fbpx

Yhteystiedot

Kulttuurisäätiön kuvaus ja tehtävät

Oulu2026 toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Säätiö kehittää Oulua kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina ja edistää taiteilijoiden ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä sekä osallistuu kulttuurialaa kehittävään toimintaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiöllä on hallitus, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja hallituksen puheenjohtaja on Risto Ruohonen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokouksen päättyessä.

Hallituksen neuvoantavana ja verkostomaista yhteistyötä tukevana elimenä toimii neuvottelukunta, jossa ovat mukana Oulun kaupungin luottamushenkilöiden, kaikkien 32 kulttuuripääkaupunkitoimintaan osallistuvan pohjoisen Suomen kunnan sekä alueen tärkeimpien sidosryhmien edustus.

Oulun kulttuurisäätiön hallituksen jäsenet 

Yhteystiedot – Oulu2026-tiimi


”Kulttuuripääkaupunki on iso kehittymisen mahdollisuus kaupungille, kaupunkilaisille ja eri alojen toimijoille. Se antaa mahdollisuuden tehdä asioita isosti ja antaa luvan tehdä eri tavoin – se vaatii myös rohkeutta” , Oulun kulttuurisäätiön puheenjohtaja Risto Ruohonen.