Ett av projektets syften är också att främja mångfald och att stärka deltagandet genom att förbättra likvärdiga möjligheter för invånarna att använda kommunernas kulturtjänster och att delta i genomförandet av Uleåborg Europas kulturhuvudstad 2026.

En speciell målgrupp i projektet är minoritetsgrupperna.

Skarevik ser projektets mål som mycket viktiga och ser fram emot sitt nya jobb.

”Projektet främjar invånarnas jämställdhet och hållbart välstånd. Det här är verkligen en jättefin möjlighet att på längre sikt påverka den kulturella klimatförändringen i norra Finland. Jag har ju själv hört till en språkminoritetsgrupp när jag bodde i Sverige. Som återflyttare skulle jag vilja se att svenskan var mer synlig Uleåborg. Staden är trots allt en språkö. Och så har vi ju den nordligaste svenskspråkiga grundskolan i Finland. Det är ganska fräckt!”

Yhteistyöllä kohti yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia

Huhtikuussa käynnistyneen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kolmannen sektorin kyvykkyyttä yhdenvertaisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa sekä parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta.

“Kunnille tullaan järjestämään erilaisia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joiden avulla lisätään päättäjien, työntekijöiden ja kulttuuritoimijoiden tietoisuutta moninaisuuden edistämisestä”, kertoo hankkeen koordinaattori Henrik Skarevik.

Kaksivuotinen hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Hankkeessa pyritään myös edistämään moninaisuutta ja vahvistamaan osallisuutta parantamalla ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää kuntien kulttuuripalveluita sekä osallistumalla Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -toteutukseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti vähemmistöt.

Skarevik pitää hankkeen tavoitteita erittäin tärkeinä ja suhtautuu uuteen työhönsä innolla.

”Hanke edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja kestävää hyvinvointia. Tämä todella upea tilaisuus vaikuttaa pitkällä tähtäimellä pohjoisen kulttuuri-ilmastonmuutokseen. Itse olen edustanut kielivähemmistöryhmää asuessani Ruotsissa. Näin paluumuuttajana toivoisin enemmän ruotsin kielen näkyvyyttä Oulussa, joka on kuitenkin kielisaari. Ja onhan meillä myös Suomen pohjoisin ruotsinkielinen peruskoulu. Se on aika siistiä!”

Euroopan kulttuuripääkaupungin vahvuutena kansainvälinen yhteistyö

Euroopan kulttuuripääkaupunkia rakennetaan nimensä mukaisesti vahvasti kansainvälisellä yhteistyöllä. Poiketen nimestään, yhteistyön ei ole tarkoitus pysyä Euroopan rajojen sisäpuolella. Oulu2026 tiimiläiset tekevät paljon yhteistyötä niin eurooppalaisten kuin muidenkin kulttuuritoimijoiden kanssa.

EU-JapanFest, Piia esittelee hakukirjaa

Kuva: Mr. Brian Scott Peterson

Toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen ja ohjelmajohtaja Samu Forsbolm matkasivat kutsuttuina Japaniin EU-Japan Fest -tilaisuuteen. EU-Japan Fest on japanilaisyritysten vuonna 1992 perustama organisaatio, joka tukee Euroopan kulttuuripääkaupunkien yhteistyötä japanilaistaiteilijoiden kanssa.

”Japanissa arvostetaan kulttuuria ja nähdään kulttuurin merkitys sillanrakentajana niin yritystoiminnalle kuin kansakuntien välille”, Piia toteaa.

Matkan tarkoituksena oli avata ja tiivistää yhteistyötä EU-Japan Festin ja paikallisten taiteilijoiden kanssa. Oulu2026-edustus tapasi Suomen suurlähetystön ja Suomen Japanin taide- ja kulttuuri-instituutin henkilökuntaa sekä EU-Japan Festin hallituksen jäseniä, jotka ovat suuryritysten johtajia ja Euroopan kulttuuripääkaupunkien isäntämaiden suurlähettiläitä Tokiossa. Suomi ja Oulu herättivät suurta mielenkiintoa Euroopan tilanteen takia sekä arktisuudella ja mielenkiintoisella Oulu2026-kulttuuriohjelmalla.

”Loimme kymmeniä uusia kontakteja ja yhteistyö jatkuu. Mielenkiintoisia asioita tulee tapahtumaan Oulu2026-alueella tällä saralla!”

Piia standilla

Kuva: Mr. Brian Scott Peterson

Piia ja Samu suurlähetystössä

Vapaaehtoistyön tavoitteena laaja osallistuminen

Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnassa on hyvin yleistä laaja vapaaehtoistoiminta. Oulu2026:ssa on myös suunniteltu vapaaehtoistoiminnan toteutumista. Vapaaehtoisohjelman tarkoitus on omalta osaltaan tukea kulttuuri-ilmastonmuutoksen ja keskeisten Oulu2026:n tavoitteiden toteutumista. Oulun kulttuurisäätiön hallitus kokoontui 1. maaliskuuta ja käsitteli vapaaehtoistyön ohjelman luonnosta.

Kuvassa otetaan valokuvaa kahdesta naisesta

Oulu2026-puisto, kuva: Verneri Savukoski

Tavoitteena on tarjota mielekäs tapa osallistua Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutukseen – vapaaehtoisten toiminta kulttuuriohjelman toteuttamisen merkittävänä voimavarana. Oulun kulttuurisäätiön vapaaehtoisohjelma keskittyy tukemaan kulttuuriohjelman ja sitä myötä kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteutumista. Merkittävässä roolissa ovat yksittäiset ihmiset, jotka ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi. Vapaaehtoisten tehtävissä korostuvat erityisesti säätiön omat ja kulttuuriohjelman kumppaneiden tuotannot sekä yleinen matkailijoiden lisääntymisestä johtuva info ja opastus.

Yksityishenkilöiden lisäksi vapaaehtoisohjelman kautta tarjotaan yrityksille mahdollisuutta tulla toteuttamaan kulttuuri-ilmastonmuutosta heidän lähtökohdistaan käsin. Keskeistä ohjelmassa on luoda selkeä ja johdonmukainen tapa, jolla vapaaehtoiset voivat ilmoittautua mukaan, saada tarvittavat tiedot ja materiaalit sekä osallistua Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutukseen.

Oulu2026-toteutusalueella asuu yli 500 000 asukasta, jotka toivotaan mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunkitoimintaan. Hakukirjassa tavoitteeksi laitettiin, että 20 000 ihmistä osallistuu kulttuuripääkaupunkitoimintaan vapaaehtoisena. Kaikki vapaaehtoiset eivät kuitenkaan kulje Oulu2026-vapaaehtoisrekisterin kautta, sillä säätiön ulkopuolisilla kulttuuriprojekteilla voi olla omia vapaaehtoisia käytössä, jotka tilastoidaan osana projektin raportointia. Organisaatiota tärkeämpää onkin varmistaa, että erilaisilla taustoilla ja osaamisilla varustetut ihmiset löytävät itselleen kiinnostavia ja matalan kynnyksen tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa tilata Oulu2026-uutiskirje sähköpostiin.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta:
Heli Metsäpelto, yhteisöpäällikkö
etunimi.sukunimi@oulu2026.eu