fbpx

Det nordliga soundet tar besökare till populärmusikens olika epoker i Uleåborg

Bild: Kaleva 

”Det nordliga soundet – på spåret av populärmusikenär” en digital historieled som kan upplevas runt Uleåborg med hjälp av den egna mobila enheten. Den permanenta leden, som publiceras den 10 april, är en del av Uleåborgsregionens resa mot att bli Europas kulturhuvudstad 2026.

De tio nostalgiska korta historierna berättar om fenomen, vågor, platser och personer inom populärmusiken i Uleåborg. Berättelserna är skrivna och läses av musikern Esa ”Katz” Nissi, som bland annat är känd från bandet Radiopuhelimet. På ruttkartan placeras berättelserna i närheten av platserna där de verkligen ägde rum och kan antingen läsas eller lyssnas på.

”Rattori gick omkull och rockarna spred sig över staden”

Soundet i norr-ledens rättframma historier tar dig från Kuusrock till musikvideofestivaler och från Rauhala till NuKus diskon. Rattori-lupi, metallstaden, Leipätehdas, 45 Special, Madetojas musikgymnasium och Paska kaupunni har också sina egna historier.

Skribenten Esa Nissi kände redan till många av platserna och fenomenen i historierna. Nissi beskriver sitt arbete som mycket intressant, men också utmanande på grund av ämnets omfattning.

“Vi visste förstås hur mångfasetterad populärmusiken i Uleåborg var. Temat skulle ge anledning till en ännu bredare granskning, men man ville hålla berättelserna korta. Vi var tvungna att gallra bort många intressanta historier. Det var den största utmaningen för skrivandet”, berättar Nissi.

Utöver Nissis berättelser finns det på leden även intervjuer, som tar lyssnaren ännu djupare in i den nordliga populärmusikens värld. Kuusrocks grundare Markku Hänninen, Sentenced-gruppens Vesa Ranta, den legendariska dörrvakten Jorma Karhumaa, Radiopuhelimets Jarno Mällinen, Mieskuoro Huutajats Petri Sirviö, evenemangsexperten Taina Ronkainen, veteranen inom ungdomsarbete Paula Kariniemi, 45 Specials Ilpo och Roope Sulkala, Ella Huttunen, elev på Madetoja musikgymnasium och Marlene Hyyppä, expert på undergroundkultur i Uleåborg delar sina åsikter och minnen.

Kartan över leden publiceras på webbplatsen Oulu2026.eu/sv/nordliga-berattelser. Du kan också skanna QR-koden på tavlorna i centrala Uleåborg för att hitta leden och historierna. Berättelserna är fristående och kan upplevas i den ordning som passar en själv. Det går också att bekanta sig med berättelserna på ovannämnda webbplats.

Berättelserna om leden Soundet i norr finns på finska, engelska, svenska och lätt finska. De fördjupade intervjuerna finns på finska och dubbade på engelska.

Leden kommer att finnas kvar i gatubilden och är en del av Uleåborgs resa till att bli Europas kulturhuvudstad 2026.

Nordliga berättelser ger dragkraft

”Soundet i norr – i populärmusikens spår” är det andra pilotprojektet i projektet Pohjoisista tarinoista vetovoimaa (Dragkraft från nordliga historier). Innehållet är producerat av Filmbutik Uleåborg.

Projektets första pilotprojekt, Tjärhistoriernas led, lanserades i november 2023 och har nyligen fått fortsättning med fler berättelser. Projektet genomförs av Uleåborgs kulturstiftelse. Målet är att utveckla nya sätt att få leder med olika teman till implementeringsområdet Uleåborg2026 med hjälp av användarvänlig teknik.

Att lyfta fram regionens kulturarv och erbjuda avgiftsfria upplevelser stärker invånarnas lokala identitet i deras vardagsmiljöer och skapar attraktionskraft för turister. Berättelserna har kartlagts tillsammans med sakkunniga och kommuninvånarna. Lederna utvecklas utifrån observationer och respons.

Projektet avslutas i april 2024, men lederna blir kvar. Slutrapporten för projektet kommer att publiceras på våren 2024.

Nordliga berättelser – Oulu2026

Projektet genomförs av: Uleåborgs kulturstiftelse r.s., huvudfinansiär: Norra Österbottens förbund. Projektet genomförs: 1.3.2023–30.4.2024

 

Tjärhistoriernas led går till historiska Uleåborg

17.10.2023

Den digitala leden Tjärhistoriernas led som kan upplevas på den egna mobila enheten i olika delar av Uleåborg öppnas i november 2023. Den kulturhistoriska leden består av tio fascinerande korta berättelser skrivna av författaren Katariina Vuori. Berättelserna är baserade på autentiska platser, händelser och personer från tjärhandels guldålder i Uleåborg.

En skylt med en QR-kod kommer att placeras ut på tio platser med anknytning till tjära. När man skannar QR-koden med sin telefon eller en annan mobil enhet öppnas berättelsen så att man kan läsa eller lyssna på den. Berättelserna finns på finska, lättläst finska, engelska och svenska. En ruttkarta och platserna för berättelserna kommer att publiceras på webbplatsen Oulu2026 den 17 november.

Uleåborgs skådespelarlegendar Tuula Väänänen berättar historierna på finska. De engelskspråkiga berättelserna framförs av skådespelaren Sami Lalou från Uleåborgs teater. På svenska är det Tea Stolt de Glanville, specialsakkunnig inom kommunikation och kulturbranschen, som ger berättelserna en röst. De finskspråkiga berättelserna har omarbetats till lätt finska och har beviljats Selkokeskus symbol.

 

Från Leveri till Slottsholmen och från bling-bling till besvikelser

Katariina Vuori, som har skrivit berättelserna, säger sig älska vattendragen och närheten till havet i Uleåborg och Norra Österbotten – den säregna, avskalade och nästan torftiga kustlinjen som ofta gömmer sig bakom strandbuskaget.

”Det var fascinerande att få skriva tjärdoftande berättelser för att ge uttryck för hur vattenvägarna har påverkat områdets historia, stadens tillväxt och livet för både stora och små människor. Tjärhegemonin var inte bara bling-bling och orientaliska kryddor, utan också smärta, besvikelser och privata tragedier”, säger Vuori om projektet.

Tjärhistoriernas led börjar vid gränsen till stadsdelen Leveri och slutar vid Toppila hamn. Berättelserna är emellertid fristående och kan läsas i den ordning man vill. Ledens höjdpunkt är ön Toppilansaari där berättelsepunkterna Fregatten Toivo och Tjärhovet är belägna. Vid dessa punkter är det möjligt att se dessa objekt i förstärkt verklighet på den mobila enheten.

Följande berättelser finns på leden

  • Leveri
  • Snellmanska huset
  • Societetshuset
  • Bergboms magasin
  • Hahtiperä
  • Slottsholmen
  • Beckholmen
  • Merikoski
  • Fregatten Toivo
  • Tjärhovet

Tjärhistoriernas led är ett sidoevenemang till ljusfestivalen Lumo, men leden kommer att finnas kvar i gatubilden även efter festivalen. Leden är en del av Uleåborgs resa mot att bli Europas kulturhuvudstad 2026.

Fler nordliga berättelser utlovas nästa år

Tjärhistoriernas led är det första pilotprojektet inom projektet ”Pohjoisista tarinoista vetovoimaa” (Attraktionskraft genom berättelser från norr). Projektet genomförs av Uleåborgs kulturstiftelse. Målet är att utveckla nya sätt att få leder med olika teman till implementeringsområdet Uleåborg2026 med hjälp av användarvänlig teknik.

Att lyfta fram regionens kulturarv och erbjuda avgiftsfria upplevelser stärker invånarnas lokala identitet i deras vardagsmiljöer och skapar attraktionskraft för turister. Berättelserna kartläggs tillsammans med sakkunniga och kommuninvånarna. Tjärhistoriernas led kommer att vidareutvecklas senare utifrån observationer och respons. Fler berättelseleder är på gång till nästa år.


Den digitala leden: Nordliga berättelser – Oulu2026 (på Finska)

The Digital Tales of Tar route Northern Stories – Oulu2026 (på Engelska)

Projektet genomförs av: Uleåborgs kulturstiftelse r.s., huvudfinansiär: Norra Österbottens förbund. Projektet genomförs: 1.3.2023–30.4.2024