fbpx

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoteen 2026: Valovoimainen Oulu

26.2.2018 | UUTISET

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2026 kokouksessaan 26.2.2018. Oulun uusi visio on Valovoimainen Oulu. Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta ja tapa toimia. Yhdessä tekemisen kulttuuri ja korkea osaaminen ovat luoneet perustan kaupungin menestykselle.

Vision mukaan vuoden 2026 Oulu on pohjoisen kestävästi kasvava keskus, jossa yhdistyvät hyväntuulinen ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät sekä omaleimainen, uutta luova kulttuuri. Oulussa on korkeatasoinen koulutustarjonta ja nuori väestö.

Valovoimaisuus syntyy elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta

Kaupunkistrategiassa valovoima syntyy elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta.  Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy. Kaupunki edistää yritysten menestymistä ja tarjoaa kasvua tukevan ympäristön. Työ löytää tekijänsä. Ouluun pääsee sujuvasti maalta, mereltä ja ilmasta. Kaupunki kasvaa kestävästi. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja ympäristöystävällistä liikkumista edistetään.  Tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040.

Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki. Kaupunki mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan. Oulussa luodaan yhdessä uutta. Tavoitteenamme on olla Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Oulu tarjoaa asumisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla. Luonto on aina lähellä. Keskustasta tehdään elävä ja omaleimainen. Luonto ja alueen historia ovat koko seudun vetovoimatekijöitä.

Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki. Kaupunki haluaa olla elämänmittaisen oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä. Tavoitteena on, että Oulun vetovoimaisuus korkeakoulukaupunkina kasvaa. Digitalisaatio tukee yrityksiä ja elämistä joka puolella Oulua. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kaupunki kannustaa aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja löytää mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Oulu on turvallinen ja lapsiystävällinen kaupunki.

Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Kaupungin arvot pysyvät samoina kuin aiemmin ja ne ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Rohkeus tarkoittaa Oulussa rohkeiden valintojen tekemistä paremman tulevaisuuden puolesta ja sitä, että uskalletaan kokeilla uutta ja luopua vanhasta. Reiluus tarkoittaa kaupungissa sitä, että tehdään avoimesti porukalla ja otetaan toiset huomioon, suhtaudutaan toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Vastuullisuus tarkoittaa Oulussa sitä, että edistetään kestävää elämäntapaa ja toimitaan siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja. Vastuullinen tapa toimia luo turvallisuutta.

Oulun markkinoinnissa käytettävä brändilupaus Capital of Northern Scandinavia säilyy myös uudella strategiakaudella: brändikäsikirjaa päivitetään hieman, jotta se olisi linjassa uuden kaupunkistrategian kanssa.

Oulu kirkastaa toimintatapojaan

Oulu kirkastaa strategiassaan myös toimintatapojaan. Oulun kaupunki järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kaupunki haluaa olla osaava ostaja ja vastuullinen omistaja. Kaupunki kehittää vaikuttavia palveluita ja toimintaansa asiakaslähtöisesti tietoon perustuen. Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään kaikessa toiminnassa. Kaupunki haluaa olla haluttu kumppani ja toimia aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kaupunki kehittää kykyään palvella asiakkaita monikielisesti.  Työnantajana Oulun kaupunki haluaa olla vetovoimainen kaupunkityöpaikka, jossa tehdään yhdessä merkityksellistä työtä oululaisten parhaaksi.

Strategiaa valmisteltu laajasti eri näkökulmista

Oulun kaupunkistrategiaa 2026 on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjauksessa. Viranhaltijavalmistelussa on ollut mukana kaupungin johtoryhmä sekä valmistelevana ryhmänä kehittämisen ohjausryhmä. Strategiatyöhön on osallistunut yli 100 henkilöä kaupungin organisaatiosta. Kaupunginvaltuustolla on ollut kolme strategiatyöpajaa.

Strategian tekemisen yhteydessä on käyty monimuotoista vuorovaikutusta asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Oulun tulevaisuuteen liittyen tehtiin asukaskysely syksyllä 2017 ja siihen saatiin yli 2000 vastausta. Kaupunkistrategiaa on käsitelty Oulun raadeissa, opiskelijatapaamisissa, kaupungin neuvostojen ja toimikuntien kokouksissa sekä elinkeinoelämän, yrittäjien ja Oulu innovaatioallianssin johtoryhmän tapaamisissa.

Kaupunginvaltuuston strategiatyöpajoissa on mukana ollut myös nuorten haastajaryhmä, jossa on edustajat Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta, Oulun ammatti-korkeakoulun opiskelijakunnasta, Oulun seudun ammattiopistosta, Oulun Nuorten Edustajistosta sekä Oulu Entrepreneur Societysta.

Kaupunkistrategia on keskeisin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Se luo suunnan kaupungin strategiselle johtamiselle. Kaupunkistrategia ohjaa päätöksentekoa ja priorisoi kehittämisen painopisteitä. Sitä toteutetaan vuosittain talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa. Kaupunkistrategian juurruttamista ohjaa erillinen suunnitelma.

Kaupunkistrategia tarkistetaan vuoden 2020 aikana. Kaupunkistrategian toteutuminen raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle.

 

Strategian sisältöjä ilmentää myös uusi Valovoimainen Oulu -video, jonka voit katsoa tästä:

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter