fbpx

Mistä on kyse OULU2026-kokonaisuudessa?

Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki teemalla kulttuuri-ilmastomuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta. Oulu on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 2026 ja on aika nostaa kulttuuri, kulttuurin tekijät ja taiteilijat arvoiseensa asemaan ja tunnistaa kulttuurin merkitys alueiden elinvoimalle.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on täynnä eurooppalaisen kulttuurin juhlaa ja erityisesti pohjoisen Suomen kulttuuri näkyy laajasti Eurooppaan. Kulttuuripääkaupungin vaikutus yltää 40 kumppanikuntaan.

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on valittu vuodesta 1985 alkaen. Kyseessä on Euroopan Unionin tunnetuimpia tapahtumia. Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Kulttuuripääkaupungin asema on merkittävä koko Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille, kun Euroopan katse kääntyy pohjoiseen. Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava juhlavuosi huipentuu.

Kulttuuri-ilmastonmuutos hakee ratkaisuja, miten kulttuurin ja taiteen keinoin saamme tuotua ihmiset aidosti yhteen, luotua kohtaamisia, uusia yhteyksiä, parannettua yhteistyötä sekä yhdistettyä teknologiaa, taidetta ja luontoa ennennäkemättömällä tavalla. Kulttuuri-ilmastonmuutos tehdään yhdessä – kulttuuriohjelma tulee olemaan vahvasti yhteisöllinen.

 

Ovensuussa-teoksen julkistamisjuhlaa vietettiin syyskuussa. Kuva: Ville Honkonen

 

Teemat: rohkeasti reunalla, villisti kaupunki ja vastakohtien voima

Oululla on erityinen rooli ja vastuu pohjoisen veturina myös kulttuurissa. Olemme ehkä kaukana, silti keskellä kaikkea – rohkeasti reunalla. Kerromme oululaisesta elosta – elämme maantieteellisestikin meren rannalla, Euroopan reunalla. Oulu2026-kulttuuriohjelmassa tämä näkyy etenkin luonnon arvostamisena ja hyödyntämisenä. Meillä on soita, metsiä ja jäätä, ja tulevaisuudessa ne otetaan entistä enemmän hyötykäyttöön. Kulttuuria halutaan paikkoihin, joihin sitä on ollut aiemmin vaikea tuoda. Puistot ja muut tyhjät alueet otetaan käyttöön, mutta samaan aikaan omintakeisen ja kauniin luontomme ehdoin.

Vastakohdissa on voimaa! Meillä Oulussa on paljon niin henkistä, fyysistä, aineellista kuin aineetontakin vastakohtaisuutta. Meillä on valoisat kesät ja pimeät talvet, kylmää ja kuumaa, hiljaisuutta ja huutoa. Tämän halutaan näkyvän myös kulttuurillisesti. Perinteisesti toistensa vastakohdiksi mielletyt taide, tiede ja teknologia kulkevatkin tulevaisuudessa käsikkäin. Tiedossa on esimerkiksi festivaaleja, hankkeita, tuotantoja ja tapahtumia, jotka toteutetaan ennennäkemättömillä tavoilla ja volyymilla.

Haluamme saada kaupungin kukoistamaan. Tehdä siitä elävä ja helposti lähestyttävä. Kaupunkiimme tulee paikkoja taiteilijoille, kansalaisille – piipahtaa, olla ja viihtyä. Olemme villisti kaupunki, joka sykkii ilosta ja tapahtumista. Oulusta tehdään kaupunki, joka houkuttelee entistä enemmän nuoria ja matkailijoita urbaanilla ja jännittävällä miljööllään, jonne on helppo tulla ja josta ei halua lähteä. Haluamme saada kaupungin kukoistamaan. Tehdä siitä elävä ja helposti lähestyttävä. Kaupunkiimme tulee paikkoja taiteilijoille, kansalaisille – piipahtaa, olla ja viihtyä. Olemme villisti kaupunki, joka sykkii ilosta ja tapahtumista.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksen tavoitteet

ELOISA KIEHTOVA KAUPUNKI:
Luovuutta huokuva, elinvoimainen kaupunki, joka houkuttelee vierailijoita, uusia asukkaita ja pitää kiinni nykyisistään. Matkailijoiden määrä kasvaa, ja se näkyy virkeytenä taloudessa, kaupunkikuvassa, hotelleissa ja ravintoloissa.

Sielukas kaupunki, jonka asukkaat hyötyvät monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja elävästä kaupungista.

Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista.

TASAPAINOINEN YHTEISÖ:
Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia. Uudet yleisöt osallistuvat kulttuuritapahtumiin. Kulttuuri vahvistaa asemaansa paremman tulevaisuuden rakentavana voimana. Ihmiset nostavat katseensa laitteista kohti toisiaan, kulttuuria ja taidetta.

Alueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja. Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.

LUOVA ALUE:
Koko maan mittakaavassa valtion rahoituksen ja suurten investointien painopiste muuttuu tasapuolisemmaksi. Pohjoisessa on hyvät toimintaedellytykset eri alojen yrityksille, matkailulle ja kulttuurielämälle.

Kulttuurin ammattilaisten toimintaedellytykset ja ansaintamallit kehittyvät.

Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja huomataan myös Euroopan tasolla.