fbpx

Tjärhistoriernas led går till historiska Uleåborg

17.10.2023

Den digitala leden Tjärhistoriernas led som kan upplevas på den egna mobila enheten i olika delar av Uleåborg öppnas i november 2023. Den kulturhistoriska leden består av tio fascinerande korta berättelser skrivna av författaren Katariina Vuori. Berättelserna är baserade på autentiska platser, händelser och personer från tjärhandels guldålder i Uleåborg.

En skylt med en QR-kod kommer att placeras ut på tio platser med anknytning till tjära. När man skannar QR-koden med sin telefon eller en annan mobil enhet öppnas berättelsen så att man kan läsa eller lyssna på den. Berättelserna finns på finska, lättläst finska, engelska och svenska. En ruttkarta och platserna för berättelserna kommer att publiceras på webbplatsen Oulu2026 den 17 november.

Uleåborgs skådespelarlegendar Tuula Väänänen berättar historierna på finska. De engelskspråkiga berättelserna framförs av skådespelaren Sami Lalou från Uleåborgs teater. På svenska är det Tea Stolt de Glanville, specialsakkunnig inom kommunikation och kulturbranschen, som ger berättelserna en röst. De finskspråkiga berättelserna har omarbetats till lätt finska och har beviljats Selkokeskus symbol.

 

Från Leveri till Slottsholmen och från bling-bling till besvikelser

Katariina Vuori, som har skrivit berättelserna, säger sig älska vattendragen och närheten till havet i Uleåborg och Norra Österbotten – den säregna, avskalade och nästan torftiga kustlinjen som ofta gömmer sig bakom strandbuskaget.

”Det var fascinerande att få skriva tjärdoftande berättelser för att ge uttryck för hur vattenvägarna har påverkat områdets historia, stadens tillväxt och livet för både stora och små människor. Tjärhegemonin var inte bara bling-bling och orientaliska kryddor, utan också smärta, besvikelser och privata tragedier”, säger Vuori om projektet.

Tjärhistoriernas led börjar vid gränsen till stadsdelen Leveri och slutar vid Toppila hamn. Berättelserna är emellertid fristående och kan läsas i den ordning man vill. Ledens höjdpunkt är ön Toppilansaari där berättelsepunkterna Fregatten Toivo och Tjärhovet är belägna. Vid dessa punkter är det möjligt att se dessa objekt i förstärkt verklighet på den mobila enheten.

Följande berättelser finns på leden

  • Leveri
  • Snellmanska huset
  • Societetshuset
  • Bergboms magasin
  • Hahtiperä
  • Slottsholmen
  • Beckholmen
  • Merikoski
  • Fregatten Toivo
  • Tjärhovet

Tjärhistoriernas led är ett sidoevenemang till ljusfestivalen Lumo, men leden kommer att finnas kvar i gatubilden även efter festivalen. Leden är en del av Uleåborgs resa mot att bli Europas kulturhuvudstad 2026.

Fler nordliga berättelser utlovas nästa år

Tjärhistoriernas led är det första pilotprojektet inom projektet ”Pohjoisista tarinoista vetovoimaa” (Attraktionskraft genom berättelser från norr). Projektet genomförs av Uleåborgs kulturstiftelse. Målet är att utveckla nya sätt att få leder med olika teman till implementeringsområdet Uleåborg2026 med hjälp av användarvänlig teknik.

Att lyfta fram regionens kulturarv och erbjuda avgiftsfria upplevelser stärker invånarnas lokala identitet i deras vardagsmiljöer och skapar attraktionskraft för turister. Berättelserna kartläggs tillsammans med sakkunniga och kommuninvånarna. Tjärhistoriernas led kommer att vidareutvecklas senare utifrån observationer och respons. Fler berättelseleder är på gång till nästa år.


Den digitala leden: Nordliga berättelser – Oulu2026 (på Finska)

The Digital Tales of Tar route Northern Stories – Oulu2026 (på Engelska)

Projektet genomförs av: Uleåborgs kulturstiftelse r.s., huvudfinansiär: Norra Österbottens förbund. Projektet genomförs: 1.3.2023–30.4.2024