fbpx

Hurra för det svenska i Uleåborg!

6.11.2023 | NYHETER

Svenska i Uleåborg? Händer det något på svenska i Uleåborg? Jovisst! Och du kan medverka!

Uleåborg i Norra Österbotten är bl.a. känd för skulpturen Toripolliisi (Torgpolisen) och ishockeylaget Oulun Kärpät, men få kommer att tänka på stadens svenskspråkiga befolkning, när Uleåborg kommer till tals.

Här i Uleåborg finns finlandssvenskar som fötts och vuxit upp här, och sådana som flyttat hit senare i livet. Men i Uleåborg finns också svensktalande invånare, som härstammar från grannlandet Sverige – många från Tornedalen eller Norrbotten, och som gjort Finland och Uleåborg till sitt hem. Vi ska inte heller glömma alla de ursprungligen finskspråkiga finländare som någon gång tidigare i livet flyttat till Sverige p.g.a. arbete eller familj, och som senare återvänt till Finland. Det finns fortfarande också krigsbarn bland oss, sådana finländare som under krigsåren placerats i Sverige och som sedan i fredens tid återvänt till Finland som tvåspråkiga – eller som helt svenskspråkiga, ifall de varit så unga att de inte ännu hunnit lära sig finska innan de skickats västerut. På Uleåborgs universitet finns också en del svenskspråkiga studerande – och de som studerar svenska. I dessa dagar är eleverna och gymnasiestuderande vid Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU), samt barnen som går i Svenska Barnträdgården i Uleåborg (SBTU) – cirka 300 sammanlagt – för det mesta tvåspråkiga. På skolgården hör man därför pratsorl både på finska och svenska. För en del av eleverna är skolan den huvudsakliga platsen i Uleåborg där de får tala och höra svenska. Det finns nämligen också elever från helt finskspråkiga familjer, som har lärt sig svenska innan de börjat här och som nu går sin skola på svenska här. SPSU är dock ingen språkbadsskola, utan språket inlärs redan innan skolgången startar. De elever som haft finska som sitt första modersmål växer upp som svenskspråkiga i skolomgivningen. Men det finns också barn från svenskspråkiga familjer, som går i finskspråkiga skolor i Uleåborg.

Många av oss som talar svenska i Uleåborg är två- eller flerspråkiga och har en flexibel identitet då det kommer till frågan om språk och modersmål. Men vi välkomnar alla tillfällen att tala och höra svenska också i denna stad och möjligheten att få ta del i svenskspråkigt kulturutbud. Därför är Svenska veckan ett av årets höjdpunkter.

Idag den 6 november är det svenska dagen och startskottet för Folktingets Svenska veckan, som firas i Svenskfinland årligen första veckan i november. Också de svenskspråkiga invånarna i Uleåborg firar svenska dagen och kan ta del av Svenska veckans kulturprogram på svenska. Det anordnas evenemang, digitalt program och direktsändning på tv.

Men det är inte bara under Svenska veckan som det händer ett och annat på svenska i Uleåborg. Visste du t.ex. att Uleåborg har en egen Lucia-tradition, som årligen återkommit oavbrutet varje december sedan år 1949? I år krönas Lucia i Uleåborg för den 43:e gången! Lucia i Uleåborg utväljs bland abiturienterna vid gymnasiet Svenska Privatskolan i Uleåborg och luciakortegen startar den 13 december varje år från skolans port vid Smedsgatan 7 (Sepänkatu 7), svänger norrut runt hörnet vid Mannerheims park (Mannerheimin puisto) och framskrider längs med Kyrkogatan till scenen på gågatan Rotuaari, där barn från Svenska Barnträdgården i Uleåborg uppträder med julsånger på både svenska och finska, och där Lucia krönas av en lokal märkesperson. I fjol (2022) var det ishockeylegenden Marko “Mörkö” Anttila som placerade kronan på Lucias hjässa. Lucias smycke doneras av Svenska klubben i Uleåborg och Oulun Pohjola-Norden rf skänker smycken till tärnorna. Luciakören består av elever vid Svenska Privatskolan i Uleåborg. Efter musikprogrammen och Lucias kröning vandrar luciakortegen vidare från Rotuaari till domkyrkan (Oulun tuomiokirkko), där luciaprogrammet fortsätter. Också musiknumren i Uleåborgs domkyrka ges av skolans svenskspråkiga elever. Jultablån i kyrkan sätts traditionellt upp av skolans förskoleelever. Efter jultablån blir det tyst i kyrkan och då skrider Lucia fram ur mörkret med sina tärnor, och för med sig ljuset. I kyrkan sjunger Lucia och tärnorna sånger som är förknippade med luciatraditionen, och de framför också dikter. Luciafesten avslutas med allsång: då sjungs de mest älskade julsångerna på svenska i den vackra domkyrkan i Uleåborg!

Är du överraskad när du läser detta? Kanske du inte visste att det finns så starka svenskspråkiga traditioner i Uleåborg? Eller kanske du redan kände till detta, men vet också att det finns många, som inte har en aning om att det finns ett svenskspråkigt samfund i Uleåborg. Ett kanske lite mindre allmänt känt faktum om Uleåborg är nämligen det, att orten är en svensk språkö – alltså en enspråkigt finsk kommun med en liten minoritet som har svenska som modersmål. Språkvetare kallar ett språkligt avgränsat område för en språkö eller en språklig enklav. Här på språkön Uleåborg finns en språköskola, en skola där skolbildningsspråket är svenska. Läroplanen i skolan är densamma som i de finskspråkiga skolorna, även om undervisningen ges på svenska. Denna skola, Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) har långa anor, som sträcker sig ända till mitten av 1800-talet. Skolan verkade de första cirka 10 åren bl.a. i den som Topeliuska huset kända byggnaden vid adressen Torggatan 16 (det hus som nu sorgligt nog länge stått öde och som är i stort behov av restaurering). År 1869 flyttade skolan till Kyrkogatan 45 och senare till sin nuvarande plats vid Sepänkatu 7, i hörnet av Torggatan, Smedsgatan och Kyrkogatan. Det har under årens lopp anskaffats flera fastigheter i detta kvarter och idag är Svenska Privatskolan och Svenska Barnträdgården i Uleåborg verksamma i flera byggnander i detta “svenska kvarter”: Här finns Weckmanska huset och Snellmanska huset m.fl. Det ljusgröna Snellmanska huset är beläget vid hörnet av Kyrkogatan (Kirkkokatu) och Albertsgatan (Albertinkatu). Om Snellmanska huset kommer vi att få höra mera om den 17.11.2023, då projektet Tjärhistoriernas led (Tervatarinoiden reitti) publiceras. En skylt med en QR-kod kommer att fästas på Snellmanska husets vägg, på gatusidan. QR-koden ger tillgång till en webbplats, där man kan lyssna på historier om Uleåborg under tjärans och segelfartygens guldålder, också på svenska. En av projektets tio historier berättar om Snellmanska huset, de andra nio om ytterligare fascinerande platser och händelser i Uleåborg under 1700- och 1800-talet. Projektet är ett av pilotprojekten i det EU-finansierade projektet Attraktionskraft från nordliga berättelser (Pohjoisista tarinoista vetovoimaa) som Uleåborgs kulturstiftelse (Oulun kulttuurisäätiö sr) producerar i upploppet till år 2026, då Uleåborg ska bli europeisk kulturhuvudstad.

Uleåborg Europeisk kulturhuvudstad 2026 är också en svenskspråkig kulturstad. För att denna vision ska förverkligas, behövs det mera kulturutbud på svenska. Det är invånarna i Uleåborg, som själva i samarbete med aktörerna i den egna staden, med kumpaner i samarbetskommunerna runtom Uleåborg och i Kajanaland, och tillsammans med aktörer från hela Svenskfinland, kommer att ha möjligheten att skapa en del av det kulturutbud som förverkligas. Stöd för detta arbete finns redan bl.a i form av projektet Likvärdigt Uleåborg2026 (Yhdenvertainen Oulu2026), som startade våren 2023. Målet är att stöda kommunen och den tredje sektorn i att producera jämlika kulturtjänster och öka kulturtjänsternas tillgänglighet. Projektet pågår i två år och har Norra Österbotten och Kajanaland som projektområde. Projektet syftar också att främja mångfald och förbättra likvärdiga möjligheter för invånarna att delta i genomförandet av Uleåborg Europeisk kulturhuvudstad 2026. Mångfald främjas också genom att uppmuntra speciellt de språkliga minoriteterna att delta i produktionen av innehållet för kulturhuvudstadsåret 2026.

En svenskspråkig kulturaktör som redan existerar i Uleåborg är det Nordiska kulturcentret i Uleåborg vid Smedsgatan 7 (f.d. Norden-center), där Luckan Uleåborg är verksam. Luckan Uleåborg är den nordligaste av alla Luckan i landet, en mötesplats och ett svenskspråkigt rum på språkön Uleåborg. Här anordnas regelbunden svenskspråkig verksamhet, så som Språkcafé, Stickcafé, musikkvällar, seminarier o.dyl. Seminarieutrymmet kan också bokas för föreningsmöten, workshops mm. Luckan Uleåborg medverkar också i Projekt Språköar, som nu är en del av Svenska nu. Projekt Språköar uppmuntrar bl.a. till samarbete med de andra språköarna runtom landet. Tillsammans är vi inte ensamma! Är du i, eller kommer du på besök till Uleåborg, och vill arrangera något på svenska? Kontakta då: uleaborg@luckan.fi.

Välkommen också på Språkcafé för nybörjare på Luckan Uleåborg onsdagen den 8.11 kl. 17:00–18:30, Svenska veckan till ära. Det bjuds på fika och konversation på svenska. Folktinget och Svenska Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg rf finansierar evenemanget. Luckan Uleåborg ligger i samma kvarter som Svenska Privatskolan i Uleåborg, vid adressen Smedsgatan 9 (Sepänkatu 9). Alla är välkomna, oberoende av språk- eller kulturbakgrund!

Svenska veckan firas årligen från den 6 till den 12 november. Folktingets Svenska dagen-fest firas i år i Schaumansalen i Jakobstad. Festen direktsänds på tv och på Yle Arenan måndagen den 6 november kl. 19.55.

Glad Svenska veckan 2023!

Önskar
Tea Stolt de Glanville

Skribenten är kulturproducent, kulturforskare, språkvetare och nordist, med rötterna djupt i Kello by i norra Uleåborg.

PS: Tips för december!
Fotoutställningen När Finland kom till Sverige – Kun Suomi Ruotsiin muutti, samt barn- och ungdomsvideoutställningen Juuret – Rötter på Luckan Uleåborg 4.–17.12.2023. Adress: Smedsgatan 9. Utställningen berättar om sverigefinländarnas liv i Sverige. Produktion: Sverigefinska Riksförbundet och Suomi-Seura.

 

Länkar

Uleåborg Europas kulturhuvustad 2026 och Oulu2026-området (på svenska): https://oulu2026.eu/sv
Folktinget/ Svenska dagen: https://folktinget.fi/sv/upplevochdelta/evenemang/svenskadagen/
Svenska veckan 2023: https://svenskaveckan.fi
Svenska veckan digitalt: https://svenskaveckan.fi/digitalt
Svenska veckan 2023 i Uleåborg: https://svenskaveckan.fi/orter/uleaborg
Projekt Språköar: https://svenskanu.fi/sprakoar/

Luckan
Luckan-nätverket: https://luckan.fi
Luckan Uleåborg: Address: Smedsgatan 9, 90100 Uleåborg / Sepänkatu 9, 90100 Oulu, https://uleaborg.luckan.fi
Instagram: Profilen Luckan i Uleåborg @luckaniuleaborg
Facebook: Profilen Luckan Uleåborg @luckanuleaborg, Gruppen På svenska i Uleåborg
Kontaktperson: Verksamhetsledare Tea Stolt de Glanville, Luckan Uleåborg, uleaborg@luckan.fi, 040 180 3416

 

 

Jaa sivu eteenpäin

Dela på sociala medier

Share on social media

 

Lisää uutisia

More news articles

Fler nyheter